Aktivera eller inaktivera e-post- och telefonaviseringar i Yammer

För att meddela dig om ny aktivitet i relevanta konversationer skickarYammer aviseringar antingen via e-post eller, om du använderYammer på din mobila enhet, via push-meddelanden. Som standard Yammer meddelanden om många typer av aktiviteter i nätverket. Välj vilka meddelanden du vill ta emot för att undvika att överbelasta dig själv.

Som standard skickas e-postaviseringar och push-meddelanden till enheten efter en kort fördröjning. Mer information om logik för meddelandefördröjning finns i avsnittet Vanliga frågor och svar.

Om du får ett meddelande och inte svarar genom att läsa den nya aktiviteten på Yammer får du inga ytterligare meddelanden för samma tråd. Det förhindrar att meddelanden staplas på hög när du är borta från Yammer en längre tid.

Obs!: IT-administratörer eller community-administratörer kan ibland skicka aviseringar till dig i Yammer och via e-post om ditt konto och aktivitetsuppdateringar, till exempel viktiga meddelanden, utanför dina önskade inställningar för e-postavisering. Administratörer måste använda nya Yammer skicka viktiga meddelanden, även om användare på både nya och klassiska Yammer får dem. Kontakta community-administratören om du har frågor om en e-postavisering utanför dina standardinställningar för e-postaviseringar.

Styra vilka meddelanden du får via e-post

 1. Gör något av följande:

  • I nya Yammer väljer du Inställningar knappen i sidhuvudet och sedan Redigera Inställningar.

   Yammer inställningar

  • I klassisk Yammer väljer du Inställningar knappen Yammer Ikon för Inställningar klassiskt Inställningar klassiskt navigeringsfältet till vänster och väljer Redigera Inställningar.

 2. Under Konto Inställningarväljer du fliken Meddelanden.

  • Om du är medlem i flera nätverk måste du ändra e-postaviseringar i varje nätverk. Välj ett nätverksnamn om du vill visa meddelandeinställningarna för det nätverket.

  Viktigt!: De här meddelandeinställningarna gäller endast för e-postaviseringar. Om du vill ändra vilka aviseringar du får på telefonen läser du de kommande två avsnitten i den här artikeln.

 3. Markera de meddelanden du vill ha, avmarkera de du inte vill ha och välj sedan Spara.

I följande tabell beskrivs de olika alternativen.

Etikett

Vad som ingår

Det finns uppdateringar från mina grupper (varje dag)

De här e-postmeddelandena, medämnet Uppdateringar från Yammer-grupper, skickas dagligen och innehåller en rad för varje uppdatering i varje grupp som du tillhör.

Jag får ett meddelande i inkorgen

Ett e-postmeddelande skickas för varje innehållsbit som hamnar i Yammer inkorg.

Obs!: Community-administratörer kan ibland välja att skicka viktiga meddelanden via e-post. Administratörer måste använda nya Yammer skicka viktiga meddelanden, även om användare på både nya och klassiska Yammer får dem. Kontakta community-administratören om du har frågor om en e-postavisering utanför dina standardinställningar för e-postaviseringar

Jag får nya följare

De här e-postmeddelandena har ämnet Du har en ny följare på Yammer.

Jag installerar ett nytt program

Första gången du loggar in på ett nytt e-postmeddelande Yammer program.

Jag loggar in från något nytt ställe

Ett e-postmeddelande skickas första gången du loggar in på Yammer från en ny enhet.

Jag publicerar ett meddelande via e-post

Om du publicerar i en Yammer-grupp via e-post i stället för från Yammer kan du välja att få en bekräftelse via e-post innan meddelandet publiceras. Dessa e-postmeddelanden har ämnet Yammer: bekräfta ditt inlägg.

Någon bjuder in mig till en grupp

När någon lägger till eller bjuder in dig till en Yammer-community eller -grupp får du ett e-postmeddelande med en länk som tar dig direkt till communityn eller gruppen i Yammer.

Någon gillar meddelanden som jag publicerat (dagligen)

Det här är en daglig sammanfattning av konversationer som dina kollegor har gillat, med ämnet Användarnamn somdina meddelanden påYammer. 

Någon begär att gå med i en privat grupp som jag administrerar

När någon begär att gå med i den privata gruppen får du som administratör för gruppen ett e-postmeddelande så att du kan godkänna eller neka denna begäran.

Det finns höjdpunkter från grupper som jag inte har anslutit till (varje vecka)

Det här är en veckovis sammanfattning av vad som har publicerats i offentliga grupper som du inte har gått med i. Syftet med det är att ta fram trendande innehåll så att du inte missar vad andra tycker är viktigt. Sammanfattningen inkluderar inte innehåll från grupper som du har anslutit till, något i din Yammer inkorg eller något du redan läser.

Det finns nya förslag som andra kan följa (varje vecka)

Om Yammer hittat medlemmar i nätverket som du kanske är intresserad av skickas ett veckomeddelande med dem.

Tips och viktiga uppdateringar Yammer funktioner finns tillgängliga

När nya funktioner släpps skickar Yammer ett kort meddelande som beskriver ändringen.

Styr vilka meddelanden du får på din Android-telefon

Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, välja hur du får aviseringar och välja specifika grupper som du vill få aviseringar från.

 1. I Yammer-appen på telefonen öppnar du menyn och väljer Inställningar.

  Yammer för Android Inställningar Android

 2. I avsnittet Meddelanden väljer du om du vill ta emot push-meddelanden från Yammer.

  Om du väljer att få aviseringar:

  1. Välj hur du vill få meddelandet: Vibrera,LED ellerLjud.

  2. Om du vill få meddelanden när en ny tråd publiceras i en grupp väljer du Push-meddelanden förgrupper och väljer grupperna.

Styr vilka meddelanden du får på din iOS-telefon

 1. Aktivera aviseringar för Yammer på telefonen.

  • I telefonen går du till Fliken >Yammer > Inställningaroch väljer Meddelanden.

   Menyn Yammer Inställningar iOS

 2. Välj vilka Yammer meddelanden du vill ta emot.

  1. I Yammer väljer du Mer längst ned i appen.

   iOS Yammer sida med fler alternativ

  2. Tryck på Grupp-push-meddelanden. Listan över alla grupper som du prenumererar på visas.

   iOS Yammer för att välja vilka grupper du vill få aviseringar från

  3. Flytta reglaget till för grupper där du vill få aviseringar.

Vanliga frågor och svar

F: Hur skiljer sig meddelanden för meddelanden till hela företaget från dem för ett gruppmeddelande?

S: Meddelanden som skickas till gruppen Hela företaget skickas omedelbart till alla användares Yammer inkorgar och till alla användare via e-post, oavsett dina inställningar för meddelanden. Om du inte har läst meddelandet i Yammer-webbprogram eller mobila program inom det specifika fördröjningsintervallet som beskrivs i nästa fråga skickas även ett push-meddelande till mobilappen.  

Gruppmeddelanden genererar även aviseringar till Yammer inkorgarna för alla gruppmedlemmar, men skickar bara e-post och mobila aviseringar till användare om:

 • Användaren har valt att få aviseringar när de får innehåll i sin Yammer inkorg.

 • Användaren inte har läst meddelandeinlägget i webb- Yammer eller mobila program inom det specifika fördröjningsintervallet som beskrivs i nästa vanliga frågor och svar.

F: Jag har mina e-postmeddelanden från Yammer avstängt, men ibland får jag ibland e-postaviseringar för meddelanden. Varför får jag e-postaviseringar utanför mina standardinställningar för meddelanden? 

S: Community-administratörer använder i allt högre grad meddelanden för att distribuera viktig information till alla community-medlemmar. När användarna har inaktiverat sina Yammer-postmeddelanden kan de sakna dessa viktiga eller viktiga uppdateringar från community-administratörerna. Därför finns det tillfällen när en community-administratör kan välja att skicka e-postaviseringar för viktiga meddelanden utanför dina standardinställningar för meddelanden, så att de kan vara säkra på att deras meddelande har distribuerats till alla community-medlemmar.  

F: Hur fungerar meddelandefördröjning?

S: Längden på meddelandefördröjningintervallet (den tid Yammer väntar på att en användare ska läsa nytt innehåll innan ett meddelande skickas) beror på om användaren har åtkomst Yammer från en dator eller en mobil enhet.

Om användaren använder en dator och är aktiv på webben fördröjs e-postmeddelanden i 15 minuter. Meddelanden till användare med mobilappar fördröjs 20 minuter.

F: När blir en tråd ett oläst push-meddelande?

S: Ett push-meddelande (under fördröjningslogik) visas när det finns aktivitet på en Yammer-inkorgskonversation som gör att trådtillståndet ändras från läst till oläst OCH är inte ett direkt svar, ett @mention eller ett privat meddelande.

F: Kan jag göra inlägg på Yammer via e-post?

S: Ja. Du kan skicka e-post Yammer grupp eller Yammer och svara på ett e-postmeddelande.

 • Om du vill skicka ett nytt meddelande eller vidarebefordra ett meddelande till en Yammer grupp använder du e-postadressen group_name+network_name@yammer.com. Om det finns blanksteg eller skiljetecken i gruppnamnet utelämnar du dem. Om din domän Yammer till exempel Contoso.com och du vill skicka e-post till marknadsföringsteamet så använder du adressen marketingteam+contoso.com@yammer.com.

  För att kontrollera att du får rätt adress kan du slå upp gruppens e-postadress. På startsidan för en Yammer, i avsnittet Åtkomstalternativ väljer du Publicera till den här gruppen via e-post så visas adressen.

  Alternativ för gruppåtkomst, till exempel prenumeration, publicering via e-post och inbäddning av en feed

 • Om du vill skicka ett nytt meddelande eller vidarebefordra ett meddelande till en enskild person på Yammer använder du e-postadressen first_part_of_user du s_Yammer_email_address+network_name@yammer.com. Om du till exempel vill skicka ett e-postmeddelande Yammer att LisaG@Contoso.comanvänder du e-postadressen lisag+contoso.com@yammer.com.

F: Jag prenumererar på en grupp via e-post. Vad händer med min gruppprenumeration?

S: När du prenumererar på en grupp via e-post får du aviseringar för nya konversationer i den gruppen, direkta svar, @mentions och när ett meddelandesvar leder till att en tråd går från visad till oseen.

F: Kan administratörer konfigurera standardinställningar för e-post för ett nätverk?

S: Nej, de enda e-postinställningar en administratör kan ändra är om e-postmeddelanden som skickas med Yammer måste bekräftas innan de skickas och logotypen i e-postmeddelanden som Yammer skickar. Användarna styr sina egna inställningar för e-postaviseringar.

F: Kan jag avbryta prenumerationen för mig själv Yammer?

S: När din organisation använder Yammer, kan du inte avsluta prenumerationen själv. Du kan dock sluta ta emot meddelanden från Yammer via e-post. Avmarkera bara alla rutor på fliken Meddelanden i Yammer inställningar. Du kan fortfarande gå till e-Yammer visa meddelanden, men inte få några e-postmeddelanden.

F: Varför fortsätter jag få e-postmeddelanden när jag har avmarkerat alla e-postaviseringar?

S: Du kan få e-postaviseringar om du har flera identiteter i Yammer. Du kan se om det här gäller för dig genom att öppna ett nytt meddelande och skriva de första tecknen i ditt namn. Om Komplettera automatiskt visar ditt namn flera gånger har du mer än en identitet.

Din Yammer kan ta bort de extra identiteterna. Om du vill Yammer nätverksadministratör klickar du på Yammer Inställningar,klickar på Personer och sedan på Visa nätverksadministratörer.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×