Skapa en våningsplan

Använd mallen Planritning iVisio för att rita planritningar för enskilda rum eller för hela våningsplan i byggnaden―inklusive väggstrukturen, byggnadskärnan och elektriska symboler.

Här är ett exempel på en slutförd planritning.

"Planlösning med kontor, trapphus och hissar"

Påbörja en ny planritning

 1. Klicka på kategorin Kartor och planritningar i listan Kategorier.

 2. Klicka på Planritningoch sedan på Skapa.

Skapa ytterväggsstrukturen

Använda rumsformer

 1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontroll- och markeringshandtagen på enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita ytterväggen med hjälp av följande alternativ:

  • Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  • Högerklicka på väggformer om du vill ange alternativ.

  • Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

  Ändpunkterna markeras när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita insidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  • Högerklicka på en vägg om du vill ange alternativ.

  • Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

Lägg till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en ruta i fetstil visas, vilket betyder att symbolen är fäst vid väggen. Väggscheman roteras automatiskt för att justeras med och limmas mot väggen

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

 2. Flytta måttlinjerna och texten genom att dra i ett kontrollhandtag.

Om du vill ändra storlek på en vägg efter att du har lagt till ett mått markerar du måttformen, anger det mått du vill ha och klickar sedan bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka CAD-ritning i gruppen Illustrationerfliken Infoga.

 2. I dialogrutan Infoga AutoCAD-ritning markerar du den CAD-fil du vill använda och klickar på Öppna.

 3. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Spara som en DWG-fil

DWG-filer är standardfiltypen för planritningar som kan läsas av program för datorstödd design (CAD). De innehåller extra metadata, till exempel rumsnummer, som kan användas i andra program, till exempel Microsoft Search, för att utforma planeringsdiagram. 

 1. På fliken Arkiv väljer du Spara som >Bläddra.

 2. Ändra typen Spara som tillAutoCad-ritning (DWG).

Vill du veta mer?

Hitta exempel på planritningar och Visio-diagram

Påbörja en ny planritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka Nytt , klicka på Kartor och planritningaroch klicka sedanpå den mall du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

Skapa ytterväggsstrukturen

Använda rumsformer

 1. Dra någon av rumsformerna från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på rumsformen genom att dra i kontrollhandtagen Kontrollhandtag – gul romb och markeringshandtagen Markeringshandtag enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita ytterväggen med hjälp av följande alternativ:

  • Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  • Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

  Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita insidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storlek på väggar genom att dra i en slutpunkt.

  • Dra en slutpunkt på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

Lägg till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt , vilket betyder att symbolen är fäst vid väggen. Väggfixar roteras automatiskt för att justeras och limmas mot väggen.

  Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått.

 2. Flytta måttlinjerna och texten genom att dra i ett kontrollhandtag.

Om du vill ändra storlek på en vägg efter att du har lagt till ett mått markerar du måttformen, anger det mått du vill ha och klickar sedan bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka Nytt , klicka på Kartor och planritningaroch klicka sedanpå den mall du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Klicka CAD-ritning i gruppen Illustrationerfliken Infoga.

 5. I dialogrutan Infoga AutoCAD-ritning markerar du den CAD-fil du vill använda och klickar på Öppna.

 6. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Kopiera en befintlig Visio-planritning till en ny ritning

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka Nytt , klicka på Kartor och planritningaroch klicka sedanpå den mall du vill använda under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

 4. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 5. Klicka på dialogruteprogrammet Utskriftsformat på fliken Design. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen på fliken Ritningsskala i dialogrutan Utskriftsformat och ange sedan en matchning för skalan för den nya ritningen.

 6. Markera de former som du vill använda i den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 7. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in i gruppen Urklipp.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Påbörja en ny planritning

 1. Peka på Nytt på menyn Arkiv,peka på Kartor och planritningaroch klicka sedan på Planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

Skapa ytterväggsstrukturen

Skapa den grundläggande ytterväggsstrukturen på något av följande sätt.

Använda rumsformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Ändra storlek på ett rum genom att dra kontrollhandtagen Kontrollhandtag – gul romb och markeringshandtagen Bild av markeringshandtag på enskilda väggar.

Använda väggformer

 1. Dra former för yttervägg från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 2. Fortsätt att rita ytterväggen med hjälp av följande alternativ:

  • Ändra storlek på en vägg genom att dra en slutpunkt. ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant )

  • Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

  Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

  Om du vill göra så att väggar ansluts korrekt ser du till att Limma mot formgeometri är markerat & Limma.

Skapa innerväggsstrukturen

 1. Dra väggformer från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan och placera dem innanför ytterväggsstrukturen.

 2. Fortsätt att rita insidan med hjälp av de här alternativen:

  • Ändra storlek på väggarna genom att dra i en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ).

  • Dra en slutpunkt ( Bild av startpunkt – grön fyrkant med ett X i eller Bild av ändpunkt – ett plustecken i en grön fyrkant ) på en vägg till en annan vägg.

   Ändpunkterna blir röda när väggarna har limmats ihop. Skärningspunkterna mellan två väggar tas bort automatiskt.

   Om du vill göra så att väggar ansluts korrekt ser du till att Limma mot formgeometri är markerat & Limma.

Lägg till dörrar och fönster

 • Dra dörr- och fönsterformer till väggarnas ovansidor från Väggar, skal och struktur.

Dörrar och fönster roteras automatiskt så att de justeras och limmas mot väggen. De får också samma tjocklek som väggen och flyttas med väggarna när du placerar om dem.

Lägga till andra strukturelement

 • Dra någon av strukturformerna, till exempel en pelare, från stencilen Väggar, skal och struktur till ritningssidan.

 • Från stencilen Byggnadskärna drar du former för byggnadskärnor, till exempel byggnad, till ritningssidan.

Lägga till elektriska symboler och måttlinjer

Elektriska symboler

 1. Dra väggströmbrytare, uttag och andra vägginstallationer från stencilen El och telekom till väggformer. Släpp musknappen när en röd fyrkant Bild av röd ruta med limmad kopplingspunkt , vilket betyder att symbolen är fäst vid väggen. Väggfixar roteras automatiskt för att justeras och limmas mot väggen.

  Du kan även dra takinstallationsformer, till exempel Takfläkt till ritningssidan.

Måttlinjer för väggar

 1. Högerklicka på en vägg och klicka sedan på Lägg till ett mått

 2. Flytta måttlinjerna och måtttexten genom att dra i ett kontrollhandtag Kontrollhandtag – gul romb .

  Om du vill se ett tips om ett kontrollhandtag för en markerade form placerar du pekaren över handtaget.

Om du vill ändra storlek på en vägg efter att du har lagt till ett mått markerar du måttformen, anger det mått du vill ha och klickar sedan bort från måttformen.

Infoga en CAD-planritning

 1. Peka på Nytt på menyn Arkiv,peka på Kartor och planritningaroch klicka sedan på Planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Klicka på CAD-ritningmenyn Infoga.

 3. Välj AutoCAD-ritning (*.dwg, *.dxf) under Filformat. Leta reda på CAD-filen och klicka på Öppna.

 4. Godkänn CAD-ritningens storlek och plats genom att klicka på OK.

När du har infogat ritningen kan du ändra dess storlek och skala eller flytta den. Du kan också låsa det lager som innehåller CAD-ritningen så att du inte ändrar det av misstag om du skapar en ny planering överst.

Kopiera en befintlig Visio-planritning till en ny ritning

 1. Peka på Nytt på menyn Arkiv,peka på Kartor och planritningaroch klicka sedan på Planritning.

  Med den här mallen öppnas som standard en skalad ritningssida i liggande orientering Sidan Bred . Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Mer information finns i Ändra ritningsskalan.

 2. Öppna en befintlig Visio-ritning.

 3. Klicka på Utskriftsformat på menyn Arkiv och klicka sedan på Skala. Anteckna skalinställningen på den befintliga ritningen och ange sedan en matchande skala för din nya ritning.

 4. Markera formerna som du vill använda på den nya ritningen i den befintliga ritningen och klicka sedan på Kopiera på menyn Redigera.

 5. Växla till den nya ritningen och klicka sedan på Klistra in på menyn Redigera.

  Tips: Du kan låsa de befintliga lagren i en ritning så att du inte ändrar dem av misstag när du skapar en ny heminredning ovanpå.

Vi beklagar. Visio på webben du inte kan rita planritningar just nu. 

Om du vill ha den här funktionen i Visio på webben kan du gå till den här sidan i vår Förslagslåda och klicka på knappen Rösta. 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×