Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Senast uppdaterad: maj 2012

Innehåll

Sekretesstillägg för Microsoft Lync 2010 för iPhone

Den här sidan är ett tillägg till sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter. Läs både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg så att du förstår vilka metoder för insamling och användning av data som gäller för en viss Microsoft Lync-produkt eller Microsoft Lync-tjänst.

I det här sekretesstillägget beskrivs distribution och användning av Microsoft Lync 2010 för iPhone på företagets mobila enheter. Om du använder kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Server 2010 som en tjänst (med andra ord, om en tredje part, till exempel Microsoft, är värd för servrarna där programvaran körs), skickas information till den tredje parten. Om du vill veta mer om hur data som överförs från ditt företag till den tredje parten används kontaktar du företagsadministratören eller tjänsteleverantören.

Överst på sidan

Samtalsöverlåtande (vidarekoppling av samtal)

Vad funktionen gör: Samtalsöverlåtelse gör att användarna kan tilldela en eller flera personer (ombud) uppgiften att ringa eller ta emot samtal och arrangera eller gå med i online-möten för deras räkning.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du gör någon till ett ombud måste information om ombudet tillhandahållas av användaren under konfigurationsprocessen. Användare som fungerar som ombud får en avisering om att någon i deras företag har tilldelat dem uppgiften att vara ombud. När ombudet svarar på ett samtal på en annans räkning kommer den personen att få en e-postavisering som informerar om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: I Lync används ombudens kontaktinformation för att ombudet ska kunna ringa eller ta emot samtal och boka in eller delta i möten för personen som ombudet representerar.

Inställning/hantering: Samtalsdelegering är inaktiverat som standard. Du kan aktivera eller inaktivera det med hjälp av följande steg:.

 1. I Lync 2010 för iPhone går du till fliken Min info och trycker på Vidarekoppling av samtal.

 2. Knacka på den aktuella inställningen för vidarekoppling av samtal och välj Ombud i listan med alternativ som visas.

Obs!:  Ombud kan inte konfigureras från den mobila enheten, de måste konfigureras från Lync-skrivbordsklienten.

Överst på sidan

Kontaktkort

Vad funktionen gör: Kontaktkortet visar kontakt-, närvaro- och platsinformation om dig och personerna inom din organisation i både Lync och de senaste versionerna av Outlook. På kontaktkortet finns också snabbåtkomst om du vill kommunicera med någon. Du kan till exempel skicka ett snabbmeddelande, starta ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande direkt från någons kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Den statiska informationen i kontaktkortet samlas in från företagets företagskatalog (till exempel Active Directory). Dynamisk information, till exempel ledig/upptagen-information i kalendern hämtas från Microsoft Exchange Server, platsinformation hämtas på flera sätt (se avsnittet Plats), telefonnummer kan hämtas från företagskatalogen eller anges manuellt av användaren och närvaroinformation hanteras av Lync med hjälp av Outlook Kalender (om användaren har aktiverat det) eller angetts manuellt av användaren. Lync-servern delar den här informationen med andra inom organisationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktkortet används för att visa information om kontaktuppgifter och information om plats och närvaro för personer inom användarens organisation. Mängden information som visas för en användares Lync och Outlook-kontakter kan kontrolleras genom inställningarna "sekretessrelationer" och genom att aktivera eller inaktivera Sekretessläge (läs mer i avsnittet Sekretessläge).

Inställning/hantering: Kontakter hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Loggning

Så här fungerar den här funktionen: Med loggning kan du logga din Lync för iPhone användningsinformation på enheten, i din användarprofil. Informationen kan användas för att felsöka eventuella problem som uppstår när du använder Lync för iPhone.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När loggning är aktiverad lagras information som följande på enheten: enhets-ID, användaralias och domän, närvarodata, meddelandeinformation, inloggningshistorik, kontaktlista och klientkonfigurationsdata, till exempel regler för vidarekoppling av samtal, status och anteckningar. Innehållet i dina konversationer lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan välja att skicka den här informationen manuellt till Microsoft för felsökning (se avsnittet "Skicka loggar" senare i det här tillägget).

Användning av informationen: Du kan använda Loggning för att felsöka eventuella problem som kan uppstå när du använder Lync för iPhone.

Inställning/hantering: Loggning är inaktiverat som standard. Du kan aktivera eller inaktivera det med hjälp av följande steg:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPhone.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Dra växlingsknappen Loggning på alternativsidan Loggning till läget .

Överst på sidan

Nödsamtal (112)

Viktigt!:  Vi rekommenderar att du INTE använder Lync för iPhone för att kontakta räddningstjänsten, till exempel 9-1-1 i USA. Lync för iPhone HAR INTE möjlighet att fastställa din fysiska position. Om du använder Lync för iPhone för att kontakta räddningstjänsten kan inte räddningstjänsten fastställa din plats. Avsluta Lync för iPhone och använd din enhets vanliga knappsats om du vill kontakta räddningstjänsten.

Överst på sidan

Platsdelning

Så här fungerar den här funktionen: Platsdelning delar din tidszon med andra med hjälp av närvarofunktionen. Om du aktiverar sekretessläget delas platsinformation. Mer information om hur du aktiverar sekretessläget och hur platsinformation delas finns i avsnittet Sekretessläge längre fram i det här tillägget.

Viktigt!:  Din geografiska position kan inte fastställas av Lync för iPhone. ANVÄND INTE Lync för iPhone för att ringa nödsamtal, till exempel 9-1-1. Använd knappsatsen på enheten i stället.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Din tidszon hämtas från operativsystemet för den mobila enheten och delas med dina Lync-kontakter. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Tidszonen delas via Lync-närvaro, baserat på hur du har konfigurerat dina närvaroinställningar i Lync-klienten på datorn. Den här informationen visas i kontaktkort. Observera att ingen annan information, till exempel din geografiska position, din formaterade adress eller formella adress, delas via Närvaro.

Inställning/hantering: Platsdelning aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om platsdelning har aktiverats hanteras den från Lync-skrivbordsklienten.

Överst på sidan

Personlig bild

Så här fungerar den här funktionen: Din personliga bild visar din bild och dina bilder av andra i företaget.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Dina delningsinställningar för personlig bild samlas in både för visning av bilder och delning av din bild. Endast foton som lagras i Active Directory kan visas i Lync för iPhone. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Informationen används för att anpassa användarmiljön och för att dela din bild med andra.

Inställning/hantering: Inställningarna för personlig bild hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Närvaro- och kontaktinformation

Så här fungerar den här funktionen: Med funktionen för närvaro- och kontaktinformation kan en användare visa närvaro- och kontaktinformation om andra användare (både inom och utanför organisationen), och dela sin egen publicerade information, som närvaro, status, befattning, telefonnummer, plats och anteckningar. Företagsadministratören kan även konfigurera integration med Outlook och Exchange Server så att en användares frånvaromeddelanden och annan statusinformation (till exempel när en användare har ett möte inplanerat i sin Outlook-kalender) visas.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Användarens inloggningsadress och lösenord i inloggnings- och autentiseringssyfte. Eventuella ytterligare telefonnummer som de vill göra tillgängliga, information som frånvaromeddelanden och annan statusinformation om Outlook och Exchange Server integrering har konfigurerats av administratören och aktiverats i Outlook, inklusive eventuella anteckningar eller tillgänglighet som användaren kan ha gjort manuellt tillgängliga på kontaktkortet. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Inloggningsadresser och lösenord används för att logga in på Lync och ansluta till Lync Server. Beroende på hur du har konfigurerat dina sekretessinställningar kan andra Lync-användare och program komma åt den närvaro-, kontakt- och statusinformation som du publicerat, så att ni kan kommunicera bättre med varandra.

Inställning/hantering: Inställningarna för närvaro- och kontaktinformation hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Sekretessläge

Så här fungerar den här funktionen: Sekretessläge är en inställning som gör att användarna kan välja hur mycket av sin närvaroinformation (till exempel Tillgänglig, Upptagen, Stör ej och så vidare) de delar med sina kontakter i kontaktlistan.

Information som samla in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där användare kan justera användarinställningarna så att närvaroinformationen endast delas med kontakter i kontaktlistan. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Inställningen gör att användare kan avgör hur närvaroinformationen delas.

Inställning/hantering: Sekretessläget aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om sekretessläget har aktiverats hanteras det från Lync-skrivbordsklienten.

Överst på sidan

Push-meddelanden

Så här fungerar den här funktionen: Push-meddelanden är den mekanism som meddelar dig när du får ett nytt meddelande på din mobila enhet. Meddelandet kan ges på flera olika sätt, till exempel ett popup-meddelande, ett ljud eller en nummerikon på startskärmens ikon, beroende på ditt operativsystem. Meddelandet genereras lokalt på enheten när enheten får ett nytt meddelande. Det här inträffar bara när Lync för iPhone inte körs i förgrunden. När Lync för iPhone körs i förgrunden ignoreras push-meddelanden. Du kan aktivera eller inaktivera push-meddelanden, men om du inaktiverar push-meddelanden stoppas inte mottagandet av meddelanden. det inaktiverar helt enkelt meddelandefunktionen. Om du vill sluta ta emot nya meddelanden måste du logga ut från Lync för iPhone.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Ingen information samlas in, bearbetas eller överförs av den mobila enheten. Alla meddelanden som skickas till din enhet från andra Lync-användare passerar genom Microsoft Lync Server Push Notification Service och dirigeras sedan till tjänsten iPhone Push Notification för leverans till enheten. När en konversation har upprättats färdas alla meddelanden direkt mellan deltagarna i konversationen. Mer information om iPhone sekretesspolicy finns i Apples sekretesspolicy.

Användning av informationen: Inställningen Push-meddelanden avgör om du får ett meddelande om nya meddelanden som Lync för iPhone får när Lync för iPhone inte körs i förgrunden.

Inställning/hantering: Funktionen för push-aviseringar aktiveras och inaktiveras av företagsadministratören. Om funktionen är aktiverad kan du aktivera eller inaktivera den genom att följa dessa steg:

 1. Tryck på ikonen Inställningarstartskärmen i Lync för iPhone.

 2. Välj Meddelanden i listan med alternativ.

 3. Kontrollera att växlingsknappen Meddelanden är i läget .

 4. Välj Lync i listan med program.

 5. Dra aviseringarna, ljuden och märkena till läget .

Överst på sidan

Skicka som e-post

Så här fungerar den här funktionen: Med Funktionen Skicka som e-post kan du skicka din Lync 2010 för iPhone snabbmeddelandekonversationshistorik, som lagras lokalt på din enhet, som en bifogad fil till en användares angivna e-postadress.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Allt inkommande och utgående innehåll i snabbmeddelandekonversationer lagras lokalt på enheten i isolerad lagring på obestämd tid såvida inte 1) användaren tar bort konversationen, 2) användaren avinstallerar programmet eller 3) en ny användare loggar in på samma enhet. Snabbmeddelandehistorik som skickas med funktionen Skicka som e-post levereras i form av ett e-postmeddelande till användarens e-postadress. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av informationen: Användare kan skicka sin snabbmeddelandekonversationshistorik som en e-postbilaga till sin angivna e-postadress, vilket gör snabbmeddelandekonversationer tillgängliga utanför enheten för till exempel arkivering eller delning.

Inställning/hantering: Historik för snabbmeddelandekonversationer lagras automatiskt på enheten. Det går inte att inaktivera den här funktionen. Historik för snabbmeddelandekonversationer kan tas bort på följande sätt:

 1. Tryck på Redigera på fliken Chattar.

 2. Markera den konversation som du vill ta bort.

 3. Tryck på Ta bort.

Historik för snabbmeddelandekonversationer skickas med hjälp av följande steg:

 1. I konversationsfönstret trycker du på knappen Åtgärder i navigeringsfältet.

 2. Välj Skicka som e-post i menyn.

 3. Ange en e-postadress om du vill skicka historiken till någon annan än dig själv.

 4. Knacka på Skicka.

Överst på sidan

Skicka loggar

Så här fungerar den här funktionen: Med Skicka loggar kan du skicka Lync för iPhone loggar (se avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget) så att supportteamet kan undersöka eventuella ljud- eller anslutningsproblem som kan uppstå.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Endast den information som loggning samlar in skickas (om loggning är aktiverad). Se avsnittet "Loggning" tidigare i det här tillägget för att se vilken information som loggas.

Användning av informationen: Informationen som samlas in från din enhet används vid felsökning av problem som du har stött på samt för att förbättra Lync.

Inställning/hantering: Lync för iPhone skickar inte loggar från din enhet automatiskt. I stället skickas loggar endast när loggning har aktiverats på din enhet (se avsnittet Loggning tidigare i det här tillägget) och du använder följande steg för att skicka dina Lync-loggar manuellt:

 1. Knacka på Alternativ på fliken Min status i Lync för iPhone.

 2. Välj Loggning i listan med alternativ.

 3. Tryck på Skicka loggfiler på alternativsidan Loggning.

 4. Skriv mål-e-postadressen i e-postmeddelandeformuläret som öppnas med de bifogade loggarna och knacka på Skicka.

Överst på sidan

Enhetligt kontaktarkiv

Så här fungerar den här funktionen: Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudfunktioner. Följande två funktioner är tillgängliga i Lync för iPhone:

 • Sammanslagning av sökning – Med funktionen Koppla sökning slås den globala adresslistan samman med dina Lync-kontakter så att det bara finns en post i sökresultatet när du söker efter en kontakt.

 • Sammanslagning av kontakter – Kontaktkoppling lägger till kontaktinformation mellan den globala adresslistan, Lync Server och din iPhone kontaktlista med hjälp av matchande e-postidentifierare, inloggningsidentifierare eller båda. När en matchning har fastställts sammanställer Lync för iPhone data från dessa källor och visar aggregerade data i olika komponenter i användargränssnittet, inklusive sökresultat, din kontaktlista och kontaktkort.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Lync för iPhone sammanställer kontaktinformation från Outlook, Active Directory, Närvaro och iPhone. Den här informationen används internt i Lync för iPhone

Användning av informationen: Kontaktinformation från Outlook, Active Directory, Närvaro och iPhone visas i Lync för iPhone användargränssnitt.

Inställning/hantering: Inställningarna för enhetligt kontaktarkiv hanteras från Lync-klienten på datorn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×