Skapa en standardkanal eller privat kanal i Teams

Team består av kanaler, som är de konversationer du har med andra teammedlemmar. Varje kanal är dedikerad till ett visst ämne, en viss avdelning eller ett visst projekt.

Som standard kan alla medlemmar i ett team skapa kanaler. En standardkanal är öppen för alla medlemmar och allt som publiceras där är sökbart för andra. Om du behöver begränsa antalet deltagare för ett visst projekt kan du skapa en privat kanal för teamet. Mer information finns i Teams kan ha standardkanaler eller privata kanaler.

Meddelanden: 

Skapa en standardkanal

Om du vill skapa en standardkanal börjar du i listan med team. Leta reda på teamnamnet och välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Ikonen Lägg till kanalLägg till kanal. Du kan också välja Hantera team och sedan lägga till en kanal på fliken Kanaler. 

Skapa standardkanal

Du kan skapa upp till 200 kanaler så länge teamet finns. I den siffran ingår även kanaler som du skapar och sedan tar bort. 

Skapa en privat kanal

Skapa en privat kanal för ditt team om du vill ha en fokuserad plats för att diskutera känslig information som budgetar, omvägning, strategiska beslut och så vidare.

Endast ägare eller medlemmar i den privata kanalen kan komma åt den. Du kan läsa mer om vilka som kan se vad i en privat kanal i Privata kanaler i Teams

Du kan skapa upp till 30 privata kanaler så länge teamet finns.

Obs!: Din administratör kan ändra den här behörigheten och ange att bara vissa roller ska kunna skapa privata kanaler.

Så här skapar du en privat kanal för ett team:

 1. Gå till det team som du vill skapa den privata kanalen för och välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ >Ikonen Lägg till kanalLägg till kanal.

 2. Ange ett namn och en beskrivning av kanalen.

 3. Under Sekretess väljer du nedåtpilen till höger och sedan Privat – Vissa teammedlemmar har åtkomst.

 4. Välj Skapa för att lägga till den privata kanalen i teamet.

  Skapa privat kanal

Lägga till medlemmar i en privat kanal

Som ägare av en privat kanal kan du lägga till och ta bort medlemmar samt redigera inställningarna för den privata kanalen. Alla personer du lägger till måste först vara medlemmar i teamet. 

Så här lägger du till teammedlemmar i en privat kanal:

 1. Bredvid namnet på den privata kanalen väljer du Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Ikonen Lägg till medlemmarLägg till medlemmar.

  Lägga till medlemmar i en privat kanal

 2. Använd flikarna Medlemmar och Inställningar för att lägga till och ta bort medlemmar samt tilldela roller. Din privata kanal kan ha flera ägare och upp till 250 medlemmar.

 3. Välj Klar när du är färdig. Medlemmarna kan nu publicera meddelanden i den privata kanalen.

Hantera vilka som kan skapa privata kanaler

Som teamägare kan du aktivera eller inaktivera möjligheten för medlemmar att skapa kanaler. Du visar och ändrar det här alternativet på fliken Inställningar för teamet.

Redigera, ta bort, dölja eller lämna en kanal

Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalnamnet. Använd sedan menyn för att redigera, ta bort, dölja eller lämna kanalen.

Obs!: Teamägare bestämmer vilka teammedlemmar som kan ta bort kanaler.

Kom ihåg att hela konversationshistoriken går förlorad när du tar bort en kanal. OneNote-avsnitten som är kopplade till kanalen visas dock fortfarande på teamets SharePoint-webbplats.

Team består av kanaler, som är de konversationer du har med andra teammedlemmar. Varje kanal är dedikerad till ett visst ämne, en viss avdelning eller ett visst projekt.

Team kan ha standardkanaler och privata kanaler. Gör så här när du behöver skapa en kanal.

Skapa en standardkanal

En standardkanal är öppen för alla medlemmar och allt som publiceras där är sökbart för andra. Du lägger inte till medlemmar i standardkanaler eftersom hela teamet har åtkomst.

Tryck på Teams Knappen Teams, gå till teamnamnet och tryck på Fler alternativ Knappen Fler alternativ> Hantera kanaler.

Tryck på Lägg till Knappen Lägg till och ange ett namn och en beskrivning (valfritt). Då läggs en standardkanal till för teamet.

Du kan skapa upp till 200 kanaler så länge teamet finns. I den siffran ingår även kanaler som du skapar och sedan tar bort.

Skapa en privat kanal och lägga till medlemmar

Det är bara de användare som är ägare och medlemmar i den privata kanalen som kan komma åt kanalen. Du kan läsa mer om vilka som kan se vad i en privat kanal i Privata kanaler i Teams

Du kan skapa upp till 30 privata kanaler så länge teamet finns.

Så här skapar du en privat kanal och lägger till medlemmar i Teams:

 1. Tryck på Teams Knappen Teams, gå till teamnamnet och tryck på Fler alternativ Knappen Fler alternativ> Hantera kanaler.

 2. Tryck på Lägg till Knappen Lägg till i rubriken och ange ett namn och en beskrivning (valfritt).

 3. Tryck på Sekretess och sedan på Privat.

  Inställningar för privat kanal.

 4. Tryck på bakåtknappen < och sedan på Klar.

  Det här lägger till en privat kanal i teamet och öppnar skärmen Lägg till medlemmar.
  Om du vill kan du hoppa över steg 5 och lägga till medlemmar senare.

 5. Under Lägg till medlemmar skriver du ett namn i fältet Lägg till och trycker sedan på Klar.

Din privata kanal kan ha flera ägare och upp till 250 medlemmar.

Redigera, ta bort, dölja eller lämna en kanal

Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ bredvid kanalnamnet. Använd sedan menyn till att redigera, ta bort, dölja eller lämna kanalen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×