Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Orsak: Regler körs automatiskt på meddelanden bara när du tar emot eller skickar dem.

Lösning:    Tillämpa en regel manuellt på meddelanden som du redan har fått.

 1. Klicka på E-post Ikonen E-post i det nedre vänstra hörnet i navigeringsfönstretlängst ned i navigeringsfönster.

 2. I mapplista klickar du på den mapp som du vill tillämpa regeln på.

 3. Peka på Reglermeddelandemenyn och peka sedan på Använd och klicka sedan på en regel eller klicka på Använd alla.

  Meddelanden: 

Orsak: Regeln är inaktiverad.

Lösning:    Aktivera regeln.

 1. Klicka på ReglerVerktyg-menyn.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Regler klickar du på kontotypen för den regel du vill redigera.

  Om du inte vet vilken typ av konto du har

  1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

  2. Klicka på kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton. Kontotypen visas under beskrivningen av kontot. I det här exemplet är kontot ett Exchange-konto.

   Kontotyp för Outlook

  3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 3. Markera kryssrutan Aktiverad bredvid regeln.

Orsak: Regeln refererar till en borttagen mapp.

Lösning:    Uppdatera regeln så att den återspeglar dina aktuella mappar.

 1. Klicka på ReglerVerktyg-menyn.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Regler klickar du på kontotypen för den regel du vill redigera.

  Om du inte vet vilken typ av konto du har

  1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

  2. Klicka på kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton. Kontotypen visas under beskrivningen av kontot. I det här exemplet är kontot ett Exchange-konto.

   Kontotyp för Outlook

  3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 3. Dubbelklicka på den regel som inte fungerar.

 4. Om något villkor eller någon åtgärd refererar till en borttagen mapp väljer du en annan mapp.

Orsak: En regel kan bara användas på en kontotyp.

Lösning:    Skapa ytterligare en regel för varje kontotyp.

Om du till exempel har skapat en regel för ett POP-konto kan du skapa en liknande regel för ett IMAP-konto.

 1. Klicka på ReglerVerktyg-menyn.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Regler klickar du på kontotypen för den regel du vill redigera.

  Om du inte vet vilken typ av konto du har

  1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

  2. Klicka på kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton. Kontotypen visas under beskrivningen av kontot. I det här exemplet är kontot ett Exchange-konto.

   Kontotyp för Outlook

  3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 3. Skapa regeln.

  Obs!: Mer information om hur du skapar regler finns i Skapa eller redigera en regel i Outlook för Mac 2011 eller Skapa en regel i Outlook 2016 för Mac.

Orsak: En annan regel tillämpas först på meddelanden.

Lösning:    Ändra i vilken ordning reglerna används.

Reglerna körs i den ordning som de visas i listan. Regeln högst upp i listan körs först.

 1. Klicka på ReglerVerktyg-menyn.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Regler klickar du på kontotypen för den regel du vill redigera.

  Om du inte vet vilken typ av konto du har

  1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

  2. Klicka på kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton. Kontotypen visas under beskrivningen av kontot. I det här exemplet är kontot ett Exchange-konto.

   Kontotyp för Outlook

  3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 3. Klicka på en regel och sedan på Flytta upp eller Flytta ned Pilar för att flytta uppåt och nedåt.

Lösning:    Använd flera regler på meddelanden.

Som standard används bara en regel på varje meddelande. Så snart ett meddelande har uppfyllt villkoren för en regel används inga andra regler. Du kan dock definiera en regel så att meddelanden som uppfyller villkoren fortfarande är tillgängliga för andra regler.

 1. Verktyg-menyn klickar du på Regler.

 2. I den vänstra rutan i dialogrutan Regler klickar du på kontotypen för den regel du vill redigera.

  Om du inte vet vilken typ av konto du har

  1. I dialogrutan Regler klickar du på Visa alla, och under Personliga inställningar klickar du på Konton.

  2. Klicka på kontot i den vänstra fönsterrutan i Konton. Kontotypen visas under beskrivningen av kontot. I det här exemplet är kontot ett Exchange-konto.

   Kontotyp för Outlook

  3. Du återgår till dialogrutan Regler genom att klicka på Visa alla. Under E-post klickar du på Regler.

 3. Dubbelklicka på den regel du vill ändra.

 4. Under Sedan avmarkerar du kryssrutan Använd inte andra regler för meddelanden som uppfyller samma villkor.

Orsak: Vissa regler som har skapats i Outlook för Mac sparas inte på Exchange-servern.

Lösning:    Skapa regler med Outlook Web App eller Outlook för Windows.

Om du vill skapa eller redigera serverbaserade regler i Outlook för Mac måste du ha ett Microsoft Exchange-konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2010 eller senare. Om du har ett konto som hanteras av Microsoft Exchange Server 2007 kan du skapa och redigera serverbaserade regler med hjälp av Outlook Web App eller Outlook för Windows.

Regler som sparas på Exchange-servern körs innan dina meddelanden laddas ned till Outlook för Mac.

Snabbreferens

Skapa eller redigera en regel i Outlook för Mac 2011

Skapa en regel i Outlook 2016 för Mac

Hjälp om Outlook för Mac 2011

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×