Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I PowerPoint är en platshållare en förformaterad behållare på en bild för innehåll (text, grafik eller video). Den förinställda formateringen gör det enklare att formatera bilder konsekvent.

Du formaterar en platshållare i bildbakgrundsvyn. Sedan använder du platshållaren – lägg till innehåll i den – i normalvyn.

Bilden har två rektangulära platshållare:

 1. Platshållaren (övre) Rubrik uppmanar användaren att ange text och formaterar den i standardteckensnitt, storlek och färg för Rubriker

 2. Platshållaren (nedre) Innehåll accepterar text, eller en tabell, ett diagram, SmartArt-grafik, en bild eller en video, vilket visas med klickbara ikoner i mitten.

En rubrik- och innehållsbild med två platshållare

Ändra ledtexten i en platshållare

Du kan ändra den allmänna ledtexten ("Klicka för att redigera ...") för en platshållare.

 1. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

 2. Välj den layout du vill ändra i miniatyrfönstret i bildbakgrundsvyn.

 3. I huvudfönstret i layouten markerar du den aktuella ledtexten ( till exempel Klicka för att redigera text och skriver sedan den text du vill använda i stället.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn går du till fliken Bildbakgrund och väljer Stäng bakgrundsvy för att återgå till vyn Normal.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk klickar du på Teman i gruppen Redigera tema och sedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på den pekar du på något av dess storlekshandtag och när pekaren blir en dubbelriktad pil Dubbelriktad pildrar du handtaget.

  • Om du vill flytta den pekar du på en av dess kantlinjer och när pekaren ändras till en korspil Vit pekare med korspildrar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. I normalvyn i miniatyrfönstret markerar du alla bilder som använder den bildlayout som du just har reviderat.

  Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på bilderna.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. Klicka på Layout på fliken Start och välj sedan den layout som innehåller de platshållare som du just har ändrat.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en faktisk bild.

Lägga till en platshållare i en bildlayout

Du kan bara lägga till platshållare i bildlayouter, inte på enskilda bilder i en presentation. Om du inte har arbetat med bildlayouter kan du läsa Vad är en bildlayout? och Vad är en bildbakgrund? innan du läser vidare.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout där du vill lägga till en eller flera platshållare in den vänstra miniatyrrutan.

 3. Klicka på Infoga platshållare på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

 4. Klicka på en plats i bildlayouten och dra sedan platshållaren. Du kan lägga till så många platshållare du vill.

 5. Om du lägger till en textplatshållare kan du anpassa ledtexten ("Klicka för att redigera ...") som visas i den:

  Markera standardtexten i platshållaren och ersätt den med en egen ledtext.

  Byt till fliken Start för att formatera ledtexten som du vill att den ska visas.

  Med texten markerad kan du ändra teckensnitt eller teckenstorlek. Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du i gruppen Stycke på nedåtpilen bredvid Punktlista och klickar sedan på Ingen.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund när du är färdig.

 7. I normalvyn i miniatyrfönstret markerar du alla bilder som använder den bildlayout som du just har reviderat.

  (Om du vill markera flera bilder håller du ned Ctrl-tangenten och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. Klicka på Layout på fliken Start och välj sedan den layout som innehåller de platshållare som du just har ändrat.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en faktisk bild.

Ta bort en platshållare

Vi rekommenderar att du inte tar bort en platshållare från en fördefinierad bildlayout. Om du vill göra en sådan ändring duplicerar du layouten, ger den ett distinkt namn och redigerar sedan kopian.

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den bildlayout som du vill ändra i det vänstra miniatyrfönstret.

 3. Markera platshållaren i layouten och tryck sedan på Delete-tangenten.

Följande är ett exempel på en inbyggd bildlayout som innehåller en platshållare för rubriktext, två platshållare för undertexttext och två platshållare där du kan lägga till brödtext, en tabell, ett diagram, SmartArt-grafik, en bild eller en film eller ett ljudklipp.

Platshållare i en layout

Du kan lägga till platshållare var som helst i en bildlayout och lägga till anpassad ledtext för att uppmana användarna att ange en viss typ av innehåll. Du kan också anpassa texten för mer specifika uppmaningar.

Viktigt!: Om du ändrar en bildlayout efter att du redan har skapat några bilder som använder den layouten måste du tillämpa layouten på nytt på bilderna. Se "Tillämpa uppdateringarna så att de visas på bilderna" i artikeln Redigera och tillämpa en bildlayout igen.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på den layout som du vill lägga till en eller flera platshållare i i fönstret som innehåller bildbakgrunderna och layouterna.

 3. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Bildlayout på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på den typ av platshållare du vill använda.

  Infoga en platshållare

 4. Klicka på en plats i layouten och rita sedan platshållaren genom att dra.

 5. Om du lägger till en textplatshållare kan du lägga till anpassad text.

  Markera standardtexten i platshållaren och ersätt den med en egen ledtext.

  Obs!: Om en oönskad punkt visas före den anpassade ledtexten klickar du på fliken Start . I gruppen Stycke klickar du på nedåtpilen bredvid Punktlista och sedan på Ingen.

 6. Upprepa steg 2 till 4 om du vill lägga till fler platshållare i en layout.

  Obs!: När du lägger till platshållare i en layout och innehållet i platshållarna ändrar layoutens syfte kanske du också vill byta namn på layouten. Det gör du genom att högerklicka på miniatyrbilden för bildlayouten, klicka på Byt namn på layout, skriva ett nytt namn och sedan klicka på Byt namn.

 7. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund för att återgå till normalvyn.

 8. I listan med bildminiatyrer markerar du den bild där du vill använda layouten igen med de nyligen tillagda platshållarna.

 9. Klicka på Layout i gruppen Bilder på fliken Start och klicka sedan på den ändrade layouten.

  Obs!: Mer information om layouter finns i Skapa en ny anpassad layout.

Ändra ledtexten i en platshållare

Du kan ersätta den allmänna ledtexten ("Klicka för att redigera ...") för en platshållare.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. (Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är det första objektet i navigeringsfönstret.)

 3. Markera texten Klicka här om du vill redigera rubrikformatet för originalet och skriv sedan den anpassade texten som du vill ersätta den med.

 4. När du är klar med ändringarna i vyn Bildbakgrund går du till fliken Bildbakgrund och klickar på Stäng bildbakgrund för att återgå till vyn Normal (redigering).

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk klickar du på Teman i gruppen Redigera tema och sedan på Spara aktuellt tema.

Ändra storlek eller flytta en platshållare

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på den platshållare som du vill ändra i bildlayouten som du vill ändra och gör sedan något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på den pekar du på något av dess storlekshandtag och när pekaren blir en dubbelriktad pil Dubbelriktad pildrar du handtaget.

  • Om du vill flytta den pekar du på en av dess kantlinjer och när pekaren ändras till en korspil Vit pekare med korspildrar du platshållaren till en ny plats.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 4. I normalvyn i miniatyrfönstret markerar du alla bilder som använder den bildlayout som du just har reviderat.

  Om du vill markera flera bilder håller du ned kommandotangenten ⌘och klickar sedan på varje bild.

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 5. Klicka på Layout på fliken Start och välj sedan den layout som innehåller de platshållare som du just har ändrat.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en faktisk bild.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar bilderna. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig bildlayout.

 1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen BakgrundsvyerVisa-menyn.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare i gruppen Huvudlayout och klicka sedan på den typ av platshållare som du vill infoga. Alternativen är för Innehåll, Innehåll (lodrätt), Text, Text (lodrät), Bild, Diagram, Tabell, SmartArt, Media och Onlinebild.

  alternativtext

 4. Dra markören på bilden för att rita platshållaren på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra sedan handtaget tills platshållaren har önskad storlek.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den sedan till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Figurformat och gör önskade ändringar. Om du till exempel vill ändra platshållarens fyllningsfärg klickar du på Figurfyllning i Figurformat.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bildbakgrund på fliken Bildbakgrund för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk klickar du på Teman i gruppen Redigera tema och sedan på Spara aktuellt tema.

 7. I normalvyn i miniatyrfönstret markerar du alla bilder som använder den bildlayout som du just har reviderat.

  (Om du vill markera flera bilder håller du ned kommandotangenten ⌘och klickar sedan på varje bild.)

  Klicka på bilden i miniatyrfönstret
 8. Klicka på Layout på fliken Start och välj sedan den layout som innehåller de platshållare som du just har ändrat.

  Det här steget slutför platshållarändringen genom att tillämpa den ändrade bildlayouten på en faktisk bild.

Ta bort sidfotselement från en bildlayout

Platshållarna för sidfoten ingår som standard när du lägger till en ny bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering för sidfotsplatshållarna ärvs från sidfotselementen i bildbakgrunden, förutom om du redigerar platshållaren för sidfoten direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem innan de kan visas på bilderna i presentationen. Om du vill aktivera sidhuvuden och sidfötter klickar du på Infoga-menyn och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 1. Peka på BakgrundsvyerVisa-menyn och klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Avmarkera kryssrutan Sidfötter i layouten Bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

  Skärmbilden visar alternativen För rubrik och sidfötter som är tillgängliga i gruppen Huvudlayout.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill behålla ändringarna för framtida bruk klickar du på Teman i gruppen Redigera tema och sedan på Spara aktuellt tema.

Lägga till platshållare i en bildlayout

Platshållare är rutor i en bildlayout som du klickar på för att lägga till innehåll när du skapar en presentation. I bildbakgrundsvyn kan du lägga till platshållare i en ny bildlayout eller ändra utseendet på en befintlig bildlayout.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och gör sedan något av följande under Redigera layout:

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

  Så här infogar du platshållare för

  Gör du så här

  Titel

  Obs!: Endast en "officiell" platshållare för rubrik tillåts på varje bild eftersom texten som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn blir bildrubriken i dispositionen.

  Markera kryssrutan Rubrik .

  Lodrät rubrik

  Obs!: Endast en "officiell" platshållare för rubrik tillåts på varje bild eftersom texten som du lägger till i en rubrikplatshållare i normalvyn blir bildrubriken i dispositionen.

  Markera kryssrutan Lodrät rubrik .

  innehållsplatshållare

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Innehåll Platshållare för innehåll.

  Lodrätt innehåll

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Lodrätt innehåll Platshållare för lodrätt innehåll.

  Text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Text Platshållare för text.

  Lodrät text

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Lodrät text Platshållare för lodrät text.

  Diagram

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Diagram Platshållare för diagram.

  Tabell

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Tabell Platshållare för tabell.

  SmartArt-grafik

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på SmartArt-grafik Platshållare för SmartArt-grafik.

  Filmer

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Media Platshållare för media.

  ClipArt

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på ClipArt- Platshållare för ClipArt.

  Bild

  Klicka på pilen bredvid Infoga platshållare och klicka sedan på Bild Bildplatshållare.

 4. Dra markören på bilden för att rita platshållaren på bilden.

 5. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Ändra storlek på platshållaren

  Markera platshållaren, placera pekaren över en storlekshandtag och dra sedan handtaget tills platshållaren har önskad storlek.

  Flytta platshållaren

  Markera platshållaren och dra den sedan till den nya platsen.

  Formatera platshållaren

  Markera platshållaren, klicka på fliken Format och gör önskade ändringar. Om du till exempel vill ändra platshållarens fyllningsfärg klickar du på Fyllning under Figurformat.

 6. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ersätta ledtexten i en platshållare

Om du skapar en mall och vill ge specifika instruktioner för vilket innehåll som ska läggas till i en platshållare på en bild kan du ersätta ledtexten i bildbakgrundsvyn. I följande exempel ersätter "Klicka för att lägga till projektrubrik" standardtexten i en rubrikplatshållare.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. Klicka på den första bildlayouten under bildbakgrunden i navigeringsfönstret i bildbakgrundsvyn. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Om du vill ersätta platshållartexten markerar du texten Klicka för att redigera rubrikformatet för original och skriver eller klistrar in den anpassade texten genom att klicka för att lägga till projektrubriken.

  Platshållartexten ändras till Klicka för att lägga till projektrubrik, så visas den nya ledtexten i platshållaren när du återgår till normalvyn.

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Ta bort sidfotselement från en bildlayout

Platshållarna för sidfoten ingår som standard när du lägger till en ny bildlayout. Sidfoten består av tre element: datum och tid, sidfotstext och bildnummer. Formatering, storlek och placering för sidfotsplatshållarna ärvs från sidfotselementen i bildbakgrunden, förutom om du redigerar platshållaren för sidfoten direkt i bildlayouten.

Viktigt!: Även om sidfotselementen visas i bildbakgrunden och bildlayouterna i bildbakgrundsvyn måste du aktivera dem innan de kan visas på bilderna i presentationen. Om du vill aktivera sidhuvuden och sidfötter klickar du på Infoga-menyn och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 1. I menyn Visa pekar du på Bakgrund. Klicka sedan på Bildbakgrund.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på bildlayouten som du vill ändra. Bildlayouter finns nedanför bildbakgrunden, som är den översta bilden i navigeringsfönstret.

 3. Klicka på fliken Bildbakgrund och avmarkera sedan kryssrutan Tillåt sidfötter under Redigera layout.

  Fliken Bildbakgrund, gruppen Redigera sidlayout

 4. När du är klar med ändringarna i bildbakgrundsvyn klickar du på Stäng bakgrund i meddelandefältet för att återgå till normalvyn.

  Tips: Ändringar i bildbakgrunden och motsvarande bildlayouter läggs till tillfälligt i det tema som används i presentationen. Om du väljer ett annat tema ignoreras ändringarna i bildbakgrunden. Om du vill spara ändringarna och använda dem senare klickar du på Spara tema under Teman på fliken Teman.

Mer information finns i

Skapa eller ändra bildlayouter

Ändra en bildbakgrund

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×