Ett lösenord förhindrar att andra öppnar eller ändrar en presentation.

Varning!: När du skapar ett lösenord för en presentation bör du anteckna det och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kan det inte hämtas och du kommer inte att kunna öppna eller få åtkomst till presentationen.

Skydda en fil med lösenord

 1. Välj Arkiv > Info.

 2. Välj Skydda presentation > Kryptera med lösenord.

 3. I rutan Lösenord anger du det lösenord du vill använda. Välj OK.

 4. PowerPoint du uppmanas att bekräfta lösenordet genom att ange det en gång till.

 5. Spara filen för att säkerställa att lösenordet verkställs.

Lösenordsskydd stöds inte iPowerPoint ODP-filer (Open Document Presentation). 

Ta bort ett lösenord från en fil

Det är enkelt att ta bort ett lösenord från ett dokument, men du måste känna till det ursprungliga lösenordet.

 1. Öppna presentationen vars lösenord du vill ta bort.

 2. Välj Arkiv > Info.

 3. Välj Skydda presentation > Kryptera med lösenord.

 4. Avmarkera lösenordet i rutan Lösenord och klicka sedan på OK.

Samtidig redigering av en lösenordsskyddad fil

Om du försöker öppna en lösenordsskyddad fil som någon annan arbetar med kan du öppna den, men du kan inte redigera den. Filen visas i skrivskyddsläge.

Mer information finns i

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Begära ett lösenord för att öppna en presentation

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Under Lösenord för att öppna markerar du kryssrutan Kryptera presentationen och begär ett lösenord för att öppna den.

 3. I rutan Nytt lösenord anger du ett lösenord.

  Obs!: Ett starkt lösenord ska bestå av minst sju tecken och en kombination av stora och små bokstäver, siffror och icke-alfabetiska tecken som !,$, #, och %. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

  Tips: Du tar bort lösenordet genom att avmarkera kryssrutan Kryptera presentationen och begär ett lösenord för att öppna den, klicka på OK och sedan spara presentationen.

Begära ett lösenord för att redigera en presentation

Du kan lägga till ett lösenord så att endast behöriga användare kan redigera en presentation. Användare utan redigeringsbehörighet kan öppna presentationen och spara den med ett annat filnamn.

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Under Lösenord för att redigera väljer du kryssrutan Kräv lösenord för att ändra presentationen.

 3. I rutan Nytt lösenord anger du ett lösenord.

  Obs!: Ett starkt lösenord ska bestå av minst sju tecken och en kombination av stora och små bokstäver, siffror och icke-alfabetiska tecken som !,$, #, och %. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

Tips: Om du vill ta bort lösenordet avmarkerar du kryssrutan Kräv lösenord för att ändra presentationen, klickar på OKoch sparar sedan presentationen.

Ändra ett lösenord för att öppna eller ändra en presentation

 1. Klicka på Arkiv > Lösenord.

 2. Under Lösenord för att öppna eller Lösenord för att ändraklickar du på Ändra lösenord.

 3. Skriv det nya lösenordet i rutan Nytt lösenord.

  Obs!: Ett starkt lösenord ska bestå av minst sju tecken och en kombination av stora och små bokstäver, siffror och icke-alfabetiska tecken som !,$, #, och %. Lösenord ska inte innehålla kontonamn eller annan personlig information.

 4. I rutan Bekräfta skriver du lösenordet igen och klickar sedan på Ange lösenord.

 5. Klicka på OK och spara presentationen.

Öppna en lösenordsskyddad presentation: Ange lösenordet för filen i rutan.

Lösenord är skiftlägeskänsliga. Se till att du inte har Caps Lock aktiverat av misstag.

Du kan försöka igen om du anger ett felaktigt lösenord.

Filen kan inte öppnas utan lösenord. Om du inte känner till lösenordet måste du kontrollera med den person som har krypterat filen. 

Om du försöker öppna en lösenordsskyddad fil som någon annan arbetar med kan du öppna den, men du kan inte redigera den. Filen visas i skrivskyddsläge.

För ODP-filer (Open Document Presentation) stöds inte lösenordsskydd iPowerPoint för webben.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×