Med rätt behörighet i Project Web App är det enkelt att skapa nya aktiviteter i företagsprojekt med hjälp av Projektcenter.

Obs!:  Information om hur du skapar en ny aktivitet i ett SharePoint-aktivitetslisteprojekt finns i Lägga till aktiviteter i projektet.

Så här skapar du en ny aktivitet i ett företagsprojekt:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Klicka på namnet på ett befintligt projekt i listan.

 3. Klicka på Redigera på fliken Aktivitet.

  Obs!:  Om du vill skapa en ny aktivitet med hjälp av Microsoft Project Professional klickar du på nedåtpilen på knappen Redigera och klickar sedan på I Microsoft Project.

 4. Ange en ny aktivitet på något av följande sätt:

  • Ange aktivitetsinformationen på den tomma raden längst ned i listan.

  • Kopiera och klistra in aktiviteter från något annat program, till exempel Microsoft Excel.

  • Infoga en ny uppgift mellan två befintliga uppgifter. Klicka på raden som du vill ska visas under den nya aktiviteten och tryck sedan på Insert på tangentbordet eller klicka på Infoga i gruppen Aktiviteter på fliken Aktivitet.

   Tips:  Det kan vara lämpligt att lägga till värden för Aktivitetsnamn, Varaktighet, Startdatum och/eller Slutdatum. Mer information om alternativen finns i Välja mellan automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet.

   Ska du tilldela många personer till din aktivitet?    Det är bäst att använda Project Professional när du behöver tilldela många personer, eller andra resurser, till en aktivitet. Det gör du genom att öppna projektet i Project Professional för att tilldela resurser.

 5. När du har lagt till alla aktiviteter klickar du på Stäng för att checka in projektet igen.

När du har lagt till aktiviteter i företagsprojektet finns det flera saker du kan göra för att ytterligare tydliggöra projektschemat, dela med dig av de nya aktiviteterna till andra eller hålla reda på hur det går med aktiviteterna.

Du kanske vill:

Välja mellan automatisk och manuell schemaläggning av en aktivitet

Aktiviteter i projektet kan schemaläggas automatiskt via schemaläggningsmotorn i Project Web App eller så kan de schemaläggas manuellt, med de värden för varaktighet, startdatum och slutdatum som du anger.

Välj ett av dessa alternativ föra ändring av schemaläggningsläge:

 • Välj Automatiskt schemalagd eller Manuellt schemalagd i den nedrullningsbara listan i aktivitetsradkolumnen Läge.

 • Välj aktivitetsraden genom att klicka en gång på den och sedan klickar du på Schemalägg manuellt eller Schemalägg automatiskt i gruppen Redigering på fliken Aktivitet.

Om du väljer automatisk schemaläggning av en aktivitet i projektet avgörs dess varaktighet, startdatum och slutdatum i Project Web App, där en rad olika faktorer tas med i beräkningen. Om aktiviteten är beroende av andra aktiviteter eller slutprodukter beaktas slutdatum för dessa vida den automatiska schemaläggningen. I Project Web App beaktas även resurstillgänglighet, arbetstid och kalendrar. Om Project Web App integreras med Microsoft Exchange Server beaktas även frånvarotid som resurserna anger i sina Outlook-kalendrar.

Det kan vara lämpligt att schemalägga en aktivitet manuellt om du behöver mer kontroll över datum och varaktighet i projektschemat, eller om det saknas tillräcklig information om projektaktiviteterna för att schemat ska kunna läggas automatiskt på rätt sätt. När du väljer att schemalägga en aktivitet manuellt ändras inte dess varaktighet, startdatum eller slutdatum i schemaläggningsmotorn i Project Web App. Dessa värden bibehålls som du angav dem, även om de inte fungerar med annan information i projektet. Du kan till och med använda beskrivande framställningar i stället för numeriska värden i rutorna Varaktighet, Start och Slut, t.ex. ”Ungefär en vecka” som varaktighet eller ”Mitten av oktober” som start.

Använda aktiviteter för uppifrån och ned-sammanfattning vid generell projektplanering

Under planeringsfasen inför ett projekt kanske det endast finns allmänt hållen information om stora milstolpar. I Project Web App, kan du fortfarande planera ditt projekt, även utan uppskattningar av arbetet eller någon egentlig uppfattning om vilka uppgifter som ingår. I stället för att ange detaljer på aktivitetsnivå om projektet kan du planera uppifrån och ned genom att skapa generella sammanfattningsfaser utifrån projektets övergripande tidslinje.

 1. Skapa aktiviteter    Skapa aktiviteter som visar vad du vet om projektet. Använd proceduren som beskrevs tidigare i artikeln.

 2. Skapa indrag för underaktiviteter    Skapa indrag för underaktiviteter under sammanfattningsaktiviteter för att visa olika steg eller faser inom projektet.

 3. Ange datum och varaktighet    Ange datum och varaktighet på sammanfattningsaktivitetsnivån för manuell schemaläggning av sammanfattningsaktiviteten, så att underaktiviteternas datum och varaktighet inte lyfts upp till sammanfattningsuppgiften..

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×