Relaterade ämnen
×
Formler och funktioner
Formler och funktioner

Funktionen OM

OM-funktionen är en av de funktioner som används mest i Excel. Med den kan du göra logiska jämförelser mellan ett värde och det du förväntar dig.

Därför kan ett OM-uttryck ha två resultat. Det första resultatet är för om jämförelsen är sann och det andra är för om jämförelsen är falsk.

Formeln =OM(C2="Ja";1;2) betyder till exempel OM(C2 = Ja, returnera 1, annars returnera 2).

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använd funktionen OM, en av de logiska funktionerna, för att returnera ett värde om ett villkor är sant och ett annat värde om det är falskt.

OM(logisk_test; värde_om_sant; [värde_om_falskt])

Till exempel:

  • =OM(A2>B2;"Över budget";"OK")

  • =OM(A2=B2,B4-A4,””)

Argumentnamn

Beskrivning

logiskt_test    (krävs)

Det villkor du vill testa.

värde_om_sant    (krävs)

Det värde som ska returneras om resultatet av logisk_test är SANT.

värde_om_falskt    (valfritt)

Det värde som ska returneras om resultatet av logisk_test är FALSKT.

Enkla exempel med OM

Cell D2 innehåller formeln =OM(C2="Ja",1,2)
  • =OM(C2=”Ja”,1,2)

I exemplet ovan anger cell D2: OM(C2 = Ja, returnera 1, annars, returnera 2)

Cell D2 innehåller formeln =OM(C2=1,"JA","NEJ")
  • =OM(C2=1,”Ja”,”Nej”)

I det här exemplet anger formeln i cell D2: OM(C2 = 1, returnera Ja, annars, returnera Nej)Som du ser kan OM-funktionen användas för att utvärdera både text och värden. Den kan också användas för att utvärdera fel. Du kan inte bara kontrollera om något är lika med något annat och returnera ett enskilt resultat, du kan också använda matematiska operatorer och utföra ytterligare beräkningar utifrån dina villkor. Du kan även kapsla flera OM-funktioner och utföra flera jämförelser.

Formeln i cell D2 är =OM(C2>B2; "Över Budget", "Inom Budget")
  • = OM(C2>B2,”Över budget”,”Inom budget”)

I exemplet ovan anger OM-funktionen i D2 OM(C2 är större än B2, returnera ”Över Budget”, annars, returnera ”Inom Budget”)

Formeln i cell E2 är =OM(C2>B2,C2-B2,"")
  • =OM(C2>B2;C2-B2;0)

I exemplet ska vi returnera en matematisk beräkning i stället för ett textresultat. Formeln i E2 säger alltså OM(Faktiskt är större än Budgeterat, subtrahera Budgeterat belopp från Faktiskt belopp, annars returnera ingenting).

Formeln i Cell F7 är OM(E7="Ja";F5*0,0825;0)
  • =OM(E7=”Ja”;F5*0,0825;0)

I det här exemplet säger formeln i F7 OM(E7 = ”Ja”, beräkna totalbeloppet i F5 * 8,25 %, annars krävs ingen moms så returnera 0)

Obs!: Om du ska använda text i formler måste du skriva texten inom citattecken (t.ex. ”Text”). Det enda undantaget till detta är om du använder SANT eller FALSKT, vilket Excel förstår automatiskt.

Vanliga problem

Problem

Något gick fel

0 (noll) i cell

Det fanns inget argument för vare sig värde_om_sant eller värde_om_falskt. För att få rätt värde returnerat ska du lägga till argumenttext för de två argumenten, eller lägga till SANT eller FALSKT för argumentet.

#NAMN? i cell

Det här betyder vanligtvis att formeln är felstavad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Få svar direkt och kostnadsfritt i Excel

Mer information finns i

Beräkningsoperatorer och prioritet i Excel

Använda kapslade funktioner i en formel

Använda OM för att kontrollera om en cell är tom

Video: Avancerade OM-funktioner

Funktionen IFS (Microsoft 365, Excel 2016 och senare)

Avancerade OM-funktioner – Arbeta med kapslade funktioner och undvika fallgropar

Utbildningsvideor: Avancerade OM-funktioner

Funktionen ANTAL.OM räknar värden baserat på ett enda villkor

Funktionen ANTAL.OMF räknar värden baserat på flera villkor

Funktionen SUMMA.OM räknar värden baserat på ett enda villkor

Funktionen SUMMA.OMF räknar värden baserat på flera villkor

Funktionen AND

Funktionen ELLER

Funktionen LETARAD

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Logiska funktioner

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×