Innehållsförteckning
×

Du kan skriva ut hela eller delar av kalkylblad och arbetsböcker, ett i taget eller flera samtidigt. Och om de data som du vill skriva ut finns i en Microsoft Excel kan du skriva ut bara Excel tabell.

Du kan också skriva ut en arbetsbok till en fil i stället för en skrivare. Det här är användbart när du behöver skriva ut arbetsboken på en annan typ av skrivare än den du ursprungligen använde för att skriva ut den.

Innan du skriver ut

Innan du skriver ut något Excel bör du komma ihåg att det finns många alternativ som ger optimal utskriftsupplevelse. Mer information finns i Skriva ut i Excel.

Viktigt!: Viss formatering, t.ex. textfärger eller cellskuggning, kan se bra ut på skärmen, men skrivas ut på oväntade sätt när du skriver ut med en svartvit skrivare. Du kan även skriva ut ett kalkylblad med stödlinjer så att informationen, raderna och kolumnerna framhävs i utskriften.

Skriva ut ett eller flera kalkylblad

 1. Markera de kalkylblad som du vill skriva ut. 

 2. Klicka > Skriv uteller tryck på CTRL+P.

 3. Klicka på knappen Skriv ut eller ändra Inställningar innan du klickar på knappen Skriv ut.

Skriva ut en eller flera arbetsböcker

Alla arbetsboksfiler som du vill skriva ut måste finnas i samma mapp.

 1. Klicka på Arkiv > Öppna.

 2. Håll ned Ctrl och klicka på namnet på varje arbetsbok som du vill skriva ut och klicka sedan på Skriv ut.

Skriva ut hela eller delar av ett kalkylblad

 1. Klicka i kalkylbladet och markera det dataområde som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Under Inställningarklickar du på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad och väljer ett lämpligt alternativ.

  Klicka på Skriv ut hela arbetsboken under Inställningar
 4. Klicka på Skriv ut.

  Obs!: Om ett kalkylblad innehåller definierade utskriftsområden skrivs bara utskriftsområdena ut. Om du inte bara vill skriva ut det definierade utskriftsområdet markerar du kryssrutan Ignorera utskriftsområde. Läs mer om att ställa in eller ta bort ett utskriftsområde.

Skriva ut en Excel-tabell

 1. Aktivera tabellen genom att klicka på en cell i tabellen.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

 3. Klicka på pilen bredvid Skriv ut aktiva blad under Inställningar, och välj sedan Skriv ut markerad tabell.

  Skriva ut markerad tabell
 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut en arbetsbok till en fil

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara, eller så trycker du på Ctrl+P.

 2. Välj Skriv till fil under Skrivare.

  Alternativet Skriv till fil
 3. Klicka på Skriv ut.

 4. I dialogrutan Spara utskrift som anger du ett filnamn och klickar sedan på OK. Filen sparas i mappen Dokument

Viktigt!: Om du skriver ut den sparade filen på en annan skrivare kan sidbrytningarna och teckenavstånden ändras.

Skriva ut ett kalkylblad

För bästa resultat när du skriver ut kalkylblad använder du kommandot Skriv ut i Excel på webben, inte i webbläsarens Skriv ut-kommando. Du behöver inte skriva ut hela bladet, utan kan välja precis vilka celler du vill.

Om du vill skriva ut ett cellområde markerar du de aktuella cellerna. Om du vill skriva ut hela kalkylbladet markerar du inget alls.

 1. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriva ut markerade celler

 2. Om du har markerat ett cellområde men vill skriva ut hela kalkylbladet växlar du till Hela arbetsboken innan du klickar på Skriv ut.

  Utskriftsalternativ när du har klickat på Arkiv > Skriv ut

Ändra ett markerat utskriftsområde

I Excel på webben kan du antingen ange ett område som du vill skriva ut eller skriva ut hela kalkylbladet. Om du markerar ett utskriftsområde, men bestämmer dig för att ändra det angivna området, kan du förhandsgranska ändringarna på följande sätt:

 1. I kalkylbladet klickar du på och drar för att markera de celler du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

 3. Om du bara vill skriva ut det markerade området klickar du på Aktuell markering i Utskriftsalternativ.

 4. Om förhandsgranskningen det du vill skriva ut klickar du på Skriv ut.

Om du vill ändra utskriftsmarkeringen stänger du förhandsgranskningen genom att klicka på Xoch upprepar föregående steg.

Om du vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut. Kontrollera att Hela bladet är markerat och klicka på Skriv ut.

Utskriftsalternativ när du har klickat på Arkiv > Skriv ut

Om du har Excel-programmet kan du ange fler utskriftsalternativ. Klicka på Öppna i Excel och markera flera utskriftsområden i ett kalkylblad.

Knappen Redigera i Excel

Skriva ut ett kalkylblad med dolda rader och kolumner

När Excel på webben skriver ut ett kalkylblad med dolda rader eller kolumner i detta kalkylblad skrivs de dolda raderna och kolumnerna inte ut. Om du vill ta med de dolda raderna och kolumnerna måste du ta fram dem innan du skriver ut kalkylbladet.

Du ser om rader eller kolumner är dolda av saknade rubriketiketter eller av de dubbla linjerna som visas på bilden.

dubbla linjer mellan rader och kolumner anger dolda rader eller kolumner

Så här kan du ta fram rader eller kolumner:

 1. Markera området med rubriker som omger de dolda raderna eller kolumnerna. I det här exemplet väljer du alla radrubriker mellan 2 och 7 för att visa raderna 3 och 6.

  markera området med rubriker runt dolda rader eller kolumner

 2. Högerklicka på markeringen och välj Ta fram rader (för kolumner väljer du Ta fram kolumner).

 3. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 4. Klicka på Skriv ut för en förhandsgranskning.

  Förhandsgranskning

 5. I rutan Utskriftsalternativ kontrollerar du att Hela bladet är markerat och klickar på Skriv ut.

Obs!: Rad- och kolumnetiketterna visas inte i förhandsgranskningen och utskriften.

Skriva ut en arbetsbok

Om din Excel på webben bara har ett kalkylblad kan du bara skriva ut kalkylbladet. Men om arbetsboken har flera kalkylblad måste du gå till varje kalkylblad genom att klicka på bladfliken och sedan skriva ut kalkylbladet.

bladflikar

Vet du inte om arbetsboken har några dolda kalkylblad? Så här verifierar du:

 1. Högerklicka på en bladflik.

  Högerklicka på en bladflik för att söka efter dolda kalkylblad.

 2. Om alternativet Ta fram är tillgängligt har arbetsboken ett eller flera dolda kalkylblad. Klicka på Ta fram för att visa och visa kalkylbladets.

 3. När du tar fram ett kalkylblad blir bladfliken i kalkylbladet tillgänglig. Klicka på bladfliken och skriv ut kalkylbladet.

Skriva ut en tabell

Det finns troligen fall där vill du skriva ut endast en del av ett kalkylblad, t.ex. en tabell. Du kan göra det Excel på webben så länge tabellen har färre än 10 000 celler. För kalkylblad med fler än 10 000 celler måste du använda Excel skrivbordsprogrammet.

Så här skriver du ut en tabell:

 1. Om du vill markera alla celler i tabellen klickar du på den första cellen och bläddrar (rullar) till den sista cellen.

  Om tabellen innehåller många kolumner kan du i stället för att bläddra genom cellerna klicka på den första cellen, trycka på och hålla ned Skift-tangenten och sedan klicka på den sista cellen.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut > Skriv ut.

  Skriva ut markerade celler

 3. Välj Aktuell markering om det inte redan är markerat och klicka sedan på Skriv ut.

  Skärmen Utskriftsformat

 4. Om du är nöjd med det du ser i förhandsgranskningen klickar du på Skriv ut. Om du inte är nöjd, stäng vyn och gör önskade ändringar.

  Förhandsgranskning av tabell

Lär dig hur du kan skriva ut en tabell med stödlinjer.

Skriva ut sidnummer i ett kalkylblad

Du kan inte infoga, visa eller skriva ut sidnummer i Excel på webben. Men om du har Excel-programmet kan du lägga till sidnummer antingen längst upp (sidhuvuden) eller längst ned (sidfötter) i kalkylbladet och skriva ut dem.

Använd knappen Öppna i Excel för att öppna arbetsboken, lägg till sidnummer i vyn Sidlayout och skriv sedan ut kalkylbladet från Excel. Gör så här:

 1. Klicka på Öppna i Excel och infoga sidnummer i kalkylblad.

 2. Skriva ut kalkylbladet.

Snabbreferens

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×