Synkronisera SharePoint- och Teams-filer med din dator

Synkronisera SharePoint- och Teams-filer med din dator

Viktigt!: 
Stöd för den gamla synkroniseringsappen för OneDrive för företag med SharePoint Online har upphört. Om du ser den här Gammal ikon för OneDrive för företag ikonen i aktivitetsfältet läs denna artikel för mer information. 

Om din organisation har en Microsoft 365 arbets- eller skolprenumeration eller använder SharePoint Server 2019 och Teams kan du synkronisera dina Microsoft SharePoint- och Teams-filer med en mapp på din dator. På så sätt kan du arbeta direkt i Utforskaren och komma åt filer även när du är offline. Och när du går online igen synkroniseras ändringar av dessa filer automatiskt.

Obs!: Information om hur du synkroniserar filer på macOS finns i Synkronisera filer med OneDrive på Mac OS X.

Konfigurera synkronisering

 1. I appfönstret för Microsoft 365 väljer du SharePoint eller Teams och sedan webbplatsen med filerna du vill synkronisera.

 2. Klicka på Dokument eller navigera till undermappen som du vill synkronisera.

 3. Välj Synkronisera. (Du behöver bara göra det här en gång på en dator för att konfigurera det på den datorn. När du har konfigurerat synkronisering så synkroniseras filerna automatiskt.)

  Skärmbild som visar synkroniseringsknappen i ett SharePoint-bibliotek.
 4. Om webbläsaren ber om tillstånd för att använda ”Microsoft OneDrive” bekräftar du att det går bra.

  Viktigt!: Om du ser meddelandet "Vilket bibliotek vill du synkronisera?" har din webbplats inte konfigurerats att synkroniseras med OneDrive-synkroniseringsapp. Om du är IT-administratör för organisationen läser du Låt användare synkronisera SharePoint-filer med den nya synkroniseringsappen för OneDrive. Om du inte är IT-administratör och fönstren inte ser ut som i den här artikeln läser du Synkronisera SharePoint-filer med OneDrive-synkroniseringsappen (Groove.exe) eller kontaktar IT-avdelningen.

Filerna synkroniseras med en mapp på datorn som har namnet på din organisation (t.ex. %userprofile%\Contoso). Den här mappen läggs automatiskt till i det vänstra fönstret i Utforskaren. Du kan inte välja att synkronisera på en annan plats.

Skärmbild som visar synkroniseringsmappar för OneDrive och webbplatser.

5.  Om du vill synkronisera filerna på en annan dator går du till den datorn och följer anvisningarna igen.

Meddelanden: 

 • Du kan nu synkronisera IRM-skyddade SharePoint-, Teams- och OneDrive-filer i ditt arbets- eller skolkonto. Om du för närvarande synkroniserar en IRM-skyddad plats med hjälp av Övergång från den tidigare OneDrive-synkroniseringsappen ska du först stoppa synkroniseringen med den synkroniseringsapp. Installera sedan Rights Management Service (RMS)-klienten. När installationen är klar öppnar du SharePoint- eller Teamsplatsen eller OneDrive i webbläsaren och börjar synkronisera med synkroniseringsapp genom att välja Synkronisera

 • Om du ser en låsikon på synkroniserade filer i Utforskaren betyder det att filerna redan är synkroniserade. Du kanske inte har behörighet att redigera filerna eller så kan biblioteket kräva utcheckning eller ha obligatoriska kolumner eller metadata. Om du ändrar filerna på datorn synkroniseras inte ändringarna. Kontakta administratören om du behöver behörighet.

 • Du kan inte flytta OneNote-anteckningsböcker från en webbplats till en annan på datorn och om du flyttar andra Office-filer mellan webbplatser går versionshistoriken förlorad. Om du vill flytta Office-filer går du till webbplatsen och använder kommandot Flytta till eller Kopiera till.

 • Om ett webblatsnamn innehåller ett tecken som ”:” som inte stöds i mappnamn i Windows kan inte filer på webbplatsen synkroniseras.

 • Om du har använt den tidigare OneDrive för arbete eller skola-synkroniseringsappen kan mappstrukturen för dina synkroniserade filer ändras när du börjar synkronisera med synkroniseringsapp. På datorer med äldre versioner av Windows där du använde den tidigare OneDrive-synkroniseringsappen kan det hända att du ser en gammal mapp som heter "SharePoint" eller "Teams" i dina Favoriter i Utforskaren. Om du vill ta bort den extra mappen "SharePoint" eller "Teams" högerklickar du på den och väljer Ta bort.

Ändra synkroniseringsinställningar

Om du vill ändra mapparna som synkroniseras för en webbplats, eller sluta synkronisera alla filer på en webbplats, följer du följande anvisningar:

 1. Välj den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet i Windows-aktivitetsfältet.

  OneDrive-synkroniseringsklienten med blå molnikon och vit molnikon

  (Eventuellt måste du välja pilen Knappen Visa dolda ikoner. Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att OneDrive-ikonen ska bli synlig. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj sedan OneDrive i sökresultaten.)

  Windows-systemfältet med pil som anger dolda ikoner

 2. Välj Ikon för hjälp och inställningar för OneDrive Hjälp och inställningar > Inställningar.

  Skärmbild av OneDrive-inställningarna

 3. Klicka på fliken Konto för att se en lista med alla webbplatser som synkroniseras.

  Skärmbild av kontoinställningar i synkroniseringsklienten för OneDrive.
 4. Om du vill ändra vilka mappar som synkroniseras klickar du på Välj mappar för biblioteket och väljer sedan de mappar du vill synkronisera. Om du vill sluta synkronisera en webbplats klickar du på Stoppa synkronisering intill webbplatsen. (Kopior av filerna finns kvar på din dator. Du kan ta bort dem om du vill.)

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Online

Få onlinehjälp
Visa fler supportsidor för OneDrive och OneDrive för arbete eller skola.
För OneDrive-mobilappen finns mer information i Felsöka problem med OneDrive-mobilappen.

OneDrive Administratörer kan också se OneDrive Tech Community, Hjälp för OneDrive för administratörer.

Ikonen för att skicka e-post till supporten

Skicka e-post till supporten
Om du fortfarande behöver hjälp kan du skaka din mobila enhet när du använder OneDrive-appen eller skicka ett e-postmeddelande till OneDrive-supportteamet. Om du vill kontakta OneDrive-supporten från din PC- eller Mac-dator väljer du OneDrive-ikonen i meddelandefältet eller menyraden, och sedan Mer > Skicka feedback > Jag ogillar något.

OneDriveAdministratörer kan kontakta supporten för Microsoft 365 för företag

Office 365-forum

Har du några synpunkter?
OneDrive Med UserVoice kan du föreslå funktioner som du vill att vi ska lägga till i OneDrive. Vi kan inte garantera specifika funktioner eller tidslinjer, men vi svarar på alla förslag som får minst 500 röster.

Gå till OneDrive UserVoice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×