Innehållsförteckning
×
Formler och funktioner
Formler och funktioner

XLETAUPP

Använd funktionen XLETAUPP för att hitta saker i en tabell eller ett område efter rad. Du kan till exempel slå upp priset på en reservdel till en bil efter artikelnumret, eller söka efter namnet på en medarbetare baserat på medarbetar-ID:t. Med XLETAUPP kan du söka i en kolumn efter ett sökord och returnera ett resultat från samma rad i en annan kolumn, oavsett vilken sida som returkolumnen är på.

Obs!: XLETAUPP är inte tillgängligt i Excel 2016 och Excel 2019, men du kan komma över en situation med att använda en arbetsbok i Excel 2016 eller Excel 2019 med funktionen XLETAUPP i den som skapats av någon annan med en nyare version av Excel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Syntax

Funktionen XLETAUPP söker igenom ett område eller en matris och returnerar sedan det objekt som motsvarar den första matchningen som hittas. Om det inte finns någon matchning kan XLETAUPP returnera den närmaste (ungefärliga) matchningen. 

=XLETAUPP(letauppvärde; letauppvektor; returmatris; [om_inte_hittas]; [matchningsläge]; [sökläge]) 

Argument

Beskrivning

letauppvärde

Obligatoriskt*

Värdet att söka efter

*Om argumentet utelämnas returnerar XLETAUPP tomma celler som hittas i lookup_array.   

letauppvektor

Krävs

Matrisen eller området som ska sökas i

returmatris

Krävs

Matrisen eller området som ska returneras

[om_inte_hittas]

Valfritt

Om det inte går att hitta en giltig matchning returneras den text för [om_inte_hittas] som du anger.

Om en giltig matchning inte hittas och [if_not_found] saknas returneras #N/A .

matchningsläge

Valfritt

Ange matchningstypen:

0 – Exakt matchning. Returnerar #SAKNAS om ingen hittas. Det här är standardinställningen.

-1 – Exakt matchning. Returnerar nästa mindre objekt om ingen hittas.

1 – Exakt matchning. Returnerar nästa större objekt om ingen hittas.

2 – en jokerteckenmatchning där *, ? och ~ har särskild betydelse.

[sökläge]

Valfritt

Ange det sökläge som ska användas:

1 – Utför en sökning som börjar med det första objektet. Det här är standardinställningen.

-1 – Utför en omvänd sökning som börjar med det sista objektet.

2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i stigande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

-2 – Utför en binär sökning som förlitar sig på att letauppvektor sorteras i fallande ordning. Utan sortering returneras ogiltiga resultat.

Exempel

I exempel 1    används XLETAUPP för att slå upp ett landsnamn i ett område och sedan returnera telefonlandkoden. Den innehåller argumenten lookup_value (cell F2), lookup_array (område B2:B11) och return_array (område D2:D11). Det innehåller inte argumentet match_mode eftersom XLETAUPP ger en exakt matchning som standard.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:C14).

Obs!: XLETAUPP använder en uppslagsmatris och en returnerad matris, medan LETARAD använder en enstaka tabellmatris följt av ett kolumnindexnummer. Motsvarande LETARAD-formel i det här fallet skulle vara: =LETARAD(F2;B2:D11;3;FALSKT)

———————————————————————————

Exempel 2    slår upp information om anställda baserat på ett anställningsnummer. Till skillnad från LETARAD kan XLETAUPP returnera en matris med flera objekt, så att en enda formel kan returnera både anställdas namn och avdelning från cellerna C5:D14.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1)

———————————————————————————

I exempel 3    läggs ett if_not_found argument till i föregående exempel.

Exempel på funktionen XLETAUPP som används för att returnera ett namn på en anställd och en avdelning baserat på anställnings-ID med argumentet om_inte_hittas. Formeln är = XLETAUPP (B2,B5:B14,C5:D14,0,1,"ingen anställd hittades")

———————————————————————————

Exempel 4    söker i kolumn C efter den personliga inkomst som anges i cell E2 och hittar en matchande momssats i kolumn B. Det anger if_not_found argument för att returnera 0 (noll) om ingenting hittas. Argumentet match_mode är inställt på 1, vilket innebär att funktionen letar efter en exakt matchning, och om det inte kan hitta en returneras nästa större objekt. Slutligen är argumentet search_mode inställt på 1, vilket innebär att funktionen söker från det första objektet till det sista.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera en skattetariff baserat på maximal inkomst. Det här är en ungefärlig matchning. Formeln är: = XLETAUPP (E2,C2:C7,B2:B7,1,1)

Obs!: XARRAYs lookup_array-kolumn ligger till höger om den return_array kolumnen, medan LETARAD bara kan titta från vänster till höger.

———————————————————————————

Exempel 5    använder en kapslad XLETAUPP-funktion för att utföra både en lodrät och vågrät matchning. Den letar först efter bruttovinst i kolumn B och letar sedan efter Kv1 i den översta raden i tabellen (området C5:F5) och returnerar slutligen värdet vid skärningspunkten mellan de två. Det här liknar att använda funktionerna INDEX och PASSA tillsammans.

Tips: Du kan också använda XLETAUPP för att ersätta funktionen LETAKOLUMN.

Bild av funktionen XLETAUPP som används för att returnera vågrät data från en tabell genom att kapsla in 2 XLETAUPPs. Formeln är: =XLETAUPP(D2,$B6:$B17,XLETAUPP($C3,$C5:$G5,$C6:$G17))

Obs!: Formeln i cellerna D3:F3 är: =XLETAUPP(D2;$B 6:$B 17;XLETAUPP($C 3;$C 5:$G 5;$C 6:$G 17)))

———————————————————————————

Exempel 6    använder funktionen SUMMA och två kapslade XLETAUPP-funktioner för att summera alla värden mellan två områden. I det här fallet vill vi summera värdena för vindruvor och bananer, och ta med päronen som finns mellan dem.

Använda XLETAUPP med SUMMA för att summera ett område med värden som ligger mellan två markeringar

Formeln i cell E3 är: =SUMMA(XLETAUPP(B3;B6:B10;E6:E10):XLETAUPP(C3;B6:B10;E6:E10))

Hur fungerar det? XLETAUPP returnerar ett område, så när formeln beräknas ser den ut så här: =SUMMA($E$7:$E$9). Du kan se hur det fungerar på egen hand genom att markera en cell med en XLETAUPP-formel som liknar den här. Välj sedan Formler > Formelgranskning > Utvärdera formel och välj sedan Utvärdera för att gå igenom beräkningen.

Obs!: Tack till Microsoft Excel MVP, Bill Jelen, för att föreslå detta exempel.

———————————————————————————

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Funktionen XMATCHNING

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×