Senast uppdaterat: oktober 2010

Innehåll

Den här sidan är ett tillägg till Sekretesspolicy för Microsoft Lync-produkter. Du bör läsa både sekretesspolicyn för Microsoft Lync-produkter och dess tillägg för att förstå de metoder för insamling och användning av data som är relevanta för en viss Microsoft Lync-produkt eller -tjänst.

Det här sekretesstillägget handlar om distributionen och användningen av kommunikationsprogramvaran Microsoft Lync Web App när Microsoft Lync Server 2010 är distribuerat av det företag som är värd för konferensen. Om företaget som upprättar konferensen använder Lync Server 2010 som en tjänst (alltså om en tredje part, till exempel Microsoft, är värd för de servrar där programvaran körs), skickas information till denna tredje part. Om du vill veta mer om hur data som skickas till den tredje parten används kan du kontakta värdpartens företagsadministratör eller tjänsteleverantören.

Klientloggning

Vad denna funktion gör: Med klientloggning kan du logga information om Lync Web App-användning i programminnet för Lync Web App och spara loggar där du vill. Om du väljer att tillhandahålla loggningsinformation till Microsofts supportteam, kan den användas för felsökning av alla Lync Web App-problem du stöter på.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du aktiverar klientloggning lagras följande typ av information på den plats du anger: ämne för möte, plats, sidhuvudsinformation i SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), information om avsändaren och mottagaren av varje Lync Web App-meddelande, meddelandets rutt, namn på eventuella program som du delar, namn på eventuella bifogade filer som du delar, namn på eventuella Microsoft PowerPoint-filer som du delar, namn på eventuella Whiteboard-tavlor som du delar, namn på eventuella omröstningar som du delar, omröstningsfrågor som delades och ett index över vilket alternativ du röstade på. Innehållet i Lync Web App-snabbmeddelandekonversationer eller annat innehåll i möten loggas aldrig. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan manuellt välja att skicka loggarna.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du aktiverar klientloggning lagras följande typ av information på den plats du anger: ämne för möte, plats, sidhuvudsinformation i SIP-meddelanden (Session Initiation Protocol), information om avsändaren och mottagaren av varje Lync Web App-meddelande, meddelandets rutt. Innehållet i Lync Web App-snabbmeddelandekonversationer eller annat innehåll i möten loggas aldrig. Ingen information skickas automatiskt till Microsoft, men du kan manuellt välja att skicka loggarna.

Användning av information: Klientloggar kan användas för att felsöka problem med Lync Web App.

Valmöjlighet: Klientloggning är inaktiverat som standard och måste aktiveras av användaren enligt följande:

 1. Klicka på AlternativVerktygslåda-menyn.

 2. Markera kryssrutan Aktivera loggning. Om du avmarkerar den här kryssrutan loggas ingen användningsinformation.

 3. Klicka på OK.

Skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Med skrivbords- och programdelning kan du dela en vy av din bildskärm eller av vissa program som du kör med andra deltagare i en Lync Web App-konversation.

Skrivbords- och programdelning kan användas i Lync Web App endast om du installerar ett tilläggsprogram. Den första gången du försöker starta skrivbords- eller programdelning uppmanas du att installera tilläggsprogrammet. Du behöver inte installera tillägget för att kunna visa ett delat skrivbord eller program.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om du startar en delningssession kan alla konversationsdeltagare se din bildskärm/bildskärmar eller valda program, beroende på vad du delar. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av skrivbords- och programdelning kan du samarbeta med konversationsdeltagare.

Valmöjlighet:

Så här startar du skrivbords- eller programdelning under ett pågående Lync Web App-möte:

 1. Klicka på Dela i konversationsfönstret.

 2. Välj Skrivbord eller Program på menyn.

 3. Välj en bildskärm (om du delar skrivbordet och har mer än en bildskärm) eller ett eller flera program (om du delar ett program) i dialogrutan som öppnas.

Så här avslutar du delning av ett program:

 1. Välj Avsluta delning från delningsfältet högst upp på skärmen.

Viktigt!:  Dokument eller bilder som är öppna på skrivbordet och som skyddas av DRM-programvara (Digital Rights Management) kanske visas för andra när du delar skrivbordet i en Lync Web App-konversation.

Kontroll av skrivbords- och programdelning

Vad denna funktion gör: Med delningskontroll kan du tilldela kontrollen över ditt skrivbord eller ett program till någon annan i samma möte som använder antingen en Microsoft Lync 2010-klient, Lync Web App-klient eller Microsoft Lync 2010 Attendee-klient på en annan dator.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När du har tilldelat någon annan kontrollen kan den personen styra din dator eller valda program och göra ändringar precis som om han eller hon använde din dator direkt, med sitt tangentbord och sin mus. Du och de andra som deltar i Lync Web App-konversationen ser dessa ändringar när de görs.

Användning av information: Med hjälp av delningskontroll kan du låta andra ta kontroll över ditt skrivbord eller dina program, beroende på vad du delar, medan du och de andra konversationsdeltagarna ser på.

Valmöjlighet:

Så här delar du kontrollen över ditt skrivbord i en konversation:

1.Klicka på Dela i konversationsfönstret och dela sedan vad du vill (till exempel ditt skrivbord).

2.Markera en person på Ge kontroll-menyn i delningsfältet högst upp på skärmen.

Så här avbryter du en annan persons kontroll över ditt skrivbord:

1.Klicka på Ge kontroll-menyn i delningsfältet högst upp på skärmen.

2.Välj Återta kontrollen.

Snabbmeddelanden under möte (flera parter)

Vad denna funktion gör: Med funktionen för snabbmeddelanden under möte kan du skicka och ta emot textmeddelanden till och från deltagarna i ett Lync Web App-möte. Meddelanden som skickas går till alla deltagarna.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Snabbmeddelanden skickas till alla konversationsdeltagare (förutom de som anslutit via telefon) som är anslutna till konversationen. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Med hjälp av snabbmeddelanden kan du samarbeta med andra mötesdeltagare genom att dela skriven text som webbadresser, utkast till ett dokument och så vidare.

Valmöjlighet: Funktionen Snabbmeddelanden under möte aktiveras genom att användaren klickar på knappen Snabbmeddelanden i konversationsfönstret.

Viktigt!:  I Lync Web App kan användaren inte spara avskrifter av snabbmeddelanden, men deltagare som använder Lync kanske kan spara snabbmeddelandeavskrifter på sina datorer.

Bifogade filer i möten

Vad denna funktion gör: Du kan dela filer med mötesdeltagare genom att överföra dem som bifogade filer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Bifogade filer lagras på Lync Server 2010 enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av konferensvärdens företagsadministratör. Du kan välja att överföra bifogade filer. Bifogade filer hämtas av dig och andra i ett möte. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Information som överförs i bifogade filer i möten delas med andra deltagare i ett Lync 2010-möte.

Valmöjlighet:

Presentatörer kan begränsa tillgången till bifogade filer efter mötesdeltagarnas roller (organisatör, presentatörer, alla). Om en bifogad fil inte är tillgänglig för din roll kan du inte se den i listan över bifogade filer.

Ring ut från möte/Bjud in via telefon

Vad denna funktion gör: Funktionen att ringa ut från ett möte gör att Lync Web App-användare som deltar i ett möte kan ansluta till mötets ljud genom att begära uppringning av det PSTN- eller mobiltelefonnummer som användaren anger.

Med funktionen Bjud in via telefon kan Lync Web App-användare som deltar i ett möte lägga till ett PSTN- eller mobiltelefonnummer i ett befintligt ljud-video-möte.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: När den PSTN-användare som blir inbjuden till ett ljud-video-möte tar emot samtalet får han eller hon mötesorganisatören som uppringarens ID (alltså inte nödvändigtvis uppringarens ID för den part som lade till honom eller henne i mötet). Vid internationella samtal visas ibland gatewaynumret som uppringarens ID. När PSTN-användaren besvarar samtalet ansluts han eller hon direkt till mötet. En deltagarpost med telefonnumret till den inbjudna deltagaren skapas och visas för de andra deltagarna i ett möte om funktionen Bjud in via telefon används.

Användning av information: Organisatörens ID som uppringare skickas till den PSTN-användare bjuds in till mötet. Ingen information skickas till Microsoft.

Valmöjlighet: Det finns ingen användarkontroll eller administratörskontroll för den här funktionen. Om det är möjligt kan du, innan du lägger till en PSTN-användare, skicka ett snabbmeddelande eller ett e-postmeddelande till PSTN-användaren och fråga om han eller hon vill ansluta till ljud-video-mötet, så att de vet att de ansluter till ett möte. PSTN-användaren kan även välja att inte ta emot samtalet.

Omröstningar

Vad denna funktion gör: Lync Web App-användare kan genomföra en omröstning och samla in anonyma svar från deltagare under onlinemöten och konversationer.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Enskilda röster är anonyma. Sammanlagt omröstningsresultat visas för alla presentatörer och kan visas för alla deltagare av en presentatör. Omröstningar lagras på Lync Server 2010 enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll som definierats av konferensvärdens företagsadministratör. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Omröstningsfunktionen förbättrar samarbete genom att presentatörer snabbt kan ta reda på deltagarnas åsikter.

Valmöjlighet:

 • Presentatörer kan begränsa tillgången till omröstningar efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när omröstningen inte visas för alla deltagare. Om en omröstning inte är tillgänglig för din roll visas den inte i innehållslistan när den inte delas, och omröstningen kan inte sparas på din lokala dator.

 • Presentatörer kan när som helst öppna och stänga en omröstning för röstning och rensa resultatet.

PowerPoint-samarbete

Vad denna funktion gör: Lync Web App-användare kan visa och göra anteckningar i PowerPoint-presentationer under en onlinekonversation eller ett onlinemöte. Lync Web App-användare kan inte överföra och presentera en PowerPoint-presentation från sin dator, men om presentationen är tillgänglig i mötet (om den har överförts till mötet av en Lync-användare) så kan Lync Web App-användare presentera den.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas:

Användningen av den här funktionen drivs helt av dina åtgärder, om du bläddrar bland presentationsbilder eller lägger till anteckningar i en PowerPoint-presentation. Filer som presenteras i en konversation eller ett möte skickas till alla mötesdeltagare, och de kan spara filerna direkt i en mapp på sin dator. Filägaren eller presentatören kan begränsa andras möjlighet att spara filen i Lync Web App, men det hindrar dem inte från att se den i mötet.

Användning av information: Samarbete med PowerPoint gör att konversationsdeltagare kan hålla effektiva presentationer och få feedback.

Valmöjlighet:

 • Så här kan presentatörer begränsa möjligheten att lägga till anteckningar efter deltagarroll (endast presentatörer, alla, ingen):

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ i konversationsfönstret.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Anteckningsprivilegier under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

 • Så här kan presentatörer förhindra att deltagare visar presentationsbilder som inte presenteras:

  1. Klicka på Alternativ för möte i dialogrutan Anslutningsinformation och mötesalternativ.

  2. Klicka på önskat alternativ i listrutan Visa privat under Privilegier.

  3. Klicka på OK.

Obs!:  Det här privilegiet kan anges efter deltagarroll (endast presentatörer, alla eller ingen).

 • Presentatörer kan begränsa tillgången efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när PowerPoint-presentationen inte delas. Om en PowerPoint-presentation inte är tillgänglig visas den inte i innehållslistan när den inte delas och du kan inte spara den på datorn.

Inspelning

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen visas en inspelningsavisering när någon använder en inspelningskompatibel klient (till exempel Lync) för att spela in röstinnehåll och annat innehåll i mötet när du ansluter till mötet med hjälp av Lync Web App.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Om presentatörer väljer att spela in sparas inspelningen på deras datorer. Ytterligare videofiler som skapas från inspelningen sparas på presentatörens lokala dator som standard, men kan även sparas på en annan dator om presentatören som gör inspelningen anger det. När användare överför innehåll till ett möte ges tillstånd att lägga till det innehållet i inspelningar som dessa eller andra användare skapar.

Användning av information: Inspelningen kan spelas upp av alla som har åtkomst till den plats där inspelningen sparas.

Valmöjlighet: Inspelningsmöjligheten finns inte i Lync Web App. Om någon i mötet som använder en kompatibel klient (till exempel Lync) spelar in, visas ett meddelande längst ned på skärmen om att andra spelar in samt en lista över de första tio inspelarna som visas som skärmtips om muspekaren hålls meddelandet. Om du inte vill delta i inspelningen kan du välja att lämna mötet.

Whiteboard-samarbete

Vad denna funktion gör: Med den här funktionen kan du dela virtuella whiteboard-tavlor i Lync Web App och lägga till anteckningar under möten och konversationer online.

Information som samlas in, bearbetas eller skickas: Anteckningar som görs på en whiteboard visas för alla deltagare. Whiteboard-tavlor lagras på Lync Server 2010 enligt förfalloprinciper för mötesinnehåll. Ingen information skickas till Microsoft.

Användning av information: Funktionen med whiteboard-tavlor förbättrar samarbetet genom att deltagare kan diskutera idéer, hålla brainstorming, göra anteckningar och så vidare.

Valmöjlighet: Presentatörer kan begränsa tillgången till whiteboard-tavlor efter deltagarroll (organisatör, presentatörer, alla) när en whiteboard inte visas för alla deltagare. Om en whiteboard inte är tillgänglig för en användare visas den inte för honom eller henne i innehållslistan och de kan inte spara den på sin dator.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×