Relaterade ämnen
×
Formler och funktioner
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Formler och funktioner

Funktionen OM

OM-funktionen är en av de funktioner som används mest i Excel. Med den kan du göra logiska jämförelser mellan ett värde och det du förväntar dig.

Därför kan ett OM-uttryck ha två resultat. Det första resultatet är för om jämförelsen är sann och det andra är för om jämförelsen är falsk.

Formeln =OM(C2="Ja";1;2) betyder till exempel OM(C2 = Ja, returnera 1, annars returnera 2).

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använd funktionen OM, en av de logiska funktionerna, för att returnera ett värde om ett villkor är sant och ett annat värde om det är falskt.

OM(logisk_test; värde_om_sant; [värde_om_falskt])

Till exempel:

  • =OM(A2>B2;"Över budget";"OK")

  • =OM(A2=B2,B4-A4,””)

Argumentnamn

Beskrivning

logiskt_test    (krävs)

Det villkor du vill testa.

värde_om_sant    (krävs)

Det värde som ska returneras om resultatet av logisk_test är SANT.

värde_om_falskt    (valfritt)

Det värde som ska returneras om resultatet av logisk_test är FALSKT.

Enkla exempel med OM

Cell D2 innehåller formeln =OM(C2="Ja",1,2)
  • =OM(C2=”Ja”,1,2)

I exemplet ovan anger cell D2: OM(C2 = Ja, returnera 1, annars, returnera 2)

Cell D2 innehåller formeln =OM(C2=1,"JA","NEJ")
  • =OM(C2=1,”Ja”,”Nej”)

I det här exemplet anger formeln i cell D2: OM(C2 = 1, returnera Ja, annars, returnera Nej)Som du ser kan OM-funktionen användas för att utvärdera både text och värden. Den kan också användas för att utvärdera fel. Du kan inte bara kontrollera om något är lika med något annat och returnera ett enskilt resultat, du kan också använda matematiska operatorer och utföra ytterligare beräkningar utifrån dina villkor. Du kan även kapsla flera OM-funktioner och utföra flera jämförelser.

Formeln i cell D2 är =OM(C2>B2; "Över Budget", "Inom Budget")
  • = OM(C2>B2,”Över budget”,”Inom budget”)

I exemplet ovan anger OM-funktionen i D2 OM(C2 är större än B2, returnera ”Över Budget”, annars, returnera ”Inom Budget”)

Formeln i cell E2 är =OM(C2>B2,C2-B2,"")
  • =OM(C2>B2;C2-B2;0)

I exemplet ska vi returnera en matematisk beräkning i stället för ett textresultat. Formeln i E2 säger alltså OM(Faktiskt är större än Budgeterat, subtrahera Budgeterat belopp från Faktiskt belopp, annars returnera ingenting).

Formeln i Cell F7 är OM(E7="Ja";F5*0,0825;0)
  • =OM(E7=”Ja”;F5*0,0825;0)

I det här exemplet säger formeln i F7 OM(E7 = ”Ja”, beräkna totalbeloppet i F5 * 8,25 %, annars krävs ingen moms så returnera 0)

Obs!: Om du ska använda text i formler måste du skriva texten inom citattecken (t.ex. ”Text”). Det enda undantaget till detta är om du använder SANT eller FALSKT, vilket Excel förstår automatiskt.

Vanliga problem

Problem

Något gick fel

0 (noll) i cell

Det fanns inget argument för vare sig värde_om_sant eller värde_om_falskt. För att få rätt värde returnerat ska du lägga till argumenttext för de två argumenten, eller lägga till SANT eller FALSKT för argumentet.

#NAMN? i cell

Det här betyder vanligtvis att formeln är felstavad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen OM – kapslade formler och hur du undviker fallgropar

Funktionen IFS

Använda OM med funktionerna OCH, ELLER och ICKE

Funktionen ANTAL.OM

Hur du undviker felaktiga formler

Översikt över formler i Excel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×