Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du behöver ofta skriva ut en pivottabell på det sätt som du vill med hjälp av en kombination av utskriftsfunktioner för kalkylblad och pivottabeller. Om du vill använda de här funktionerna måste du bara ha en rapport i kalkylbladet, eller så måste du ange en utskriftsområde som bara innehåller en rapport.

Tips: Följ de här avsnitten i följd för bästa resultat.

Om du har fler än en Pivottabellrapport i kalkylbladet anger du ett utskriftsområde som bara innehåller den rapport som du vill skriva ut.

 1. Klicka på pivottabellen.

 2. Klicka på Markera i gruppen Åtgärder på fliken Analysera och klicka sedan på Hela pivottabellen.

 3. Klicka på Utskriftsområde i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Ange utskriftsområde.

  Ange utskriftsområde

Sidlayoutvyn är användbar när du vill förbereda dina data för utskrift. Du kan till exempel använda linjalerna för att mäta datas bredd och höjd, ändra sidorienteringen, lägga till eller ändra sidhuvuden och sidfötter, ange marginaler för utskrift och dölja eller visa rad- och kolumnrubriker.

 1. Klicka på Sidlayout i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Tips: Du kan också klicka på Sidlayoutvy Knappbild i statusfältet.

 2. Justera sidlayouten.

Du kan upprepa radetiketterna och kolumnetiketterna för en rapport på varje utskriven sida när utskriftsrubriker. När du ändrar layouten för rapporten så att etiketterna visas i olika rader och kolumner i kalkylbladet upprepas de nya etikettraderna och -kolumnerna automatiskt nästa gång du skriver ut rapporten.

 1. Klicka på Utskriftsrubriker i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskriftsrubriker

 2. I dialogrutan Utskriftsformat kontrollerar du att kryssrutorna Rader högst upp och Kolumner som ska upprepas till vänster är avmarkerade.

 3. Stäng dialogrutan Utskriftsformat .

 4. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera.

 5. I dialogrutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Utskrift och markerar sedan kryssrutan Ange utskriftsrubriker .

 6. Om rapporten har fler än en radetikett och du även vill upprepa de yttre radetikettobjekten på varje sida markerar du kryssrutan Upprepa radetiketter på varje utskriven sida .

När rapporten har flera radetiketter och en sidbrytning hamnar inom en grupp radetikettobjekt kan du ställa in rapporten så att objektetiketterna för de yttre etiketterna upprepas automatiskt högst upp på nästa sida. I en rapport med två eller flera radetiketter är alla utom etiketten längst till höger yttre radetiketter. I följande exempel anges rapporten så att posterna Öst och Kv2 från de yttre radetiketterna Region och Kv skrivs ut på nästa sida efter sidbrytningen.

Skriva ut en pivottabellrapport

1. Sidbrytning i en objektgrupp.

2. Objektetiketter från de yttre radetiketterna upprepas på sidan 2.

 1. Högerklicka på den yttre radetiketten som innehåller de objekt som du vill skriva ut på separata sidor och klicka sedan på Fältinställningar på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Layout & Skriv ut i dialogrutan Fältinställningar.

 3. Markera kryssrutan Infoga sidbrytning efter varje objekt .

Det är en bra idé att granska hela pivottabellen i förhandsgranska sidbrytningar om du behöver göra ytterligare justeringar av sidbrytningarna.

 • Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Du kan infoga nya manuella sidbrytningar och flytta och ta bort automatiska sidbrytningar. Mer information finns i Lägga till, ta bort eller flytta sidbrytningar.

Du kanske inte vill skriva ut knapparna Visa och Dölj. Så här bestämmer du om du vill skriva ut knapparna Visa och Dölj:

 • Om du vill visa eller dölja knapparna visa och dölja i kalkylbladet klickar du på +/- Knappar i gruppen Visa/dölj på fliken Analysera.

 • Så här visar eller döljer du knapparna visa och dölj på den utskrivna rapporten:

  1. Klicka på Alternativ i gruppen Pivottabell på fliken Analysera.

  2. Klicka på fliken Utskrift och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Visa/dölj utskrift när den visas i pivottabellen .

   Obs!: För den här kryssrutan krävs kommandot +/- Knappar i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ för att aktiveras.

 1. Om du vill kontrollera den slutliga utskriftslayouten klickar du på Arkiv > Skriv ut och ser förhandsgranskningen.

  Tangentbordsgenväg  Du kan även trycka på CTRL+F2.

  Gör de slutliga justeringarna efter behov. Mer information finns i Förhandsgranska kalkylbladssidor innan du skriver ut.

 2. När förhandsgranskningen ser rätt ut klickar du på Skriv ut.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×