Formler och funktioner

XLETAUPP

Funktionen XLETAUPP

Använd funktionen XLOOKUP för att hitta saker i en tabell eller ett område efter rad. Du kan till exempel slå upp priset på en reservdel till en bil efter artikelnumret, eller söka efter namnet på en medarbetare baserat på medarbetar-ID:t. Med XLETAUPP kan du söka i en kolumn efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn, oavsett på vilken sida returkolumnen finns.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Syntax

Med funktionen XLOOKUP genomsöks ett område eller en matris, och sedan returneras det objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLOOKUP returnera den närmaste (ungefärliga) matchningen. 

=XLETAUPP(letauppvärde; letauppvektor; returmatris; [om_inte_hittas]; [matchningsläge]; [sökläge]) 

Argument

Beskrivning

letauppvärde

Obligatoriskt*

Värdet du söker efter

*Om det utelämnas returnerar XLOOKUP tomma celler som hittas i lookup_array.   

letauppvektor

Krävs

Matrisen eller området som ska sökas i

returmatris

Krävs

Matrisen eller området som ska returneras

[om_inte_hittas]

Valfritt

Om det inte går att hitta en giltig matchning returneras den text för [om_inte_hittas] som du anger.

Om ingen giltig matchning hittas och [if_not_found] saknas returneras #N/A.

matchningsläge

Valfritt

Ange matchningstypen:

0 – Exakt matchning. Returnerar #SAKNAS om ingen hittas. Det här är standardinställningen.

-1 – Exakt matchning. Returnerar nästa mindre objekt om ingen hittas.

1 – Exakt matchning. Returnerar nästa större objekt om ingen hittas.

2 – en jokerteckenmatchning där *, ? och ~ har särskild betydelse.

[sökläge]

Valfritt

Ange det sökläge som ska användas:

1 – Utför en sökning som börjar med det första objektet. Det här är standardinställningen.

-1 – Utför en omvänd sökning som börjar med det sista objektet.

2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i stigande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

-2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i fallande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

Exempel

I exempel 1    används XLOOKUP för att leta upp ett landsnamn i ett område och sedan returnera telefonlandskoden. Den innehåller argumenten lookup_value (cell F2), lookup_array (område B2:B11) och return_array (område D2:D11). Den innehåller inte argumentet match_mode, eftersom XLOOKUP skapar en exakt matchning som standard.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:C14).

Obs!: XLOOKUP använder en uppslagsmatris och en returmatris medan LETARAD använder en enda tabellmatris följt av ett kolumnindexnummer. Motsvarande LETARAD-formel i det här fallet skulle vara: =LETARAD(F2;B2:D11;3;FALSKT)

———————————————————————————

Exempel 2 söker    efter information om en anställd baserat på ett anställningsnummer. Till skillnad från LETARAD kan XLOOKUP returnera en matris med flera objekt, så att en enda formel kan returnera både anställds namn och avdelning från cellerna C5:D14.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1)

———————————————————————————

I exempel 3    läggs if_not_found ett argument till i föregående exempel.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID med argumentet om_inte_hittas. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1,"ingen anställd hittades")

———————————————————————————

Exempel 4    söker i kolumn C efter den personliga inkomsten som har angetts i cell E2 och hittar en matchande momssats i kolumn B. Den anger att if_not_found returnerar 0 (noll) om inget hittas. Argumentet match_mode är inställt på 1,vilket innebär att funktionen söker efter en exakt matchning och om den inte kan hitta en returneras nästa större objekt. Slutligen är search_mode inställt på 1,vilket innebär att funktionen söker från det första objektet till det sista.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera en skattetariff baserat på maximal inkomst. Det här är en ungefärlig matchning. Formeln är: = XLETAUPP (E2,C2:C7,B2:B7,1,1)

Obs!: XARRAY:s lookup_array till höger om kolumnen return_array, medan LETARAD bara kan leta från vänster till höger.

———————————————————————————

Exempel 5    använder en kapslad XLOOKUP-funktion för att utföra både en lodrät och vågrät matchning. Den letar först efter Bruttovinst i kolumn B, därefter letar den efter Kv1 i den översta raden i tabellen (området C5:F5) och returnerar slutligen värdet vid skärningspunkten mellan de två. Det här fungerar ungefär som att använda funktionerna INDEXoch PASSA tillsammans.

Tips: Du kan också använda XLETAUPP för att ersätta funktionen LETAKOLUMN.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera vågrät data från en tabell genom att kapsla in 2 XLETAUPPs. Formeln är: =XLETAUPP(D2,$B6:$B17,XLETAUPP($C3,$C5:$G5,$C6:$G17))

Obs!: Formeln i cellerna D3:F3 är: =XLOOKUP(D2,$B 6:$B 17,XLOOKUP($C 3,$C 5:$G 5,$C 6:$G 17)).

———————————————————————————

Exempel 6    använder funktionen SUMMA ochtvå kapslade XLOOKUP-funktioner för att summera alla värden mellan två områden. I det här fallet vill vi summera värdena för vindruvor och bananer, och ta med päronen som finns mellan dem.

Använda XLETAUPP med SUMMA för att summera ett område med värden som ligger mellan två markeringar

Formeln i cell E3 är: =SUMMA(XSLÅUPP(B3;B6:B10;E6:E10):XLOOKUP(C3;B6:B10;E6:E10))

Hur fungerar det? XLOOKUP returnerar ett område, så när den beräknas ser formeln ut så här: =SUMMA($E$7:$E$9). Du kan själv se hur det fungerar genom att markera en cell med en XLOOKUP-formel som liknar den här. Välj sedan Formler > Formelgranskning > Utvärdera formel och välj sedan Utvärdera för att gå igenom beräkningen steg för steg.

Obs!: Tack vare Microsoft Excel-MVP, Bill Jelen,som föreslår det här exemplet.

———————————————————————————

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen XMATCHNING

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×