Relaterade ämnen
×
Skriva och redigera
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Skriva och redigera

Söka efter och ersätta text

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tips: Är inte videon på ditt språk? Prova att välja Textning Knappen för dold textning .

 1. Gå till Start > Ersätt.

 2. I rutan Sök efter anger du ordet eller frasen som du vill ersätta.

 3. I Ersätt med anger du den nya texten.

 4. Välj Ersätt alla om du vill ändra alla förekomster av ordet eller frasen. Du kan också välja Sök nästa tills du hittar den du vill uppdatera. Välj sedan Ersätt.

 5. Välj Mer > Matcha gemener/VERSALER om du vill göra en skiftlägeskänslig sökning. Det finns flera andra sätt att söka på den här menyn.

Matcha gemener/VERSALER

Mer information om andra alternativ finns i Söka efter och ersätta text.

Söka efter och ersätta vanlig text

I det övre högra hörnet i dokumentet, i sökrutan Ange text som ska sökas efter i dokumentet, skriver du ordet eller frasen du vill söka efter. Word markerar då alla förekomster av ordet eller frasen i hela dokumentet.

Så här ersätter du den hittade texten:

 1. Välj förstoringsglaset och sedan Ersätt.

  Alternativet Ersätt är markerat i sökrutan

 2. Skriv ersättningstexten i rutan Ersätt med.

 3. Välj Ersätt alla eller Ersätt.

  Tips: 

  • Du kan också öppna standardfönstret Sök och ersätt med kortkommandot CTRL + H.

  • När du ersätter text är det en bra idé att välja Ersätt istället för Ersätt alla. På så sätt kan du granska varje förekomst innan du ersätter den.

Du kan söka efter text med särskild formatering, som fetstil eller markerad text, med hjälp av menyn Format.

 1. Välj Visa > Navigeringsfönster.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Välj förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Välj Inställningar Skärmbild av växel och välj sedan Avancerad sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Välj önskat alternativ på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om ytterligare en dialogruta öppnas markerar du de alternativ du vill ha och väljer sedan OK.

 5. Välj Sök nästa eller Sök alla i dialogrutan Sök och ersätt.

Du kan söka efter och ersätta text med särskild formatering, som fetstil eller markerad text, med hjälp av menyn Format.

 1. Välj Visa > Navigeringsfönster.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Välj förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Välj Inställningar Skärmbild av växel och välj sedan Avancerad sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Välj Ersätt högst upp i dialogrutan.

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Skriv den text du vill söka efter i rutan Sök efter.

 6. Välj den formatering du vill söka efter på Format-menyn.

  Visar formatalternativen

  Om ytterligare en dialogruta öppnas markerar du de alternativ du vill ha och väljer sedan OK.

 7. Välj i rutan bredvid Ersätt med.

 8. Markera den nya formateringen på Format-menyn. Om ytterligare en dialogruta visas väljer du de format du vill använda och väljer sedan OK.

 9. Välj Ersätt, Ersätt alla eller Sök nästa.

 1. Välj Visa > Navigeringsfönster.

 2. Välj förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Välj Inställningar Skärmbild av växel och välj sedan Avancerad sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Klicka på det specialtecken du vill söka efter på Special-menyn.

  Sök efter specialtecken

 5. Välj Sök nästa.

 1. Välj Visa > Navigeringsfönster.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Välj förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Välj Inställningar Skärmbild av växel och välj sedan Avancerad sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

  Meddelanden: 

  • Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.

  • Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 4. Välj Ersätt högst upp i dialogrutan Sök och ersätt och markera sedan i rutan Sök efter men skriv ingenting i den. När du sedan markerar ett specialtecken infogas teckenkoden automatiskt i rutan i Word.

  Obs!: Klicka på pilen längst ned i dialogrutan Sök och ersätt så visas alla alternativ.
  Visar hur du öppnar popup-menyn Format

 5. Klicka på det specialtecken du vill söka efter på Special-menyn.

 6. Välj i rutan Ersätt med.

 7. Välj det specialtecken du vill använda som ersättning på Special-menyn.

 8. Välj Ersätt eller Sök nästa.

 1. Välj Visa > Navigeringsfönster.

  Navigeringsfönstret är markerat på fliken Visa

 2. Välj förstoringsglaset i navigeringsfönstret.

 3. Välj Inställningar Skärmbild av växel och välj sedan Avancerad sök och ersätt.

  Avancerad Sök och ersätt är markerat i rutan Sök och ersätt

 4. Markera kryssrutan Använd jokertecken.

  Om du inte ser kryssrutan Använd jokertecken väljer du Nedpilen för fler alternativ.

 5. Klicka på ett jokertecken på menyn Special och skriv eventuell ytterligare text i rutan Sök efter.

  Använda jokertecken i dialogrutan Sök och ersätt

 6. Välj Sök nästa.

  Tips: 

  • Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på Kommandoknappen på macOS.+PUNKT.

  • Du kan också använda jokertecken direkt i rutan Sök efter i stället för att markera ett alternativ på popup-menyn Special.

  • Om du vill söka efter ett tecken som används som ett jokertecken skriver du ett omvänt snedstreck (\) före tecknet. Skriv till exempel \? om du vill söka efter ett frågetecken.

  • Du kan använda parenteser för att gruppera jokertecknen och texten, och för att ange i vilken ordning de ska utvärderas. Skriv exempelvis <(för)*(ad)> om du vill söka efter "försenad" och "förväntad".

  • Du kan söka efter ett uttryck och använda jokertecknet \n för att ersätta söksträngen med det omordnade uttrycket. Skriv exempelvis (Newman) (Belinda) i rutan Sök efter och \2 \1 i rutan Ersätt med. Då utförs en sökning i Word efter "Newman Belinda" och detta ersätts med "Belinda Newman".

 7. Så här ersätter du den hittade texten:

  1. Välj fliken Ersätt och sedan rutan Ersätt med.

  2. Välj Special, välj ett jokertecken och skriv eventuell ytterligare text i rutan Ersätt med.

  3. Välj Ersätt alla, Ersätt eller Sök nästa.

   Tips: När du ersätter text är det en bra idé att välja Ersätt istället för Ersätt alla. På så sätt kan du bekräfta varje ersättning och kontrollera att den är korrekt.

Du kan begränsa en sökning genom att använda något av följande jokertecken.

Om du vill söka efter

Använder du

Till exempel

Ett enstaka tecken

?

s?t returnerar "söt" och "sot".

En teckensträng

*

s*d returnerar "syd" och "startad".

Ett av de angivna tecknen

[ ]

h[aä]r returnerar "har" och "här".

Alla enskilda tecken i det här intervallet

[-]

[r-t]ätt returnerar "rätt" och "sätt" och "tätt".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Alla enskilda tecken förutom tecknen inom hakparenteser

[!]

m[!a]st returnerar "mest" och "must", men inte "mast".

Alla enskilda tecken förutom tecknen i intervallet inom hakparenteser

[!x-z]

s[!a-m]nt returnerar "sunt" och "sänt", men inte "sant" eller "sent".

Intervallen måste vara i stigande ordning.

Exakt n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n}

man{2}a returnerar "manna", men inte "mana".

Minst n förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n,}

man{1,}a returnerar "mana" och "manna".

Ett intervall av förekomster av ett tecken eller uttryck

{ n, n}

10{1,3} returnerar "10," "100" och "1000".

En eller flera förekomster av ett tecken eller uttryck

@

mat@a returnerar "mata" och "matta".

Början på ett ord

<

<(inter) returnerar "intern" och "interiör", men inte "slinter".

Slutet på ett ord

>

(in)> returnerar "in" och "fin", men inte "inte".

Söka efter och ersätta vanlig text med hjälp av Word för webben. Du kan matcha gemener/VERSALER eller söka på hela ord. Om du vill se fler alternativ öppnar du dokumentet i skrivbordsversionen för Word.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×