Om du vill skapa ett till, liknande diagram kan du spara det nyligen skapade diagrammet som en mall. Sedan kan du basera nya, liknande diagram på mallen.

Obs!: Skärmbilderna i det här avsnittet har tagits i Excel men procedurerna i det här avsnittet gäller även för Outlook, PowerPoint och Word.

Om du vill återanvända ett diagram du har anpassat kan du spara det som en diagrammall (*.crtx).

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Spara som mall.

  Kommandot Spara som mall i snabbmenyn

 2. Skriv ett lämpligt namn på diagrammallen i rutan Filnamn.

  Dialogrutan Spara diagrammall

 3. Klicka på Spara.

  Diagrammallen visas automatiskt i mappen Mallar för diagram. Du hittar mappen Mallar på fliken Alla diagram i dialogrutan Infoga diagram eller Ändra diagramtyp, där du kan använda en diagrammall precis som andra diagramtyper.

  Mappen Mallar på fliken Alla diagram i dialogrutan Infoga diagram

Obs!: En diagrammall innehåller diagramformatering och lagrar de färger som används när du sparar diagrammet som en mall. När du använder en diagrammall för att skapa ett diagram i en annan arbetsbok använder det nya diagrammet färgerna från diagrammallen – inte färgerna i dokumenttemat som tillämpas i arbetsboken. Om du istället vill använda färgerna i dokumenttemat högerklickar du på diagramområde och sedan på Återställ/matcha format på snabbmenyn.

Om du vill återanvända ett diagram du har anpassat kan du spara det som en diagrammall (*.crtx).

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Spara som mall.

 2. Skriv ett lämpligt namn för mallen i rutan Spara som i dialogrutan Spara diagrammall.

 3. Klicka på Spara.

Använda en mall för anpassade diagram i ett nytt eller ett befintligt diagram

 • Om du vill använda den anpassade mallen i ett nytt diagram markerar du området i kalkylbladet och klickar sedan på menyn Infoga > Diagram > Mallar > den anpassade mallen.

 • Om du vill använda den anpassade mallen i ett befintligt diagram klickar du på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign i menyfliksområdet > på Ändra diagramtyp >Mallaroch väljer den anpassade mallen.

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Ändra färg eller format på ett diagram

Hämta Microsoft-diagrammallar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×