Relaterade ämnen
×
Animering, video och ljud
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Animering, video och ljud

Lägga till övergångar mellan bilder

En bildövergång är en visuell effekt som visas när du navigerar från en bild till nästa under en presentation. Du kan kontrollera hastigheten, lägga till ljud och anpassa övergångseffekternas utseende.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägg till bildövergångar för att få en mer levande presentation

 1. Välj den bild som du vill lägga till en övergång för.

 2. Välj fliken Övergångar och välj en övergång. När du väljer en övergång visas en förhandsgranskning.

 3. Välj Effektalternativ för att välja riktningen på övergången samt hur den ska se ut.

 4. Välj Förhandsgranska för att se hur övergången kommer att se ut.

Välj Använd för alla för att lägga till övergången till hela presentationen.

Ta bort en övergång

En övergång avgör hur en ny bild visas samt hur föregående bild avslutas. Så om du (till exempel) inte vill ha en övergångseffekt mellan bilderna 2 och 3 tar du bort övergången från bild 3.

 1. Markera den bild som innehåller den övergång som du vill ta bort.

 2. På fliken Övergångar i galleriet med övergångar väljer du Ingen.

  Om du vill ta bort alla övergångar från presentationen när du har valt Ingen väljer du Använd på alla

Ändra en övergång

Endast en övergångseffekt kan tillämpas på en bild i taget. Så om en bild redan har en övergångseffekt kan du ändra till en annan effekt genom att gå till fliken Övergångar och helt enkelt välja den effekt du föredrar. 

Om du vill ändra en befintlig effekt genom att ändra tidsinställningen eller riktningen för den kan du göra det genom att använda alternativen på fliken Övergångar i menyfliksområdet längst ned:

 1. Markera den bild som innehåller den övergång du vill ändra.

 2. På fliken Övergångar väljer du Effektalternativ och sedan ett alternativ från menyn som visas.

 3. I gruppen Tidsinställning på fliken Övergångar kan du ändra effektens varaktighet. Du kan också ange om effekten ska ske efter ett musklick eller efter en viss tid. Det finns också alternativ för att lägga till ett ljud i övergångseffekten eller använda övergången på alla bilder i bildspelet.

Se även

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Video: Lägga till ljudeffekter i övergångar

Använda övergången Morfning i PowerPoint (endast i Microsoft 365 eller PowerPoint 2019/2021)

Animeringar kontra övergångar

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på övergångseffekten på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen knappen Mer.

 4. Ange varaktighet för övergången mellan föregående och aktuell bild genom att skriva in eller markera hastigheten i rutan Varaktighet på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Efter i gruppen Tidsinställning.

 5. Valfritt:

  • Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd på alla i gruppen Tidsinställning.

  • Om du vill använda anpassade övergångsegenskaper som är tillgängliga vid de flesta (men inte alla) övergångar klickar du på Effektalternativ i gruppen Övergång till den här bilden och väljer det alternativ du vill använda.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Ljud på fliken Övergångar i gruppen Tidsinställning och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, markerar den ljudfil du vill lägga till och klickar på Öppna.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen på fliken Övergångar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill tillämpa eller ändra övergången för.

 3. Klicka på en övergångseffekt på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  Om du vill se fler övergångar klickar du på Mer-knappen knappen Mer.

 4. Om du vill ställa in övergångshastigheten mellan bilderna klickar du pilen intill Övergångshastighet i gruppen Övergång till den här bilden och väljer önskad hastighet.

  Så här anger du tiden innan den aktuella bilden går vidare till nästa bild:

  • Om du vill byta bild när du klickar på musen markerar du Vid musklickning på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

  • Om du vill att bilden ska bytas ut efter en viss tid skriver du in önskat antal sekunder i rutan Automatiskt efter på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden .

 5. Valfritt: Om du vill använda samma övergång i hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera de bildminiatyrer där du vill lägga till ett övergångsljud.

 3. Klicka på pilen intill Övergångsljud på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden och gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ett ljud från listan markerar du det ljud du vill använda.

  • Om du vill lägga till ett ljud som inte finns i listan väljer du Annat ljud, navigerar till den ljudfil du vill använda och klickar på OK.

 4. Valfritt: Om du vill lägga till samma övergångsljud för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

 1. Till vänster i bildfönstret, i det fönster där du hittar flikarna Disposition och Bilder klickar du på fliken Bilder.

 2. Markera miniatyrerna för de bilder du vill ta bort en övergång från.

 3. Klicka på Ingen övergång på fliken Animeringar i gruppen Övergång till den här bilden.

 4. Valfritt: Om du vill ta bort övergångar från hela presentationen klickar du på Använd för alla i gruppen Övergång till den här bilden.

Om du vill veta mer om hur du lägger till övergångar till text eller objekt kan du läsa i Animera text eller objekt.

Lägga till en övergång i en bild

 1. I miniatyrfönstret klickar du på den bild där du vill använda en övergång. Via inställningarna för övergången avgör du hur en ny bild visas samt hur föregående bild avslutas. I exemplet nedan innebär användningen av en toningsövergång till bild 3 att bild 2 tonar ut medan bild 3 tonar in.

  Välj den bild som du vill lägga till en övergång på i miniatyrfönstret
 2. På fliken Övergångar letar du reda på önskad effekt i galleriet med övergångar. Klicka på nedåtpilen om du vill se hela galleriet. Klicka på den effekt du vill ha för bilden och för att se en förhandsvisning.

 3. Klicka på Övergångar > Effektalternativ om du vill ändra hur övergången visas, till exempel vilket håll bilden kommer från.

 4. Ange en tid vid Varaktighet för att bestämma hur snabbt övergången ska ske. Ställ in ett högre nummer om du vill att övergången ska gå saktare.

 5. Klicka på Förhandsgranska om du vill se hur övergången ser ut med alla inställningar.

  Knappen Förhandsgranska på fliken Övergångar

  Tips: Om du vill att samma bildövergång ska användas för alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla i menyfliksområdet.
  Knappen Använd för alla på fliken Övergångar

Ta bort en övergång

 • Klicka på bilden med övergången som du vill ta bort. Sedan går du till galleriet med övergångar på fliken Övergångar och klickar på Ingen.

  Ta bort övergång markerat

Kom ihåg att du med en övergång avgör hur en ny bild visas samt hur föregående bild avslutas. Så om du till exempel inte vill att bild 2 ska ha någon avslutningseffekt måste du ta bort övergången från bild 3.

Tips: Du kan se vilka bilder som har en övergångseffekt genom att titta efter övergångsikonen i miniatyrfönstret.
En stjärnfallsikon visar att en bild har en övergångseffekt inlagd

Se även

Använda övergången Morfning i PowerPoint

Spela in ett bildspel

Animeringar kontra övergångar

Övergångar är ett dynamiskt sätt att navigera till nästa bild under ett bildspel. Du kan lägga till en övergång till bara en bild, olika övergångar till olika bilder eller en och samma övergång till alla bilder.

Lägga till en övergång till en bild

 1. Klicka på den bild som du vill lägga till en övergång på i navigeringsfönstret. Så här gör du:

  1. I menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition.

 2. På fliken Övergångar går du till Övergång till den här bilden och klickar sedan på övergången som du vill använda.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till den här bilden

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Nedåtpilen Mer.

  Om du vill ändra till en annan variant av övergången, till exempel i vilken riktning den förflyttar sig på skärmen, klickar du på Effektalternativ och sedan väljer du den variant du vill använda. Du kan också ändra andra alternativ, till exempel varaktighet, ljud eller frammatning.

  Dra avsnitt

Använda en övergång på alla bilder

 1. På fliken Övergångar går du till Övergång till den här bilden och klickar sedan på övergången som du vill använda—till exempel Tona.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till den här bilden

  Om du vill se fler övergångar pekar du på en övergång och klickar på Nedåtpilen Mer.

 2. För att variera övergången, till exempel i vilken riktning den förflyttar sig på skärmen, klickar du på Effektalternativ och sedan väljer du den variant du vill använda. Du kan också ändra andra alternativ, till exempel varaktighet, ljud eller frammatning.

  Dra avsnitt

 3. Under Använd på klickar du på Alla bilder.

  Fliken Övergångar, Använd för grupp

Ändra varaktigheten för en övergång

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ändra övergången på i navigeringsfönstret. Så här gör du:

  1. I menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder  högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Välj flera bilder genom att hålla ned KOMMANDO  medan du klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret kommer du att antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition.

 2. På fliken Övergångar går du till Övergång till den här bilden och i rutan Varaktighet skriver du antalet sekunder eller minuter som du vill att övergången ska pågå.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till den här bilden

Lägga till ett ljud

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ändra övergången på i navigeringsfönstret. Så här gör du:

  1. I menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder  högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Välj flera bilder genom att hålla ned KOMMANDO  medan du klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret kommer du att antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition.

 2. På fliken Övergångar går du till Övergång till den här bilden och sedan klickar du på en ljudeffekt i popup-menyn Ljud.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till den här bilden

  Tips: Om du vill spela upp ett eget ljud klickar du på Andra ljud i popup-menyn och letar sedan upp ljudfilen.

Välj hur du vill mata fram bilderna

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ändra övergången på i navigeringsfönstret. Så här gör du:

  1. I menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder längst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Om du vill välja flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kommer du att antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition.

 2. På fliken Övergångar under Frammatning väljer du kryssrutan Vid musklickning eller Efter.

  Fliken Övergångar, gruppen Frammatning

  Om du väljer kryssrutan Efter anger du antal sekunder.

Ta bort övergångar

 1. I navigeringsfönstret klickar du på den bild eller de bilder du vill ta bort övergången för. Så här gör du:

  1. I menyn Visa klickar du på Normal.

  2. Klicka på fliken Bilder Fliken Bilder  högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på en bild. Välj flera bilder genom att hålla ned KOMMANDO  medan du klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på bredden på navigeringsfönstret kommer du att antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition.

 2. På fliken Övergångar under Övergång till den här bilden klickar du på Ingen.

  Inga

Se även

Använda en övergång på alla bilder

Övergångar i tidigare versioner av PowerPoint

Lägga till eller ändra en bildövergång

 1. Markera den bild som du vill använda eller ändra en övergång på i miniatyrfönstret. Övergången börjar på den föregående bilden och avslutas på bilden som du väljer.

  Visar fönstret Bild med den tredje bilden markerad i PowerPoint

 2. Hitta den effekt du vill använda i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

 3. Klicka på Effektalternativ för att ange hur övergången ser ut.

 4. Valfritt:

  • Om du vill ställa in hur snabbt övergången går skriver du in en tid i rutan Varaktighet i menyfliksområdet. Ställ in ett högre nummer om du vill att övergången ska gå saktare. Du kan lösa mer om att ställa in tid för övergångar i Ställa in hastighet och tid för övergångar.

  • Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt klickar du på Använd för alla.

 5. Om du vill se hur övergången kommer att se ut väljer du den bild där övergången börjar och klickar på Bildspel-ikonen Knappen Starta bildspel. i nedre högra hörnet i webbläsarfönstret.

  Om du vill starta bildspelet från nuvarande bild klickar du på knappen Bildspel i det nedre högra hörnet på webbläsaren.

  (Den här knappen startar bildspelet på den markerade bilden, istället för från början av presentationen.)

Kom ihåg att en övergång gäller för en bilds ingång och inte för hur den avslutas. Det betyder att om du exempelvis vill ta bort utgångseffekterna för bild 2 så tar du bort övergången från bild 3.

 • Klicka på den bild som inte ska ha någon övergång. Klicka sedan på Ingen i galleriet med övergångar på fliken Övergångar.

  Fliken Övergångar i menyfliksområdet i PowerPoint.

  I exemplet visas bild 3 direkt när bild 2 försvinner eftersom bild 3 inte har någon övergång.

  Om du vill ta bort alla övergångar från alla bilder klickar du först på Ingen och sedan på Använd för alla i menyfliksområdet.

Ändra en övergång

Endast en övergångseffekt kan tillämpas på en bild i taget. Så om en bild redan har en övergångseffekt kan du ändra till en annan effekt genom att gå till fliken Övergångar och helt enkelt välja den effekt du föredrar. 

Om du vill ändra en befintlig effekt genom att ändra tidsinställningen eller riktningen för den kan du göra det genom att använda alternativen på fliken Övergångar i menyfliksområdet längst ned:

 1. Markera den bild som innehåller den övergång du vill ändra.

 2. Välj Alternativ på fliken Övergångar och välj sedan ett alternativ i menyn som visas.

 3. Du kan också ändra effektens varaktighet. Tidsinställningen mäts i sekunder.

Information om hur du lägger till animationer till text eller objekt i en bild finns i Animera text eller objekt.

Se även

Animeringar kontra övergångar

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. På en Android-surfplatta trycker du på fliken Övergångar.

  Fliken Övergångar

  På en Android-telefon trycker du på redigeringsikonen Ikonen Redigera uppe till höger på skärmen, sedan på Start och därefter på Övergångar.

 3. Tryck på nedåtpilen för att visa Övergångseffekter. Du kommer att se ett galleri med övergångseffekter grupperade i kategorierna Diskret, Spännande och Dynamiskt innehåll.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång. Tryck till exempel på Morfning så att en bild gradvis övergår till nästa.

 5. Välj Effektalternativ för att välja riktningen på övergången.

  Effektalternativ

 6. (Valfritt) Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt trycker du på Använd för alla.

Ta bort en övergång

 1. På en Android-surfplatta trycker du på fliken Övergångar. På en Android-telefon trycker du på redigeringsikonen </c0> uppe till höger på skärmen, sedan trycker du på Start och därefter på Övergångar.

 2. Utöka Övergångseffekter.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. På en iPad trycker du på fliken Övergångar.

  Fliken Övergångar

  På din iPhone trycker du på redigeringsikonen Ikonen Redigera, sedan trycker du på Start och därefter på Övergångar.

 3. Tryck på Övergångseffekt. Du kommer att se ett galleri med övergångseffekter grupperade i kategorierna Diskret och Spännande.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång. Tryck till exempel på Morfning så att en bild gradvis övergår till nästa.

 5. Välj Effektalternativ för att välja en effekt. (Alternativen varierar beroende på vilken övergång du valt).

  Effektalternativ

 6. (Valfritt) Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt trycker du på Använd för alla.

Ta bort en övergång

 1. På en iPad trycker du på fliken Övergångar. På en iPhone trycker du på redigeringsikonen </c0>, sedan trycker du på Start och därefter på Övergångar.

 2. Tryck på Övergångseffekt.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Lägga till en övergång

 1. Öppna presentationen.

 2. Tryck på fliken Övergångar.

  Fliken Övergångar

  I en Windows-telefon dubbeltrycker du på den bild du vill använda och sedan trycker du på Mer Mer nere till höger på skärmen, sedan trycker du på Start och därefter på Övergångar.

 3. Tryck på nedåtpilen för att visa Övergångseffekter. Du kommer att se ett galleri med övergångseffekter grupperade i kategorierna Diskret, Spännande och Dynamiskt innehåll.

  Övergångseffekter

 4. Välj en övergång. Tryck till exempel på Morfning så att en bild gradvis övergår till nästa.

 5. Välj Effektalternativ för att välja riktningen på övergången.

  Effektalternativ

 6. Tryck på Förhandsgranska för att se bildeffekten.

  Förhandsgranska övergångar

 7. (Valfritt) Om du vill att alla övergångar i presentationen ska se ut på samma sätt trycker du på Använd för alla.

Ta bort en övergång

 1. Tryck på fliken Övergångar. I en Windows-telefon dubbeltrycker du på den bild du vill använda och sedan trycker du på Mer Mer nere till höger på skärmen, sedan trycker du på Start och därefter på Övergångar.

 2. Utöka Övergångseffekter.

 3. Tryck på Ingen.

  Ta bort övergångar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×