Rita på bilder under en presentation

När du visar en presentation kan du rita på skärmen med en digital penna för att framhäva en punkt eller visa kopplingar.

(Mer information om att rita med penna när du skapar en presentation finns i artikeln Rita och skriva med pennanteckning.) 

Presentation med markeringar på

Aktivera pennan och rita i bildspel

 1. Kontrollera att Använd föredragshållarvyn är aktiverat på fliken Bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du antingen på Från början eller Från aktuell bild för att starta bildspelet.

  Knapparna Starta bildspel.
 3. I föredragshållarvyn visas vissa hjälpknappar i det nedre vänstra hörnet av bilden. Den som ser ut som en penna Välj hjälpknappen penna för att ange hur muspekaren ska se ut på skärmen. avgör hur muspekaren visas för visningsprogram:

  Verktygsfältet Presentation

  Klicka på knappen Penna och välj sedan Penna på popup-menyn:

  Klicka på knappen Penna och välj sedan Penna på popup-menyn.
 4. Klicka och dra med musen för att rita på bilden.

 5. (Valfritt) Om du vill inaktivera pennan högerklickar du på bilden, pekar på Pekaralternativ ochklickar sedan på Pilalternativ och väljer det alternativ du föredrar.

Ändra pennans färg

Pennans färg är röd som standard, men det finns flera tillgängliga färger. Så här ändrar du pennans färg:

 1. I föredragshållarvyn klickar du på pennikonen längst ned till vänster i bilden:

  Knappen Penna är den längst till vänster i uppsättningen hjälpknappar under bilderna i föredragshållarvyn.
 2. På popup-menyn pekar du på Pennfärgoch väljer sedan den färg du vill använda.

  Peka på Pennanteckningsfärg och välj sedan den färg du vill använda på snabbmenyn

Behålla eller ta bort pennanteckningar

När bildspelet är slut, när du är på väg att återgå till normalvyn (redigering), ger PowerPoint dig möjlighet att spara dina pennanteckningar. Välj Ta bort för att ta bort anteckningarna. Välj Behåll för att spara pennanteckningarna på bilderna.

Radera pennanteckningar som du har ritat på bilder

 • Om du vill ta bort delar av eller allt du har skrivit eller ritat högerklickar du på bilden, pekar på Pekaralternativ och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Radergummi,håll sedan ned vänster musknapp och dra radergummit över det du vill radera.

  • Klicka på Radera alla pennanteckningar på bilden för att radera allt du har skrivit eller ritat på bilden.

Aktivera pennan och rita i bildspel

 1. På fliken Bildspel klickar du antingen på Spela upp från start eller Spela upp från aktuell bild för att starta bildspelet.

  Spela upp bildspelet från början eller från den aktuella bilden.
 2. I bildspelsvyn visas fyra hjälpknappar i det nedre vänstra hörnet av bilden. Den andra avgör hur muspekaren visas för användare:

  Knappen som ser ut som en penna avgör hur muspekaren visas för användare

  Klicka på knappen Penna och välj sedan Penna på popup-menyn:

  Välj en pennpekare på snabbmenyn.
 3. Klicka och dra med musen för att rita på bilden.

I PowerPoint för Microsoft 365 för Macfortsätter pekaren att vara en penna tills du inaktiverar funktionen, även om du flyttar från en bild till nästa. (Den här funktionen kräver version 16.27.19071500.)

I tidigare versioner av PowerPoint för macOSupphör pekaren att vara en penna när du navigerar till en annan bild. Du måste upprepa steg 2 ovan för att aktivera pennan igen.

Ändra pennans färg

Pennans färg är röd som standard, men det finns flera tillgängliga färger. Så här ändrar du pennans färg:

 1. I bildspelsläget klickar du på pennikonen längst ned till vänster i bilden:

  Knappen som ser ut som en penna avgör hur muspekaren visas för användare
 2. På popup-menyn pekar du på Pennfärgoch väljer sedan den färg du vill använda.

  Du kan välja mellan flera alternativ för pennpekarens färg.

Behålla eller ta bort pennanteckningar

När bildspelet är slut, när du är på väg att återgå till normalvyn (redigering), ger PowerPoint dig möjlighet att spara dina pennanteckningar. Välj Ta bort för att ta bort anteckningarna. Välj Behåll för att spara pennanteckningarna på bilderna.

Aktivera pennan och rita i bildspel

 1. På fliken Bildspel klickar du antingen på Från början eller Från aktuell bild för att starta bildspelet.

  Knapparna i PowerPoint för webben som du använder för att starta presentationen.

  (Om du har inaktiverat det förenklade menyfliksområdet har du ingen flik som heter Bildspel. Då använder du istället fliken Visa för att starta bildspelet.)

 2. När du kommer till bilden där du vill rita något lägger du bara till din digitala penna på skärmen och ritar sedan. Om du inte har en digital penna kan du använda musen genom att flytta markören till fönstrets nedre vänstra hörn, välja knappen för pennanteckning och välja penna eller överstrykningspenna.

PowerPoint för webben kan du inte spara anteckningarna som du ritar på skärmen.

Ändra pennan eller radera pennanteckningen

Om du vill ändra färg på pennanteckningen eller växla från penna till överstrykningspenna eller radergummi flyttar du markören till fönstrets nedre vänstra hörn så att verktygsfältet för presentationen visas. Klicka sedan på knappen Pennanteckning så att pennanteckningsmenyn visas.

Verktygsfältet för bildspel med pennanteckningsmenyn expanderad

Den här funktionen stöds i den senaste versionen av dessa webbläsare:

 • Chrome

 • Microsoft Edge

 • Safari

 • Firefox

Den här funktionen stöds inte i Internet Explorer.

Tips: Om du föredrar att använda kortkommandon i stället för med musen när du håller en presentation kan du gå till Använda kortkommandon för att göra presentationen.

Se även

Markera text när du skapar bilder

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×