Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för PowerPoint. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

En separat lista över kortkommandon som ska användas när du skapar en presentation finns i Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer.

Meddelanden: 

 • Kortkommandona i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och några andra vanliga kortkommandon som gäller när du håller en presentation med PowerPoint för Windows.

Meddelanden: 

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • Om en åtgärd som du använder ofta inte har ett kortkommando kan du spela in ett makro. Stegvisa instruktioner för hur du spelar in ett makro finns i avsnittet Spela in ett makro i Automatisera uppgifter med makroinspelningen för att skapa ett.

 • Tryck på F1 för att öppna en lista med kortkommandon under presentationen. Använd piltangenterna för att flytta mellan flikarna i dialogrutan Hjälp om bildspel .

 • Hämta PowerPoint 2016-kortkommandon i ett Word dokument på den här länken: PowerPoint 2016 för Kortkommandon i Windows.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint för Windows.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

F5

Starta en presentation från aktuell bild.

Skift+F5

Starta presentationen i föredragshållarvyn.

Alt+F5

PowerPoint 2010 och 2007: Inte tillgängligt

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Retur

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Backsteg

Dölja pekaren och navigeringsknapparna.

Ctrl+H

Visa en tom svart bild eller gå tillbaka till presentationen från en svart bild.

B

Punkt (.)

Visa en tom vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit bild.

W

Komma (,)

Avsluta presentationen.

Esc

PowerPoint 2010 och 2007: Bindestreck (-)

Överst på sidan

Styra bildspelet

Du kan använda följande kortkommandon när du håller presentationen i bildspelsläge (helskärmsläge), med eller utan föredragshållarvyn.

Om du vill

Trycker du på

Gå till en viss bild.

Skriv bildnumret och tryck sedan på Retur

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

H (inte tillgängligt i föredragshållarvyn)

Visa dialogrutan Alla bilder .

Ctrl+S

PowerPoint 2007: Inte tillgängligt

Gå tillbaka till den första bilden.

Home

PowerPoint 2010 och senare: Håll ned höger- och vänster musknapparna i två sekunder

Gå till den sista bilden.

End

Visa aktivitetsfältet på datorn.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: Inte tillgängligt

Visa snabbmenyn.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Visa snabbmenyn.

F1

Gå till nästa surfpunkt på den aktuella bilden.

(Surfpunkter omfattar hyperlänkar, animeringsutlösare, ljudobjekt och videoobjekt.)

Tabbtangenten

Gå till föregående hyperlänk på den aktuella bilden.

Skift+Tabb

Öppna den markerade hyperlänken.

Retur när en hyperlänk är markerad

Överst på sidan

Styra media i bildspelet 

De här tangentbordsgenvägarna fungerar med videofiler som importerats från din dator eller annan enhet. De fungerar inte med onlinevideofiler.

Om du vill

Trycker du på

Ändra kamerakällan för cameo
(endastPowerPoint för Microsoft 365 )

Alt+X

Spela upp eller pausa media.

Alt+P

PowerPoint 2013 och senare: Ctrl+Blanksteg

Stoppa medieuppspelning.

Alt+Q

Gå till nästa bokmärke.

Alt+End

Gå till föregående bokmärke.

Alt+Home

Öka ljudvolymen.

Alt+Uppåtpil

Minska ljudvolymen.

Alt+Nedåtpil

Stäng av ljudet.

Alt+U

Gå framåt tre sekunder.

Alt+Skift+Page Down

Flytta bakåt tre sekunder.

Alt+Skift+Page Up

Flytta framåt 0,25 sekunder och pausa sedan.

Alt+Skift+Högerpil

PowerPoint 2010: Inte tillgängligt

Flytta bakåt 0,25 sekunder och pausa sedan.

Alt+Skift+Vänsterpil

PowerPoint 2010: Inte tillgängligt

Visa eller dölja ljud- och undertextmenyn.

(För videor som har flera ljudspår och/eller undertextspår i format som stöds.)

Alt+J

PowerPoint 2010: Inte tillgängligt

Överst på sidan

Pekare och anteckningar i bildspelet

Använd följande kortkommandon för att styra pekaren och använda den för att skapa anteckningar under presentationen.

Om du vill

Trycker du på

Starta laserpekaren.

Ctrl+L

PowerPoint 2010: Inte tillgängligt

Ändra pekaren till en penna.

Ctrl+P

Ändra pekaren till en pil.

Ctrl+A

Ändra pennpekaren till ett radergummi.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: Inte tillgängligt

Dölj pilpekaren.

Ctrl+H

PowerPoint 2010: Likhetstecken ( = )

PowerPoint 2010 och 2007: A

Visa eller dölja pennanteckningsmarkeringar.

Ctrl+M

Radera anteckningar på skärmen.

R

Överst på sidan

Prova presentationen

Du kan använda de här tangentbordsgenvägarna när du övar på presentationen.

Om du vill

Trycker du på

Ange ny tidsinställning medan du repeterar.

T

Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar.

O

PowerPoint 2013 och äldre: Inte tillgängligt

Använd musklick för att gå framåt medan du repeterar.

M

PowerPoint 2013 och äldre: Inte tillgängligt

Spela in berättarröst och tidsinställning igen.

R

Överst på sidan

Manöver i föredragshållarvyn

Du kan använda följande kortkommandon när du håller presentationen med föredragshållarvyn iPowerPoint 2013 och senare. I föredragshållarvyn kan du titta på presentationen med dina stödanteckningar på en skärm (t.ex. din bärbara dator), medan publiken ser presentationen utan anteckningar på en annan skärm.

När du är ansluten till en andra bildskärm visas föredragshållarvyn automatiskt när du startar bildspelet. Starta en presentation i föredragshållarvyn även om du bara har en enda bildskärm genom att trycka på Alt+F5.

Tips: Om föredragshållarvyn inte startar automatiskt med två bildskärmar går du till fliken Bildspel , markerar kryssrutan Använd föredragshållarvyn och väljer önskad bildskärm.

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan regioner i föredragshållarvyn .

(Knappar ovanför bilden, knappar i det övre högra hörnet och fönstret Anteckningar )

F6

Växla mellan verktygen i ett område för föredragshållarvyn .

Tabbtangenten

Rulla en rad nedåt i fönstret Anteckningar .

Ctrl+Nedåtpil

Rulla uppåt en rad i fönstret Anteckningar .

Ctrl+Uppåtpil

Rulla nedåt en skärmbild i fönstret Anteckningar .

Ctrl+Page Down

Rulla uppåt en skärmbild i fönstret Anteckningar .

Ctrl+Page Up

Läs nästa rad i fönstret Anteckningar .

Alt+A

Läs föregående rad i fönstret Anteckningar .

Alt+Z

Läs den förflutna tiden.

(Timern börjar köras så fort du startar föredragshållarvyn.)

Alt+Ö

Läs nästa steg (till exempel nästa bild, nästa animering eller slutet av bildspelet).

Alt + Q

Stäng föredragshållarvyn.

Esc

Överst på sidan

Se även

Hjälp & utbildning i PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs kortkommandon och några andra vanliga kortkommandon som gäller när du håller en presentation medPowerPoint för macOS.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystemet (OS) och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon i Microsoft 365 för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av macOS eller verktygsprogrammet.

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som motsvarar det du behöver kan du skapa ett eget kortkommando. Anvisningar finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon som använder Ctrl-tangenten på ett Windows tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i PowerPoint för macOS. Men alla gör det inte.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

 • Tryck på snedstreck (/) för att öppna en lista med kortkommandon under presentationen.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i PowerPoint för macOS.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

⌘+Skift+Retur

Starta en presentation från aktuell bild.

⌘+Retur

Starta presentationen i föredragshållarvyn.

Alt+Retur

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Ta bort

Dölj pekaren.

⌘+I

Visa en tom svart bild eller gå tillbaka till presentationen från en svart bild.

B

Skift+B

Punkt (.)

Visa en tom vit skärm eller gå tillbaka till presentationen från en vit bild.

W

Skift+W

Komma (,)

Avsluta presentationen.

Esc

Bindestreck (-)

⌘+Punkt (.)

Överst på sidan

Styra bildspelet

Du kan använda följande kortkommandon när du håller presentationen i bildspelsläge (helskärmsläge), med eller utan föredragshållarvyn.

Om du vill

Trycker du på

Gå till en viss bild.

Skriv bildnumret och tryck sedan på Retur

Gå till nästa bild, om nästa bild är dold.

D

Gå tillbaka till den första bilden.

Funktion +Vänsterpil

Gå till den sista bilden.

Funktion +Högerpil

Visa snabbmeny.

Ctrl+Musklickning

Gå till nästa surfpunkt på den aktuella bilden.

(Surfpunkter omfattar hyperlänkar, animeringsutlösare, ljudobjekt och videoobjekt.)

Tabbtangenten

Gå till föregående hyperlänk på den aktuella bilden.

Skift+Tabb

Öppna den markerade hyperlänken.

Returnera när en hyperlänk är markerad

Överst på sidan

Styra media i bildspelet

Använd följande kortkommandon för att styra media under en presentation.

Om du vill

Trycker du på

Ändra kamerakällan för cameo
(endastPowerPoint för Microsoft 365 för Mac )

Alt+X

Överst på sidan

Pekare och anteckningar i bildspelet

Använd följande kortkommandon för att styra pekaren och använda den för att skapa anteckningar under presentationen.

Om du vill

Trycker du på

Starta laserpekaren.

⌘+L

Ändra pekaren till en penna.

⌘+P

Ändra pekaren till en pil.

⌘+A

Dölj pekaren.

⌘+I

Dölj pekaren när du flyttar musen.

CTRL+H

Visa pekaren när du flyttar musen.

⌘+U

Radera anteckningar på skärmen.

Skift+E

Överst på sidan

Navigera i föredragshållarvyn i macOS 10.15 (Catalina) och senare

Du kan använda följande kortkommandon när du håller presentationen med föredragshållarvyn i macOS 10.15 (Catalina) och senare, och när navigeringen med tangentbordskontrollen är aktiverad. Instruktioner finns i Aktivera navigering med tangentbordskontroll.

Använd kortkommandona i tabellen nedan för att flytta i föredragshållarvyn i PowerPoint för macOS.

Om du vill

Trycker du på

Starta presentationen i föredragshållarvyn.

Alt+Retur

Flytta fokus till nästa kontroll.

Tabbtangenten

Flytta fokus till föregående kontroll.

Skift+Tabb

Aktivera kontrollen i fokus.

Blanksteg

Flytta fokus till nästa kontroll i fönstret Anteckningar (om du trycker på Tabb infogas ett tabbtecken).

Ctrl+Tabb

Hoppa framåt i presentationen

Du kan använda tangentbordet för att hoppa framåt flera bilder utan att publiken ser bilderna när du går över till den nya bilden.

 1. Tryck på Tabb tills du kommer till kontrollen Bildnavigator (filmremsa).

 2. Håll ned Alt-tangenten och tryck på vänster- eller högerpilen flera gånger tills du hittar den bild du vill gå till.

 3. Släpp upp Alternativ-tangenten för att gå till den bild som du vill hoppa till.

Aktivera navigering med tangentbordskontroll

Om du vill använda tangentbordet för att flytta mellan och aktivera kontroller på din Mac aktiverar du navigeringen för tangentbordskontroll.

Om du inte använder VoiceOver väljer du Systeminställningar > Tangentbord > Kortkommandon på datorn och markerar kryssrutan Använd tangentbordsnavigering för att flytta fokus mellan kontroller .

Om du använder VoiceOver ska kontrollnavigering vara aktiverat som standard. Så här kontrollerar du inställningen:

 1. Tryck på Ctrl+Alt+M på datorn för att komma åt menyradsobjektet i Apple. Öppna Apple-menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+nedåtpilen tills du hör "ellipser för systeminställningar" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Fönstret Systeminställningar öppnas. Fokus är i textrutan Sök .

 3. Skriv Tangentbord och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Tangentbord öppnas.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Fliken Kortkommandon" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Använd tangentbordsnavigering för att flytta fokus mellan kontroller." VoiceOver meddelar också om alternativet är markerat eller avmarkerat. Om du vill aktivera eller inaktivera alternativet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Stäng dialogrutan Tangentbord genom att trycka på Kommando+W.

Överst på sidan

Se även

Hjälp & utbildning i PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

I den här artikeln beskrivs de tangentbordsgenvägar som gäller när du håller en presentation med PowerPoint för webben.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

Styra bildspelet

Den här tabellen innehåller kortkommandon som du kan använda för att styra bildspelet.

Om du vill

Tryck på

Starta en presentation från början.

Ctrl+F5

Starta en presentation från aktuell bild.

Skift+Ctrl+F5

Utföra nästa animering eller gå till nästa bild.

N

Retur

Page Down

Högerpil

Nedpil

Blanksteg

Utföra föregående animering eller gå till föregående bild.

P

Page Up

Vänsterpil

Uppil

Backsteg

Avsluta presentationen.

Esc

Se även

Hjälp & utbildning i PowerPoint

Stöd för skärmläsare för PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×