Power View: Utforska, visualisera och presentera data

Viktigt!: Power View och Power Pivot är tillgängliga i Office Professional Plus andMicrosoft 365-applikationer för företag Editions och i den fristående versionen av Excel 2013. Vill du se vilken version av Office du använder?

Power View är en interaktiv miljö för att utforska, åskådliggöra och presentera data som uppmuntrar till intuitiv ad hoc-rapportering. Power View är en funktion i Microsoft Excel 2013 samt i Microsoft SharePoint Server 2010 och 2013 som en del av SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services-tilläggsprogrammet för Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition.

Titta på videoklipp om Power View och Power Pivot

Karta med ett stapeldiagram i Power View

Mer i den här artikeln

Komma igång med Power ViewPower View

Power View har två versioner:

Båda versionerna av Power View kräver att Silverlight är installerat på datorn.

Du kan inte öppna en Power View RDLX-fil i Excel eller öppna en Excel XLSX-fil med Power View-blad i Power View i SharePoint. Du kan inte heller kopiera diagram eller andra visualiseringar från RDLX-filen till Excel-arbetsboken.

Du kan spara Excel XLSX-filer med Power View blad till SharePoint Server, antingen lokalt eller i Microsoft 365, och öppna dem i SharePoint. Läs mer om Power View i Excel i SharePoint Server 2013 eller i SharePoint Online i Microsoft 365.

Datakällor för Power View

I Excel 2013 kan du använda data direkt i Excel som grund för Power View i Excel och SharePoint. När du lägger till tabeller och skapar relationer mellan dem skapas en datamodell i Excel i bakgrunden. En datamodell består av en uppsättning tabeller och deras relationer återspeglar verkliga relationer mellan affärsfunktioner och -processer, till exempel hur Produkter relaterar till Lager och Försäljning. Du kan fortsätta ändra och förbättra samma datamodell i Power Pivot i Excel och skapa en mer avancerad datamodell för Power View-rapporter.

Power View ger dig möjlighet att interagera med data:

Överst på sidan

Skapa diagram och andra visualiseringar

I Power View kan du snabbt skapa flera olika visualiseringar, från tabeller och matriser till cirkel-, stapel- och bubbeldiagram samt uppsättningar med multiplar. För varje visualisering du vill skapa börjar du med en tabell, som du sedan enkelt kan konvertera till andra visualiseringar för att hitta en som bäst illustrerar dina data. Du skapar en tabell genom att klicka på en tabell eller ett fält i fältlistan eller genom att dra ett fält från fältlistan till vyn. Tabellen ritas ut i vyn i Power View, dina data visas och kolumnrubriker läggs till automatiskt.

Om du vill konvertera en tabell till andra visualiseringar klickar du på en visualiseringstyp på fliken Design. I Power View tillgängliggörs bara de diagram och andra visualiseringar som fungerar bäst för tabellens data. Exempelvis aktiveras inga diagram om Power View inte identifierar några aggregerade numeriska värden.

Mer information finns i Diagram och andra datavisualiseringar i Power View

Överst på sidan

Filtrera och framhäva data

Du kan filtrera data på flera olika sätt i Power View. Power View använder metadata i den underliggande datamodellen för att förstå relationerna mellan de olika tabellerna och fälten i en arbetsbok eller rapport. Dessa relationer gör att du kan använda en visualisering för att filtrera och framhäva alla visualiseringar på ett blad eller i en vy. Du kan också visa filterområdet och definiera filter som du tillämpar på en enskild visualisering eller på alla visualiseringar på ett blad eller i en vy. I Power View i SharePoint kan du välja att visa eller dölja filterfönstret innan du växlar till läs- eller helskärmsläge.

Överst på sidan

Utsnitt

Med utsnitt i Excel kan du jämföra och utvärdera data från olika perspektiv. Utsnitt i Power View fungerar på liknande sätt. Om en vy innehåller flera utsnitt och du markerar en post i ett utsnitt, filtreras de övriga utsnitten i vyn baserat på markeringen.

Läs mer om Utsnitt i Power View.

Sortering

Du kan sortera tabeller, matriser, stapeldiagram och uppsättningar med små multiplar i Power View. Du sorterar kolumnerna i tabeller och matriser, kategorierna eller de numeriska värdena i diagram och multipelfältet eller de numeriska värdena i en uppsättning med multiplar. I samtliga fall kan du sortera i stigande eller fallande ordning baserat på attribut, t.ex. produktnamn, eller på numeriska värden, t.ex. totalförsäljning.

Överst på sidan

Rapporter med flera vyer i Power View i SharePoint

En enkel Power View i SharePoint-rapport kan innehålla flera vyer. Alla vyer i en Power View-rapport i SharePoint baseras på samma tabellmodell. Varje vy har sina egna visualiseringar, och filtren för varje vy gäller endast för den vyn.

Mer information finns i Rapporter med flera vyer i Power View i SharePoint.

Obs!: I Excel är varje Power View-blad ett separat kalkylblad. En enskild Excel-arbetsbok kan innehålla flera Power View-blad, och Power View-bladen kan baseras på olika datamodeller. 

Överst på sidan

Dela dina Power View-rapporter

Power View-rapporter är alltid presentations bara – du kan bläddra bland dina data och presentera dem när du vill, eftersom du arbetar med riktiga data. Du behöver inte förhandsgranska rapporten för att se hur den ser ut.

Dela Power View i Excel

Dela dina Excel-arbetsböcker med Power View-blad:

SharePoint Server 2013 och SharePoint Online 2013    Om lokalt eller i molnet, rapporten läsare kan visa och interagera med Power View bladen i arbetsböcker som du har sparat där.

Dela Power View i SharePoint-rapporter

i SharePoint har läs- och helskärmslägen för presentation, där menyfliksområdet och andra designverktyg är dolda så att visualiseringarna får mer plats. Rapporten är fortfarande interaktiv, och du kan filtrera och framhäva data.

När du skapar Power View-rapporter i SharePoint sparar du dem i SharePoint Server 2010 eller 2013, där andra användare kan visa och interagera med rapporterna. Andra användare kan också redigera rapporterna och spara ändringarna, beroende på vilken behörighet de har på servern. Läs mer om att skapa, spara och skriva ut Power View-rapporter.

Du kan också exportera en interaktiv version av Power View i SharePoint-rapporten till PowerPoint. Varje vy i Power View blir en separat PowerPoint-bild. Att interagera med Power View rapporter som exporteras till PowerPoint fungerar på ungefär samma sätt som att hantera vyer i Power View Läs-och hel skärms lägen: du interagerar med visualiseringar och filter i respektive vy, men du kan inte skapa visualiseringar eller filter.

Mer information finns i Exportera en rapport från Power View i SharePoint till Power Point.

Överst på sidan

Formatera Power View-rapporter

Rapporterna är avsedda för interaktion, oavsett om de finns i Excel XLSX-filer eller RDLX-filer i SharePoint: Du trycker på värden i ett diagram och påverkar värdena i den andra. Så att du kan skriva ut en Power View-blad, men det är statisk - ingen interaktivitet på papper, naturligtvis.

Dessutom kan du utforma en Power View-rapport om du vill se bra ut på skärmen: Du gör alla diagram, tabeller och andra visuella funktioner ryms i en skärm. Ibland ett diagram eller en tabell har en rullningslist - en läsare har för att bläddra till visa resten av värdena i tabellen eller diagrammet. Igen, rullningslister fungerar inte på papper.

Ange rapporteringsegenskaper Power View i Power Pivot

Du kan ange flera egenskaper i Power Pivot för att förbättra rapportmiljön Power View .

  • Välja standardaggregeringar

  • Ange standardrubrik, -bild och -identifierare för varje tabell i modellen

  • Fastställa hur dubblettvärden hanteras i Power View-rapporter

  • Dölja tabeller, fält och mått från Power View-rapportskapare

  • Ange standardfält för en tabell så att alla standardfält läggs till samtidigt i rapporten när du klickar på en tabell i Power View

Överst på sidan

Prestanda

För att förbättra prestanda hämtas bara de data som behövs för stunden för en datavisualisering i Power View. Det betyder att även om en tabell på bladet eller i vyn baseras på en underliggande datamodell med flera miljoner rader så hämtas bara data för de rader som visas i tabellen just då i Power View. Om du drar i rullningslisten längst ned i tabellen ser du att den flyttas uppåt och att du kan rulla längre ned allteftersom fler rader hämtas i Power View.

Överst på sidan

Jämföra Power View, Report Builder och Report Designer

Power View ersätter inte de befintliga Reporting Services-rapportprodukterna.

Report Designer är en avancerad designmiljö som utvecklare och IT-personal kan använda för att bädda in rapportering i program. I Report Designer kan de skapa rapporter, delade datakällor och delade datamängder och skapa rapportvisningskontroller.

I Report Builder kan IT-personal och privilegierade användare skapa kraftfulla rapporter och återanvändbara rapportdelar och delade datamängder.

Report Builder och Report Designer skapar RDL-rapporter medan Power View skapar RDLX-rapporter. Power View kan inte öppna RDL-rapporter och tvärtom.

Meddelanden: 

  • RDL-rapporter kan köras på rapportservrar i ursprungligt Reporting Services-läge eller i SharePoint-läge.

  • Power View RDLX-rapporter kan endast köras på rapportservrar i SharePoint-läge.

Både Report Designer och Report Builder ingår i SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services, liksom Power View. Läs mer om SQL Server repor ting Services-verktyg.

Överst på sidan

Mer information om Power View

Power View i Excel och i SharePoint

Diagram och andra visualiseringar i Power View

Ändra en summa till ett medelvärde eller annan aggregering i Power View

Power View i Excel

Power View i Excel i SharePoint Server eller SharePoint Online i Microsoft 365

Självstudiekurs: Optimera datamodellen för Power View-rapportering

Power View i SharePoint

Systemkrav för Power View i SharePoint

Skapa, spara och skriva ut Power View i SharePoint-rapporter

Rapporter med flera vyer i Power View i SharePoint

Flerdimensionella modellobjekt i Power View

Tangentbordsgenvägar och hjälpmedelsfunktioner i Power View i SharePoint

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×