Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan spara en hel arbetsbok, inklusive flikar för navigering mellan kalkylblad, eller delar av en arbetsbok, som ett område eller ett diagram på en statisk webbsida, så att användarna kan visa dina Microsoft Office Excel-data på webben. Om du till exempel har försäljningssiffror på ett Excel-kalkylblad kan du spara siffrorna med ett diagram för att jämföra siffrorna, och användarna kan visa informationen utan att behöva öppna Office Excel.

Vad vill du göra?

Mer information om att spara Excel-data till en statisk webbsida

När du sparar Excel-data till en statisk webbsida är det viktigt att vara bekant med funktionen Publicera automatiskt på nytt, veta var stödfilerna finns, hur hyperlänkar definieras och skillnaderna mellan att öppna en sparad webbsida igen jämfört med att öppna den ursprungliga arbetsboken igen.

Använda funktionen Publicera automatiskt på nytt

Varje gång du sparar en arbetsbok kan du publicera den automatiskt igen på webben genom att markera rutan Publicera automatiskt på nytt varje gång arbetsboken sparas i dialogrutan Publicera som webbsida. (Klicka på Spara som på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007), välj ett webbsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml) och klicka sedan på Publicera.)

Ibland kan det hända att du inte vill publicera objekt i arbetsboken igen automatiskt, till exempel om du:

 • Har angett konfidentiell eller känslig information som inte ska sparas på en offentlig plats.

 • Är tillfälligt bortkopplad från en nätverks- eller Webbserver-plats.

 • Sparar en arbetsbok som skapats av någon som inte är en pålitlig källa (arbetsboken kan innehålla makron som samlar in information från en nätverksplats med hjälp av dina autentiseringsuppgifter, och sedan sparar informationen på en offentlig plats).

Vid behov kan du göra funktionen Publicera automatiskt på nytt tillfälligt otillgänglig (för den aktuella sessionen som du öppnar och stänger) eller permanent otillgänglig (varje gång du öppnar, sparar och stänger).

Om stödfiler och hyperlänkar för webbsidor

Webbsidor innehåller ofta bilder och andra stödfiler filer samt hyperlänkar till andra webbsidor. När stödfiler eller sidor flyttas är det inte säkert att webbsidan som hänvisar till dem fungerar korrekt.

Stödfiler

När du sparar en arbetsbok eller ett kalkylblad som en webbsida (.htm, .html) skapar Excel en stödmapp med namnet ”filnamn_ filer” där alla sidans stödfiler sparas, till exempel punkter, bakgrunder och grafik. Om filen till exempel heter sida1.htm skapas en undermapp som heter sida1_ filer i Excel. Excel tilldelar också namn, till exempel bild001.jpg och bild002.gif till stödfilerna.

Om du flyttar eller kopierar webbsidan till en annan plats, måste du också flytta stödmappen så att alla länkar till webbsidan bevaras. När du sparar igen till en annan plats kopierar Excel stödmappen automatiskt.

Säg att du har webbsidan: http://exempel.microsoft.se/sida1.htm. Den innehåller punkter som lagras i en stödmapp: http://exempel.microsoft.se/sida1_ filer. Punktfilernas relativa sökvägar blir då: /sida1_ filer/bild001.gif och /sida1_ filer/bild002.gif. Om du flyttar sida1.htm till en nya plats (som http://exempel.microsoft.se/) måste du också flytta mappen med stödfiler (sida1_ filer) till http://exempel.microsoft.se/.

Relativa och absoluta hyperlänkar

När du skapar webbsidor hanterar Excel automatiskt relaterade filer och hyperlänkar så att bilder visas och länkarna fungerar när sidan placeras på den slutliga Webbserver.

När alla filer – till exempel punkter, navigeringsknappar, bakgrunder, grafik och webbsidor som du skapar hyperlänkar till – placerats, eller sparats på samma webbserver, hanteras länkarna som relativa länkar av Excel.

Hyperlänkar till webbplatser på andra servrar, till exempel en lista över dina favoritplatser på webben, hanteras som absoluta länkar – det vill säga fasta filplatser.

När du sparar webbsidor till en annan plats, förblir länkar som inte kan konverteras till relativa länkar absoluta länkar.

När du tar bort element som har sparats som relativa länkar tas motsvarande stödfiler från stödmappen automatiskt bort.

Språkspecifika namn på stödfiler för webbsidor

Suffixet indikerar språket för versionen av Microsoft Office-system som användes för att spara filen som en webbsida. Säg att du använder den nederländska versionen av Microsoft Office-systemet för att spara filen sida1 som en webbsida. Standardnamnet på stödmappen är då Sida1_bestanden. Följande avsnitt innehåller en fullständig lista över språk och standardnamn för mappar.

Språk och standardnamn för mappar

Språk

Standardnamn för stödmappar

Arabiska

.files

Baskiska

_fitxategiak

Brasiliansk portugisiska

_arquivos

Bulgariska

.files

Katalanska

_fitxers

Kinesiska (förenklad)

.files

Kinesiska (traditionell)

.files

Kroatiska

_datoteke

Tjeckiska

_soubory

Danska

-filer

Nederländska

_bestanden

Engelska

_files

Estniska

_failid

Finska

_tiedostot

Franska

_fichiers

Tyska

-Dateien

Grekiska

.files

Hebreiska

.files

Hindi

.files

Ungerska

_elemei

Italienska

-file

Japanska

.files

Koreanska

.files

Lettiska

_fails

Litauiska

_bylos

Norska

-filer

Polska

_pliki

Portugisiska

_ficheiros

Rumänska

.files

Ryska

.files

Serbiska (kyrillisk skrift)

.files

Serbiska (latinsk)

_fajlovi

Slovakiska

.files

Slovenska

_datoteke

Spanska

_archivos

Svenska

-filer

Thailändska

.files

Turkiska

_dosyalar

Ukrainska

.files

Vietnamesiska

.files

Obs!: Om du sparar webbsidan med ett kort filnamn (högst åtta tecken plus filtillägget på tre tecken) genom att avmarkera kryssrutan Använda långa filnamn när det är möjligt i dialogrutan Webbalternativ blir stödmappens namn namnet på webbsidan utan ordet ”filer”.

Öppna en sparad webbsida igen i Excel

När du sparar en Excel-arbetsbok som en webbsida kan du öppna webbsidefilen i Excel, göra ändringar och sedan spara filen. Inte alla Excel-funktioner bevaras i filen, och du kanske inte kan göra lika mycket ändringar i dem som i originalet. Om du till exempel sparar ett diagram som en webbsida blir diagrammet en separat bild och kan inte längre ändras på sidan. Om du däremot sparar en hel arbetsbok som innehåller ett diagram sparas själva diagrammet i stället för bara en bild, och diagrammet kan därför ändras när du öppnar filen igen.

För bästa resultat rekommenderar Microsoft att du använder den ursprungliga arbetsboken (*.xlsx) som ditt ”master”-exemplar som du öppnar, gör ändringar i, sparar som en arbetsbok och sedan sparar som en webbsida.

Överst på sidan

Spara Excel-data på en statisk webbsida

 1. Klicka på Spara som på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007).

  Dialogrutan Spara som visas.

 2. Gör något av följande i listrutan:

  • Om du vill spara till en webbsida och skapa stödfiler och -mappar väljer du Webbsida (*.htm, *.html).

  • Om du vill spara till en enkel webbsidefil med inbäddade stödfiler i webbsidan väljer du Enkel webbsidefil (*.mht, *.mhl).

 3. Om du redan har markerat objektet som du vill spara klickar du på Spara så är det klart. Annars fortsätter du med följande steg.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill spara hela arbetsboken, inklusive flikar för navigering mellan kalkylbladen i arbetsboken, klickar du på Hela arbetsboken.

  • Om du vill spara den aktuella markeringen i kalkylbladet klickar du på Markering: Blad.

 5. Klicka på Publicera

  Dialogrutan Publicera som webbsida visas.

 6. Välj något av följande i rutan Välj under Element som ska publiceras:

Objekt

Åtgärd

Hela arbetsboken    

Välj Hela arbetsboken. Hela arbetsboken sparas, inklusive flikar så att användarna kan navigera mellan de olika kalkylbladen.

Hela kalkylbladet    

Välj Objekt i kalkylbladsnamn och välj sedan Allt innehåll för kalkylbladsnamn.

Objekt    

Välj Objekt i kalkylbladsnamn och välj sedan objektet som du vill spara, till exempel en Pivottabellrapport eller ett diagram. Objekt omfattar inte cellområden.

Cellområden    

Markera Cellområde och om markeringsrutan inte innehåller det område du vill använda klickar du på kalkylbladet (dialogrutan döljs till en markeringsruta), markerar ett cellområde från Excel-arbetsboken och klickar sedan på Visa dialogruta Knappbild.

Diagram    

Välj Objekt i kalkylbladsnamn och välj sedan Diagram x.

Filtrerade områden    

Välj Objekt i kalkylbladsnamn och välj sedan Autofilter-objektet som du vill spara.

Externa dataområden    

Välj Objekt i kalkylbladsnamn och välj sedan det frågeobjekt som du vill spara.

Publicera om    

Om du vill publicera om ett kalkylblad eller objekt som du redan har publicerat, markerar du Tidigare publicerade element och väljer sedan det kalkylblad eller objekt som du vill publicera om. Om du inte vill publicera om ett objekt markerar du det och klickar på Ta bort. Klicka på ett annat objekt i listan om du vill fortsätta att publicera.

 1. Om du vill lägga till en rubrik som centreras över markeringen och i namnlisten i webbläsaren klickar du på Ändra under Publicera som. Skriv in rubriken och klicka sedan på OK.

 2. Bredvid rutan Filnamn klickar du på Bläddra, går till enheten, mappen, Webbmapp, Webbserver, HTTP-webbplatsen eller FTP-platsen där du vill spara webbsidan och klickar sedan på OK.

  Du kan också välja att göra tillägg till eller ersätta en befintlig webbsida, förutsatt att du har behörighet att ändra webbsidan och har åtkomst till filen.

  Tips: När du skapar en webbsida är det en bra idé att spara webbsidan på den lokala hårddisken så att du kan göra de ändringar eller korrigeringar som behövs innan du publicerar webbsidan på en offentlig eller delad plats.

 3. Om du vill visa webbsidan i webbläsaren när den har sparats markerar du kryssrutan Öppna publicerad webbsida i webbläsaren.

  Obs!: Om du vill förhandsgranska sidan utan att spara den använder du kommandot Förhandsgranska webbsida som kan läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Markera kryssrutan Publicera automatiskt på nytt varje gång arbetsboken sparas om du planerar att göra ändringar i arbetsboken senare och vill publicera om objekten automatiskt varje gång arbetsboken sparas.

 5. Gör något av följande om du vill ändra ytterligare relaterade alternativ:

  • Om du vill ändra webbsidealternativ klickar du på pilen bredvid Verktyg och sedan på Webbalternativ. Mer information finns i Alternativ för webbsida.

  • Om du vill ändra bildkomprimeringsalternativ klickar du på pilen bredvid Verktyg och sedan på Komprimera bilder. Mer information finns i Minska filstorleken för bilder.

 6. Klicka på Publicera

 7. Om du sparar till en befintlig webbsida visas ett meddelande. Gör något av följande:

  • Klicka på Ersätt fil om du vill skriva över den befintliga filen.

  • Klicka på Lägg till i filen om du vill lägga till data i slutet av webbsidan.

Överst på sidan

Aktivera funktionen Publicera automatiskt på nytt eller göra den otillgänglig

Om du har aktiverat funktionen Publicera automatiskt på nytt visas ett meddelande varje gång du sparar arbetsboken. Du kan göra funktionen Publicera automatiskt på nytt tillfälligt eller permanent otillgänglig, eller så kan du behålla den. Du kan även bestämma hur meddelandet visas.

Obs!: Du kan se att en arbetsbok är inställd för att Publicera automatiskt på nytt när Publiceras till sida: filnamn visas i statusfält när du sparar arbetsboken.

Göra Publicera automatiskt på nytt tillfälligt otillgänglig

Gör så här när meddelandet visas:

 1. Markera alternativet Inaktivera funktionen Publicera automatiskt på nytt medan arbetsboken är öppen.

 2. Klicka på OK.

  Publicera automatiskt på nytt är inte tillgänglig enbart för den aktuella sessionen av arbetsboken, eller tills du stänger arbetsboken. Publicera automatiskt på nytt aktiveras nästa gång du öppnar arbetsboken.

Inaktivera Publicera automatiskt på nytt permanent

 1. Öppna den arbetsbok som är inställd för att automatiskt publiceras på nytt.

 2. Klicka på Spara som på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007), välj ett webbsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml) och klicka sedan på Publicera.

 3. Klicka på Tidigare publicerade element i listan Välj.

 4. Markera det element som du inte vill ska publiceras om automatiskt och klicka på Ta bort. Upprepa för varje element som du inte vill ska publiceras på nytt automatiskt.

 5. Klicka på Stäng.

 6. Om du vill spara ändringen i arbetsboken klickar du på Spara på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007).

Fortsätta med Publicera automatiskt på nytt

Gör så här när meddelandet visas:

 • Klicka på Aktivera funktionen Publicera automatiskt på nytt i meddelandet som visas varje gång arbetsboken sparas.

Hantera visningen av meddelandet för Publicera automatiskt på nytt

Markera kryssrutan Visa inte det här meddelandet igen om du inte vill att meddelandet ska visas varje gång du sparar arbetsboken. Tänk på att den här inställningen gäller för alla Excel-arbetsböcker som är inställda för att publicera automatiskt på nytt.

Överst på sidan

Publicera automatiskt på nytt – fel och varningar

Följande felmeddelanden och varningar kan visas när du använder funktionen Publicera automatiskt på nytt.

VARNING! Externa referenser konverteras till värden i <filnamn/sökväg>

Arbetsboken du publicerar på nytt innehåller referenser till andra arbetsböcker, sidor eller dokument, till exempel en länk från Arbetsbok1.xls som hämtar värdet i cell A1 i Arbetsbok2.xls. Externa referenser stöds inte i den publicerade webbsidan och referensen konverteras därför till det senast hämtade värdet på webbsidan. Referensen i arbetsboken förändras däremot inte.

VARNING! Dolda formler skyddas inte längre i <filnamn/sökväg>

Dolda formler blir synliga på publicerade webbsidor. Om du inte vill att dolda formler ska visas på webbsidan kan du ta bort dem innan du sparar och publicerar på nytt.

VARNING! Alternativet Visad precision stöds inte i <filnamn/sökväg>

I den här arbetsboken används alternativet Precision som visas, som är tillgängligt under avsnittet Beräkningsalternativ i kategorin Formler i dialogrutan Excel-alternativ (klicka på Excel-alternativ på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007). Det innebär att lagrade värden i celler inte längre är exakta till 15 siffror, utan är exakta för det visade värdet i cellen. Eftersom precision som visas inte stöds på webbsidor kommer resultat av formler eller värden som du anger eller ändrar på webbsidan som publicerats från den här arbetsboken inte längre att använda alternativet Precision som visas för dem.

VARNING! Datumsystemet 1904 konverteras till datumsystemet 1900 i <filnamn/sökväg>

Den här arbetsboken använder datumsystemet 1904, ett alternativ som är tillgängligt under avsnittet Vid beräkning av arbetsboken i kategorin Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ (klicka på Excel-alternativ på fliken Arkiv (Microsoft Office-knappenBild av Office-knappen i Excel 2007). Det här alternativet används vanligtvis för Macintosh-kompatibilitet och ändrar startdatumet från vilket alla datum beräknas i Microsoft Excel från 1 januari 1900 till 2 januari 1904. Eftersom webbsidor inte stöder 1904-datumsystemet konverteras datumen till 1900-datumsystemet på webbsidan och kan visa en skillnad på ungefär fyra år.

FEL: Det går inte att komma åt <filnamn/sökväg>

Elementen som du publicerar på nytt kan inte sparas på den plats där de har publicerats tidigare.

 • Kontrollera att webbplatsen eller servern som du publicerar till fungerar korrekt.

 • Ta reda på om platsen där du publicerat tidigare har ändrat namn eller flyttats.

 • Se till att du har rätt behörighet till den plats där dina element har publicerats tidigare.

FEL: Det finns skyddade data i <filnamn/sökväg>

Skyddade data kan inte sparas på en webbsida. Om du vill publicera arbetsboken på nytt måste du först ta bort skyddet för skyddade data och ta bort alla lösenord. Om det behövs flyttar du konfidentiell eller känslig information till en arbetsbok som du inte ska publicera.

FEL: Den här filen <filnamn/sökväg> har fel format

Du kan inte använda funktionen Publicera automatiskt på nytt för att publicera Microsoft Excel-data till en fil som inte har ett webbsideformat (.htm, .html, .mht, .mhtml). Se till att publicera på en sida i ett HTML-format.

FEL: Tidigare publicerade data har tagits bort från <filnamn/sökväg>

Element i arbetsboken som konfigurerats för att Publicera automatiskt på nytt finns inte längre.

FEL: Det finns inte tillräckligt med minne för att publicera <filnamn/sökväg>

 • Stäng alla program och fönster på skrivbordet som inte används så att mer tillgängligt minne frigörs.

 • Kontrollera mängden ledigt diskutrymme på platsen där du vill publicera och se till att det finns tillräckligt för webbsidan.

 • Kontrollera att du inte har överskridit gränserna för ditt tilldelade utrymme på platsen där du publicerar.

 • Försök att minska arbetsbokens filstorlek genom att ta bort blad, objekt eller element som inte behövs.

 • Kontrollera hur mycket diskutrymme som finns på datorn. Ta bort onödiga filer från hårddisken.

 • Kontrollera att RAM-minnet (Random Access Memory) på datorn fungerar och att det finns tillräckligt med minne enligt rekommendationen för din version av Microsoft Office eller Office Excel.

Överst på sidan

Ändra webbsidans rubrik när du sparar

Webbsidans rubrik visas i webbläsarens verktygsfält, ger en rubrik för sidan när den läggs till i Favoriter och visar en rubrik för sidan i sökmotorresultat. Det är viktigt för SEO att använda en rubrik som exakt återspeglar vad sidan innehåller, och är inte för kort eller för lång.

 1. Klicka på Arkiv > Spara som > bläddra.

 2. I dialogrutan Spara som väljer du Webbsida med en enda fil.

 3. Klicka på Ändra rubrik och skriv önskad rubrik i dialogrutan Ange text och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Problem med att spara till en webbsida

Följande problem kan inträffa när du sparar en arbetsbok till en webbsida:

Problem: Villkorsstyrd formatering visas inte

Villkorsstyrd formatering stöds inte med webbsidor med enkel fil (.mht, .mhtml). i stället använda filformatet Webbsida (.htm .html). Datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar stöds inte i något av formaten.

Problem: Texten i en cell klipps av när jag sparar data som en webbsida

Prova följande om du upptäcker att texten i en cell trunkeras eller inte visas i sin helhet:

Ändra celler som innehåller automatiskt radbruten text     Du kanske har formaterat celler med radbruten text innan du sparade data som en webbsida. Förhindra att texten klipps av när du sparar den genom att korta ned texten, använda flera celler för text eller bredda kolumnen i kalkylbladet och spara sedan.

Bredda kolumnen som innehåller texten     Om texten i en cell överlappar med en annan cell kan det hända att den överlappande delen inte sparas. Bredda kolumnen som innehåller texten så att den inte överlappar med andra celler.

Justera texten     Om du ser att text klipps av i en cell, texten var längre än cellen när den sparades, och texten högerjusterades eller centrerades. Redigera den ursprungliga arbetsboken och justera texten åt vänster (indrag).

Problem: Roterad text visas inte korrekt när jag sparar data som en webbsida

Du kan inte använda roterad eller lodrät text när du sparar Excel-data som en webbsida. Roterad och lodrät text omvandlas till vågrät text.

Problem: Objekt som sparas på en befintlig webbsida visas alltid längst ned på sidan

När du sparar Excel-data på en befintlig webbsida placeras data alltid längst ned på sidan.

Du kan flytta Excel-data till en annan plats på webbsidan genom att öppna webbsidan i ett designprogram, som Microsoft Office SharePoint Designer, och ordna om objekten.

Problem: Jag har flyttat webbsidan till en annan plats och vissa av länkarna fungerar inte längre

När du sparar en webbsida sparar Excel som standard alla stödfiler, som punkter, bakgrunder och grafik, i en stödundermapp. Om du flyttar eller kopierar webbsidan till en annan plats, måste du också flytta stödmappen så att alla länkar till stödfilerna bevaras.

Problem: Ett rött kryss visas på webbsidan

Ett rött kryss indikerar att det saknas en bild. Om du flyttar eller kopierar webbsidan till en ny plats utan stödfilerna kan länkarna till grafik (som bilder, punkter och bakgrunder) brytas.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×