Lös matematiska ekvationer med hjälp av matematikassistenten i OneNote

Skriv eller ange ett matematikproblem så kan matematikassistenten i OneNote kan lösa det åt dig – hjälpa dig att nå lösningen snabbt eller visa steg-för-steg-instruktioner som hjälper dig att lära dig hur du når lösningen på egen hand. När du har löst ekvationen finns det många alternativ för att fortsätta att utforska matematiska kurser med matematikassistenten.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Microsoft 365-prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Din webbläsare har inte stöd för video.
Din webbläsare har inte stöd för video.

Steg 1: Ange ekvationen

Skriv eller ange ekvationen i fliken Rita. Använd verktyget Lassomarkering för att rita en cirkel runt ekvationen. Välj sedan Matematik. Fönstret matematikassistenten öppnas.

Läs mer: Skapa en ekvation med hjälp av pennanteckningar eller text.

Skriv antalet frågor för övningstestet.

Steg 2: Lös ekvationen

Gör något av följande för att lösa den befintliga ekvationen:

Klicka eller tryck på Markera en åtgärdsruta och välj sedan den åtgärd du vill att matematikassistenten ska utföra. De tillgängliga alternativen i den nedrullningsbara menyn beror på den markerade ekvationen.

Läs mer: kontrollera fliken Ekvationer som stöds ochProblemtyper som stöds av matematikassistenten

Granska lösningen som OneNote visar under åtgärden som du valt. I exemplet nedan visar det valda alternativet Lös med avseende på x lösningen.

Knappen Visa steg i åtgärdsfönstret Matematik

 • Om du vill veta hur OneNote löste problemet kan du klicka eller trycka på Visa steg och välja information om det du vill visa. De tillgängliga alternativen i den nedrullningsbara menyn beror på den markerade ekvationen.

 • Om du vill höra lösningsstegen upplästa väljer Avancerad läsare Ikon för Avancerad läsare startar det OneNote.

 • Skapa en övningstest för att fortsätta att göra den här typen av ekvation.

  Lösningssteg i åtgärdsfönstret Matematikassistenten

Tips: Du kan dra lösningsstegen till valfri plats på sidan.

Problemtyper som stöds av matematikassistenten

När du använder matematikassistenten i OneNotekommer du att märka att listrutan Välj en åtgärd under ekvationen ändras beroende på den valda ekvationen. Här är några av de problemtyper som stöds beroende på ekvationen du försöker lösa.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en Microsoft 365 prenumeration. Om du har en Microsoft 365-prenumeration bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Matriser

För en lista över reella tal stöds alla nedan.
 

 • Utvärdera

 • Sortera

 • Medelvärde

 • Median

 • Läge

 • Summa

 • Produkt

 • Största gemensamma faktor

 • Minsta gemensamma multipel

 • Varians

 • Standardavvikelse

 • Minima

 • Maxima

  En lista över matriser i matematikassistenten.

  För polynomer är de åtgärder som stöds Största gemensamma faktor och Minsta gemensamma multipel. Du kan också välja Graph i 2D för att visa diagrammen för alla dina funktioner.

  Lista över matriser i matematikassistenten

Uttryck

De tillgängliga åtgärderna är för alla uttryck:

 • Utvärdera

 • Verifiera

 • Utöka (om tillämpligt)

 • Faktor (om tillämpligt)

 • Graph i 2D (endast tillgängligt om det finns en variabel)

 • Skilja mellan (endast tillgängligt om det finns en variabel)

 • Integrera (endast tillgängligt om det finns en

  variabel)En lista över uttryck i matematikassistenten

Ekvationer och ekvationer

Följande åtgärder är tillgängliga för ekvationer och alltid:

 • Lös för {your variable}

 • Graph Båda sidor i 2D – Var och en av sidorna av likheten eller inkurvan grafen som en separat funktion.

 • Graph i 2D – Ett diagram över ekvationen eller inlösningen

 • Graph Inlösning – Markerar lösningsområdet på

  En ekvation med en listrutan med olika sätt att lösa den.

System

Det är viktigt att ha samma antal ekvationer och variabler för att se till att rätt funktioner är tillgängliga. System kan skrivas på två olika sätt: 

 1. En under varandra, med eller utan en stor kparentes före

  En systemekvation skriven med hakparenteser

 2. I en rad dividerat med kommatecken


  En systemekvation skriven med kommatecken

Utserg och integraler

Det går att skriva antingen med d/dx före funktionen eller med ett huvudtecken.


Exempel på ekvation med ledningar och integraler
De åtgärder som är tillgängliga för viktiga ämnen och integraler är:

 • Utvärdera

 • Graph i 2D

 • Skilja

 • Integrera (endast för
  Exempel på ekvation som visar lösningsalternativ för ekvationer och integraler

Matriser

Matriser kan skrivas med hakparenteser eller hakparenteser. Följande åtgärder stöds för matriser:

 • Utvärdera

 • Beräkna determinant

 • Invertera matris

 • Beräkna spårning

 • Transponera matris

 • Matrisstorlek

 • Minska matrisLösningsalternativ för matriser
Matrisekvationer stöds inte för närvarande.

Ritar med polära koordinater

Om du vill rita upp en funktion i polära koordinater måste r uttryckas som en funktion i theta.

Exempel på polär koordinater

Komplext läge

Obs! Välj Inställningar om du vill växla mellan realtal och komplexa tal.

Följande åtgärder är tillgängliga för komplexa uttryck och tal som innehåller den imaginära enheten i.

 • Utvärdera

 • Verklig del

 • Den imaginära delen

 • Konjugate

 • Modulus

 • Argument

 • Skilja mellan (endast om det finns en variabel)

 • Integrera (endast om det finns en variabel)

  Lösningsalternativ för komplext läge

Mer information

Skapa ett matematiktest i Microsoft Forms

Skapa ett övningstest med Matematikassistenten i OneNote

Lös matematiska ekvationer med hjälp av matematikassistenten i OneNote

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×