När du skriver ut visas sidbrytningar automatiskt där innehållet på ark "brytningar" eller fortsätter till nästa sida. I vyn Normal visas de som streckade vågräta och lodräta linjer. I vyn Förhandsgranska sidbrytningar visas de som heldragna linjer mellan sidorna med sidnumret i mitten. Du kan justera var automatiska sidbrytningar sker och lägga till dina egna sidbrytningar manuellt. Manuella sidbrytningar går att ta bort, men du kan inte ta bort automatiska sidbrytningar. Du kan dock justera kolumnbredder och marginaler, eller skala bladstorleken så att den passar innehållet på färre sidor.

Sidbrytningar som de visas i vyn Förhandsgranska sidbrytningar:

Förhandsgranska sidbrytningar med 8 sidor

Visa sidbrytningar

Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet och välj Förhandsgranska sidbrytningar.

eller

Klicka > Skriv ut (KOMMANDOP).

 1. I dialogrutan Skriv ut kan du visa en förhandsgranskning av hur sidorna kommer att skrivas ut och använda knapparna till vänster/höger för att se varje sida.

 2. Klicka på Avbryt när du vill stänga dialogrutan Skriv ut.

  När du stänger dialogrutan Skriv ut visas streckade linjer på bladet som indikerar var sidorna bryts.

  Obs!: Om du vill dölja de streckade linjerna Excel> Inställningar > Visa och avmarkerarsedan kryssrutan Sidbrytningar under Visa i arbetsbok.

Infoga en vågrät eller lodrät manuell sidbrytning

 1. Gör något av följande:

  Så här infogar du

  Gör följande

  Vågrät sidbrytning

  Markera raden under den rad där du vill att sidan ska brytas.

  Lodrät sidbrytning

  Markera kolumnen till höger om den kolumn där du vill att sidan ska brytas.

 2. Klicka på Brytningar på fliken Sidlayoutoch klicka sedan på Infoga sidbrytning.

  Välj Brytningar på fliken Sidlayout

Flytta en sidbrytning

 1. Klicka på Förhandsgranskasidbrytningar på fliken Visa.

 2. För pekaren över sidbrytningslinjen tills pekaren ändras till en Horisontellt sidbrytningshandtagoch dra sedan sidbrytningslinjen till en ny plats.

  Obs!: När du flyttar en automatisk sidbrytning ändras den till en manuell sidbrytning. Manuella sidbrytningar justeras inte automatiskt.

Ta bort en manuell sidbrytning

 1. Gör något av följande:

  Om du vill ta bort

  Gör följande

  Vågrät sidbrytning

  Välj raden under sidbrytningen.

  Lodrät sidbrytning

  Välj kolumnen till höger om sidbrytningen.

 2. Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout och klicka sedan på Ta bort sidbrytning.

  Välj Brytningar på fliken Sidlayout

Ta bort alla manuella sidbrytningar

 • Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout och klicka sedan på Återställ alla sidbrytningar.

  Välj Brytningar på fliken Sidlayout

Närliggande avsnitt

Skala arkstorleken för utskrift

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×