Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda Office-programmen för att spara eller konvertera filer till PDF-format så att du kan dela dem eller skriva ut dem med kommersiella skrivare. Och du behöver inte någon annan programvara eller något annat tillägg.

Använd PDF-format när du vill ha en fil som:

 • Visas på samma sätt på de flesta datorer.

 • Har en mindre filstorlek.

 • Har ett branschformat.

Exempel är meritförteckningar, juridiska dokument, nyhetsbrev, filer som är avsedda att läsas (inte redigeras) och skrivas ut samt filer som är avsedda för professionell utskrift.

Viktigt!: Många program, bland annat Microsoft Word, har möjlighet att öppna och redigera PDF-filer. Att bara dela något som en PDF-fil räcker inte för att garantera att mottagaren inte kan redigera filen.

Om du behöver stegvisa anvisningar väljer du ett Office-program i den nedrullningsbara listrutan.

 1. Öppna tabellen eller rapporten som du vill publicera som PDF.

 2. Välj PDF eller XPS i gruppen Exportera på fliken Externa data.

  Bild av knappen PDF eller XPS

 3. Skriv eller välj ett namn för dokumentet i fältet Filnamn .

 4. Välj PDF (*.pdf) i listan Filformat.

  • Om dokumentet kräver hög utskriftskvalitet väljer du Standard (publicera online och skriva ut) .

  • Om filstorlek är viktigare än utskriftskvalitet väljer du Minsta storlek (publicera online).

 5. Välj Alternativ om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ. Välj OK .

 6. Välj Publicera.

Obs!: Du kan spara Power View-sidor som PDF-filer.

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Spara som .
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Excel 2013 eller Excel 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn för filen, om du inte redan har gjort det.

 4. Välj PDF (*.pdf) i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet efter att du har sparat den markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering .

  • Om dokumentet kräver hög utskriftskvalitet väljer du Standard (publicera online och skriva ut) .

  • Om filstorlek är viktigare än utskriftskvalitet väljer du Minsta storlek (publicera online) .

 5. Välj Alternativ om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ. Mer information om dialogrutan Alternativ i Excel finns i Mer om PDF-alternativ . Välj OK när du är klar.

 6. Välj Spara .

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Exportera .

 3. Under Exportera aktuell väljer du vilken del av anteckningsboken du vill spara som PDF.

 4. Under Välj format väljer du PDF (*.pdf) och sedan Exportera .

 5. Ange ett namn för anteckningsboken i fältet Filnamn i dialogrutan Spara som.

 6. Välj Spara .

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Spara som .
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i PowerPoint 2013 eller PowerPoint 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn för filen, om du inte redan har gjort det.

 4. Välj PDF (*.pdf) i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet när du har sparat markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering .

  • Om dokumentet kräver hög utskriftskvalitet väljer du Standard (publicera online och skriva ut) .

  • Om filstorleken är viktigare än utskriftskvaliteten väljer du Minsta storlek (publicera online).

 5. Välj Alternativ om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ. Välj OK när du är klar.

 6. Välj Spara .

 1. På fliken Arkiv väljer du Spara som .
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Project 2013 eller Project 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 2. I rutan Filnamn anger du ett namn för filen, om du inte redan har gjort det.

 3. I listan Filformat väljer du PDF-filer (*.pdf) eller XPS-filer (*.xps) och väljer sedan Spara .

 4. I dialogrutan Alternativ för dokumentexport väljer du ett publiceringsintervall , om du vill inkludera icke utskringsinformation och ISO 19500-1-efterlevnad (endast PDF).

Formateringstips

Project stöder inte alla formateringsfunktioner i PDF eller XPS, men du kan använda några utskriftsalternativ för att ändra utseendet på det slutgiltiga dokumentet.

Välj Arkiv > Skriv ut och ändra sedan något av följande alternativ:

 • Datum

 • Orientering

 • Pappersstorlek

 • Utskriftsformat

I dialogrutan Utskriftsformat kan du ändra alternativen på följande flikar:

 • Marginaler

 • Förklaring

 • Visa

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Spara som .
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Publisher 2013 eller Publisher 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn för filen, om du inte redan har gjort det.

 4. Välj PDF (*.pdf) i listan Filformat.

 5. Om du vill ändra hur dokumentet optimeras väljer du Ändra . (Välj Alternativ i Publisher 2013 eller Publisher 2016.)

  • Ändra bildupplösningen och den icke utskrivbara informationen efter behov.

  • Välj Utskriftsalternativ om du vill ändra utskriftsalternativen för dokumentet.

  • Välj OK när du är klar.

 6. Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet när du har sparat markerar du kryssrutan Öppna fil efter publicering .

 7. Välj Spara .

 1. Välj fliken Arkiv .

 2. Välj Spara som .
  Om du vill visa dialogrutan Spara som i Visio 2013 eller Visio 2016 måste du välja en plats och en mapp.

 3. I rutan Filnamn anger du ett namn för filen, om du inte redan har gjort det.

 4. Välj PDF (*.pdf) i listan Filformat.

  • Om du vill att filen ska öppnas i det valda formatet när du har sparat den markerar du kryssrutan Visa filen automatiskt när du har sparat den.

  • Om dokumentet kräver hög utskriftskvalitet väljer du Standard (publicera online och skriva ut) .

  • Om filstorlek är viktigare än utskriftskvalitet väljer du Minsta storlek (publicera online) .

 5. Välj Alternativ om du vill ange vilken sida som ska skrivas ut, välja om markeringar ska skrivas ut eller välja utdataalternativ. Välj OK .

 6. Välj Spara .

 1. Om filen har sparats tidigare väljer du Arkiv > Spara en kopia.
  Om filen inte har sparats väljer du Arkiv > Spara som.

 2. Välj Bläddra för att välja den plats på datorn där du vill spara filen.

 3. Välj PDF i listrutan.

  Bild som visar val av PDF (*.pdf) från listrutemenyn

 4. Välj Spara.

Välj Fler alternativ > Alternativ för att anpassa PDF-filen.

 • Om du bara vill skapa en PDF-fil från några av sidorna i dokumentet väljer du ett alternativ under Sidintervall.

 • Om du vill ta med spårade ändringar i PDF-filen går du till Publicera vad och väljer Dokument som visar markeringar. I annat fall kontrollerar du att Dokument är markerat.

 • Om du vill skapa en uppsättning bokmärken i PDF-filen väljer du Skapa bokmärken med. Välj sedan Rubriker eller, om du har lagt till bokmärken i dokumentet, Word-bokmärken.

 • Om du vill ta med dokumentegenskaper i PDF-filen kontrollerar du att Dokumentegenskaper är markerat.

 • Om du vill göra dokumentet enklare att läsa i skärmläsarprogram väljer du Taggar för dokumentstruktur för tillgänglighet.

 • ISO 19005-1-kompatibel (PDF/A) Det här alternativet återger PDF-dokumentet som version 1.7 PDF som är en arkiveringsstandard. PDF/A hjälper till att säkerställa att ett dokument ser likadant ut när det öppnas i framtiden på en annan dator.

 • Bitmappstext när teckensnitt kanske inte är inbäddade Om teckensnitt inte kan bäddas in i dokumentet använder PDF-filen bitmappsbilder av texten så att PDF-filen ser likadan ut som det ursprungliga dokumentet. Om det här alternativet inte är markerat och filen använder ett teckensnitt som inte kan bäddas in kan PDF-läsaren ersätta det med ett annat teckensnitt.

 • Kryptera dokumentet med ett lösenord Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomsten så att bara personer med lösenordet kan öppna PDF-filen. När du väljer OK öppnas rutan Kryptera PDF-dokument i Word, där du kan skriva och ange ett lösenord igen.

Öppna och kopiera innehåll från en PDF-fil i Word

Du kan kopiera valfritt innehåll ur en PDF-fil genom att öppna den i Word.

Gå till Arkiv > Öppna och bläddra till PDF-filen. PDF-innehållet öppnas i en ny fil i Word. Du kan kopiera valfritt innehåll från filen, även bilder och diagram.

Följ de här enkla stegen om du vill spara filen som en PDF-fil i Office för Mac:

 1. Välj Arkiv.

 2. Välj Spara som.

 3. Välj Filformat längst ned i fönstret.

  Använd verktyget filformat i Spara som i Word för att spara i andra format, till exempel PDF
 4. Välj PDF i listan med tillgängliga filformat.

 5. Ge filen ett namn, om den inte redan har ett, och välj sedan Exportera.

Obs!: När du använder Bäst för utskrift kanske hyperlänkarna inte konverteras korrekt. Det här är ett känt problem i Word för Mac.

Viktigt!: 

Du kan använda Word, PowerPoint och OneNote för webben för att konvertera dokumentet till en PDF-fil.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut > Skriv ut (i PowerPoint väljer du ett av tre format).

 2. I den nedrullningsbara menyn under Skrivare väljer du Spara som PDF och sedan Spara.

  Alternativet Spara som PDF för utskrift.

 3. I Utforskaren-menyn som öppnas kan du namnge PDF-filen och välja var du vill spara den och sedan välja Spara.

Detta skapar en enkel PDF-fil som bevarar det ursprungliga dokumentets layout och format.

Om du behöver mer kontroll över alternativen för PDF-filen, till exempel lägga till bokmärken, kan du använda skrivbordsappen för att konvertera dokumentet till en PDF-fil. Välj Öppna i skrivbordsappen i verktygsfältet i PowerPoint och OneNote för att börja använda skrivbordsprogrammet. I Word väljer du först listrutan Redigering och sedan Öppna i skrivbordsprogrammet .

Bild av kommandot Öppna i skrivbordsapp

Om du inte äger skrivbordsappen kan du prova eller köpa Microsoft 365.

Om du vill exportera ett Word-dokument eller en Excel-arbetsbok till PDF-format i iOS trycker du på knappen Arkiv längst upp till vänster, väljer Exportera och sedan PDF.

Tryck på Arkiv > Exportera om du vill exportera dokumentet till PDF

PDF (Portable Document Format) bevarar dokumentformatering och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet bibehåller det format som du skapade när filen visas eller skrivs ut. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska mångfaldigas med externa tryckmetoder. PDF accepteras av många byråer och organisationer och det finns visningsprogram för fler plattformar än för XPS.

XML Paper Specification (XPS) är ett elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och möjliggör fildelning. Med XPS-formatet ser du till att filen behåller exakt det format som du har tänkt dig och gör det är svårt att ändra data i filen, när den visas online eller skrivs ut.

Viktigt!: De flesta moderna webbläsare kan öppna och visa en PDF-fil. Om du har ett äldre operativsystem kanske du måste ha en PDF-läsare installerad på enheten, till exempel Acrobat Reader, tillgänglig från Adobe Systems.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×