Ny Yammer: hantera din Yammer-inkorg

Ny Yammer: hantera din Yammer-inkorg

Obs!: I det här avsnittet beskrivs en funktion i nya Yammer. Information om hur du använder den här funktionen i klassisk Yammer finns i klassisk Yammer: hantera din Yammer-inkorg.

Du kan använda din Yammer inkorg för att visa, prioritera och hantera de konversationer som är mest relevanta för dig i Yammer. Från dina meddelande inställningar kan du också välja att få meddelanden via e-post för alla aktiviteter i din Yammer inkorg.

Från Inkorgen kan du göra följande:

 • Granska all Yammer aktivitet som är relevant för dig på en och samma plats.

 • Prioritera viktiga konversationer genom att markera dem som "olästa" för senare uppföljning.

 • Sluta följa konversationer som inte längre är relevanta för dig.

 • Läs igenom dina konversationer med hjälp av en delad vy för olästa och lästa meddelanden.

 • Hålla dig informerad med mobilen när du reser.

Så här använder du Inkorgen

Gå till Inkorgen

 • Klicka på ikonen Inkorgen i den vänstra kolumnen under hem-feed.

  Inkorg för Yammer-postlådan

  Dina relevanta konversationer sorteras i olästa meddelanden, privata meddelanden och alla meddelanden

Skapa ett nytt privat meddelande

 1. Klicka på Nytt privat meddelande.

 2. Lägg till deltagar namnen och klicka på publicera.

Markera ett meddelande som oläst

 • Hovra över ett meddelande i Inkorgen och klicka på knappen Markera som oläst .

  Markera ett meddelande som oläst i Inkorgen i Yammer

  Då kommer du tillbaka till den översta vyn i Inkorgen.

Sluta följa en konversation i Inkorgen

Det finns två sätt att sluta följa en konversation i inkorgen: 

 • I en konversation klickar du på sluta följa i Inkorgen i det översta sidhuvudet.

 • I ett meddelande i en konversation klickar du på sluta följa på menyn mer Ikonen mer (...) .

Om du slutar följa eller avslutar en konversation tas konversationen bort från Inkorgen och inga ytterligare meddelanden i konversationen visas i Inkorgen.

Konversationer som du har stoppat visas igen i Inkorgen i någon av följande situationer:

 • Du bestämmer dig för att följa konversationen.

 • Någon svarar direkt på ett meddelande som du har skrivit i konversationen.

 • Någon @mentions dig i konversationen efter att du har slutat följa den.

Följa en konversation

Du kan följa specifika konversationer och lagra dem i Inkorgen, även om du inte är med i konversationen.

 • Klicka på Följ i Inkorgenmer Ikonen mer (...) -menyn i en konversation.

  Konversationer som du följer sparas i inkorgen så att du kan visa och hantera dem.  

Söka efter ett meddelande i Inkorgen

 • Om du vill söka efter innehållet i Inkorgen, inklusive lästa och olästa meddelanden, går du till Inkorgen och klickar på valfri plats i sökrutan i huvud rubriken.

Söka i Yammer-postlådan

Vanliga frågor och svar – allmänt

F: vilka meddelanden skickas till Inkorgen?

A: inkorgen innehåller alla meddelanden du följer. Vanligt vis innebär detta att privata meddelanden, meddelanden och konversationer som du har deltagit i eller som du har @mentioned i.

Du kan också välja att följa vilken konversation som helst. Det gör du genom att klicka på Följ i Inkorgenmer Ikonen mer (...) -menyn i en konversation.

F: Hur kan jag välja att en konversation ska följas i min inkorg?

A: Använd någon av följande metoder:

 • Skapa ett privat meddelande.

 • Svara på en konversation från en community.

 • Välj Följ i Inkorgenmer Ikonen mer (...) -menyn i en konversation.

F: Hur kan jag välja att en konversation ska följas i en annan användares inkorg? 

A: Använd någon av följande metoder:

 • Lägga till användaren i ett privat meddelande.

 • @mention den användaren i en community-konversation.

 • Svara på användarens meddelande.

 • Skicka ett meddelande till en community där användaren är medlem.

F: om jag läser en konversation i en community-grupp och om konversationen också finns i min inkorg markeras den som "läst" i min inkorg? 

A: när du läser en konversation i en community markeras inte konversationen som läst i Inkorgen och vice versa om du inte interagerar med konversationen.

Interaktioner som gör att meddelandet markeras som läst inkluderar följande åtgärder: 

 • Skicka ett svar.

 • Klicka på Visa konversationmer Ikonen mer (...) -menyn i en konversation.

 • Gilla konversationen.

 • Klicka för att Visa äldre svar.

F: Hur skiljer jag mellan privata meddelanden och community-konversationer i Inkorgen? 

A: i den översta vyn i Inkorgen visar community-samtalen den community som ett visst meddelande eller meddelande är skickat till och privata meddelanden kallas privat meddelande.

F: Hur fungerar e-postaviseringar för min inkorg?

A: om du har aktiverat e-postaviseringar får du ett e-postmeddelande för varje nytt oläst meddelande i Inkorgen. Även om din e-postinställning är inaktive rad kommer du att få e-postmeddelanden om community och alla företags meddelanden för att se till att du känner till dessa viktiga meddelanden.

Du kan aktivera och inaktivera många typer av aviseringar. Mer information finns i Yammer-e-post-och push-meddelanden.

F: Vad händer när jag slutar följa ett privat meddelande?

A: om du slutar följa ett privat meddelande tas det bort från din inkorg. Men det är fortfarande tillgängligt genom sökning. Du kommer att finnas kvar på listan med deltagare men tar inte längre emot fler meddelanden. Det privata meddelandet kan flyttas tillbaka till Inkorgen om någon @mentions dig eller direkt svarar på något av dina meddelanden.

F: om jag slutar följa en konversation, var tar den vägen? 

A: omvandlingen visas inte längre i Inkorgen. Du kan ändå hitta konversationen på Yammer i communityn som den publicerades på.

Vanliga frågor-meddelanden

F: hur många meddelanden som visas på min start sida? 

A: upp till tre olästa meddelanden visas högst upp på Start sidan så att du inte missar viktiga meddelanden. 

F: Vad händer om jag har fler än tre meddelanden? 

A: eftersom endast tre meddelanden visas överst i min feed måste du klicka på en av meddelandena för att räkna den som läst. När du har klickat på ett meddelande visas nästa olästa meddelande.

F: Vad händer med meddelanden när de har lästs? 

A: när ett meddelande har lästs första gången visas det inte längre högst upp på Start sidan. Den finns i avsnittet läsa meddelanden i Inkorgen.

Vanliga frågor – mobil

F: Hur använder jag den mobila Inkorgen? 

A: du kan använda Inkorgen i Yammer på samma sätt som du gör på Yammer.com.

 • Om du vill komma åt din mobil post låda trycker du på Inkorgen i det nedre navigerings fältet.

Relaterade artiklar

Ny Yammer: Skicka ett meddelande till en viss person i Yammer

Ny Yammer: dela och flytta konversationer

Ny Yammer: publicera i Yammer genom att skicka ett e-postmeddelande

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×