Med Microsoft Word för webben du göra grundläggande redigeringar och formateringsändringar i dokumentet i en webbläsare. Mer avancerade funktioner finns i Word för webben kommandot Öppna i Word. När du sparar dokumentet i Word sparas det på webbplatsen där du öppnade det i Word för webben.

Dokumentet du öppnar i Word för webben är detsamma som det dokument du öppnar i Word-skrivbordsprogrammet, men vissa funktioner fungerar annorlunda i de två miljöerna.

Obs!: Om du använder Word för webben med SharePoint 2010 kan du gå till den här versionen av skillnader mellan att använda dokument i webbläsaren och i Word.

Artikelinnehåll

Filformat som stöds i Word för webben

Word för webben dokument i följande format:

  • Word-dokument (.docx)

  • Word-mall (.dotx)

  • Word Macro-Enabled (.docm) eller Word Macro-Enabled mall (.dotm)
    Dokumentet kan öppnas, men makron körs inte.

  • I Word 97-2003-dokument (.doc) eller Word 97-2003-mall (.dot)Word för webben visas dokument i följande format i Word för webben, men om du vill redigera dokumentet i webbläsaren sparas en ny kopia av dokumentet i .docx- eller
    DOTX-format i Word för webben. Word för webben kan inte spara dokument i något .doc- eller .dot-format.

  • OpenDocument-text (.odt)

Word för webben kan inte öppna dokument i andra filformat. De här formaten stöds till exempel inte: RICH Text Format (RTF), HTML (Hypertext Markup Language), Portable Document Format (PDF) och Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML).

Överst på sidan

Funktioner som stöds för visning och utskrift

När du visar eller skriver ut ett dokument i Word för webben ser dokumentet ut på samma sätt som det gör i vyn Utskriftslayout i Word-skrivbordsprogrammet. Word för webben en PDF-läsare för att skriva ut dokument (se listan över PDF-läsare som stöds).

När du visar ett dokument fungerar vissa funktioner annorlunda i webbläsaren än i Word-skrivbordsprogrammet. Om du vill använda funktioner som inte är tillgängliga i Word för webben klickar du på Öppna i Word.

Den här funktionen

Fungerar så här i Word för webben

Layoutvyn Utskriftslayout

I läsvyn visas Word för webben ett dokument som det ser ut i vyn Utskriftslayout. Andra vyer som är tillgängliga i Word-skrivbordsprogrammet (Disposition, Utkast, Webblayout och Helskärmsläsning) är inte tillgängliga i Word för webben. På samma sätt är inte sida vid sida-visning och delade fönster tillgängliga i Word för webben.

Linjaler och stödlinjer

Word för webben inte linjaler och stödlinjer.

Överst på sidan

Funktioner som skiljer sig mellan webbläsaren och huvudprogrammet

När du redigerar ett dokument Word för webben visas det i redigeringsvyn så att du kan redigera och formatera text. I redigeringsvyn visas inte sidformatering, som marginaler eller sidbrytningar, försättsblad eller sidhuvuden och sidfötter. Dessutom visas många typer av objekt som platshållare.

I följande tabeller beskrivs hur Word för webben stöd för funktioner som kan gälla för dina dokument. Om du vill använda fler funktioner än vad som finns Word för webben klickar du på Öppna i Word.

Öppna och spara

Den här funktionen

Fungerar så här i Word för webben

IRM (Information Rights Management)

I Outlook onlinebilagor och SharePoint-bibliotek som är IRM-skyddade öppnas Word för webben dokument för läsning, men inte för redigering. IRM-skydd kan inte läggas till i dokument i Word för webben.

Lösenordsskydd

Word för webben kan inte öppna dokument som är krypterade med lösenord.

Behörighet att ändra

Ett dokument som kräver ett lösenord för att ändra det öppnas Word för webben i läsvyn, men dokumentet kan inte redigeras i webbläsaren. Klicka på Öppna i Word om du vill ta bort redigeringsbegränsningar.

Hantera versioner

Versioner hanteras på servern i stället för i Word för webben. Om dokumentet är lagrat i OneDrive använder du funktionen Versionshistorik i OneDrive. Om dokumentet är lagrat i SharePoint bibliotek kan du se om funktionen Versionshistorik har konfigurerats för biblioteket.

Redigera och formatera

Den här funktionen

Fungerar så här i Word för webben

Kopiera och klistra in

Kopiera och klistra in text och kopiera/klistra in bilder från webben. Texten formateras så att den matchar texten runt den plats där den klistras in i Word för webben.

Teckenformatering

Använd fetstil, ital stil, understrykning, genomstrykning, nedsänkt, upphöjd, teckensnitt, storlek, färg och markering. Du kan också ta bort teckenformatering.

Styckeformatering

Vänsterjustera, högerjustera och centrera stycken. köra text från höger till vänster eller från vänster till höger; öka eller minska indrag justera radavstånd formatera stycken som en punktlista eller numrerad lista. Det går även att rensa formatering.

Numrering och punktlistor

Använd något av flera inbyggda format för numrering eller punktlistor.

Formatmallar

Välja ett inbyggt format från ett galleri. Det går även att rensa formatering. Du kan inte skapa nya formatmallar eller ändra formatmallar i Word för webben.

Sidstorlek

I läsvyn visas Word för webben sidor i den storlek de är avsedda för. Redigering stöds för Letter, Legal, Executive, A4, A5 och anpassade layouter. Om du vet måtten för en vanlig pappersstorlek som inte visas anger du dem i dialogrutan Pappersstorlek. Om du till exempel vill redigera i layouten A3-sidstorlek anger du den anpassade pappersstorleken som 11,69 tum bred och 16,54 tum hög (297 × 420 mm).

Söka

Sök är tillgängligt i både läsvyn och redigeringsvyn. Sök och ersätt är tillgängligt i redigeringsvyn.

Zooma

Använda en av flera zoomnivåer i både redigerings- och läsvyerna.

Rad- och sidbrytningar

Rad- och sidbrytningar visas i Läsvyn. I redigeringsvyn visas sidbrytningar med prickade linjer.

Kolumner

Sidlayouten bevaras men kan inte redigeras i Word för webben. Du kan se vilka kolumner som är kvar i läsvyn.

Tema, sidfärg, vattenstämplar

Tema och sidbakgrunder bevaras i dokumentet, men kan inte redigeras i Word för webben.

Samtidig redigering

Flera personer kan arbeta samtidigt i Word för webben. Samtidig redigering fungerar i hela Word för webben eller senare och i Word för Mac 2011.

Granskning

Den här funktionen

Fungerar så här i Word för webben

Språkverktyg

Kontrollera stavning och grammatik, översätt dokumentet och ange språk för språkkontroll. Word för webben inte en egen ordlista eller en synonymordlista.

Autokorrigering

Word för webben korrigerar vanliga misstag när du skriver, t.ex. genom att byta plats på bokstäver som du skriver i fel ordning (t.ex. ändras "the" till "the"). Om Word för webben en korrigering som du inte vill använda ångrar du den eller ändrar inställningarna i menyn Alternativ för autokorrigering genom att trycka på Ctrl+Z.

Spårade ändringar

Spårade ändringar visas i läsvyn. Du aktiverar eller inaktiverar Spåra ändringar genom att klicka på Öppna i Word.

Objekt

Den här funktionen

Fungerar så här i Word för webben

Hyperlänkar

Infoga, redigera och följa hyperlänkar. Bokmärkeslänkar och korsreferenslänkar fungerar och du kan redigera visningstexten, men inte destinationen, i Word för webben.

Tabeller

Infoga tabeller. Ta bort efter tabell, kolumn eller rad; infoga rader och kolumner; vänsterjustera, högerjustera eller centrera celltext; sammanfoga och dela celler formatera kantlinjer, bakgrunder och tabellformat. Andra tabellfunktioner, till exempel cellstorlek och sorteringsordning, bevaras i dokumentet, men kan inte konfigureras i Word för webben.

Bilder

Infoga bilder eller ClipArt lagrade på datorn eller från Bing. Du kan använda ett antal bildformat, skriva alternativtext, ändra storlek, dra till en ny plats, beskära och rotera. Du kan inte skapa skärmbilder direkt i Word för webben, men skärmbilder i ett dokument visas som bilder i Word för webben.

Figurer, diagram, textrutor, SmartArt, WordArt

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller storleksändras i Word för webben.

Ekvationer, pennanteckningar

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller storleksändras i Word för webben.

Fält, innehållskontroller, försättsbladet

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. I redigeringsvyn visas innehållet i fält och innehållskontroller men kan inte redigeras eller uppdateras. Ett försättsbladet visas som en serie platshållare för element som textrutor.

Sidhuvuden och sidfötter, fotnoter och slutkommentarer

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. De kan visas och redigeras i redigeringsvyn, men de visas inte på rad i dokumentet.

Innehållsförteckning

Det går inte att infoga eller ta bort en innehållsförteckning. Du kan dock uppdatera befintliga innehållsförteckningar för att återspegla de ändringar du gör i dokumentet. Använd skrivbordsprogrammet för att infoga eller ta bort en innehållsförteckning. Du kan navigera i dokumentet med hjälp av innehållsförteckningen i både redigeringsvyn och läsvyn.

Litteraturförteckning, index

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort, men inte redigera eller uppdatera.

Makron

Du kan visa, redigera, skriva ut och dela dokument som innehåller makron, men om du vill köra makrona klickar du på Öppna i Word.

ActiveX, inbäddade OLE-objekt, signaturrad

De visas som förväntat i dokumentet i läsvyn. I redigeringsvyn visas de som platshållare som du kan ta bort men inte redigera. De kan inte flyttas eller storleksändras i Word för webben.

Länkade bilder, inbäddade filer

De behålls i dokumentet, men visas som platshållare i Word för webben. 

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×