Obs!: När du lägger till ett ord i en egen ordlista i något Office-program blir ordet tillgängligt för stavningskontroller i andra Office-program.

Alla egna ordlistor hanteras via dialogrutan Egna ordlistor och alla egna ordlistor du vill använda måste vara aktiverade (markerade) i den här dialogrutan. Följ de här anvisningarna för att öppna dialogrutan och välj sedan en specifik aktivitet nedan.

Dialogrutan Egen ordlista

Öppna dialogrutan Egna ordlistor

 1. Öppna alternativen för språkkontroll:

  • I de flesta Office-program: Gå till Arkiv> Alternativ> Språkkontroll.

  • I Outlook: Gå till Arkiv > Alternativ > E-post > Stavning och autokorrigering > Språkkontroll.

 2. Kontrollera att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 3. Välj Egna ordlistor.

  Här visas alla ordlistor med standardordlistan högst upp.

Obs!: Om du snabbt vill lägga till ett ord i en ordlista högerklickar du på ordet i ett dokument och väljer Lägg till i ordlista. Ordet läggs till i standardordlistan.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i föregående avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor.

 2. Markera ordlistan som du vill redigera. Avmarkera inte kryssrutan.

 3. Välj Redigera ordlista.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ord skriver du det i Word- och väljer sedanLägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord markerar du det i rutan Ordlista och väljer sedanTa bort.

  • Om du vill redigera ett ord, tar du bort det och lägger sedan till det igen med önskad stavning.

  • Om du vill ta bort alla ord väljer du Ta bort alla.

  Redigera ordlistan

Om du vill att den här egna ordlistan ska vara standardordlistan där alla nya ord som du lägger till sparas läser du Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i nedan.

Välj rubrikerna nedan för att få mer information

Om stavningskontrollen flaggar vissa ord som felstavade men du vill ignorera dessa ord kan du lägga till dem i den förvalda egna ordlistan. Läs Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i nedan om du vill ändra den förvalda egna ordlistan där dessa ord läggs till.

 • När du kontrollerar stavning och grammatik automatiskt högerklickar du på ordet som är understruket med en röd vågformad linje och väljer sedanLägg till i ordlista.

 • När du kör verktyget för stavnings- och grammatikkontroll väljer du Lägg till eller Lägg till i ordlista för det flaggade ordet.

Obs!: Om alternativetLägg till i ordlist inte är tillgängligt kontrollerar du att du har en egen ordlista förvald i dialogrutan Egna ordlistor. Läs avsnittet Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i nedan om du vill veta hur du väljer en förvald egen ordlista.

Mer information finns i Kontrollera stavning och grammatik.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Välj Ny.

 3. Skriv ett namn på den egna ordlistan i rutan Filnamn.

 4. Välj Spara.

 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk, markerar du språket på menyn Ordlistans språk när den nya ordlistan är markerad i listan Ordlistor.

Om du vill att din nya egna ordlista ska vara standardordlistan där alla ord som du lägger till sparas läser du Ändra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i.

När du lägger till ord medan du kontrollerar stavning läggs orden till i den förvalda egna ordlistan som visas högst upp i listan när du öppnar dialogrutan Egna ordlistor. Så här ändrar du den förvalda egna ordlistan för alla Office-program:

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Gör något av följande i rutan Ordlistor:

  • Om du vill ändra standardordlistan för alla språk väljer du ordlistans namn under Alla språk.

  • Om du vill ändra standardordlista för ett visst språk väljer du ordlistans namn under språkrubriken.

 3. Välj Ändra standard.

  Obs!: Om det bara finns en ordlista under en rubrik måste det vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du har valt.

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du gör en stavningskontroller av text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Välj den ordlista som du vill ändra i listan Ordlista.

 3. Välj språket som ordlistan ska användas för i menyn Ordlistans språk.

I dialogrutan Egna ordlistor visas de egna ordlistor som kan användas för att kontrollera stavningen. Om ordlistan som du vill använda, t.ex. en som har köpts från ett tredjepartsföretag, är installerad på datorn men inte visas i rutan Ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen i avsnittet Öppna dialogrutan Egna ordlistor ovan.

 2. Välj Lägg till.

 3. Leta reda på den mapp som innehåller den egna ordlistan och dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du vill att den här egna ordlistan ska vara standardordlistan där alla nya ord som du lägger till sparas läser du avsnittetÄndra den egna ordlistan som stavningskontrollen lägger till ord i.

 1. Gå till Word > Inställningar.

 2. Under Redigerings- och språkverktyg väljer du Stavning och grammatik.

  Klicka på Stavning och grammatik för att ändra inställningar för kontroll av stavning och grammatik.
 3. Om du vill använda egna ordlistor kontrollerar du att kryssrutan Föreslå endast från huvudordlista inte är markerad.

 4. Välj Ordlistor.

 5. Markera den ordlista som du vill redigera.

  Avmarkera inte kryssrutan för ordlistan av misstag.

 6. Välj Redigera.

  Den egna ordlistan öppnas som ett dokument för redigering.

 7. Spara dokumentet.

Obs!: När du redigerar en egen ordlista slutar Word att kontrollera stavningen medan du skriver. När du är klar med ändringarna i en egen ordlista och vill att Word återigen börjar kontrollera stavning medan du skriver går du till dialogrutan Stavning och grammatik, som visas i steg 2 ovan, och markerar Kontrollera stavning medan du skriver.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen ovan.

 2. I Egna ordlistor kontrollerar du att kryssrutan bredvid varje egen ordlista som du vill använda är markerad. Sedan klickar du på OK.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen ovan.

 2. Välj Ny.

 3. Skriv ett namn för den egna ordlistan i rutan Spara som.

 4. Välj Spara.

 5. Om du vill att den nya ordlistan ska användas med ett annat språk markerar du språket i listan Språk när den nya ordlistan är markerad i dialogrutan Egna ordlistor.

 6. Välj OK.

I dialogrutan Egna ordlistor anges de egna ordlistorna som kan användas i stavningskontrollen i Word. Om den ordlista som du vill använda – till exempel en som du har köpt från en tredje part – är installerad på datorn men inte visas i dialogrutan Egna ordlistor lägger du till den.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen ovan.

 2. Välj Lägg till.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den egna ordlistan som du vill lägga till. Dubbelklicka sedan på ordlistefilen.

Om du behöver mer hjälp med att installera en ordlista från tredje part, läser du installationsanvisningarna för ordlistan.

När du skapar en ny egen ordlista anges den som standard till Alla språk, vilket innebär att ordlistan används när du gör en stavningskontroller av text på alla språk. Du kan emellertid koppla en ordlista till ett visst språk så att den bara används när du kontrollerar stavning på ett visst språk.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen ovan.

 2. I dialogrutan Egna ordlistor väljer du den ordlista som du vill ändra.

 3. I listan Språk väljer du det språk som ordlistan ska användas med.

När du kontrollerar stavning i ett dokument kan du välja att lägga till ord som flaggas som felstavat i en egen ordlista. De här orden läggs till i den förvalda egna ordlistan i Microsoft Word.

 1. Öppna dialogrutan Egna ordlistor genom att följa stegen ovan.

 2. I Stavning och grammatik väljer du en ordlista i listan Egen ordlista.

 3. Stäng dialogrutan Stavning och grammatik.

  Obs!: Om det bara finns en ordlista under en rubrik måste det vara standardordlistan. I så fall visas inte den här knappen.

Nästa gång du kontrollerar stavningen används den förvalda egna ordlistan som du har valt.

När ett ord som inte känns igen i ordlistan Word för webben visas i ett dokument markeras det som felstavat i Word genom att den markeras med en vågig röd linje. Om du vill att stavningen ska tolkas som korrekt i Word kan du lägga till den i ordlistan.

 1. Välj ett felstavat ord markerat med en vågig röd understrykning.

 2. Välj Fler alternativ > Lägg till i ordlista.  

Se även

Stavning och grammatik i Word

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×