Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Minska storleken på bilder och bifogade filer i e-postmeddelanden i Outlook

Foton och andra typer av bifogade filer kan variera i storlek. Många e-postsystem, som Gmail, Yahoo och Exchange, begränsar storleken på de e-postmeddelanden du kan skicka. Om du är orolig för storleken på dina e-postmeddelanden eller om du har fått ett meddelande om att ditt e-postmeddelande är för stort för att skicka kan du vidta flera åtgärder för att minska storleken på bifogade bilder och andra dokument. 

Förutom att begränsa storleken för enskilda meddelanden så har vissa e-postsystem en begränsning för e-postlådans totala storlek. Eftersom alla meddelanden du skickar lagras i mappen Skickat kan du även hålla nere postlådans storlek genom att minska storleken på dina bifogade filer. 

Vad vill du göra?

Infoga en bild

Om du vill infoga en bild i brödtexten i ett meddelande placerar du markören i brödtexten i e-postmeddelandet, väljer menyn Infoga och väljer sedan Bilder från gruppen Illustrationer i menyfliksområdet.  

Om bilden ser för stor ut (eller för liten) kan du använda bildens storlekshandtag till att ändra dess storlek. 

Ändra storlek på en bild

Du kan ändra visningsstorleken för en bild, dvs. hur stor plats den tar på skärmen, utan att ändra bildens filstorlek eller upplösning. Det här minskar dock inte storleken på e-postmeddelandet du skickar. 

 1. Klicka eller tryck på bilden så att du ser små cirkulära storlekshandtag i bildens hörn.

  Bilden finns nu i meddelandet.
 2. Klicka (eller tryck och håll kvar) på ett av handtagen och dra det sedan mot mitten för att minska storleken på bilden, eller utåt från mitten om du vill öka storleken på bilden.

Tips: Det finns fler storlekshandtag i mitten av bildens sidor. Om du vill bevara bildens proportioner ska du bara använda storlekshandtagenen i hörnen. Om du använder handtagen i mitten av bildens sidor förvrängs bilden.

Ändra storlek på en bild till exakta mått

 1. Markera den bild du vill ändra storlek på.

 2. På fliken Format i gruppen Storlek anger du den önskade höjden. Bredden ändras automatiskt i proportion till höjden.

  Skärmbild som visar inställningarna för höjd och bredd

Om du vill ändra höjd och bredd separat markerar du dialogruteikonen DialogruteikonenStorlek och avmarkerar kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet innan du ändrar önskad höjd eller bredd i steg 2.

Komprimera bilder för att minska filstorleken

När du komprimerar en bild behålls bildens höjd och bredd, men upplösningen minskas. Bilder med lägre upplösning har mindre filstorlek.

 1. Markera den eller de bilder vars filstorlek du vill minska.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format väljer du Komprimera bilder Komprimera bilder i gruppen Justera. Beroende på din skärmupplösning kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

 3. Välj alternativ för komprimering och upplösning och välj sedan OK. För bilder som inte ska skrivas ut är Webb (150 bildpunkter/tum) den vanligaste upplösningen.

Viktigt!: När du komprimerar en bild för att minska filstorleken ändras mängden detaljer i källbilden. Det innebär att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen. 

När du bifogar en bild som en fil visas bilden inte direkt i brödtexten i e-postmeddelandet. Istället visas en ikon för bilden under meddelandets ämnesrad. För bildfiler visas även en liten förhandsgranskning av bilden tillsammans med namnet och storleken på filen. 

Visa en miniatyrbild av din bild

Om den bifogade bildfilen är för stor kan du ange att Outlook ska ändra storlek på bilden åt dig när du skickar meddelandet.  

 1. Välj Arkiv

 2. Om bilden är stor ser du det här meddelandet: Det är inte säkert att alla mottagare får meddelandet på grund av de bifogade bilderna. Om du minskar bildernas storlek kan meddelandet eventuellt levereras. Bilderna blir högst 1024x768 bildpunkter.  

 3. Välj Ändra storlek på stora bilder när jag skickar det här meddelandet.

 4. Välj vänsterpilen uppe till vänster på skärmen för att återgå till meddelandet. Skriv meddelandet. När du väljer Skicka komprimeras alla bifogade bildfiler automatiskt. 

Obs!:  Om du bäddar in bilden i meddelandets brödtext (bilden visas direkt i meddelandet) med kommandot Bild i gruppen Illustrationer, kan du inte använda funktionen för att ändra storlek på bifogade bilder.

Dokument, kalkylblad, PDF-filer och andra typer av filer kan ha mycket olika storlek. Det finns flera metoder för att minska storleken på e-postmeddelanden och bilagor när du skickar sådana filer.

Obs!: Mer information om att minska storleken på bildfiler finns i avsnittet Infoga och ändra storlek på bilder i brödtexten i ett e-postmeddelande.

Skicka en länk till filen

 1. Välj Bifoga fil i menyfliksområdet i e-postmeddelandet.

 2. Välj filen. 

 3. Om filen redan lagras på OneDrive, OneDrive för företag eller en SharePoint-webbplats kan du välja Skicka en länk. Då bifogas en genväg till filen till e-postmeddelandet, inte själva filen. Mottagarna kan öppna genvägen och ladda ned eller öppna filen.

Kopiera en delningslänk från en annan molnlagringstjänst

Du kan få en delningsbar länk till filer i de flesta molnlagringstjänster som Dropbox eller Google Drive. I respektive hjälp finns mer information om hur du hämtar en sådan delningslänk. När du har en delningslänk kan du klistra in den i brödtexten i e-postmeddelandet.

Komprimera dina filer innan du skickar dem

Du kan minska storleken på de flesta filer genom att komprimera dem i en zip-fil. Du kan skapa och öppna zip-filer i Windows utan någon ytterligare programvara. 

 1. Navigera till mappen som innehåller filen som du vill skicka.

 2. Välj en fil. Om du vill markera flera filer samtidigt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt medan du klickar på varje fil.

 3. Högerklicka på markeringen och välj sedan Skicka till > Komprimerad mapp.

 4. Då skapas en ny zip-fil som innehåller den eller de filer du valde i steg 2. Namnet på zip-filen anges automatiskt från namnet på den ursprungliga filen. 

 5. Du kan antingen återgå till e-postmeddelandet och välja Bifoga fil från menyfliksområdet, eller så kan du högerklicka på den nya zip-filen och välja Skicka till > E-postmottagare, så öppnas ett nytt e-postmeddelande med filen bifogad.  

Vad vill du göra?

Infoga en bild

Om du vill infoga en bild i brödtexten i ett meddelande placerar du markören i brödtexten i e-postmeddelandet, väljer menyn Infoga och väljer sedan Bilder från gruppen Illustrationer i menyfliksområdet.  

Om bilden ser för stor ut (eller för liten) kan du använda bildens storlekshandtag till att ändra dess storlek. 

Ändra storlek på en bild

Du kan ändra visningsstorleken för en bild, dvs. hur stor plats den tar på skärmen, utan att ändra bildens filstorlek eller upplösning. Det här minskar dock inte storleken på e-postmeddelandet du skickar. 

 1. Klicka eller tryck på bilden så att du ser små cirkulära storlekshandtag i bildens hörn.

  Bilden finns nu i meddelandet.
 2. Klicka (eller tryck och håll kvar) på ett av handtagen och dra det sedan mot mitten för att minska storleken på bilden, eller utåt från mitten om du vill öka storleken på bilden.

Tips: Det finns fler storlekshandtag i mitten av bildens sidor. Om du vill bevara bildens proportioner ska du bara använda storlekshandtagenen i hörnen. Om du använder handtagen i mitten av bildens sidor förvrängs bilden.

Ändra storlek på en bild till exakta mått

 1. Markera den bild du vill ändra storlek på.

 2. På fliken Format i gruppen Storlek anger du den önskade höjden. Bredden ändras automatiskt i proportion till höjden.

  Skärmbild som visar inställningarna för höjd och bredd

Om du vill ändra höjden och bredden separat avmarkerar du kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet innan du ändrar höjd eller bredd i steg 2.

Komprimera bilder för att minska filstorleken

När du komprimerar en bild behålls bildens höjd och bredd, men upplösningen minskas. Bilder med lägre upplösning har mindre filstorlek.

 1. Markera den eller de bilder vars filstorlek du vill minska.

 2. Under Bildverktyg på fliken Format väljer du Komprimera bilder i gruppen Justera. Beroende på din skärmupplösning kanske du bara ser ikonen Komprimera bilder.

 3. Välj alternativ för komprimering och upplösning och välj sedan OK. För bilder som inte ska skrivas ut är Webb (150 bildpunkter/tum) den vanligaste upplösningen.

Viktigt!: När du komprimerar en bild för att minska filstorleken ändras mängden detaljer i källbilden. Det innebär att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen. 

När du bifogar en bild som en fil visas bilden inte direkt i brödtexten i e-postmeddelandet. Istället visas en ikon för bilden under meddelandets ämnesrad.

Om den bifogade bildfilen är för stor kan du ange att Outlook ska ändra storlek på bilden åt dig när du skickar meddelandet.  

 1. Välj Arkiv

 2. Om bilden är stor ser du det här meddelandet: Det är inte säkert att alla mottagare får meddelandet på grund av de bifogade bilderna. Om du minskar bildernas storlek kan meddelandet eventuellt levereras. Bilderna blir högst 1024x768 bildpunkter.  

 3. Välj Ändra storlek på stora bilder när jag skickar det här meddelandet.

 4. Välj vänsterpilen uppe till vänster på skärmen för att återgå till meddelandet. Skriv meddelandet. När du väljer Skicka komprimeras alla bifogade bildfiler automatiskt. 

Obs!:  Om du bäddar in bilden i meddelandets brödtext (bilden visas direkt i meddelandet) med kommandot Bild i gruppen Illustrationer, kan du inte använda funktionen för att ändra storlek på bifogade bilder.

Dokument, kalkylblad, PDF-filer och andra typer av filer kan ha mycket olika storlek. Det finns flera metoder för att minska storleken på e-postmeddelanden och bilagor när du skickar sådana filer.

Kopiera en delningslänk från en molnlagringstjänst

Du kan få en delningsbar länk till filer i de flesta molnlagringstjänster som OneDrive, OneDrive för företag, Dropbox eller Google Drive.

För OneDrive eller OneDrive för företag kan du läsa Dela filer och mappar i OneDrive. För andra molnlagringstjänster kan du läsa mer om att hämta delningslänkar i respektive hjälp. När du har en delningslänk kan du klistra in den i brödtexten i e-postmeddelandet.

Komprimera dina filer innan du skickar dem

Du kan minska storleken på de flesta filer genom att komprimera dem i en zip-fil. Du kan skapa och öppna zip-filer i Windows utan någon ytterligare programvara. 

 1. Navigera till mappen som innehåller filen som du vill skicka.

 2. Välj en fil. Om du vill markera flera filer samtidigt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt medan du klickar på varje fil.

 3. Högerklicka på markeringen och välj sedan Skicka till > Komprimerad mapp.

 4. Då skapas en ny zip-fil som innehåller den eller de filer du valde i steg 2. Namnet på zip-filen anges automatiskt från namnet på den ursprungliga filen. 

 5. Du kan antingen återgå till e-postmeddelandet och välja Bifoga fil från menyfliksområdet, eller så kan du högerklicka på den nya zip-filen och välja Skicka till > E-postmottagare, så öppnas ett nytt e-postmeddelande med filen bifogad.  

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

Det finns två sätt att välja bilder, automatiskt minska storleken på dem och bifoga dem i ett e-postmeddelande – i Microsoft Office Outlook eller från Utforskaren.

Obs!: Den ursprungliga bilden ändras inte. Endast kopian som skickas minskar i storlek.

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i Outlook.

 2. Klicka på Bifoga fil i gruppen Inkludera på fliken Infoga.

  Tips: Du kan också dra och släppa en bild från Utforskaren. Bildfilen bifogas i e-postmeddelandet.

 3. Klicka på dialogruteikonen Bild av knappInkludera på fliken Infoga.

 4. Välj storlek på bilden som ska bifogas i listrutan Välj bildstorlek under Bildalternativ i fönstret Alternativ för bifogade filer.

  Fönstret Alternativ för bifogade filer

  Obs!: Om du bäddar in bilden i meddelandets brödtext med kommandot Bild i gruppen Illustrationer kan du inte använda den automatiska funktionen för att ändra storlek på bifogade bilder.

 5. När du är färdig med e-postmeddelandet klickar du på Skicka.

 1. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start och sedan dubbelklicka på Dator.

  Kortkommando: Öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten + E.

 2. Navigera till mappen som innehåller de bilder som du vill skicka.

 3. Välj en bild. Om du vill markera flera filer samtidigt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt medan du klickar på varje fil.

 4. Högerklicka på en markerad fil, peka på Skicka till och klicka sedan på E-postmottagare.

  Dialogrutan Skicka bilder via e-post visas.

 5. Klicka på Gör alla bilderna mindre och sedan på OK.

  Dialogrutan Skicka bilder via e-post

  Obs!: Om du vill ange en exakt storlek på bilden klickar du på Visa fler alternativ och väljer sedan önskad storlek.

  Ett nytt meddelandefönster visas i Outlook med bilden bifogad.

 6. Ange mottagarens information i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

 7. Om du vill kan du ändra texten på ärenderaden i rutan Ämne.

 8. Om du vill kan du ändra eller skriva en brödtext.

 9. Klicka på Skicka.

Nedan följer en lista med metodtips när du ska skicka bilder och bifogade filer:

 • Lägg upp eller publicera stora bifogade filer    Lägg till en länk till lagringsplatsen i e-postmeddelandet.

 • Begränsa storleken på bifogade filer    Det här är en allmän riktlinje: om du har en långsam uppkoppling (t.ex en mobil enhet) bör du tänka på att använda mycket mindre filstorlekar, t.ex. 250 kilobyte (kB). Om du vill skicka större bifogade filer måste du först kontrollera tillåten maxstorlek för utgående meddelanden. Administratören för e-postservern eller det företag som tillhandahåller din e-posttjänst kan upplysa dig om detta. På samma sätt kan det vara en bra idé att fråga mottagaren om det finns några begränsningar på deras sida. Ta även hänsyn till hastigheten på mottagarens Internetanslutning. Det kan ta lång tid att ladda ned en stor bilaga med en mobil Internetanslutning.

 • Skicka flera bifogade filer med hjälp av flera e-postmeddelanden    – Det är större chans att flera mindre meddelanden kommer fram än ett enda stort meddelande. Använd den här metoden för att undvika storleksbegränsningar per meddelande, men tänk på att mottagarens inkorg ändå kan bli full. Meddelanden som skickas till en full inkorg kan komma att avvisas (”studsa”).

 • Använd komprimerade grafikfilforma    De grafikfilformat som tar upp störst utrymme är de som inte går att komprimera, t.ex. .tif och .bmp (standardfilformatet för Windows Paint).

 • Använda mindre ursprungliga filer    .jpg. Det är inte ovanligt att en bild är flera megabyte (MB) stor. Kom ihåg att storleken på e-postmeddelandet ökar med ungefär en tredjedel när det skickas via internet. Använd en lägre upplösning på kameran när du tar ett digitalfoto. Använd komprimerade filformat som till exempel .jpg. Beskär och ta fram det viktiga i foton med hjälp av ett grafikprogram.

 • Använd ett filkomprimeringsverktyg    Många filformat kan komprimeras med hjälp av ett filkomprimeringsverktyg. Komprimeringsgraden varierar dock. Några filformat har redan sparats i ett komprimerat format och blir inte så mycket mindre. En textfil från Anteckningar i formatet .txt blir mycket mindre medan en bild i formatet .jpg inte påverkas särskilt mycket alls. Formatet .jpg är redan ett komprimerat filformat.

 • Granskamappen Skickat    Detta ökar storleken på din Outlook-datafil (.pst). För vissa konton jämförs datafilen gentemot postlådans storleksgräns eftersom alla skickade objekt sparas på din e-postserver.

Viktigt!: När du komprimerar en bild för att minska filstorleken ändras mängden detaljer i källbilden. Detta betyder att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen jämfört med innan den komprimerades. Det är därför du alltid bör komprimera bilden innan du lägger på en konstnärlig effekt.

Se även

Skicka stora filer med Outlook

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×