Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter

Senast uppdaterad: juli 2012

Du bör läsa både denna sekretesspolicy och tillämpliga tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt.

Allmänt

Microsoft värnar om din integritet och levererar programvaror som ger dig den prestanda, kraft och enkelhet du önskar i din personliga datoranvändning. Denna sekretesspolicy förklarar många av de metoder för insamling och användning av data som är relevanta för de Microsoft-produkter som listas i avsnittet Tillägg i det här dokumentet. Fokus ligger på funktioner som kommunicerar med Internet. Microsofts övriga produkter, tjänster och webbplatser (online och offline) omfattas inte.

Tillägg – produktlanseringar 2010

Insamling och användning av din information

Informationen vi samlar in från dig används av Microsoft och dess dotterbolag eller koncernbolag för att aktivera de funktioner du använder och tillhandahålla tjänster, eller utföra transaktioner som du har begärt eller beviljat. Informationen kan också användas för att analysera och förbättra Microsofts produkter och tjänster.

Vi kan skicka vissa obligatoriska tjänstmeddelanden, till exempel välkomstbrev, faktureringspåminnelser, information om tekniska tjänstproblem och säkerhetsmeddelanden. Vissa Microsoft-tjänster kan skicka regelbundna medlemsbrev som ses som en del av tjänsten. Vi kan ibland be om din feedback, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka kampanjutskick för att informera dig om andra produkter och tjänster från Microsoft och dess koncernbolag.

För att kunna erbjuda mer enhetlig och personlig kommunikation med Microsoft kan information som samlas in genom en Microsoft-tjänst kombineras med information som samlas in genom andra Microsoft-tjänster. Vi kan även komplettera den information vi samlar in med information från andra företag. Vi kan exempelvis använda tjänster från andra företag som gör det möjligt att härleda ett allmänt geografiskt område utifrån din IP-adress för att anpassa vissa tjänster för ditt geografiska område.

Utöver vad som anges i det här dokumentet kommer ingen personlig information som tillhandahålls av dig att överföras till tredje part utan ditt medgivande. Vi anlitar ibland andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster åt oss, t.ex. besvara kundfrågor om våra produkter och tjänster eller utföra statistiska analyser av våra tjänster. Dessa företag får endast ta del av den personliga information de behöver för att kunna tillhandahålla tjänsten. De har inte tillåtelse att använda informationen i något annat syfte.

Microsoft kan komma att bereda åtkomst till eller lämna ut information om dig, och även innehållet i din kommunikation, i syfte att: (a) följa lagar eller svara på rättsliga förelägganden eller processer; (b) skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive tillämpningen av våra överenskommelser eller policys gällande användningen av tjänsterna; eller (c) i god tro om det krävs använda eller avslöja information för att skydda den personliga säkerheten hos Microsofts anställda eller kunder eller offentliga personer.

Den information som samlas in eller skickas till Microsoft från produkter som listas i avsnittet Tillägg i detta dokument kan komma att lagras eller behandlas i USA eller något annat land i vilket Microsoft eller dess koncernbolag, dotterbolag eller serviceleverantörer bedriver verksamhet. Microsoft rättar sig efter de skyddsramar (Safe Harbor Framework) som det amerikanska handelsdepartementet fastställt med avseende på insamling, användning och lagring av data från Europeiska unionen.

Insamling och användning av information om din dator

När du använder programvara med Internetaktiverade funktioner skickas information om din dator ("standardinformation om din dator") till webbplatser du besöker och onlinetjänster du använder. Microsoft använder standardinformationen om din dator för att tillhandahålla Internetaktiverade tjänster, förbättra produkter och tjänster och för att göra statistisk analyser. Standardinformation om din dator kan t.ex. vara datorns IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion samt datorns nationella inställningar och språkinställningar. I vissa fall kan även standardinformationen inkludera maskinvaru-ID, som anger tillverkaren av enheten, enhetsnamn och version. Om en specifik funktion eller tjänst skickar information till Microsoft bifogas även standardinformation om datorn.

Skydd av din information

Microsoft värnar om att skydda din information. Vi använder en rad olika tekniker och säkerhetsmetoder för att skydda din information mot otillbörlig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar till exempel den information du uppger på datorer med begränsad åtkomst i skyddade lokaler.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan komma att göra vissa uppdateringar av den här sekretesspolicyn och/eller dess tillägg som ett resultat av ändringar i våra produkter och tjänster och till följd av synpunkter från våra kunder. När vi gör uppdateringar ändrar vi datumet vid Senast uppdaterad längst upp på sidan. Du bör med jämna mellanrum läsa igenom den här sekretesspolicyn och dess tillägg för att hålla dig uppdaterad om hur Microsoft skyddar din information.

Mer information

Microsoft välkomnar dina kommentarer om denna sekretesspolicy och dess tillägg. Om du har frågor eller anser att vi inte har följt dessa dokument kan du kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär för feedback om sekretesspolicy eller posta ett brev till följande adress:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifika funktioner

Microsoft-felrapportering

Vad denna funktion gör: Microsoft-felrapportering är en tjänst som gör att du kan rapportera problem som uppstår till Microsoft, och få information som kan hjälpa dig att undvika eller lösa problemen.

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Om du vill veta mer om informationen som samlas in, behandlas eller överförs via Microsoft-felrapportering kan du läsa mer i Sekretesspolicy för Microsoft-felrapportering.

Hur informationen används: Felrapporter som du skickar kan komma att användas för att lösa andra användares problem och för att förbättra Microsofts programvaror och tjänster.

Valmöjlighet: Du erbjuds att använda Microsoft-felrapportering första gången ett fel uppstår. Om du väljer att aktivera tjänsten kommer Microsoft-felrapportering automatiskt att rapportera problem som uppstår till Microsoft.

I sällsynta fall, t.ex. när ett problem är särskilt svårt att lösa, kan Microsoft be att få ytterligare information, t.ex. minnesavsnitt (vilket kan inkludera minne som är gemensamt med andra program som kördes då problemet uppstod), vissa registerinställningar och filer från datorn. Dina aktuella dokument kan också inkluderas. När Microsoft ber att få ytterligare information har du möjlighet att granska informationen som finns i felrapporten innan du bestämmer dig för om du vill skicka rapporten till Microsoft.

Viktig information: Företagskunder kan använda en grupprincip för att konfigurera hur Microsoft-felrapportering körs på sina datorer. I konfigurationsalternativen går det att inaktivera Microsoft-felrapportering. Om du är administratör och vill konfigurera en grupprincip för Microsoft-felrapportering hittar du teknisk information här: Windows Server Group Policy TechCenter.

Tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server

Vad funktionen gör: Med tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server flyttas uppdateringsmeddelanden om inkommande snabbmeddelanden, väntande meddelanden eller missade samtal till mobila enheter som har Microsoft Lync 2010 eller en nyare mobilklient installerad och som är konfigurerade för att ta emot push-meddelanden.

Samlad, bearbetad eller överförd information: Alla uppdateringsmeddelanden (inkommande snabbmeddelanden, meddelanden som väntar och meddelanden om missade samtal) som skickas till mobila enheter som har Microsoft Lync installerat kopplas genom tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server för att levereras till den avsedda mobilmottagaren. Även annan information går genom tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server, till exempel avsändarens visningsnamn, förhandsgranskning av meddelanden och konversations-ID. Så fort en snabbmeddelandekonversation är upprättad mellan deltagare använder sig inte längre snabbmeddelanden av tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server.

Användning av information: Information som skickas till tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server används för att bearbeta och leverera push-meddelanden till mottagaren. Microsoft varken sparar eller lagrar information som skickas till tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server. Meddelanden levereras till användarens mobiltelefon via en tredje parts push-meddelandetjänst, beroende på mobilenheten. TIll exempel kommer ett meddelande som skickas till eller från en Apple-enhet att passera genom Apples push-meddelandetjänst. Microsoft är inte ansvarigt för information som samlas in av tredje partens push-meddelandetjänster. Om du vill veta mer om deras informationsinsamling och användarpolicy går du till det sekretesstillägg som gäller specifikt för din mobila enhet (som går att finna i en lista längst upp på sidan).

Valfrihet/Kontroll: Om du vill kunna ta tillvara på fördelarna med push-meddelanden för mobila enheter med Microsoft Lync måste du använda tjänsten Push-avisering för Microsoft Lync Server. Om du vill veta om den här tjänsten har aktiverats i din organisation kontaktar du ditt företags administratör. Om push-meddelanden är aktiverade i organisationen och om din specifika enhet har kapaciteten att ta emot och visa dem kommer du att kunna aktivera och inaktivera push-meddelanden på din enhet. Om du inaktiverar push-meddelanden inaktiveras endast de aviseringar eller ljud som din enhet använder för att uppmärksamma dig på meddelanden, men det hindrar egentligen inte din enhet från att ta emot nya meddelanden.

Feedback online

Vad denna funktion gör: Feedback online gör att du kan ge feedback om produkter och tjänster direkt till Microsoft.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du väljer att använda Feedback online kommer innehållet i ditt meddelande och standardinformation om datorn att skickas till Microsoft.

Hur informationen används: Den information du skickar kan komma att användas för att förbättra Microsofts webbplatser, produkter eller tjänster. Informationen som vi samlar in från dig kan också användas för att begära ytterligare information om feedback som du ger om en produkt eller tjänst.

Valmöjlighet: Det är frivilligt att använda Feedback online.

Direkthjälp

Vad denna funktion gör: Om du klickar på Onlinehjälp eller Hjälp ansluts du till supportmaterial online där du får tillgång till den senaste hjälpen.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du använder Onlinehjälp eller Hjälp skickas din förfrågan till Microsoft, samt eventuella omdömen eller eventuell feedback du ger om hjälpavsnitt. Om du skriver någon personlig information i sök- eller feedbackrutorna skickas informationen till Microsoft, men den kommer inte att användas för att identifiera eller kontakta dig.

Hur informationen används: Onlinehjälp och Hjälp använder informationen i din sökning för att returnera de mest relevanta resultaten, utveckla nytt innehåll och förbättra befintligt innehåll.

Valmöjlighet: Klicka inte på Onlinehjälp eller Hjälp om du inte vill ansluta till supportmaterial online.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×