Relaterade ämnen
×
Bilder och layouter
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Bilder och layouter

Vad är en bildbakgrund?

Om du vill att alla dina bilder ska innehålla samma teckensnitt och bilder (t.ex. logotyper) kan du göra ändringarna på ett och samma ställe – bildbakgrunden. Dessa tillämpas på alla dina bilder. Öppna vyn Bildbakgrund genom att klicka på fliken Visa och välj Bildbakgrund:

Använd fliken Visa i PowerPoint för att växla till vyn bildbakgrund

Bildbakgrunden är bilden längst upp i miniatyrfönstret till vänster i fönstret. De tillhörande bildlayouterna visas strax under bildbakgrunden (som i denna bild frånPowerPoint för macOS):

Bildbakgrunder och bildlayouter

1 Bildbakgrund

2 Layoutbakgrunder

Om du redigerar bildbakgrunden genomförs ändringarna i alla bilder som baseras på den bildbakgrunden. Troligtvis kommer dock huvuddelen av ändringarna du gör gälla bakgrundslayouterna som hör till bakgrunden.

När du gör ändringar i bakgrundslayouter och bildbakgrunden i bildbakgrundsvyn kan andra som arbetar i presentationen (i Normalvyn) inte ta bort eller redigera det du har gjort. Om du däremot arbetar i normalvyn och upptäcker att du inte kan redigera ett element i en bild (t.ex. ”varför kan jag inte ta bort den här bilden?”) kan det bero på att det som du försöker redigera definieras i bildbakgrundsvyn eller bakgrundslayouten. Om du vill redigera detta måste du växla till bildbakgrundsvyn.

Obs!:  Det är en bra idé att redigera bildbakgrunden och bakgrundslayouterna innan du börjar skapa enskilda bilder. På så sätt baseras alla bilder som du lägger till i presentationen på dina egna anpassade redigeringar. Om du redigerar bildbakgrunden eller layoutbakgrunderna efter det att du skapat enskilda bilder måste du tillämpa de ändrade layouterna på de befintliga bilderna på nytt i presentationen i normalvyn.

Teman

Ett tema utgörs av en palett med färger, teckensnitt och specialeffekter (till exempel skuggningar, reflektioner och 3D-effekter) som kompletterar varandra. Alla teman i PowerPoint har skapats av skickliga formgivare. Du hittar dessa fördefinierade teman på fliken Design i normalvyn. Du kan också få fler teman från templates.office.com.

Alla teman som du använder i presentationer innehåller en bildbakgrund med en uppsättning tillhörande layouter. Om du använder mer än ett tema i en presentation får du flera bildbakgrunder och flera uppsättningar layouter.

PowerPoint-teman

Bildlayouter

Du ändrar och hanterar bildlayouter i bildbakgrundsvyn. Varje tema har flera olika bildlayouter. Välj layouter som passar bildinnehållet bäst – vissa passar bättre för text och vissa passar bättre för grafik.

Du använder layouterna i bilderna i Normalvyn (visas nedan).

PowerPoint-bildlayouter

Varje bildlayout har egna inställningar – med olika typer av platshållare på olika platser.

Varje bildbakgrund har relaterad bildlayout som kallas Rubrikbildslayout och varje tema ordnar texten och andra platshållare för objekt i layouten på olika sätt, med olika färger, teckensnitt och effekter. Följande bilder skapar kontraster mellan rubrikbildslayouter för två teman: först Grund-temat och sedan Integral-temat.

Rubrikbildslayouten Grundläggande i PowerPoint
Rubrikbildslayouten Integral i PowerPoint

Du kan ändra allt du behöver i en layout så att den passar dina behov. Om du ändrar en layout och sedan växlar tillbaka till normalvyn kommer alla bilder som du lägger till därefter att baseras på denna layout och återspegla layoutens ändrade utseende. Men om det redan finns bilder i presentationen som har baserats på den gamla versionen av layouten måste du tillämpa layouten på nytt på de bilderna. (Instruktioner finns i Redigera och tillämpa en bildlayout.)

En fullständig beskrivning av bildlayouter finns i Vad är en bildlayout?

Rensa bort oanvända bildbakgrunder

Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter Den här funktionen är bara tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter som har Windows-skrivbordsklienter.

När du öppnar en presentation i Microsoft 365 som har 25 eller fler bildbakgrunder, varav vissa är oanvända, öppnas en PowerPoint-meddelanderuta där du får valet att ta bort de oanvända bildbakgrunderna. Du kan acceptera eller avböja. Du kanske bara vill veta att de oanvända bildbakgrunderna finns där så att du själv kan granska dem manuellt vid ett senare tillfälle.  

Mer information om bildbakgrunder, layouter och teman

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×