MINVERT (Funktionen MINVERT)

Funktionen MINVERT returnerar omvänd matris för en matris som lagras i en matris.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste du ange formeln som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Syntax

MINVERT(matris)

Syntaxen för funktionen MINVERT har följande argument:

  • enheter    Obligatoriskt. En numerisk matris med samma antal rader och kolumner.

Anmärkningar

  • Matris kan ges som ett cellintervall, t ex A1:C3, som en matriskonstant (t ex {1;2;3\4;5;6\7;8;9} eller som ett namn på någon av dessa.

  • Om några celler i matrisen är tomma eller innehåller text returnerar MINVERT en #VALUE! #REF!.

  • MINVERT returnerar också ett #VALUE! fel om matris inte innehåller lika många rader och kolumner.

  • Inverterade matriser, t.ex. determinanter, används i allmänhet för att lösa matematiska ekvationssystem med flera variabler. Produkten av en matris och dess invers är enhetsmatrisen, d.v.s. den kvadratiska matris där diagonalvärden är lika med 1 och alla övriga värden är lika med 0.

  • Nedan visas hur en matris med två rader och två kolumner beräknas. Anta att området A1:B2 innehåller bokstäverna a, b, c och d som representerar fyra godtyckliga tal. Tabellen visar inversen av matrisen A1:B2.

Kolumn A

Kolumn B

Rad 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rad 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERT beräknas med 16 siffrors noggrannhet vilket kan leda till ett litet avrundningsfel.

  • Vissa kvadratiska matriser kan inte inverteras och MINVERT returnerar då felvärdet #OGILTIGT!. Determinanten för en matris som inte kan inverteras är 0.

Exempel

Exempel 1 – MINVERT

Exempel 2 – MINVERT

Du måste ange ovanstående formler som matrisformler för att det ska fungera korrekt. När du har angett formeln trycker du på RETUR om du har ett aktuellt Microsoft 365 abonnemang; Tryck annars på CTRL + SKIFT + RETUR. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras ett enda resultat.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×