Du kan alltid skapa ett nytt projekt från en mall eller ett annat projekt. Men om du behöver börja från början kan du skapa en tom projektfil:

Klicka på Arkiv > Nytt > Tomt projekt.

Bild av knappen Skapa ett nytt tomt projekt.

Då får du en tom yta att arbeta med. Fortsätt att läsa nedan om du inte vet hur du ska gå vidare.

Obs!: En snabb introduktion till mer grundläggande uppgifter i Project finns i Project Snabbstart.

Åtgärder för det nya projektet

Ange start- eller slutdatum för projektet

 1. Klicka på Projekt > Projektinformation.

  Bild av knappen Projektinformation

 2. Gå till rutan Schemalägg från och välj Projektets startdatum eller Projektets avslutsdatum.

 3. Lägg till datumet i rutan Startdatum eller Avslutsdatum.

Tips till projektledaren    Schemalägg från avslutsdatumet för att ta reda på hur sent du kan starta ett projekt och ändå hålla tidsgränsen. Ändra inställningen ovan för att schemalägga från startdatumet när arbetet har börjat så att du ser om tidsgränsen är i fara vid ändringar.

När den övergripande strukturen är klar kan du använda Project för att ordna schemainformationen:

Överst på sidan

Ange ett namn eller titel och andra filegenskaper

Spara projektet om du vill namnge det eller ge det en titel. Du kan när som helst ändra namnet och de övriga filegenskaperna.

 1. Klicka på Arkiv > Info.

 2. Klicka på Projektinformation till höger och sedan på Avancerade egenskaper.

 3. Skriv in namnet i rutan Namn på fliken Sammanfattning.

 4. Lägg till eventuella andra uppgifter som du vill ska ingå i projektfilen.

  Menyn Projektinformation med Avancerade egenskaper markerat

Obs!: Du går tillbaka till projektvyn genom att klicka på tillbakaknappen Tillbakaknapp i Backstage.

Överst på sidan

Lägga till aktiviteter

De flesta projekt har sitt ursprung i aktivitetslistor i Excel eller Word, eller till och med i handskrivna aktivitetslistor. Innan du kan schemalägga och hantera aktiviteterna måste du lägga in dem i projektfilen.

 • Lägga till aktiviteter manuellt    Det innebär att du måste skriva in dem i Project.

 • Klippa ut och klistra in    Project kommer ihåg den dispositionsstruktur som du skapat för aktiviteterna i Word, Outlook eller PowerPoint, och gör dem till sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter när du klistrar in dem i Project (endast i Project 2013 och senare versioner).

 • Importera data från Excel    Om Excel-aktivitetslistan innehåller information om varaktighet, kostnadsuppskattningar, tidsgränser eller andra uppgifter om projektet kan du överföra även dessa data.

 • Synkronisera med SharePoint    Du kan arbeta med Project i SharePoint. När du schemalägger de här aktiviteterna kan gruppmedlemmarna se schemat och uppdatera sitt arbete i SharePoint, och du ser ändringarna i Project. Och vice versa.

När du har lagt till aktiviteterna kan du börja arbeta med dem:

Överst på sidan

Visa projektsammanfattningen

Projektsammanfattningen, som visas längst upp i aktivitetslistan i Project, innehåller alla andra aktiviteter. Som standard är projektsammanfattningen dold. Om du vill aktivera den går du till Gantt-schemat, klickar på Format, och markerar sedan Projektsammanfattning.

Visa projektsammanfattningen

Överst på sidan

Vidare åtgärder

När du skapar ett nytt projekt i Project Web App har du följande alternativ:

 • Företags Project.    Med det här alternativet skapas projektet så att det kan redigeras i Project Web App.

 • SharePoint Uppgiftslista.    Med det här alternativet skapas projektet som en projektwebbplats. Använd aktivitetslistan på projektwebbplatsen för att lista aktiviteterna för ditt projekt. De uppgifter som du skapar i din aktivitetslista på projektwebbplatsen kan visas Project projektcentret i Project Web App.

Din organisation kan ha flera olika mallar för att skapa nya projekt, så du bör välja den mall som är lämpligast för det projekt som du skapar.

Skapa ett nytt företagsprojekt

Så här skapar du ett nytt företagsprojekt:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Gå till fliken Projekt, klicka Nytt och välj sedan Enterprise Projecteller välj en företagsprojektmall som är specifik för din organisation.

 3. På sidan som visas skriver du lämplig information i rutornaNamn,Beskrivning och Startdatum och väljer sedan Slutför.

 4. Fyll i så mycket information som du kan på sidorna som skapas för projektet. När du har angett information går du till fliken Uppgift Project fliken, gruppen Project och klickar på Spara. Varje sida för projektet visas i Snabbstart under projektnamnet, medan projektet är öppet. Du kan navigera mellan sidorna genom att klicka på Snabbstartlänkar eller genom att klicka på Föregående och Nästa Project fliken Snabbstart i gruppen Sida.

Om projektet eller förslaget är associerat med ett arbetsflöde med flera steg kan du klicka på Skicka för att starta arbetsflödet när du har lagt till så mycket information som du kan på projektinformationssidorna.

När du först skapar ett projekt eller förslag visas det bara för projektägaren. Om du vill göra projektet synligt för de gruppmedlemmar som har tilldelats aktiviteter i projektet måste du publicera projektet. Mer information om hur du publicerar ett projekt finns i Publicera ett projekt.

Skapa ett nytt SharePoint i Uppgiftslista-projektet

Så här skapar du ett SharePoint i Uppgiftslista-projektet:

 1. Klicka på Projekt i Snabbstart.

 2. Gå till flikenProjekt, klicka på Nytt och välj SharePoint Uppgiftslista eller välj en projektmall SharePoint Aktivitetslista som är specifik för din organisation.

 3. Skriv ett namn för det nya projektet på sidan Skapa ett nytt projekt och klicka sedan på Slutför.

  Obs!: Om du redan har påbörjat en projektplan med hjälp av en aktivitetslista i Microsoft SharePoint Foundation 2013 kan du klicka på Importera från SharePoint-webbplatser för att lägga till den listan som ett projekt i Project Center. Mer information finns i Lägga till en befintlig SharePoint aktivitetslista i Project Web App.

 4. När projektwebbplatsen har skapats klickar du Redigera i den grå rutan till vänster i webbdelen Project Sammanfattning.

 5. Använd sidan Uppgifter för att lägga till ditt projekts uppgifter, inklusive Förfallodatum ochTilldelad till-information.

  Tips: Mer information om hur du skapar uppgifter på en projektwebbplats finns i Lägga till uppgifter i projektet.

När du har skapat den här aktivitetslistan visas Project Web App den som ett projekt i Project Center. Uppdateringar som görs i aktivitetslistan på projektwebbplatsen återspeglas i Project Center i Project Web App.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×