Ett PowerPoint fotoalbum är en presentation som du kan skapa för att visa privata eller företagsfoton. Du kan antingen ladda ned mallar för fotoalbum i PowerPoint Office.com eller skapa egna.

Ett PowerPoint fotoalbum är en presentation som du kan skapa för att visa privata eller företagsfoton. Om du vill skapa ett fotoalbum från en färdig mall kan du söka efter en i sökrutan märkt Sök efter onlinemallar och teman och välja vilken du vill.

Exempelfotoalbum

Bild: Exempelfotoalbum med 4 foton på en bild

Skapa fotoalbum genom att lägga till bilder

 1. Gå till Infoga och klicka på pilen under Fotoalbum och sedan på Nytt fotoalbum.

 2. Klicka på Fil/disk under Infoga bild från i dialogrutan Fotoalbum.

 3. Leta upp den mapp som innehåller den bild du vill infoga i dialogrutan Infoga nya bildobjekt och klicka på Infoga.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på filnamnet för den bild som du vill flytta under Bildobjekt i album och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

 5. Klicka på Skapa i dialogrutan Fotoalbum.

Fler saker du kan göra med fotoalbum

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

När du lägger till en bildtext skriver du text som beskriver varje bild i fotoalbumet.

 1. Öppna fotoalbumpresentationen.

 2. Klicka på pilen under Fotoalbumi gruppen Bilder (Illustrationer i PowerPoint 2007 ) på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Under Bildalternativmarkerar du kryssrutan Bildtexter under ALLA bilder.

  Om kryssrutan Bildtexter under ALLA bilder är nedtonad eller otillgänglig måste du först ange en layout för bilderna i fotoalbumet.

  Om du vill ange en layout för dina bilder väljer du denlayout du vill använda i listan Bildlayout under Albumlayout.

  Lägg till en beskrivning till en bild

 4. Klicka på Uppdatera.

  Som standard PowerPoint bildfilens namn som platshållare för beskrivningstexten.

 5. Klicka på platshållaren för beskrivningstexten i vyn Normal och skriv sedan en beskrivning som beskriver bilden.

 1. Klicka på pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Redigera fotoalbum:

  • Om du vill visa alla bilderna i fotoalbumet i svartvitt markerar du kryssrutan Alla bilder i svartvitt under Alternativ för bild.

  • Om du vill ändra layout för bilderna väljer du önskad layout i listan Bildlayout under Albumlayout.

  • Om du vill lägga till en ram runt bilderna väljer du en ramform som passar bilderna i fotoalbumet i listan Ramform under Albumlayout.

  • Om du vill välja ett tema för fotoalbumet klickar du på Bläddra under Albumlayout, bredvid Tema, och letar sedan upp det tema du vill använda i dialogrutan Välj tema.

 3. Om du vill rotera en bild eller öka eller minska dess ljusstyrka eller kontrast, klickar du på bilden i listan Bildobjekt i album och gör sedan något av följande:

  • Om du vill rotera en bild medsols klickar du på Knappbild.

  • Om du vill rotera en bild motsols klickar du Knappbild

  • Om du vill öka kontrasten klickar du på Knappbild.

  • Om du vill minska kontrasten klickar du på Knappbild.

  • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Knappbild.

  • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Knappbild.

Du kan dela fotoalbum med andra på några olika sätt.

 1. Klicka > infoga ett > Redigera fotoalbum.

  Ta bort en bild från ett fotoalbum

 2. Markera bilden under Bilder ialbum och klicka sedan på Ta bort.

När du skapar ett fotoalbum i PowerPoint kan du lägga till effekter som inkluderar bildövergångar som skapar uppmärksamhet, färgglada bakgrunder och teman, specifika layouter och mycket mer i dina fotoalbum.

När du har lagt till bilderna i albumet kan du lägga till beskrivningar, justera ordning och layout, lägga till ramar runt bilderna och även använda ett tema för att anpassa utseendet på albumet ytterligare.

Färdig fotoalbummall i PowerPoint

Bild: Den färdiga fotoalbummallen i PowerPoint

Om du inte vill skapa ett eget fotoalbum kan du hitta kostnadsfria, färdiga fotoalbummallar på Office Online.

Lägga till en bild från en fil eller skiva

 1. Klicka pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga ochklicka sedan på Nytt fotoalbum.

 2. Klicka på Fil/disk under Infoga bild från i dialogrutan Fotoalbum.

 3. Leta reda på mappen som innehåller den bild du vill infoga i dialogrutan Infoga nya bilder och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på filnamnet för den bild som du vill flytta under Bildobjekt i album och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan med hjälp av pilknapparna.

 5. Klicka på Skapa i dialogrutan Fotoalbum.

Fler saker du kan göra med fotoalbum

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

När du lägger till en bildtext skriver du text som beskriver varje bild i fotoalbumet.

 1. Öppna fotoalbumpresentationen.

 2. Klicka på pilen under Fotoalbumi gruppen Bilder (Illustrationer i PowerPoint 2007 ) på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Under Bildalternativmarkerar du kryssrutan Bildtexter under ALLA bilder.

  Om kryssrutan Bildtexter under ALLA bilder är nedtonad eller otillgänglig måste du först ange en layout för bilderna i fotoalbumet.

  Om du vill ange en layout för dina bilder väljer du denlayout du vill använda i listan Bildlayout under Albumlayout.

  Lägg till en beskrivning till en bild

 4. Klicka på Uppdatera.

  Som standard PowerPoint bildfilens namn som platshållare för beskrivningstexten.

 5. Klicka på platshållaren för beskrivningstexten i vyn Normal och skriv sedan en beskrivning som beskriver bilden.

 1. Öppna fotoalbumpresentationen som innehåller den bild som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen under Fotoalbum i gruppen Bilder på fliken Infoga och klicka sedan på Redigera fotoalbum.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Redigera fotoalbum:

  • Om du vill visa alla bilderna i fotoalbumet i svartvitt markerar du kryssrutan Alla bilder i svartvitt under Alternativ för bild.

  • Om du vill ändra layout för bilderna väljer du önskad layout i listan Bildlayout under Albumlayout.

  • Om du vill lägga till en ram runt bilderna väljer du en ramform som passar bilderna i fotoalbumet i listan Ramform under Albumlayout.

  • Om du vill välja ett tema för fotoalbumet klickar du på Bläddra under Albumlayout, bredvid Tema, och letar sedan upp det tema du vill använda i dialogrutan Välj tema.

   Mer information om hur du använder teman finns i Lägga till färg och format i presentationen med hjälp av ett tema.

  • Om du vill lägga till en textruta (som innehåller avstånd mellan dina fotoalbumbilder) klickar du på den bild som du vill lägga till en textruta under Bilder i albumoch klickar sedan på Ny textruta.

  • Om du vill rotera en bild eller öka eller minska dess ljusstyrka eller kontrast klickar du på den bild som du vill rotera i listan Bilder i album och gör sedan följande:

   • Om du vill rotera en bild medsols klickar du på Knappbild.

   • Om du vill rotera en bild motsols klickar du Knappbild

   • Om du vill öka kontrasten klickar du på Knappbild.

   • Om du vill minska kontrasten klickar du på Knappbild.

   • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Knappbild.

   • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Knappbild.

 1. Klicka > infoga ett > Redigera fotoalbum.

  Ta bort en bild från ett fotoalbum

 2. Markera bilden under Bilder ialbum och klicka sedan på Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×