Det här avsnittet innehåller referensinformation och viss information om hur du använder jokertecknen i Access.

Mer information om hur du hittar jokertecken i en Access-databas finns i artiklarna om att ändra data med hjälp av dialogrutan Sök och ersätt, skapa en enkel urvalsfråga och uppdatera data i en databas.

I det här avsnittet

Om teckenuppsättningar som stöds

Access har stöd för två uppsättningar med jokertecken eftersom det stöder två standarder för SQL (Structured Query Language) – ANSI-89 och ANSI-92. Som regel bör du använda jokertecknen för ANSI-89 när du kör frågor och utföra sök och ersätt-åtgärder mot Access-databaser – .mdb- och .accdb-filer. Du använder ANSI-92-jokertecken när du kör frågor mot Access-projekt – Access-filer som är anslutna till Microsoft SQL Server-databaser. Access-projekt använder ANSI-92-standarden eftersom SQL Server använder som den standarden.

Access innehåller dock också ett undantag från den regeln. I följande tabell visas de metoder eller verktyg som du kan använda för att söka efter och ersätta data och den ANSI-standard som du använder som standard för varje verktyg.

Sökmetod eller -verktyg

Typ av fil som genomsöks

Jokerteckenuppsättning som används

Dialogrutan Sök och ersätt

Access-databas (.mdb- och .accdb-filer)

ANSI-89

Dialogrutan Sök och ersätt

Access-projekt (.adp- och .accdp-filer)

ANSI-92

Urvals- eller uppdateringsfråga

Access-databas (.mdb- och .accdb-filer)

ANSI-89

Urvals- eller uppdateringsfråga

Access-projekt (.adp- och .accdp-filer)

ANSI-92

Dialogrutan Sök och ersätt, urvals- eller uppdateringsfråga

Access-databasuppsättning som stöder ANSI-92

ANSI-92

Överst på sidan

Ta reda på vilken ANSI-standard en databas har stöd för

Följ anvisningarna nedan när du vill söka efter och eventuellt ändra ANSI-inställningen för en viss databas.

 1. Klicka Arkiv > Alternativ

  Dialogrutan Access-alternativ visas.

 2. Klicka på Objektdesigner och gör något av följande under SQL Server-kompatibel syntax (ANSI 92) i avsnittet Frågedesign:

  • Markera I den här databasen om du vill ändra den öppna databasen till ANSI-92.

   - eller -

   Avmarkera kryssrutan om du vill ange den öppna databasen till ANSI-89.

  • Markera Standard för nya databaser för alla nya databaser som skapas med öppna instansen av Access ANSI-92.

   - eller -

   Avmarkera kryssrutan om du vill ange alla nya databaser till ANSI-89.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Jokertecken i ANSI-89

Använd det här värdet av jokertecken när du använder dialogrutan Sök och ersätt för att söka efter och ersätta data i en Access-databas eller ett Access-projekt. Du kan också använda jokertecknen när du kör urvals- och uppdateringsfrågor mot en Access-databas, men det går inte att använda dem i frågor som körs mot ett Access-projekt. Mer information om hur du använder urvals- och uppdateringsfrågor finns i artiklarna om att skapa en enkel urvalsfråga och uppdatera data i en databas.

Tecken

Beskrivning

Exempel

*

Matchar ett ospecificerat antal tecken. Asterisker (*) kan du använda var som helst i en teckensträng.

Söker du exempelvis på va* returneras var, vart och varför, men inte svar eller kvart.

?

Matchar valfritt enstaka alfabetiskt tecken.

Söker du exempelvis på B?ll returneras bit, bet och båt.

[ ]

Matchar valfritt enstaka tecken inom hakparenteser.

Söker du exempelvis på B[ie]t returneras bit och bet, men inte båt.

!

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

Söker du exempelvis på b[!oy]t returneras bit och bet, men inte bot eller byt.

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

Söker du exempelvis på b[a-c]d returneras bad, bbd och bcd.

#

Matchar en enstaka ospecificerad siffra.

Söker du exempelvis på 1#3 returneras 103, 113, 123 och så vidare.

Överst på sidan

Jokertecken i ANSI-92

Använd den här uppsättning jokertecken när du kör urvals- och uppdateringsfrågor mot Access-projekt (.adp-filer) och när du använder någon av frågetyperna eller dialogrutan Sök och ersätt för att söka i databaser som använder ANSI-92.

Tecken

Beskrivning

Exempel

%

Matchar valfritt antal tecken. Det kan användas som det första eller sista tecknet i teckensträngen.

Söker du exempelvis på va* returneras var, vart och varför, men inte svar eller kvart.

_

Matchar valfritt enstaka alfabetiskt tecken.

Söker du exempelvis på B_t returneras bit, bet och båt.

[ ]

Matchar valfritt enstaka tecken inom hakparenteser.

Söker du exempelvis på B[ie]t returneras bit och bet, men inte båt.

^

Matchar alla tecken som inte finns inom hakparenteserna.

Söker du exempelvis på b[^oy]t returneras bit och bet, men inte bot eller byt.

-

Matchar alla tecken inom ett visst intervall. Du måste ange intervallet i stigande ordning (A till Ö, inte Ö till A).

Söker du exempelvis på b[a-c]d returneras bad, bbd och bcd.

Kommentarer:

 • Om du vill söka efter jokertecken som finns i dina data omsluter du det tecken du vill söka efter med hakparenteser, så här: [#]. Följ den här regeln när du söker efter asterisker (*), frågetecken (?), nummertecken (#), inledande hakparenteser ([) och bindestreck (-). Använd inte hakparenteser när du söker efter utropstecken (!) eller avslutande hakparenteser (]). Om du vill söka efter dessa tecken med hjälp av dialogrutan Sök och ersätt skriver du tecknet i rutan Sök efter utan omgivande hakparenteser. Du använder samma metod när du söker efter tecken med hjälp av en fråga. Följande syntax returnerar till exempel alla poster som innehåller ett utropstecken, oavsett var tecknet finns i dina data: Som "*!*".

  Mer information om hur du använder dialogrutan Sök och ersätt finns i artikeln Ändra data med hjälp av dialogrutan Sök och ersätt. Information om hur du använder urvals- och uppdateringsfrågor finns i artiklarna om att skapa en enkel urvalsfråga och uppdatera data i en databas.

  Om du söker efter ett bindestreck och andra tecken samtidigt placerar du bindestrecket före eller efter de andra tecknen inom hakparenteser, så här: [-#*] eller [#*-]. Om du har ett utropstecken (!) efter den inledande hakparentesen placerar du bindestrecket efter utropstecknet: [!-].

 • Om du vill söka efter ett par inledande och avslutande hakparenteser ([]) måste du placera båda tecknen mellan hakparenteser, så här: [[]]. Två hakparenteser som står fritt som ett par tolkas annars som en nollängdssträng i Access.

Överst på sidan

Datatyper som du kan söka efter med jokertecken

När du skapar en tabell kan du ange en datatyp för varje fält i tabellen. Du kan till exempel ange datatypen Datum/tid för fält som innehåller datuminformation. I den här tabellen visas de datatyper som du kan söka efter med hjälp av jokertecken. Kom ihåg att i vissa fall kan du använda jokertecken i dialogrutan Sök och ersätt men inte i frågor, och tvärtom.

Datatyp

Använda i...

Text

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

PM

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

Tal

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

Datum/tid

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

Obs!: Nationella inställningar kan påverka hur du använder jokertecken. Mer information finns i kommentarerna i slutet av det här avsnittet.

Valuta

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

Räknare

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

OLE-objekt

Ingen.

Ja/Nej

Frågor, men du behöver dem inte. Mer information finns i kommentarerna i slutet av det här avsnittet.

Hyperlänk

Dialogrutan Sök och ersätt, frågor

Uppslagsguiden

Beror på datatypen för källfältet.

Kommentarer:

 • Du kan använda jokertecken i dialogrutan Sök och ersätt för att söka i datum-/tidsfält om formatet som används för dessa fält visar delar av eller hela datum som text. Du kan till exempel söka med hjälp av en sträng som *ar*-10-2007,och resultatet blir då vilken månad som helst som innehåller bokstäverna "ar" – januari, februari och så vidare. Kom ihåg att eftersom du måste söka med det format som används för data måste du välja ett alternativ i dialogrutan – kryssrutan Sök formatering. Mer information om den här kryssrutan finns i artikeln Ändra data i dialogrutan Sök och ersätt.

 • Det datum och den tid som anges i de nationella inställningarna för Windows kan påverka vad som visas och hur du söker. Vissa användare kanske ser datum som romerska siffror, till exempel 07 IX 1997 i stället för 1997-07-september. Som regel bör du söka på vad som visas, inte vad du tror lagras i Access-tabellen. Med andra ord kan du söka med en sträng som *-IX-2007 för att hitta alla poster för september det året.

  Om text i ett datumfält innehåller diakritiska tecken, till exempel á eller ä,måste du dessutom ta med dessa markeringar i söksträngen, annars misslyckas sökningen. Du kan komma runt förekomsten av diakritiska tecken med hjälp av jokertecken. Om du till exempel ser ett datum, t.ex. 3-heinä-2007,kan du söka med hjälp av en sträng som *-hein*-2007.

 • När du söker i ett Ja/Nej-fält med hjälp av dialogrutan Sök och ersätt ignoreras fältet i Access och dialogrutan returnerar inte några poster. När du söker i ett Ja/Nej-fält med hjälp av en fråga kan du använda jokertecken, men tänk på att Ja/Nej-fält endast returnerar två värden (0 för falskt och -1 för sant).Ett jokertecken lägger alltså inte till något värde i sökningen. Om du till exempel använder ett villkor som = 1 får du samma resultat som för "Som *1".

 • Du kan inte söka i OLE-objektfält.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×