Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om kalkylbladets filstorlek är för stor kan du prova följande tips för att göra det mer hanterbart.

Spara kalkylbladet i binärt format (.xslb)

Du kan minska filstorleken genom att spara kalkylbladet som en binär arbetsbok (.xslb) i stället för standardformatet (.xslx). Standardformatet är XML-baserat, vilket är viktigt om du använder data med program från tredje part eftersom XML är en öppen standard. För de flesta ändamål är det binära formatet dock tillräckligt och sparar till en mindre fil.

 1. Gå till Arkiv > Alternativ > Spara.

 2. Välj Binärarbetsbok i listan Spara filer i följande format under Excel Spara arbetsböcker.

  Spara i binärt format

Med det här alternativet anges binärt format som standard. Om du vill behålla standardvärdet för Excel (.xlsx) men spara den aktuella filen som binär markerar du alternativet i dialogrutan Spara som. 

Obs!: Om filen finns i ett SharePoint kan det hända att du inte ser alternativet Spara som. Om så är fallet kan du spara en kopia på den lokala enheten, spara kopian som en binär och sedan ersätta den ursprungliga filen med den nya binära.

 1. Gå till >spara somoch välj en plats om det är första gången du sparar filen.

 2. Välj Binär arbetsbok (*.xlsb) Excel listan över filtyper.

  Spara som Excel binär arbetsbok

Spara kalkylbladet i binärt format (.xslb)

Du kan minska filstorleken genom att spara kalkylbladet som en binär arbetsbok (.xslb) i stället för standardformatet (.xslx). Standardformatet är XML-baserat, vilket är viktigt om du använder data med program från tredje part eftersom XML är en öppen standard. För de flesta ändamål är det binära formatet dock tillräckligt och sparar till en mindre fil.

 1. Gå till Arkiv > Alternativ > Spara.

 2. Välj Binärarbetsbok i listan Spara filer i följande format under Excel Spara arbetsböcker.

Med det här alternativet anges binärt format som standard.

Om du vill behålla standardvärdet för Excel -arbetsbok (.xlsx) men spara den aktuella filen som binär markerar du alternativet i dialogrutan Spara som:

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Välj Binär arbetsbok(*.xlsb) Excel ilistan Spara som.

Minska antalet kalkylblad

Om du har kalkylblad med data som du inte använder – och som inte innehåller några formler som du använder – tar du bort dem från kalkylbladet. 

Ju fler datapunkter du har i arbetsboken, desto större blir filstorleken. Om du tar bort oanvända data minskar filstorleken.

Spara bilder med lägre upplösning

 1. Gå till Arkiv > Alternativ och välj Avancerat.

 2. Gör följande under Bildstorlekoch bildkvalitet:

  • Välj Ignorera redigeringsdata. Med det här alternativet tas lagrade data som används för att återställa bilden till det ursprungliga läget när den har redigerats. Observera att om du ignorerar redigeringsdata kan du inte återställa bilden.

  • Kontrollera att Komprimera inte bilder i filen inte är markerat.

  • Välj en upplösning på 150 bildppi eller lägre i listan Standardupplösning. I de flesta fall behöver du inte upplösningen vara högre än så.

Alternativ för Bildstorlek och bildkvalitet

Komprimera bilder

 1. Markera en bild i dokumentet. Fliken Bildformat visas i menyfliksområdet.

 2. Välj Komprimera bilder i gruppen Justera påfliken Bildformat.

 3. Gör följande underKomprimeringsalternativ:

  • Om du vill komprimera alla bilder i filen avmarkerar du Använd endast på den här bilden. Om du väljer det här alternativet påverkas bara de ändringar du gör här av den markerade bilden.

  • Välj Ta bort beskurna delar av bilder. Med det här alternativet tas beskurna bilddata bort, men du kan inte återställa dem.

 4. Gör följandeunder Upplösning:

  • Välj Använd standardupplösning.

   Alternativ för att komprimera bilder

Spara inte pivotcachen med filen

Om kalkylbladet innehåller en pivottabell kan du minska filstorleken genom att inte spara källdatacachen för pivottabellen med filen och i stället uppdatera datacachen när du öppnar kalkylbladet.

 1. Markera en cell i pivottabellen.

 2. Välj Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera för pivottabell.

 3. I dialogrutan Pivottabellalternativ väljer du fliken Data och gör följande:

  • Avmarkera Spara källdata med fil.

  • Välj Uppdatera data när filen öppnas.

   Pivottabellalternativ för att inte spara pivotcache

Se även

Minska filstorleken för dina PowerPoint presentationer

Minska filstorleken för Word-dokument

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×