Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Så här korrigerar du en #REF! fel

Felet #REF! visas när en formel refererar till en cell som inte är giltig. Det här händer oftast när celler som formler refererar till tas bort eller klistras över.

I följande exempel används formeln =SUMMA(B2,C2,D2) i kolumnen E.

En formel som använder uttryckliga cellreferenser, t.ex. =SUMMA(B2,C2,D2) kan orsaka ett #REFERENS!-fel om en kolumn tas bort.

Om du skulle ta bort kolumn B, C eller D skulle det orsaka en #REF! fel. I det här fallet tar vi bort kolumn C (2007 Försäljning) och formeln läser nu =SUMMA(B2,#REF!,C2). När du använder explicita cellreferenser som den här (där du refererar till varje cell individuellt, avgränsade med kommatecken) och tar bort en refererad rad eller kolumn, kan Excel inte lösa det, så det returnerar #REF! fel. Det här är den främsta orsaken till att det inte rekommenderas att använda explicita cellreferenser i funktioner.

Exempel på #REF! som orsakas av att en kolumn har tagits bort.

Lösning

  • Om du råkar ta bort rader eller kolumner av misstag kan du omedelbart välja knappen Ångra i verktygsfältet Snabbåtkomst (eller trycka på CTRL+Z) för att återställa dem.

  • Justera formeln så att den använder en områdesreferens i stället för enskilda celler, t.ex. =SUMMA(B2:D2). Nu kan du ta bort valfri kolumn i summaområdet och formeln justeras automatiskt i Excel. Du kan också använda =SUMMA(B2:B5) för en summa rader.

I exemplet nedan returnerar =LETARAD(A8,A2:D5,5,FALSKT) ett #REFERENS!-fel eftersom formeln söker efter ett värde som ska returneras från kolumn 5, men referensområdet är A:D, dvs. bara 4 kolumner.

Exempel på en LETARAD-formel med ett felaktigt område.  Formeln är =LETARAD(A8;A2:D5;5;FALSKT).  Det finns ingen femte kolumn i LETARAD-området, så 5 orsakar en #REF! fel.

Lösning

Justera området så att det blir större eller minska kolumnuppslagsvärdet så att det matchar referensområdet. =LETARAD(A8,A2:E5,5,FALSKT) skulle vara ett giltigt referensområde, liksom = LETARAD(A8,A2:D5,4,FALSKT).

I det här exemplet returnerar formeln =INDEX(B2:E5,5,5) ett #REF! eftersom INDEX-området består av 4 rader och 4 kolumner, men formeln ber om att returnera det som finns i den femte raden och den femte kolumnen.

Exempel på en INDEX-formel med en ogiltig områdesreferens.  Formeln är =INDEX(B2:E5,5,5), men området består endast av 4 rader och 4 kolumner.

Lösning

Justera rad- eller kolumnreferenserna så att de är inom INDEX-uppslagsområdet. =INDEX(B2:E5,4,4) returnerar ett giltigt resultat.

I följande exempel försöker en INDIREKT-funktion referera till en arbetsbok som är stängd, vilket orsakar en #REF! fel.

Exempel på en #REF! som orsakas av INDIREKT som refererar till en stängd arbetsbok.

Lösning

Öppna den refererade arbetsboken. Samma fel uppstår om du refererar till en stängd arbetsbok med en dynamisk matrisfunktion.

Strukturerade referenser till tabell- och kolumnnamn i länkade arbetsböcker stöds inte.

Beräknade referenser till länkade arbetsböcker stöds inte.

Om du flyttar eller tar bort celler orsakas en ogiltig cellreferens, eller så returnerar funktionen referensfel.

Om du har använt en OLE-länk (Object Linking and Embedding) som returnerar en #REF! och starta sedan programmet som länken anropar.

Obs! OLE är en teknik som du kan använda för att dela information mellan program.

Om du har använt ett DDE-ämne (Dynamic Data Exchange) som returnerar en #REF! kontrollerar du först att du refererar till rätt ämne. Om du fortfarande får en #REF! kontrollerar du inställningarna för Säkerhetscenter för externt innehåll enligt beskrivningen i Blockera eller avblockera externt innehåll i Microsoft 365-dokument.

Obs! Dynamic Data Exchange (DDE)är ett protokoll för utbyte av data mellan Microsoft Windows-baserade program.

Makro-problem

Om ett makro anger en funktion i kalkylbladet som refererar till en cell ovanför funktionen och cellen som innehåller funktionen finns på rad 1, returnerar funktionen #REF! eftersom det inte finns några celler ovanför rad 1. Kontrollera funktionen för att se om ett argument refererar till en cell eller ett cellområde som inte är giltigt. Det kan kräva att du redigerar makrot i Visual Basic Editor (VBE) för att ta hänsyn till den situationen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×