Stöd för skärmläsare för E-post och Kalender för Windows 10

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

På den här sidan hittar du länkar till hjälpartiklar om hjälpmedel som är avsedda för personer som använder skärmläsare med E-post och Kalender för Windows 10. Information om hur du skapar e-postmeddelanden som är tillgängliga för personer med funktionshinder finns i Göra e-postmeddelanden och kalenderhändelser tillgängliga för personer med funktionshinder.

Kom igång att använda hjälpmedelsfunktioner iMail ochKalender

Arbeta med Mail

Arbeta medKalender

Se även

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×