Relaterade ämnen
×
Presentera bildspel
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Presentera bildspel

Starta presentationen och se dina anteckningar i föredragshållarvyn

Vyn för föredragshållaren är praktisk när du vill visa en presentation med stödanteckningar på en dator (till exempel en bärbar Mac), medan bara bilderna visas på skärmen som åhörarna ser (till exempel en större skärm som den projiceras på).

Om du använder en nyare version av PowerPoint ansluter du bildskärmarna och PowerPoint konfigurerar automatiskt föredragshållarvyn åt dig.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Börja presentera

Välj Från början i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel.

Starta ett bildspel från början.

Om du arbetar med PowerPoint på en enda bildskärm och vill visa föredragshållarvyn går du till vyn Bildspel, väljer Knappen Visa föredragshållarvyn i PowerPoint. i kontrollfältet längst ned till vänster och väljer sedan Visa föredragshållarvy.

Använda kontrollerna i föredragshållarvyn

 • Välj Föregående eller Nästa om du vill gå till den förra bilden eller till nästa bild.

  Föredragshållarvyn – knapparna Bakåt och Nästa

 • Om du vill visa alla bilder i en presentation väljer du Se alla bilder.

  Klicka på Bildnavigatören för att visa alla bilder

  Tips: Du ser miniatyrer av alla bilder i din presentation (som visas nedan) som gör det enklare att hoppa till en specifik bild i spelet.

  Ett rutnät med miniatyrbilder av alla bilder i presentationen.

 • Om du vill se en detalj på bilden på nära håll klickar du på Zooma in bild och pekar sedan på den del som du vill se.

  Zooma in bilden

  Mer information om hur du zoomar in finns i Zooma in på en del av en bild.

 • Om du vill peka eller skriva på bilderna under presentationen klickar du på Verktyg för penna och laserpekare.

  Använd pennan eller laserverktyget för att peka på eller skriva på bilder

  Tryck på ESC när du vill stänga av pennan, laserpekaren eller överstrykningspennan.

 • Om du vill dölja eller visa den aktuella bilden i presentationen väljer du Aktivera eller inaktivera svart bildspel.

  Mörklägg en bild eller ta bort mörkläggningen

Du kan använda PowerPoint på din smartphone som en fjärrkontroll för att köra presentationen och visa stödanteckningar. Mer information, inklusive en kort video, finns i </c0>Använda en laserpekare på din smartphone när du presenterar i PowerPoint</c0>.

Växla mellan skärmar med föredragshållarvy och bildspelsvy

Om du manuellt vill bestämma vilken skärm som ska visa dina anteckningar i föredragshållarvyn och vilken som bara ska visa själva bildspelet går du till aktivitetsfältet högst upp i föredragshållarvyn, väljer Bildskärmsinställningar och väljer sedan Växla mellan föredragshållarvy och bildspel.

Visa inställningar i Föredragshållarvyn

Anteckningar i föredragshållarvyn

Tips: Du kan lägga till anteckningar antingen när du presenterar, direkt från föredragshållarvyn eller när du redigerar presentationen. Information om hur du lägger till stödanteckningar i presentationen finns i Lägga till stödanteckningar i bilder.

När datorn är ansluten till en projektor och bildspelet inleds Den här knappen startar ett bildspel som börjar på den första bilden i presentationen. visas föredragshållarvyn på skärmen medan bara bilderna visas på projektorn. I föredragshållarvyn kan du se dina anteckningar under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Föredragshållarvyn i PowerPoint 2016 med en cirkel runt stödanteckningarna

Anteckningarna visas i en ruta till höger. Om du behöver lägga till eller ta bort något klickar du bara i textrutan för att redigera det. Texten radbryts automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs. Du kan ändra storleken på texten i fönstret Anteckningar med hjälp av de två knapparna i det nedre vänstra hörnet av fönstret:

Ändra storlek på texten i anteckningsrutan i föredragshållarvyn

Om du vill ändra storlek på fönstren i föredragshållarvyn pekar du med musen på den lodräta linje som separerar dem, och klickar sedan och drar.

Tips: Om du inte behöver se den aktuella bilden i föredragshållarvyn överhuvudtaget, och vill att dina anteckningar ska vara större, drar du den lodräta avgränsningslinjen hela vägen till vänster.

Stänga av föredragshållarvyn

Om du vill stänga av föredragshållarvyn medan du visar presentationen för andra:

Gå till fliken Bildspel i menyfliksområdet och avmarkera kryssrutan Använd föredragshållarvy.

På fliken Bildspel i PowerPoint finns en kryssruta som styr om föredragshållarvyn används när du visar en presentation för andra.

Hålla bilderna uppdaterade

Om du arbetar med en grupp personer för att skapa ditt bildspel kan det hända att det görs ändringar i bilderna ända till sista minuten. Vanligtvis uppdateras inte bilderna när du startat presentationen. Om du använder PowerPoint för Microsoft 365 kan du välja att låta bilderna uppdateras av gruppen även när du håller presentationen så att du alltid har de senaste ändringarna.

Du kan aktivera detta genom att gå till fliken Bildspel i menyfliksområdet, välja Konfigurera bildspel och markera kryssrutan Håll bilderna uppdaterade.  

Gruppen Visa alternativ i Konfigurera bildspel, med Håll bilderna uppdaterade aktiverat.

Om du redan har börjat med presentationen och vill vara säker på att inställningen är aktiverad kan du kontrollera det från föredragshållarvyn. Välj knappen Fler bildspelsalternativ (ser ut som tre punkter) och kontrollera att Håll bilderna uppdaterade är markerat på menyn.

Menyn Fler bildspelsalternativ i föredragshållarvyn.

Se även

Använda en laserpekare på din smartphone när du presenterar i PowerPoint

Börja presentera

Använd vyn för föredragshållare genom att klicka på Vy för föredragshållare på fliken Bildspel.

Föredragshållarvyn på fliken Bildspel

Använda kontrollerna i vyn för föredragshållare

 • Välj Föregående eller Nästa om du vill gå till den förra bilden eller till nästa bild.

  Navigeringsknappar i föredragshållarvyn.
 • Använd musen på skärmen och välj sedan verktyget Penn-och Laser pekare Verktyget Penna och laserpekare. i popup-verktygsfältet längst ned till vänster om du vill peka med en laser eller skriva på bilderna.

  Tryck på ESC när du vill stänga av pennan, laserpekaren eller överstrykningspennan.

 • Tryck på b på tangentbordet för att släcka ner eller ta fram skärmen.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera undertexter väljer du knappen växla undertext Stäng av och sätt på undertexter i föredragshållarvyn..

Du kan använda PowerPoint på din smartphone som en fjärrkontroll för att köra presentationen och visa stödanteckningar. Mer information, inklusive en kort video, finns i </c0>Använda en laserpekare på din smartphone när du presenterar i PowerPoint</c0>.

Utöka Mac-skrivbordet till den andra skärmen

 1. Välj Systeminställningar på Apple-menyn.

 2. Öppna appen Skärmar.

 3. Klicka på fliken Ordning i dialogrutan.

 4. Avmarkera kryssrutan Duplicera skärmar.

Genom att göra detta har du ett system med två skärmar. Du kan presentera ett bildspel i PowerPoint på en skärm och ha andra program öppna på den andra skärmen utan att andra kan se dem.

Växla mellan skärmar med vy för föredragshållare och vy för bildspel

Om du manuellt vill bestämma vilken skärm som ska visa dina anteckningar i vyn för föredragshållare och vilken som bara ska visa själva bildspelet går du till aktivitetsfältet högst upp i vyn för föredragshållare och väljer Växla skärm.

Anteckningar i vy för föredragshållare

När datorn är ansluten till en projektor och du startar vyn för föredragshållare kommer det att komma upp på datorns skärm och endast bildspelet kommer att synas på projektorns skärm.

I föredragshållarvyn finns ett fönster för stödanteckningar till höger och ett navigeringsfönster längst ned.

Anteckningarna visas i ett fönster till höger:

 • Texten radbryts automatiskt och en lodrät rullningslist visas om det behövs.

 • Du kan redigera texten i fönstret Anteckningar.

 • Du kan ändra storleken på texten i fönstret Anteckningar med hjälp av de två knapparna i det nedre vänstra hörnet av fönstret:

  Kontroll av teckenstorlek för Anteckningar i föredragshållarvyn.

Du kan justera storleken på den aktuella bilden och anteckningar och nästa bildpaneler genom att använda musen för att ta tag i och dra den lodräta linje som skiljer de två panelerna åt.

Tips: Om du inte behöver se den aktuella bilden i föredragshållarvyn överhuvudtaget, och vill att dina anteckningar ska vara större, drar du den lodräta avgränsningslinjen hela vägen till vänster.

Stänga av föredragshållarvyn innan en presentation börjar

 1. I PowerPoint-menyn väljer du Inställningar.

 2. I dialogrutan Förinställningar för PowerPoint, under Utdata och delning, klickar du på Bildspel.

  I dialogrutan Förinställningar för PowerPoint, klickar du på Bildspel under Utdata och delning.
 3. I dialogrutan Bildspel avmarkerar du kryssrutan Starta alltid föredragshållarvyn med 2 skärmar.

  I dialogrutan Bildspel avmarkerar du kryssrutan Starta alltid föredragshållarvyn med två skärmar.
 4. Stäng dialogrutan.

Stänga av föredragshållarvyn under en presentation

 • Längst upp i fönstret med föredragshållarvyn klickar du på Använd bildspel.

  Inaktivera föredragshållarvyn under en presentation genom att välja ”Använd bildspel” högst upp i föredragshållarvyn.

  Den här knappen stänger föredragshållarvyn. Både din datorskärm och projektorskärmen visar sedan bildspelet.

Hålla bilderna uppdaterade

Om du arbetar med en grupp personer för att skapa ditt bildspel kan det hända att det görs ändringar i bilderna ända till sista minuten. Vanligtvis uppdateras inte bilderna när du startat presentationen. Om du använder PowerPoint för Microsoft 365 för Mac kan du välja att låta bilderna uppdateras av gruppen även när du håller presentationen så att du alltid har de senaste ändringarna.

Du kan aktivera detta genom att gå till fliken Bildspel i menyfliksområdet och markera kryssrutan Håll bilderna uppdaterade.  

Fliken Bildspel i menyfliksområdet med "Håll bilderna uppdaterade" markerat.

Om du redan har börjat med presentationen och vill vara säker på att inställningen är aktiverad kan du kontrollera det från föredragshållarvyn. Välj knappen Fler bildspelsalternativ (ser ut som tre punkter) och kontrollera att Håll bilderna uppdaterade är markerat på menyn.

Snabbmenyn Fler alternativ i föredragshållarvyn som visa Håll bilder uppdaterade markerad.

Se även

Skapa en självgående presentation

Spela in ett bildspel

Håll bilderna uppdaterade

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×