Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen MINVERT returnerar inverterad matris för en matris som lagras i en matris.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du helt enkelt ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet. Tryck sedan på RETUR och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Syntax

MINVERT(matris)

Syntaxen för funktionen MINVERT har följande argument:

  • matris    Obligatoriskt. En numerisk matris med samma antal rader och kolumner.

Anmärkningar

  • Matris kan ges som ett cellintervall, t ex A1:C3, som en matriskonstant (t ex {1;2;3\4;5;6\7;8;9} eller som ett namn på någon av dessa.

  • Om några celler i matrisen är tomma eller innehåller text returnerar MINVERT ett #VALUE! fel.

  • MINVERT returnerar också en #VALUE! om matris inte har lika många rader och kolumner.

  • Inverterade matriser, t.ex. determinanter, används i allmänhet för att lösa matematiska ekvationssystem med flera variabler. Produkten av en matris och dess invers är enhetsmatrisen, d.v.s. den kvadratiska matris där diagonalvärden är lika med 1 och alla övriga värden är lika med 0.

  • Nedan visas hur en matris med två rader och två kolumner beräknas. Anta att området A1:B2 innehåller bokstäverna a, b, c och d som representerar fyra godtyckliga tal. Tabellen visar inversen av matrisen A1:B2.

Kolumn A

Kolumn B

Rad 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rad 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERT beräknas med 16 siffrors noggrannhet vilket kan leda till ett litet avrundningsfel.

  • Vissa kvadratiska matriser kan inte inverteras och MINVERT returnerar då felvärdet #OGILTIGT!. Determinanten för en matris som inte kan inverteras är 0.

Exempel

Exempel 1 – MINVERT

Exempel 2 – MINVERT

Du måste ange ovanstående formler som matrisformler för att det ska fungera korrekt. När du har angett formeln trycker du på Retur om du har en aktuell Microsoft 365-prenumeration. annars trycker du på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras ett enda resultat.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×