Funktionen MENHET returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen.

Syntax

MENHET(dimension)

Syntaxen för funktionen MENHET har följande argument:

dimension    Obligatoriskt. Ett heltal som anger dimensionen för den enhetsmatris som du vill ska returneras. Funktionen returnerar en matris. Dimensionsvärdet måste vara större än noll.

MENHET tillämpar följande ekvation:

Ekvation för ENHETM

Anmärkningar

  • Om dimensionen utgörs av ett värde som är lika med eller mindre än noll (0) returnerar MENHET felvärdet #VÄRDEFEL! .

Exempel

I följande exempel visas resultatet av funktionen MENHET i en 3x3-matris nedan, i cellerna A1:C3.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du enkelt ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet (A1:C3 i det här fallet), ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Ett exempel på funktionen MENHET

MENHET kan användas i andra matrisfunktioner, till exempel med MMULT.

Ett exempel på funktionen MENHET

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×