Du kan använda Office-programmen för att spara eller konvertera filer till PDF-format så att du kan dela dem eller skriva ut dem med kommersiella skrivare. Och du behöver inte någon annan programvara eller något annat tillägg.

Använd PDF-format när du vill ha en fil som:

 • Visas på samma sätt på de flesta datorer.

 • Har en mindre filstorlek.

 • Har ett branschformat.

Några exempel är meritförteckningar, juridiska dokument, nyhetsbrev, filer som är avsedda att läsas (inte redigeras) och skrivas ut och filer som är avsedda att tryckas.

Viktigt!: Många program, till exempel Microsoft Word, har möjlighet att öppna och redigera PDF-filer. Det räcker inte med att dela något i PDF-format för att säkerställa att mottagaren inte kan redigera filen.

Om du vill exportera eller spara en öppen Office-fil som PDF går du till Arkiv-menyn och klickar på Exportera eller Spara som. Om du behöver stegvisa anvisningar väljer du ett Office-program i den nedrullningsbara listrutan.

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Klicka på PDF eller XPS i gruppen Exportera på fliken Externa data.

  Bild av knappen PDF eller XPS

 3. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i fältet Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Publicera

Den här informationen gäller också Microsoft Excel Starter 2010.

Obs!: Du kan spara Power View-sidor som PDF-filer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  För att komma till dialogrutan Spara som i Excel 2013 eller Excel 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Mer information om dialogrutan Alternativ i Excel finns i Mer om PDF-alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2013 och OneNote 2016

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Exportera.

 3. Klicka på den del i anteckningsboken under Exportera aktuell som du vill spara som PDF.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) under Välj format och klicka sedan på Exportera.

 5. Ange ett namn för anteckningsboken i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 6. Klicka på Spara.

OneNote 2010

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som och sedan på det alternativ som representerar den del av anteckningsboken som du vill spara i PDF-format.

 3. Klicka på PDF (*.pdf) under Spara avsnitt som och klicka på Spara som.

 4. Ange ett namn på anteckningsboken i fältet Filnamn.

 5. Klicka på Spara.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

 1. Gå till flikenArkiv och välj Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som Project 2013 eller Project 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 2. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 3. I listan Filformat väljer du PDF-filer (*.pdf) eller XPS-filer (*.xps) och klickar sedan på Spara.

 4. Välj ett Publiceringsintervall, markera eller avmarkera Inkludera icke utskrivbar information och välj Följer ISO 19500-1 (endast PDF) i dialogrutan Alternativ för dokumentexport.

Formateringstips

Project stöder inte alla formateringsfunktioner i PDF eller XPS, men du kan använda några utskriftsalternativ för att ändra utseendet på det slutgiltiga dokumentet.

Välj Arkiv > Skriv ut och gör önskade ändringar i följande alternativ:

 • Datum

 • Orientering

 • Pappersstorlek

 • Utskriftsformat

I dialogrutan Utskriftsformat kan du ändra alternativen på följande flikar:

 • Marginaler

 • Förklaring

 • Visa

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som Publisher 2013 eller Publisher 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

 5. Om du vill ändra hur dokumentet optimeras klickar du på Ändra. (Klicka på Alternativ i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Ändra bildupplösningen och den icke utskrivbara informationen efter behov.

  • Klicka på Utskriftsalternativ om du vill ändra utskriftsalternativen för dokumentet.

  • Klicka på OK när du är klar.

 6. Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

 7. Klicka på Spara.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Visio 2013 eller Visio 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Visa filen automatiskt efter att den har sparats.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK.

 6. Klicka på Spara.

Word 2013 och nyare

 1. Välj Arkiv > Exportera > Skapa PDF/XPS.

  Knappen Skapa PDF/XPS på fliken Exportera i Word 2016.
 2. Om det finns information i egenskaperna för Word-dokumentet som du inte vill ska tas med i PDF-filen går du till fönstret Publicera som PDF eller XPS och väljer Alternativ. Välj sedan Dokument och avmarkera Dokumentegenskaper. Markera eventuella andra alternativ och välj OK.

  Ta bort dokumentegenskaper för att undvika att dela informationen i PDF-filen.

  Mer information om dokumentegenskaper finns i Visa eller ändra egenskaperna för en Office 2016-fil.

 3. I Publicera som PDF eller XPS går du till den plats där du vill spara filen. Ändra även filnamnet om du vill använda ett annat namn.

 4. Klicka på Publicera

Mer om PDF-alternativ

 • Om du vill skapa en PDF-fil utifrån bara vissa sidor i dokumentet väljer du ett alternativ under Sidintervall.

 • Om du vill ta med spårade ändringar i PDF-filen markerar du Dokument som visar markeringar under Vad ska publiceras?. I annat fall kontrollerar du att Dokument är markerat.

 • Om du vill skapa en uppsättning bokmärken i PDF-filen markerar du Skapa bokmärken med. Välj sedan Rubriker eller, om du har lagt till bokmärken i dokumentet, Ordbokmärken.

 • Om du vill ta med dokumentegenskaper i PDF-filen kontrollerar du att Dokumentegenskaper är markerat.

 • Om du vill göra dokumentet lättare att läsa för skärmläsarprogram markerar du Visa taggar för dokumentstruktur.

 • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A) Det här alternativet återger PDF-dokumentet som version 1.7 PDF som är en arkiveringsstandard. PDF/A hjälper till att säkerställa att ett dokument ser likadant ut när det öppnas i framtiden på en annan dator.

 • Använd bitmappstext när teckensnitt inte kan bäddas in Om teckensnitt inte kan bäddas in i dokumentet använder PDF-filen bitmappsbilder av texten så att PDF-filen ser likadan ut som det ursprungliga dokumentet. Om det här alternativet inte är markerat och filen använder ett teckensnitt som inte kan bäddas in kan PDF-läsaren ersätta det med ett annat teckensnitt.

 • Kryptera dokumentet med ett lösenord Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomsten så att bara personer med lösenordet kan öppna PDF-filen. När du klickar på OK öppnas rutan Kryptera PDF-dokument i Word där du kan ange och bekräfta lösenordet.

Öppna och kopiera innehåll från en PDF-fil i Word

Du kan kopiera valfritt innehåll ur en PDF-fil genom att öppna den i Word.

Gå till Arkiv > Öppna och bläddra till PDF-filen. PDF-innehållet öppnas i en ny fil i Word. Du kan kopiera valfritt innehåll från filen, även bilder och diagram.

Word 2010

Den här informationen gäller också Microsoft Word Starter 2010..

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.
  Om du vill visa dialogrutan Spara som Word 2013 och Word 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. Ange ett namn på filen om du inte redan gjort det i rutan Filnamn.

 4. Klicka på PDF (*.pdf) i listan Spara som.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering.

  • Om dokumentet måste skrivas ut med hög kvalitet klickar du på Standard (publicera online och skriv ut).

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten klickar du på Minsta storlek (publicera online).

 5. Om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ klickar du på Alternativ. Klicka på OK när du är klar.

 6. Klicka på Spara.

Om du vill spara filen som PDF i Office för Mac följer du de här enkla stegen:

 1. Välj fil

 2. Välj Spara som

 3. Välj Filformat längst ned i fönstret

  Använd verktyget filformat i Spara som i Word för att spara i andra format, till exempel PDF
 4. Välj PDF i listan med tillgängliga filformat

 5. Ge filen ett namn, om den inte redan har ett, och välj sedan Exportera

Obs!: I bästa fall för utskriftkanske hyperlänkarna inte konverteras korrekt. Det här är ett känt problem i Word för Mac. 

Viktigt!: 

Du kan använda Word, PowerPoint och OneNote för webben för att konvertera dokument till PDF-filer.

 1. Välj Arkiv > skriv > skriv ut (i PowerPoint väljer du något av tre format).

 2. I den nedrullningsbara menyn under Skrivareväljer du Spara som PDF och sedan Spara.

  Alternativet Spara som PDF för utskrift.

 3. I Explorer-menyn som öppnas kan du namnge PDF-filen och välja var du vill spara den och sedan välja Spara.

Detta skapar en enkel PDF-fil som bevarar det ursprungliga dokumentets layout och format.

Om du vill ha mer kontroll över alternativen för PDF-filer, så att du till exempel kan lägga till bokmärken, använder du skrivbordsprogrammet för att konvertera dokument till PDF-filer. Klicka Öppna i skrivbordsprogrammet i verktygsfältet i PowerPoint och OneNote för att börja använda skrivbordsprogrammet. I Word väljer du först listrutan Redigering och sedan Öppna i skrivbordsapp.

Bild av kommandot Öppna i skrivbordsapp

Om du inte har skrivbordsappen kan du prova eller köpaden senaste versionen av Office nu.

Har du ett förslag för den här funktionen?

Rösta på ett förslag eller dela ett i vår förslagslåda på word.uservoice.com.

Om du vill exportera ditt Word-dokument eller din Excel-arbetsbok till PDF-format i iOS trycker du på knappen Arkiv längst upp till vänster, väljer Exportera och sedan PDF.

Tryck på Arkiv > Exportera om du vill exportera dokumentet till PDF

PDF (Portable Document Format)    bevarar dokumentformatering och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet bibehåller det format som du skapade när filen visas eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder. PDF accepteras av många byråer och organisationer och det finns visningsprogram för fler plattformar än för XPS.

XML Paper Specification (XPS)    är ett elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. Med XPS-formatet ser du till att filen behåller exakt det format som du har tänkt dig och gör det är svårt att ändra data i filen, när den visas online eller skrivs ut.

Viktigt!: De flesta moderna webbläsare kan öppna och visa en PDF-fil. Om du har ett äldre operativsystem kanske du behöver en PDF-läsare installerad på enheten, till exempel Acrobat Reader,som finns i Adobe Systems.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×