Läs mer om funktionen SUMMA

Om du snabbt vill få fram summan av ett cellområde behöver du bara markera området och titta längst ned till höger i Excel-fönstret.

Skärmbild av markering av ett cellområde, och titta sedan i statusfältet.


Det här är statusfältet som visar information om vad du har markerat, om det är en enstaka cell eller flera celler. Om du högerklickar i statusfältet visas en funktionsdialogruta som visar alla alternativ som du kan välja. Observera att det även visar värden för det markerade området om de attributen är markerade. 

Det enklaste sättet att lägga till en SUMMA-formel i kalkylbladet är att använda guiden Autosumma. Markera en tom cell direkt ovanför eller nedanför det område som du vill summera och tryck på Autosumma eller Summa på flikarna Start > eller Formel i menyfliksområdet. Guiden Autosumma känner automatiskt av området som ska summeras och skapar formeln åt dig. Det kan också fungera vågrätt om du markerar en cell till vänster eller höger om området som ska summeras. Observera att det inte kommer att fungera med icke angränsande områden, men vi går igenom det i nästa avsnitt.

Du kan använda guiden Autosumma för att automatiskt skapa en Summa-formel. Välj ett område ovanför/nedanför eller till vänster/höger om området som ska summeras och gå till fliken Formel i menyfliksområdet och markera Autosumma och SUMMA.


I dialogrutan Autosumma kan du också välja andra vanliga funktioner som:

Autosumma lodrätt

Cell D6 visar summaformeln för Autosumma: =SUMMA(B2:B5)

Guiden Autosumma har automatiskt upptäckt att cellerna B2:B5 är området som ska summeras. Allt du behöver göra är att bekräfta det är att trycka på RETUR. Om du behöver lägga till/utelämna fler celler kan du hålla ned Skift > valfri piltangent tills ditt val matchar det du önskar och trycka på RETUR när du är klar.

IntelliSense-funktionsguide: SUMMANS (tal1, [tal2], ...) flytande tagg under den här funktionen är dess Intellisense-guide. Om du klickar på SUMMA eller namnet på funktionen ändras den till en blå hyperlänk som tar dig till hjälpavsnittet för funktionen. Om du klickar på de enskilda funktionselement markeras deras representativa delar i formeln. I det här fallet skulle endast B2:B5 markeras eftersom det finns bara en talreferens i den här formeln. Intellisense-taggen visas för vilken funktion som helst.

Autosumma vågrätt

Cell D2 visar summaformeln för Autosumma: =SUMMA(B2:C2)

Användning av SUMMA med osammanhängande områden. Formeln i cell C8 är =SUMMA(C2:C3,C5:C6). Du kan också använda namngivna områden, så att formeln skulle bli =SUMMA(Vecka1,Vecka2)

Guiden Autosumma fungerar oftast bara för angränsande områden, så om du har tomma rader eller kolumner i summaområdet stoppar Excel vid det första mellanrummet. Då skulle du behöva SUMMA baserat på val, där du lägger till enskilda områden ett i taget. Om du skulle ha data i cell B4 i det här exemplet skulle Excel generera =SUMMA(C2:C6) eftersom det skulle känna igen ett angränsande område.

Du kan snabbt markera flera icke angränsande intervall med Ctrl + vänsterklick. Ange först ”=SUMMA(”, välj sedan dina olika intervall så lägger Excel automatiskt till kommaavgränsare mellan intervallen åt dig. Tryck på Retur när du är klar.

TIPS! Du kan använda ALT+ = för att snabbt lägga till funktionen SUMMA i en cell. Allt du behöver göra sedan är att markera dina intervall.

Obs! Du kanske märker Excel har markerat de olika funktionsområdena efter färg, och de matchar inom själva formeln, så C2:C3 har en färg och C5:C6 är en annan. Excel att göra det här för alla funktioner, såvida inte det refererade området finns i ett annat kalkylblad eller i en annan arbetsbok. För förbättrad tillgänglighet med tekniska hjälpmedel kan du använda namngivna områden,till exempel "Vecka1", "Vecka2" osv. och sedan referera till dem i formeln:

=SUMMA(Vecka1,Vecka2)

 1. Du kan absolut använda SUMMA med andra funktioner. Här är ett exempel som skapar en månatlig medelvärdesberäkning:

  Använda SUMMA med andra funktioner. Formeln i cell M2 är=SUMMA(A2:L2)/ANTALV(A2:L2) Obs! Kolumnerna maj-november döljs för tydlighetens skull.
  • =SUMMM(A2:L2)/ANTALV(A2:L2)

 2. vilket tar SUMMAN i A2:L2 dividerat med antalet ej tomma celler i A2:L2 (maj till december är tomt).

 1. Ibland behöver du summera en viss cell i flera kalkylblad. Det kan vara frestande att klicka på varje blad och cell du vill ha och bara använda ”+” för att lägga till cellvärdena, men det är omständligt och kan skapa fel.

  • =Blad1!A1+Blad2!A1+Blad3!A1

  Du kan göra det mycket enklare med en 3D- eller 3-dimensionell SUMMA:

  3D-SUMMA – Formeln i cell D2 är =SUMMA(Blad1:Blad3!A2)
  • =SUMMA(Blad1:Blad3!A1)

  Detta summerar cellen i A1 i alla blad från Blad 1 till 3.

  Detta är särskilt praktiskt i situationer där du har ett enda blad för varje månad (januari-december) och du behöver summera dem på ett sammanfattningsblad.

  3D-SUMMAN för det namngivna bladet. Formeln i D2 är=SUMMA(januari:december!A2)
  • =SUMMA(januari:december!A2)

  Detta summerar cell A2 i varje blad från januari till december.

  Meddelanden: Om kalkylbladets namn innehåller blanksteg, till exempel "Försäljning i januari", måste du använda en apostrof när du refererar till kalkylbladsnamnen i en formel. Lägg märke till apostrof FRAMFÖR det första kalkylbladsnamnet och igen EFTER det sista.

  • =SUMMA(’försäljning i januari:försäljning i december’!A2)

  3D-metoden fungerar även med andra funktioner som medel, MIN, MAX, osv:

  • = MEDEL(Ark1:Ark3! A1)

  • = MIN(Ark1:Ark3! A1)

  • = MAX(Ark1:Ark3! A1)

Du kan enkelt utföra matematiska operationer med Excel på egen hand och genom att använda Excel-funktioner som SUMMA. I följande tabell visas operatorer som du kan använda samt vissa relaterade funktioner. Du kan ange operatorerna med hjälp av siffertangenterna på ditt tangentbord eller det numeriska tangentbordet (10 tangenter) om du har ett. Med Skift+8 kan du till exempel ange asterisken (*) för multiplikation.

Operator

Åtgärd

Exempel

+

Addition

=1+1

=A1+B1

=SUMMA(A1:A10)+10

=SUMMA(A1:A10)+B1

-

Subtraktion

=1-1

=A1-B1

=SUMMA(A1:A10)-10

=SUMMA(A1:A10)-B1

*

Multiplikation

=1*1

=A1*B1

=SUMMA(A1:A10)*10

=SUMMA(A1:A10)*B1

=PRODUKT(1,1) - Funktionen PRODUKT

/

Division

=1/1

=A1/B1

=SUMMA(A1:A10)/10

=SUMMA(A1:A10)/B1

=KVOT(1,1) - Funktionen KVOT

^

Exponentiering

=1^1

=A1^B1

=SUMMA(A1:A10)^10

=SUMMA(A1:A10)^B1

=UPPHÖJT.TILL(1,1) - Funktionen UPPHÖJT.TILL

Mer information finns i Använda Excel som miniräknare.

Andra exempel

 1. Anta att du vill använda en procentuell rabatt till ett område med celler som du har summerat.

  Använda operatorer med SUMMA. Formeln i cell B16 är =SUMMA(A2:A14)*-25%. Formeln skulle skapas korrekt om -25 % var en cellreferens i stället, t.ex. =SUMMA(A2:A14)*E2
  • =SUMMA(A2:A14)*-25%

  skulle ge dig 25 % av det summerade området, men det hårdkodar 25 % i formeln och det kan vara svårt att hitta den senare om du behöver ändra den. Det är mycket bättre att placera dessa 25 % i en cell och referera till den istället där den är öppen och enkel att ändra, så här:

  • =SUMMA(A2:A14)*E2

  För att dividera istället för att multiplicera ersätter du bara ”*” med ”/”: =SUMMA(A2:A14)/E2

 2. Addera eller subtrahera från en SUMMA

  i. Du kan enkelt addera eller subtrahera från en summa med hjälp av + eller - så här:

  • =SUMMA(A1:A10)+E2

  • =SUMMA(A1:A10)-E2

Funktionen SUM

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×