Presentera information i ett bubbeldiagram

Ett bubbeldiagram är en variant av ett punkt diagram där datapunkter ersätts med bubblor och en ytterligare dimension med data representeras i bubblornas storlek. Precis som ett punkt diagram använder inte bubbeldiagram en kategori axel — både vågräta och lodräta axlar är värde axlar. Förutom x-och y-värden som ritas i ett punkt diagram ritas x-värden, y-värden och z-värden i ett bubbeldiagram.

Du kan använda ett bubbeldiagram istället för ett punktdiagram om dina data har tre dataserier som var och en innehåller en uppsättning värden. Storleken på bubblorna bestäms av värdena i den tredje dataserien. Bubbeldiagram används ofta för att presentera ekonomiska data. Du kan använda olika bubbelstorlekar om du vill betona vissa värden.

Om du vill skapa ett bubbeldiagram ordnar du dina data i rader eller kolumner på ett kalkylblad så att x-värden visas på den första raden eller i den första kolumnen och motsvarande y-värden och bubbelstorleksvärden (z) visas på raderna och i kolumnerna intill. Du kan till exempel ordna dina kalkylbladsdata enligt följande bild.

Bubbeldiagram

I det här bubbeldiagrammet visas antalet produkter längs den vågräta axeln, försäljningsbeloppen visas längs den lodräta axeln och marknadsandelarna i procent återges i storleken på bubblorna.

Överväg att använda ett bubbeldiagram när dina data innehåller följande:

 • Tre värden per datapunkt    Tre värden krävs för varje bubbla. Dessa värden kan vara på rader eller i kolumner på kalkylbladet men de måste vara i följande ordning: x-värde, y-värde och sedan z-värde.

 • Flera dataserier    Att rita flera dataserier i ett bubbeldiagram (fler bubbelserier) liknar att rita flera dataserier i ett punktdiagram (flera punktserier). I punktdiagram används uppsättningar x-värden och y-värden medan uppsättningar x-värden, y-värden och z-värden används i bubbeldiagram.

När du skapar ett bubbeldiagram kan du välja att visa bubblor i 2D-format eller med en 3D-effekt.

Bubbla och bubbeldiagram med 3D-effekt

Överst på sidan

Skapa ett avancerat bubbeldiagram

Formaterat bubbeldiagram

Så hur har vi skapat det här bubbeldiagrammet? Så här kan du skapa ett bubbeldiagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempeldata från kalkylblad. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera data från exempelkalkylbladet till ett tomt kalkylblad eller öppna kalkylbladet som innehåller de data som du vill använda i bubbeldiagrammet.

  Så här kopierar du exempeldata från kalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen
  3. Tryck på Ctrl+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

  A

  B

  C

  1

  Antal produkter

  Försäljning

  Marknadsandel i procent

  2

  5

  5 500 kr

  3 %

  3

  14

  12 200 kr

  12 %

  4

  20

  60 000 kr

  33 %

  5

  18

  24 400 kr

  10 %

  6

  22

  32 000 kr

  42 %

  Obs!: Kontrollera att kalkylbladet har minst fyra rader eller kolumner med data. När du skapar ett bubbeldiagram utifrån tre eller färre rader eller kolumner med data visas inte bubblorna i diagrammet på rätt sätt.

 2. Markera de data du vill rita i bubbeldiagrammet.

  Obs!: Det är bäst att inte inkludera rad- eller kolumnrubriker i markeringen. Om du markerar rubrikerna tillsammans med dina data kan diagrammet ge felaktiga resultat.

 3. Välj fliken Infoga, gå till gruppen Diagram och klicka på knappen bredvid Punktdiagram.

  Välj pilen bredvid Punktdiagram

 4. Välj bubblan med 3D-effektikonen.

 5. Klicka på diagramområde för diagrammet. Då visas Diagramverktyg.

 6. Gå till Diagramverktyg och välj fliken Design. I gruppen Diagramformat klickar du på det diagramformat som du vill använda.

 7. Om du ser en förklaring i diagrammet klickar du på förklaringen och trycker sedan på Delete.

 8. Om du vill ändra storleken på diagrammet går du till fliken Format. I gruppen Storlek väljer du den figurstorlek du vill ha i rutan Figurhöjd och Figurbredd och trycker sedan på Retur.

  För vårt bubbeldiagram har vi använt 3,5 tum som både figurhöjd och figurbredd.

  Gruppen Storlek i menyfliksområdet i Excel

 9. Formatera och placera en diagramrubrik på diagrammet genom att klicka på diagramområde och sedan göra följande:

  1. Klicka på diagramrubriken i diagrammet och skriv sedan den du text du vill ha.

   För vårt bubbeldiagram har vi skrivit Studie om branschmarknadsandelar.

  2. Du kan minska diagramrubrikens storlek genom att högerklicka på rubriken, välja Teckensnitt och sedan ange den storlek du vill ha.

   För vårt bubbeldiagram har vi använt 12.

  3. Du kan justera diagramrubriken med rityta. Klicka på diagramrubriken och dra den sedan till önskad plats.

 10. Du kan lägga till en vågrät axel genom att klicka i diagrammets diagramområde och sedan göra följande:

  1. Klicka på plustecknet bredvid diagrammet

  2. Välj Axelrubriker och sedan Primär vågrät.

  3. Välj textrutan Axelrubrik och skriv texten.

   Menyn Diagramelement

   För vårt bubbeldiagram har vi skrivit Antal produkter.

 11. Klicka på den vågräta axeln eller välj den i en lista med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 12. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 13. Under Axelalternativ gör du följande:

  1. I Minimum anger du 0 (noll).

  2. I Maximum anger du den siffra du vill ha.

   För vårt bubbeldiagram har vi använt 80000.

 14. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Tal.

 15. Gå till Tal i rutan Decimaler och ange 0 (noll). Klicka på nedpilen i det övre högra hörnet och klicka sedan på Stäng.

 16. Du kan använda en specialformateringseffekt för ritytan, diagramområdet, diagramrubriken eller den lodräta axeln i diagrammet genom att klicka på diagramelementet eller välja det i listan med diagramelement (fliken Format, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement) och sedan göra följande:

  1. Välj fliken Format, gå till gruppen Figurformat och klicka på knappen Mer bredvid Figureffekter.

  2. Klicka på den effekt du vill använda.

   Figurformat på menyflik i Excel

 17. Om du vill använda andra färger än arbetsbokens standardtema gör du följande:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema du vill använda. (Hovra över ett tema om du vill se hur det ser ut i diagrammet.)

Du kan spara diagrammet som en mall för andra liknande diagram. Mer information finns i Spara ett anpassat diagram som en mall.

Överst på sidan

Skapa ett avancerat bubbeldiagram

Formaterat bubbeldiagram

Så hur har vi skapat det här bubbeldiagrammet? Så här kan du skapa ett bubbeldiagram med liknande resultat. För det här diagrammet har vi använt exempeldata från kalkylblad. Du kan kopiera dem till ditt kalkylblad eller använda egna data.

 1. Kopiera data från exempelkalkylbladet till ett tomt kalkylblad eller öppna kalkylbladet som innehåller de data som du vill använda i bubbeldiagrammet.

  Kopiera exempeldata från kalkylblad

  1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

  2. Markera exemplet i hjälpavsnittet.

   Obs!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

   Markera ett exempel i hjälpen
  3. Tryck på Ctrl+C.

  4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

  A

  B

  C

  1

  Antal produkter

  Försäljning

  Marknadsandel i procent

  2

  5

  5 500 kr

  3 %

  3

  14

  12 200 kr

  12 %

  4

  20

  60 000 kr

  33 %

  5

  18

  24 400 kr

  10 %

  6

  22

  32 000 kr

  42 %

  Obs!: Kontrollera att kalkylbladet har minst fyra rader eller kolumner med data. När du skapar ett bubbeldiagram utifrån tre eller färre rader eller kolumner med data visas inte bubblorna i diagrammet på rätt sätt.

 2. Markera de data du vill rita i bubbeldiagrammet.

  Obs!: Det är bäst att inte inkludera rad- eller kolumnrubriker i markeringen. Om du markerar rubrikerna tillsammans med dina data kan diagrammet ge felaktiga resultat.

 3. Välj fliken Infoga, gå till i gruppen Diagram och klicka på Andra diagram.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 4. Under Bubbeldiagram klickar du på Bubbeldiagram med 3D-effekt.

 5. Klicka på diagramområde för diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 6. Klicka på det diagramformat du vill använda på fliken Design i gruppen Diagramformat.

  Diagramformat på menyflik i Excel

  För vårt bubbeldiagram har vi använt Format 29.

 7. Klicka på förklaringen i diagrammet och tryck på Delete.

 8. Om du vill ändra storleken på diagrammet går du till fliken Format. I gruppen Storlek väljer du den figurstorlek du vill ha i rutan Figurhöjd och Figurbredd och trycker sedan på Retur.

  För vårt bubbeldiagram har vi använt 3,5 tum som både figurhöjd och figurbredd.

  Gruppen Storlek i menyfliksområdet i Excel

 9. Du kan formatera och placera en diagramrubrik i diagrammet genom att klicka på diagramområde och sedan göra följande:

  1. Välj fliken Layout och gå till gruppen Etiketter. Klicka på Diagramrubrik och klicka sedan på Över diagram.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på diagramrubriken i diagrammet och skriv sedan den du text du vill ha.

   För vårt bubbeldiagram har vi skrivit Studie om branschmarknadsandelar.

  3. Du kan minska storleken på diagramrubriken genom att högerklicka på rubriken och sedan ange den storlek du vill ha i rutan Storlek på snabbmenyn.

   För vårt bubbeldiagram har vi använt 12.

  4. Du kan justera diagramrubriken med rityta. Klicka på diagramrubriken och dra den sedan till önskad plats.

 10. Du kan lägga till en vågrät axel genom att klicka i diagrammets diagramområde och sedan göra följande:

  1. På fliken Layout, i gruppen Etiketter klickar du på Axelrubriker och klickar sedan på Rubrik för primär vågrät axel. Klicka sedan på Rubrik nedanför axel.

  2. Klicka på den vågräta axelns rubrik, skriv den text du vill ha och tryck sedan på Retur.

   För vårt bubbeldiagram har vi skrivit Antal produkter.

 11. Klicka på den vågräta axeln eller välj den i en lista med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement).

 12. Klicka på Formatera markering i gruppen Celler på fliken Format.

 13. Under Axelalternativ gör du följande:

  1. I Minimum väljer du alternativet Fast och anger sedan 0 (noll) i rutan Fast.

  2. I Maximum väljer du alternativet Fast och anger sedan det tal du vill ha i rutan Fast.

   För vårt bubbeldiagram har vi använt 80000.

 14. I dialogrutan Formatera axel klickar du på Tal.

 15. Under Tal i rutan Decimaler anger du 0 (noll) och klickar sedan på Stäng.

 16. Du kan använda en specialformateringseffekt för ritytan, diagramområdet, diagramrubriken eller den lodräta axeln i diagrammet genom att klicka på diagramelementet eller välja det i listan med diagramelement (fliken Layout, gruppen Aktuell markering, rutan Diagramelement) och sedan göra följande:

  1. Klicka på knappen mer Knappen Mer i gruppen figur format på fliken format .

  2. Klicka på den effekt du vill använda.

   Figurformat på menyflik i Excel

   För vårt bubbeldiagram har vi använt Diskret effekt - Dekorfärg 4 för ritytan, Intensiv effekt - Dekorfärg 4 för diagramområdet, Diskret effekt - Dekorfärg 4 för diagramrubriken och Intensiv linje - Dekorfärg 6 för den vertikala axeln.

 17. Om du vill använda andra färger än arbetsbokens standardtema gör du följande:

  1. Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på det tema som du vill använda under Inbyggd.

   För vårt bubbeldiagram har vi använt temat Gjutet.

Överst på sidan

Spara ett diagram som en mall

Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

 1. Klicka på det diagram som du vill spara som en mall.

 2. Klicka på Spara som mall i gruppen Typ på fliken Design.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn.

  Tips: Om du inte anger en annan mapp sparas mallfilen (. crtx) i mappen diagram och mallen blir tillgänglig under mallar i både dialog rutan infoga diagram (flikenInfoga , gruppen diagram , dialog Rute ikonen program Bild av knapp ) och dialog rutan ändra diagram typ (flikendesign , gruppen typ , ändra diagram typ).

  Mer information om hur du använder mallar för diagram finns i Spara ett anpassat diagram som mall.

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×