Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Senast uppdaterat: oktober 2010

Innehåll

Den här sidan är ett tillägg till Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter. Du bör läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och detta tillägg för att se vilka metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget handlar om distributionen och användningen av programvaran Microsoft Lync Server 2010 distribuerat på företagets nätverk. Om ditt företag använder Lync Server 2010 som tjänst (alltså om en tredje part, till exempel Microsoft, är värd för de servrar där programvaran körs), skickas information till denna tredje part.

Arkivering

Vad denna funktion gör: Arkivering gör att företagsadministratören kan arkivera konversationer med snabbmeddelanden, mötesaktiviteter och innehåll samt användningsegenskaper, till exempel användarens inloggningar och initiering av och deltagande i konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Med arkivering lagras innehållet i snabbmeddelandekonversationer, information om din användning av snabbmeddelanden, mötesinnehåll och mötesinformation på en server som företagsadministratören konfigurerar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Företagsadministratören kan med den här informationen administrera företagets användning av Lync Server 2010.

Valmöjlighet: Arkivering är inaktiverat som standard och kan aktiveras av företagsadministratören via inställningssidan Övervakning och arkivering på kontrollpanelen i Microsoft Lync Server 2010, och genom att uppdatera Arkiveringsprincip och Arkiveringskonfiguration.

Aktivitetsfeed

Vad denna funktion gör: Med aktivitetsfeed kan slutanvändarna se sociala uppdateringar från sina kontakter i sin kontaktslista. Det gör att slutanvändarna kan visa andra dina senaste personliga anteckningar, ändringar i din bild eller titel, samt ändring av plats för företagskontor.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Genom närvaroinformation publicerar slutanvändarna följande information i Microsoft Lync 2010:

 • Uppdateringstiden för deras företagsbild (från företagskatalogen, till exempel Active Directory DS)

 • En webbild (som slutanvändaren överför och vill visa för andra) med uppdateringstid

 • Tid då deras företagstitel ändrades och själva titeln (från företagskatalogen)

 • Tid då deras plats för företagskontoret ändrades och själva platsen för företagskontoret (från företagskatalogen)

 • En historik över de senaste personliga anteckningar som har publicerats

 • Deras frånvaromeddelande från Microsoft Exchange Server

Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Den här informationen delas med kontakter i slutanvändarens kontaktlista som visat deras aktivitetsfeed och som tillhör sekretessrelationerna Familj och vänner, Arbetsgrupp, Kolleger eller Externa kontakter.

Valmöjlighet: Företagsadministratören kan konfigurera den dynamiska inställningen PersonalNoteHistoryDepth som kontrollerar hur många personliga anteckningar som sparas för slutanvändaren. Om inställningen är 0 sparas ingen historik över anteckningar, och endast den aktuella anteckningen lagras (så som i tidigare versioner). Varje slutanvändare har också möjlighet att inte publicera någonting i sin aktivitetsfeed genom att markera lämplig inställning i alternativen för Lync 2010.

Adressbokstjänst

Vad denna funktion gör: Med adressbokstjänsten kan Lync Server-klienter, till exempel Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile och så vidare, söka efter kontakter.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändaren anger en söksträng som sedan används för att söka efter en matchning i adressbokens databas eller i adressbokens hämtningsfiler. Alla matchande poster som påträffas för en viss sträng returneras till klienten.

Användning av information: Informationen i söksträngen används för att söka efter matchande poster.

Valmöjlighet: Adressbokstjänsten är aktiverad som standard. Det finns inget alternativ för att inaktivera den här tjänsten.

Samtalsåtkomstkontroll

Vad denna funktion gör: Med samtalsåtkomstkontroll kan företagsadministratörer kontrollera mängden ljud-/videotrafik på WAN-länken i Lync Server.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Samtalsåtkomstkontroll samlar in, bearbetar och mottar IP-adresserna för den som ringer upp och den som blir uppringd, slutpunkten för platsinformationen (inuti eller utanför företagsnätverket) för båda sidor och om samtalet är externt. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Företagsadministratören kan använda den här informationen för att administrera företagets användning av en viss WAN-länk för ljud- och videosamtal i Lync Server.

Valmöjlighet: Samtalsåtkomstkontroll är inaktiverat som standard och kan aktiveras av företagsadministratören genom att gå till inställningssidan Nätverkskonfiguration på kontrollpanelen i Lync Server 2010 och där uppdatera Global princip för att aktivera bandbreddshantering.

Obs!:  Nödsamtal kan påverkas av principer för samtalsåtkomstkontroll (nödsamtal kan alltså dirigeras fel).

Datainsamling och rapportering av samtalsinformation

Vad denna funktion gör: Funktionen för datainsamling och rapportering av samtalsinformation samlar in och rapporterar informationen från peer-to-peer-kommunikationer och -möten som har förekommit med Lync Server.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om funktionen är aktiverad registreras data från alla peer-to-peer-kommunikationer och -möten i samtalsinformationsdatabasen. (Innehållet registreras inte.) Samtalsinformationsdata lagras i övervakningsserverns databas som distribueras i företaget och rapporteras i en uppsättning standardrapporter för övervakningsservern. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samtalsinformationsdata kan användas för att granska historiken för peer-to-peer-kommunikationer och -möten som hänt i organisationen.

Valmöjlighet: Registrering av samtalsinformation är aktiverat som standard, men företagsadministratören måste installera en övervakningsserver, som är ansluten till en serverdelsdatabas för övervakningsservern, för att samla in data om samtalsinformation. Företagsadministratören kan distribuera standardrapporter för övervakningsservern eller skapa anpassade rapporter genom att fråga övervakningsserverns databas.

Samtalsöverlåtelse

Vad denna funktion gör: Med samtalsöverlåtelse kan slutanvändare tilldela en eller flera ombud som kan placera och besvara samtal på deras vägnar och konfigurera och ansluta till onlinemöten på deras vägnar.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: När ombud tar emot samtal åt slutanvändarna får slutanvändarna en e-postavisering med information om händelsen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Slutanvändarna kan använda den här funktionen för att arbeta med sina ombud, så att ombuden kan hantera deras schema och möten. Slutanvändarna kan även följa upp med sina ombud om vilka samtal som har gjorts eller besvarats på deras vägnar.

Valmöjlighet: Samtalsöverlåtelse är inaktiverat som standard och måste aktiveras genom att företagsadministratören ställer in EnableDelegation till True.

Obs!:  Företagsadministratörer kan konfigurera synkronisering med ombud i Exchange-kalendern och Lync Server. När funktionen är aktiverad läggs ombud från Exchange-kalendern med rätt behörighet (större än eller lika med behörigheten Icke-redigerande) automatiskt till som slutanvändarens ombud i Lync. Slutanvändarens inställningar för vidarekoppling av samtal ändras inte.

Kontroller för uppringarens ID

Vad denna funktion gör: Med kontroller för uppringarens ID kontrolleras telefonnumret som visas för parten som blir uppringd. Företagsadministratören kan välja att inte visa uppringarens ID genom att uppge ett alternativt nummer. Det alternativa numret visas som uppringarens ID för alla utgående samtal via den vägen. Ett exempel på detta är att när en slutanvändare ringer ett telefonsamtal från sitt personliga arbetstelefonnummer så ser den uppringda parten det generella företagsnumret i stället för användarens personliga arbetsnummer.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Telefonnumret som tillhör parten som ringer upp visas

Användning av information: Det här används för att dölja telefonnumret som tillhör parten som ringer upp och visa ett alternativt nummer.

Valmöjlighet: Du kan markera eller avmarkera Dölj uppringarens ID genom att gå till sidan Dirigera på kontrollpanelen i Lync Server 2010. Om Dölj uppringarens ID inte är markerat visas uppringarens telefonnummer. Om Dölj uppringarens ID är markerat måste ett alternativt nummer tillhandahållas, som visas för parten som blir uppringd

Namnvisning av uppringande part

Vad denna funktion gör: Visningsnamnet innehåller slutanvändarens namn som det är lagrat på den lokala lagringsplatsen i Lync Server (Adressbokstjänsten). För utgående samtal från slutanvändare i Lync Server till PSTN-nätverket (Public Switched Telephone Network) skickar den här funktionen information om visningsnamnet till den utgående PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: För utgående samtal från Lync Server-nätverket skickas visningsnamnet till den utgående PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen om det inte finns några sekretessbegränsningar i Lync Server för att tillhandahålla den här informationen. Informationen kan sedan visas för samtalets målpart.

Användning av information: Informationen används så att den uppringda parten ser namnet på parten som ringer upp tillsammans med telefonnumret för parten som ringer upp. Detta bör inte ses som definitivt.

Valmöjlighet: För tillfället finns det inga kontroller i Lync Server för att ange sekretessbegränsningar för visning av information om visningsnamnet. Visningsnamnet överförs alltid från servern. För vissa PSTN-gatewayer/IP-PBX:er/sessionsgränskontroller kan det gå att filtrera eller ersätta information om visningsnamnet per samtalsriktning (ingående, utgående).

Klientloggning

Vad denna funktion gör: Med klientloggning kan slutanvändarna logga information om användningen av Lync på datorn i sin användarprofil.

Information som samlas in, bearbetas eller överförs: Om funktionen är aktiverad lagras till exempel följande information på slutanvändarens dator: mötets ämne, plats, SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), svar på Lync-konversationerna, information om avsändaren och mottagaren av alla Lync-meddelanden, meddelandets rutt, kontaktlistan och närvaroinformation. Innehållet i Lync-konversationerna lagras inte. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men slutanvändarna eller företagsadministratören kan välja att skicka loggarna till Microsoft manuellt.

Användning av information: Klientloggar kan användas för att felsöka problem med Lync.

Valmöjlighet: Klientloggning är inaktiverat som standard och måste aktiveras genom att företagsadministratören ställer in ucEnableUserLogging till 1.

Nödsamtal

Vad denna funktion gör: När funktionen har gjorts tillgänglig av företagsadministratören kan platsinformation skickas till en tredjepartsleverantör av routningstjänster som väljs av kunden. Tredjepartsleverantören av routningstjänsten överför sedan platsinformationen till nödcentralen när ett nödsamtal rings (till exempel 112 i Sverige). Företagsadministratören kan begränsa funktionen för nödsamtal till slutanvändarens arbetsplats, så administratören bör informera alla slutanvändare i vilken omfattning nödsamtalsfunktionen är tillgänglig. När funktionen är aktiverad skickas platsinformationen till nödtjänstpersonalen som den plats företagsadministratören har angett som slutanvändarens plats (till exempel ett kontorsnummer) och angett i platsdatabasen eller, om en sådan plats inte är tillgänglig, den plats slutanvändarna kan ha angett manuellt i platsfältet. Om slutanvändarna ringer ett nödsamtal samtidigt som de använder Lync via en trådlös Internetanslutning medan de fortfarande befinner sig på sin arbetsplats, är den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen endast ungefärlig eftersom det motsvarar platsinformationen för just den trådlösa slutpunkt deras dator kommunicerar med. Platsinformationen för den trådlösa slutpunkten är dessutom manuellt angiven av företagsadministratören och därför kan det vara så att den platsinformation som skickas till nödtjänstpersonalen kanske inte är slutanvändarens verkliga position. Om den här funktionen ska fungera fullt ut måste ditt företag anlita en routningstjänst som tillhandahålls av certifierade lösningsleverantörer, och tjänsten är endast tillgänglig i USA.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Platsinformationen som inhämtas i Lync bestäms av den automatiska platsinformationen som anges av företagets platsinformationsserver eller av den platsinformation slutanvändaren har angett manuellt i platsfältet. Den här informationen lagras i minnet på slutanvändarens dator och när ett nödsamtal rings skickas den här platsinformationen med samtalet för att koppla det till rätt nödtjänstcentral och ange den ungefärliga positionen. Slutanvändarens platsinformation kan även skickas med hjälp av ett snabbmeddelande till en lokal säkerhetscentral. För nödsamtal innehåller samtalsinformationsposten uppringarens platsinformation. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsinformation används för att dirigera samtalet till rätt nödtjänstcentral. Den här informationen kan även skickas till företagets säkerhetscentral som ett meddelande med uppringarens plats och information om återuppringning.

Valmöjlighet:

Inaktiverat:

Nödsamtalsfunktionen är inaktiverad som standard. Om funktionen har aktiverats av företagsadministratören kan platsprincipen ändras eller tas bort från undernäten och/eller användarna, och routningstjänsten kan avbrytas från tjänsteleverantören.

Aktiverad:

En platsprincip som aktiverar nödsamtalsfunktionen måste definieras och tilldelas till antingen undernätet där UC-klienter (Unified Communications) registreras från eller till användare eller både och. Routningstjänsten för nödsamtal måste erhållas från tjänsteleverantören och kopplingsanslutningen till tjänsteleverantören måste upprättas.

Infrastruktur för plats

Vad denna funktion gör: Information om slutanvändarens plats och tidszon beräknas och delas med andra genom närvarofunktionerna.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Data om slutanvändarens geografiska position samlas in med en eller två mekanismer: antingen anger användaren data manuellt eller så hämtas data automatiskt av företagets platsinformationsserver. Dessutom hämtas slutanvändarens tidszon från Windows-operativsystemet på slutanvändarens dator. Platsdata som samlas in består av en beskrivningssträng samt formaterad adressinformation. Beskrivningen är en sträng som hjälper andra att förstå var slutanvändaren befinner sig (till exempel "Hemma" eller "På jobbet"), medan den formaterade adressinformationen är en formell adress (till exempel "Storgatan 123, Storstad"). Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Platsbeskrivningen och tidszonsdata delas med andra med Lync-närvaro, beroende på hur deras närvarosekretess är konfigurerad. Informationen visas i användarens kontaktkort. Observera att den formaterade adressen, eller formella adressen, inte delas via kontaktkortet utan kan skickas till nödtjänstpersonalen om slutanvändaren ringer ett nödsamtal (till exempel 112). (Information finns i "Nödsamtal".)

Valmöjlighet:

Företagsadministratören kan kontrollera följande:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Om kontrollen är angiven till True är platsnamnsposten i platsfältet och en fullständig Plats-dialogruta tillgängliga med hjälp av objektet Ange plats på platsområdesmenyn. Om kontrollen är angiven till False är en begränsad platspost tillgänglig för platsnamnet i platsfältet. Om kontrollen är angiven till True delas platsdata för nödsamtal. Om kontrollen är angiven till False delas inte platsdata för nödsamtal. Detta kan inte åsidosättas av slutanvändare. Observera att platsbeskrivningen (som antingen hämtas från platsinformationsservern eller anges av slutanvändaren) ändå delas för närvaro oavsett hur kontrollen är angiven.

 • UseLocationForE911Only Om kontrollen är inställd till True delas inte platsdata i platsinformationsservern automatiskt via närvaro. Om den är inställd till False delas platsdata i platsinformationsservern automatiskt för närvaro.

 • PublishLocationDataDefault Den här kontrollen konfigurerar standardbeteendet för alla användare som inte uttryckligen har valt att dela eller inte dela sin platsbeskrivning genom att använda närvaro. Om kontrollen är angiven till True delas platsen som standard. Om kontrollen är angiven till False delas inte platsen som standard.

 • LocationRequired Den här inställningen kontrollerar om slutanvändare ombeds ange sin plats. Det finns tre möjliga värden: Ja, Ansvarsfriskrivning och Nej.

  • Ja – Visar "Ange plats" i rött om platsdata saknas.

  • Ansvarsfriskrivning – Visar "Ange plats" i rött med ett "X" bredvid om platsdata saknas. Slutanvändare kan visa ansvarsfriskrivningen genom att klicka på "X". Obs! Om en företagsadministratör väljer det här värdet måste texten för ansvarsfriskrivningen fyllas i.

  • Nej – Visar "Ange plats" i svart när platsdata saknas.

Lync Web App-server

Vad denna funktion gör: Webbkomponenten Microsoft Lync Web App måste distribueras för att Lync Web App ska kunna användas. Lync Web App är ett webbläsarbaserat plugin-program för Microsoft Silverlight som tillhandahåller mötesfunktioner.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarens inloggningsadress, lösenord och mötesinformation används för att autentisera användaren innan han eller hon ansluts till ett möte. Information om program- och skrivbordsdelning delas med alla användare på mötet. Alla mötesdeltagare kan visa slutanvändarens närvaro- och kontaktinformation.

Användning av information: Användarens inloggningsadress, lösenord och mötesinformation används för att autentisera användaren innan han eller hon ansluts till ett möte.

Valmöjlighet: Webbkomponenten Lync Web App är aktiverad som standard.

Aspekter av medieförbikoppling

Vad denna funktion gör: Med medieförbikoppling bestäms standardplatsen för slut-IP-adresser för lokala medier som tillhör en Lync Server-användare samt vilken PSTN-gateway/IP-PBX/sessionsgränskontroll som ska användas i ett PSTN- eller PBX-samtal som är associerat med den användaren. Om de två elementen är placerade så att de är väl anslutna och utan bandbreddsbegränsningar, och om medieförbikoppling har aktiverats, flyter medierna direkt mellan Lync Server-användaren och PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen och hoppar över Lync Server Mediation Server. Signalen för samtalet fortsätter gå från Lync Server-användaren till Lync Server Mediation Server och till PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Standardplatsen för lokala mediers slut-IP-adresser för slutanvändaren och PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen bestäms genom att varje lokal standardmedie-IP-adress matchas till ett förbikopplings-ID som är lagrat på Lync Server-konfigurationslagringsplatsen. Detta förbikopplings-ID är ett GUID, och det filtreras inte av åtkomstproxyn, så den tillhandahålls till användare utanför företaget och externa användare samtidigt som den är tillgänglig för användare inom företaget. Med den här funktionen skickas ingen information till Microsoft.

Användning av information: Om Lync Server-användaren och PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen finns på samma plats är det förbikopplings-ID som är associerat med varje elements lokala standardmedie-IP samma. Parten som tar emot förbikopplings-ID:t från sin peer märker att dess egna förbikopplings-ID är en matchning. I så fall kan medier för samtalet gå direkt mellan Lync Server-användaren och PSTN-gatewayen/IP-PBX/sessionsgränskontrollen, och hoppa över Mediation Server.

Valmöjlighet:

Medieförbikoppling är som standard inaktiverat både globalt och för varje huvudlinje till en viss PSTN-gateway/IP-PBX/sessionsgränskontroll. Företagsadministratören kan aktivera den både globalt och för en viss huvudlinje med hjälp av de två metoderna nedan.

Med hjälp av Kontrollpanelen i Lync Server

 • Global förbikoppling aktiveras genom att företagsadministratören klickar på Nätverkskonfiguration, dubbelklickar på Global konfiguration i listan och sedan klickar på Aktivera medieförbikoppling på sidan Redigera global inställning och väljer kornighet.

 • Förbikoppling för en viss huvudlinje aktiveras genom att klicka på Röstdirigering klicka på fliken Huvudlinjekonfiguration, dubbelklicka på en befintlig linje och sedan klicka på Aktivera medieförbikoppling.

Använda Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • New-CsTrunkConfiguration- eller Set-CsTrunkConfiguration-cmdlets kan användas för att aktivera medieförbikoppling för en huvudlinje.

 • New-CsNetworkMediaBypassConfiguration- och Set-CsNetworkConfiguration-cmdlets kan användas för att aktivera global medieförbikoppling.

Bifogade filer i möten

Vad denna funktion gör: Slutanvändarna kan dela filer med mötesdeltagare genom att överföra dem som bifogade filer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Bifogade filer lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Slutanvändarna kan välja att överföra bifogade filer. Bifogade filer hämtas av dem eller andra i ett möte. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som överförs i bifogade filer i möten delas med andra deltagare i ett Lync-möte.

Valmöjlighet: Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera den här funktionen för någon eller alla användare genom AllowFileTransfer-principen. Den här principen är aktiverad som standard.

Filöverföring Peer to Peer

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan överföra filer till varandra i snabbmeddelandekonversationer med två parter (inte i möten).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Filen överförs direkt mellan Lync-klienterna. Användarna väljer att inleda filöverföringen och väljer vilken fil som ska överföras. Filmottagaren måste uttryckligen godkänna att filen ska tas emot. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med filöverföring Peer to Peer kan användare skicka filer till varandra i realtid under en snabbmeddelandekonversation.

Valmöjlighet: Företagsadministratören kan aktivera eller inaktivera den här funktionen för någon eller alla användare genom EnableP2PFileTransfer-principen. Den här principen är aktiverad som standard.

Personlig bild

Vad denna funktion gör: Personlig bild innebär att slutanvändarens personliga bild visas för andra slutanvändare. Detta konfigureras endast av slutanvändaren och skiljer sig från den bild som finns i företagets företagskatalog (till exempel Active Directory).

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarens delningsinställningar för personlig bild och webbadressen för bilden samlas in med hjälp av inmatning från slutanvändaren och publiceras via Lync-närvaro. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen används för att anpassa slutanvändarens gränssnitt och för att dela slutanvändarens bild med andra.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören kontrollerar:

 • Huruvida användare delar bilderna som standard eller inte. Denna inställning kan åsidosättas.

 • Maximal storlek på en bild som alla användare kan hämta.

 • Vilka typer av bilder som kan användas.

PIN-autentisering

Vad denna funktion gör: PIN-autentisering är en mekanism som används för att autentisera användare som ansluter till möten med automatisk dirigering för konferenser och för att autentisera användare som distribuerar Microsoft Lync 2010 Phone Edition för första gången. Användaren anger telefonnumret eller anknytningen och PIN-koden som används i Lync Server för att verifiera användarens inloggningsuppgifter. En PIN-kod kan anges av användaren eller tillhandahållas av en företagsadministratör.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Under autentiseringen samlas telefonnumret eller anknytningen och användarens PIN-kod in. Lync Server verifierar informationen mot dess serverdelsdatabas. PIN-koden är lagrad i serverdelsdatabasen i säkerhetssyfte. När PIN-koden har angivits är det inte någon som kan se den. En PIN-kod kan anges eller återställas av en användare eller en administratör eller supportanvändare.

När en administratör eller supportanvändare anger eller återställer PIN-koden visas den nya PIN-koden och den kan även skickas i ett e-postmeddelande till användaren. E-postmallen som tillhandahålls är anpassningsbar och innehåller text som informerar användaren om att PIN-koden kan ha visats för administratören eller supportanvändaren, och att det därför rekommenderas att användaren anger PIN-koden på nytt.

Användning av information:

PIN-koden används av Lync Server för att autentisera användaren för mötet eller distribuera telefonen som kör Lync 2010 Phone Edition.

Valmöjlighet: Den här funktionen är aktiverad som standard. Företagsadministratören kan inaktivera PIN-autentisering från sidan med säkerhetsinställningar på kontrollpanelen i Lync Server genom att markera kryssrutan för PIN-autentisering.

Omröstningar

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan genomföra en omröstning och samla in anonyma svar från deltagare under onlinemöten och konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstningsfunktionen förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören har följande principer

 • EnableDataCollaboration : Med den här principen kan företagsadministratören begränsa alla funktioner för datasamarbete – Microsoft PowerPoint-samarbete, delning av filer, omröstningar, Whiteboard-samarbete och bifogade filer. Om den här principen är angiven till False är funktionsnivåprinciperna för dessa funktioner ovidkommande.

 • AllowPolling: Med den här principen kan företagsadministratören aktivera eller inaktivera omröstningsfunktionen. Den här funktionen är aktiverad som standard.

Närvaro- och kontaktinformation

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan slutanvändarna få åtkomst till information som publicerats om andra användare (både inom och utanför organisationen) samt låta andra användare få åtkomst till information som publiceras om dem, till exempel status, titel, telefonnummer, plats och anteckningar. Företagsadministratören kan även konfigurera samverkan med Microsoft Outlooks meddelande- och samarbetsklient och Exchange så att slutanvändarna visar frånvaromeddelanden och annan statusinformation.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Slutanvändarna använder sina inloggningsadresser och ett lösenord för att ansluta till Lync Server. Slutanvändarna och deras administratör kan publicera information om sin närvarostatus och kontaktinformation som associeras med deras inloggning. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Andra Lync-användare och program kan få åtkomst till slutanvändarens närvaro- och kontaktinformation och därmed avgöra publicerad status och information så att de kan kommunicera med slutanvändaren på bästa sätt.

Valmöjlighet: Slutanvändare kan välja vilken information som ska publiceras. Företagsadministratören kan även konfigurera publicerad information åt dem. Företagsadministratören kan inaktivera slutanvändarnas möjlighet att kontrollera sin publicerade information genom att gå till kontrollpanelen i Lync Server och sidorna Användare och Inställningar för snabbmeddelanden och närvaro.

PowerPoint-samarbete

Vad denna funktion gör: Lync-användare kan visa och göra anteckningar i PowerPoint-presentationer under en onlinekonversation eller ett onlinemöte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Användningen av den här funktionen drivs helt av slutanvändarnas åtgärder – oavsett om de överför, bläddrar eller lägger till anteckningar i en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte skickas till alla mötesdeltagare, och de kan hämta filerna direkt från en mapp på sin dator. Filägaren eller presentatören kan begränsa andras möjlighet att spara filen i Lync, men det hindrar dem inte från att hämta eller se den. PowerPoint-filer lagras på Lync Server enligt de förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av företagsadministratören. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören har följande principer:

 • EnableDataCollaboration – Med den här principen kan företagsadministratören begränsa eller tillåta alla funktioner för datasamarbete – PowerPoint-samarbete, delning av filer, omröstningar, Whiteboard-samarbete och bifogade filer. Om den här principen är angiven till False är funktionsnivåprinciperna för dessa funktioner ovidkommande.

 • AllowAnnotations: Med den här principen kan företagsadministratören begränsa anteckningsfunktionerna i PowerPoint-innehåll för mötesdeltagare.

Dessutom kan presentatörerna begränsa anteckningar i PowerPoint-presentationer efter deltagarroll (Ingen, Endast presentatörer, Alla) i dialogrutan Mötesalternativ. Den här inställningen är tillgänglig per möte.

Sekretessläge

Vad denna funktion gör: Sekretessläge är en inställning som gör att slutanvändarna kan dela sin närvaroinformation (till exempel Tillgänglig, Upptagen, Stör ej och så vidare) endast med kontakter som står med i deras kontaktlista.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om sekretessläget aktiveras försätts Lync i ett läge där slutanvändarna kan växla användarinställningar så att deras närvaroinformation delas endast med kontakter i deras kontaktlista. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Inställningen Sekretessläge används av Lync för att bestämma huruvida sekretessläget ska aktiveras.

Valmöjlighet:

 • Företagsadministratören kan på poolnivån välja att aktivera sekretessläget (genom att använda den dynamiska inställningen EnablePrivacyMode). När det är aktiverat växlar slutanvändare av Lync som standard till sekretessläget så fort de loggar in.

 • Om sekretessläget är aktiverat på servern via administratörsinställningen kan slutanvändarna välja att antingen alla ska se deras närvaro (standardläge) eller att endast deras kontakter ska se deras närvaro (sekretessläge). Slutanvändare anger sin status på fliken Status i dialogrutan Alternativ.

 • Om standardläget är aktiverat på servern via administratörsinställningen kan slutanvändarna inte växla till sekretessläge. De kan endast arbeta i standardläge. De kan dock förbeställa inaktivering av sekretessläget så att om administratören senare växlar till sekretessläge växlas inte deras inställning när de loggar in i Lync.

Privat linje

Vad denna funktion gör: Privat linje är en funktion som tillhandahåller ett opublicerat extra telefonnummer till en slutanvändare. Slutanvändaren kan välja att ge ut det extra telefonnumret till andra.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: från funktionen Privat linje samlas in på liknande sätt som samtal till ett vanligt nummer som inte är privat, hanteras. Samtalsinformationsposter lagras alltså som de är för alla samtal.

Det finns förekomster när det privata numret skickas till en tredje part oavsiktligt, till exempel när den som ringer till det privata numret överför samtalet till en annan person.

Användning av information: Den här informationen används för att få fram historik över samtalsförekomst. I avsnittet Datainsamling och rapportering av samtalsinformation finns mer information.

Valmöjlighet: Det finns inga slutanvändar- eller administratörskontroller för den här funktionen.

Datainsamling och rapportering av tjänstekvalitet

Vad denna funktion gör: Datainsamling och rapportering av tjänstekvalitet samlar in och rapporterar mediekvalitet vid peer-to-peer-kommunikationer och möten med hjälp av Lync. Denna statistik omfattar IP-adresser, förlustfrekvens, använda enheter, förekomster av dålig kvalitet i samtalet och så vidare.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om företagsadministratören aktiverar tjänstekvalitetsfunktionen registreras mediekvalitetsdata av peer-to-peer-kommunikationer i Lync och möten en databas. Med den här funktionen registreras inte innehållet i Lync. Tjänstekvalitetsdata lagras i serverdelsdatabasen för övervakningsservern som distribueras i företaget och rapporteras i en uppsättning standardrapporter för övervakningsservern. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Företagsadministratören har åtkomst till den här informationen och kan använda den för att samla in feedback om kvaliteten på medierna som färdas genom systemet. Detta omfattar användarnas IP-adresser.

Valmöjlighet: Tjänstekvalitetsfunktionen är aktiverad som standard, men företagsadministratören måste installera en övervakningsserver, som är ansluten till en serverdelsdatabas för övervakningsservern, för att samla in tjänstekvalitetsdata. Företagsadministratören kan distribuera standardrapporter för övervakningsservern eller skapa anpassade rapporter genom att fråga övervakningsserverns databas.

Företagsadministratören kan inaktivera tjänstekvalitetsrapporter genom att använda följande Windows PowerShell-cmdlet för Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollbaserad åtkomstkontroll

Vad denna funktion gör: Med funktionen Rollbaserad åtkomstkontroll kan administrativa behörigheter överlåtas för företagsadministratörsscenarier. En företagsadministratörs användning av hanteringsgränssnitten kan vara begränsad till specifikt tillåtna åtgärder och till vilka objekt som kan ändras.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Funktionerna för en företagsadministratör utvärderas vid körtid utifrån användarens gruppmedlemskap, speciellt Active Directory-säkerhetsgrupper. Funktionerna för en roll i systemet konfigureras och anges i den centrala hanteringsservern.

Användning av information: En företagsadministratör kan konfigurera ytterligare administratörsroller för rollbaserad åtkomstkontroll för en viss distribuering. En företagsadministratör kan visa alla rollerna där en annan administratör är medlem.

Valmöjlighet: Det här är säkerhets-/autentiseringsmekanismen för IT-hanteringsåtgärder. Funktionen påverkar inte och kan inte ses av slutanvändarna.

Inspelning

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan organisatörer och/eller presentatörer spela in alla delar av en Lync-session, inklusive vem som deltar i mötet, ljud, video och innehåll, till exempel konversationer med snabbmeddelanden, programdelning, PowerPoint-presentationer, omröstning, åhörarkopior och whiteboard-tavlor. När organisatören eller andra presentatörer pausar eller stoppar sin inspelning påverkas inte andra pågående inspelningar.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om presentatörer väljer att spela in sparas inspelningen på deras dator. Ytterligare videofiler som skapas från inspelningen sparas på presentatörens lokala dator som standard, men kan även sparas på en annan dator, om så anges av presentatören som gör inspelningen. När användare överför innehåll till ett möte ges tillstånd att lägga till det innehållet i inspelningar som dessa eller andra användare skapar.

Om det uppstår fel under en inspelnings publiceringsfas är det möjligt att data som registreras när inspelningen är i pausläge oavsiktligt tas med i inspelningen. Om någon del av publiceringsfasen misslyckas (se Inspelningshanteraren för en status av typen "Varning...") bör inte inspelningar distribueras till andra även om de kan spelas upp i någon form.

Användning av information: Inspelningen kan spelas upp av alla som har åtkomst till den plats där inspelningen sparas.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören kan kontrollera följande:

 • AllowConferenceRecording: Standardinställningen för principen är False.

  • Om den användare som utvidgar ett peer-to-peer-samtal till ett möte har principen angiven till True kan alla presentatörer spela in.

  • Om den användare som startar ett ad-hoc-möte har principen angiven till True kan alla presentatörer spela in.

  • Om den användare som schemalagt ett möte har principen angiven till True när den första personen ansluter till mötet kan alla presentatörer spela in.

  • För dessa tre scenarier gäller att om användaren som utvidgade, startade eller schemalade ett möte har principen angiven till False kan inte presentatörerna eller deltagarna spela in.

  • Om principen ändras medan ett möte pågår kanske inte åtgärden verkställs förrän alla deltagare har lämnat mötet och anslutit till det på nytt.

 • EnableP2PRecording: Standardinställningen är False och anges när användaren loggar in i Lync.

  • Om inställningen är True kan en användare som inleder en konversation med någon som också har den här principen angiven till True spela in.

  • Användare kan endast spela in om båda parterna i peer-to-peer-kommunikationen tillåts spela in.

 • AllowExternalToRecord: Standardinställningen är False. Externa användare omfattar både externa och anonyma användare.

  • Möte: Principen AllowExternalToRecord tillämpas när den första personen ansluter till mötet och endast om AllowConferenceRecording är angivet till True.

   • Om inställningen är True i ett möte där inspelning tillåts kan även presentatörer som inte tillhör företaget spela in. Om principen ändras medan ett möte pågår börjar inte den nya principen gälla förrän alla deltagare har lämnat mötet och anslutit till det på nytt.

   • Om inställningen är False i ett möte där inspelning tillåts, tillåts inte presentatörer som inte tillhör företaget att spela in. Om principen ändras medan ett möte pågår kanske inte den nya principen börjar gälla förrän alla deltagare har lämnat mötet och anslutit till det på nytt.

  • Peer to Peer (P2P): Principen AllowExternalToRecord används endast för peer-to-peer-konversationer när principen EnableP2PRecording är angivet till True.

   • Om inställningen är True tillåts användare som inte tillhör företaget att spela in.

   • Om inställningen är False tillåts inte användare utanför företaget att spela in, medan användare som förhindrar inspelning utanför företaget kan spela in.

Svarsgruppstjänst – Agentanonymisering

Vad denna funktion gör: Med svarsgruppstjänst kan företagsadministratörer skapa och konfigurera en eller flera små svarsgrupper i syfte att koppla och placera inkommande telefonsamtal i kö till en eller flera tilldelade agenter eller slutanvändare. Med hjälp av den här funktionen kan svarsgruppstjänstagenter hantera samtal utan att automatiskt avslöja sin identitet för fjärrparten.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Agentens identitet visas inte visuellt om fjärrparten använder en Microsoft Communications-klient eller en PSTN-telefon, men identiteten skickas i SDP-paket (Session Description Protocol) när snabbmeddelandemodalitet läggs till i ett anonymt röstsamtal. Identiteten kan därför hämtas från klientspår. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: En klient som inte tillhör Microsoft Communications kan visa information om agenten i användargränssnittet och därmed avslöja agentens identitet. Detta kan göra det möjligt för fjärrparten att ringa en agent direkt utan att använda svarsgruppstjänst.

Valmöjlighet: Det finns inga slutanvändar- eller administratörskontroller för den här funktionen.

Serverloggning

Vad denna funktion gör: Serverloggning gör det möjligt för företagsadministratören att samla in olika typer av trafik till och från en domän eller en URI (Uniform Resource Identifier).

Information som samlas in, behandlas eller överförs: Om företagsadministratören aktiverar loggning för Lync, visas trafik till och från den angivna domänen eller UTI:n i loggfilerna. Beroende på konfigureringen kan den här insamlade informationen användas för felsökning. Till exempel följande information om slutanvändare loggas i en fil som anges av administratören: mötets ämne, plats, SIP-meddelanden, svar på Lync-inbjudningar, information om avsändare och mottagare av varje Lync-meddelande, meddelandets rutt, kontaktlista, närvaroinformation, innehåll i snabbmeddelandekonversationer samt namnen på eventuellt delade program, bifogade filer, Microsoft PowerPoint-filer, whiteboard-tavlor, omröstningar och omröstningsfrågor och ett index över de omröstningsfrågealternativ de röstat på. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men administratören kan välja att skicka information manuellt.

Användning av information:: Serverloggar kan användas för att felsöka Lync-problem, alltså att ta reda på vilka problem som uppstått på vilken server eller domän.

Valmöjlighet: Serverloggning är inaktiverat som standard och måste aktiveras av företagsadministratören. Administratören kan använda följande Windows PowerShell-cmdlets för att aktivera eller inaktivera funktionen för en webbplats, tjänst eller server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration och Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Innehåll i snabbmeddelandekonversationer kan endast loggas efter att vissa inställningar har konfigurerats med hjälp från Microsoft Support.

Kompetenssökning

Vad denna funktion gör: Med hjälp av den här funktionen kan slutanvändarna söka efter personer i företaget genom att använda någon av egenskaperna som angetts i Microsoft SharePoint (till exempel namn, e-post, kompetens, expertområde och så vidare). Den här funktionen är endast tillgänglig om företagsadministratören har distribuerat SharePoint och har aktiverat integration av Lync 2010 och SharePoint.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Sökfrågan som anges i Lync 2010 skickas till företagets SharePoint-server. Svaret från SharePoint bearbetas i Lync 2010, och sökresultatet och relaterad information visas. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som anges av användaren skickas till SharePoint för att få ett sökresultat som sedan visas i Lync 2010.

Valmöjlighet: Den här funktionen kan aktiveras eller inaktiveras av företagsadministratörer med de fyra dynamiska inställningarna.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Enhetligt kontaktarkiv

Vad denna funktion gör: Det enhetliga kontaktarkivet består av tre huvudsakliga funktioner:

 1. Sammanslagen sökning – Med den här funktionen slås Active Directory-kontakterna samman med dina personliga Outlook-kontakter så att bara en post i visas sökresultaten när du söker efter en kontakt.

 2. Sammanslagning av kontakter – Den här funktionen slår samman kontaktinformationen i Outlook-posterna med kontaktinformationen i Active Directory-poster med hjälp av matchningsidentifierare för e-post och inloggning. När en matchning har hittats läggs data till i Lync 2010 från tre datakällor (Outlook, Active Directory och närvaroinformation). Dessa sammanslagna data visas i olika komponenter i användargränssnittet, däribland sökresultat, kontaktlistan och kontaktkort.

 3. Skapa Outlook-kontakter för Lync 2010-kontakter (kontaktsynkronisering) – Outlook-kontakter skapas för alla användarens kontakter i standardmappen för kontakter, om användaren har en postlåda i Exchange 2010 eller senare version. Genom att backa upp alla Lync 2010-kontakter med en Outlook-kontakt kan användaren få åtkomst till Lync 2010-kontaktinformation från Outlook, Outlook Web Access och mobila enheter som synkroniserar kontakter med Exchange.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: I Lync 2010 sammanställs kontaktinformation från Närvaro, Active Directory och Outlook. Den här informationen används internt i Lync 2010. När Outlook-kontakter skapas förs Närvaro-, Active Directory- och Outlook-kontaktinformation över till Exchange. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Kontaktinformation från Närvaro, Active Directory och Outlook visas i Lync 2010-användargränssnittet (kontaktlistan, kontaktkort, sökresultat och så vidare). Den här informationen kan även skrivas till Exchange med hjälp av kontaktsynkronisering (enligt beskrivningen ovan).

Valmöjlighet: Den här funktionen aktiveras och inaktiveras av Lync Server 2010-administratörer via den dynamiska inställningen EnableExchangeContactSync.

Förbättrad röstkvalitet i Lync 2010

Vad denna funktion gör: I Lync 2010 förses slutanvändarna med aviseringar när en enhet, ett nätverk eller datorproblem identifieras under samtalet.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Information om slutanvändarens ljudenhetskonfiguration, nätverkskonfiguration och andra medieanslutningar samlas in av Lync 2010 för att bestämma vad som kan vara orsaken till dålig ljudkvalitet under en röstkommunikation. Slutanvändaren informeras av Lync 2010 om att det är problem med röstkvaliteten medan andra i samtalet endast får en avisering om att slutanvändaren använder en enhet som orsakar dålig ljudkvalitet. De vet inte vilken enhet slutanvändaren använder. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Informationen som skickas till andra i samtalet används för att hjälpa till att förbättra ljudkvaliteten.

Valmöjlighet: Företagsadministratören kan inaktivera funktionen för röstkvalitetsaviseringar om enheter genom att följa powershell-kommandot som beskrivs nedan.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Namn DisablePoorDeviceWarning –Värde 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Whiteboard-samarbete

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan slutanvändarna dela whiteboard-tavlor i Lync 2010 och lägga till anteckningar under möten och konversationer online.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. Whiteboard-tavlor lagras på Lync Server 2010 enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Funktionen med whiteboard-tavlor förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Valmöjlighet:

Företagsadministratören har följande principer

 • Administratörsprincipen EnableDataCollaboration – Med den här principen kan företagsadministratören begränsa alla funktioner för datasamarbete – PowerPoint-samarbete, delning av filer, omröstningar, Whiteboard-samarbete och bifogade filer. Om den här principen är angiven till False är funktionsnivåprinciperna för dessa funktioner ovidkommande.

 • Administratörsprincipen AllowAnnotations: Med den här principen kan företagsadministratören begränsa anteckningsfunktionerna för alla mötesdeltagare. Om den här inställningen är inaktiverad ser slutanvändarna inte någon startpunkt för att skapa en whiteboard i användargränssnittet i Lync 2010.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×