Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan markera ett dokument som skrivskyddat och fortfarande tillåta ändringar av valda delar.

Du kan göra de ändringsbara delarna tillgängliga för alla som öppnar dokumentet, eller så kan du ge behörighet till enskilda personer, så att bara de kan ändra de ändringsbara delarna i dokumentet.

Skydda ett dokument och markera vilka delar som kan ändras

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Ikonen Begränsa redigering visas på fliken Granska

 2. I området Redigeringsbegränsningar markerar du kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

 3. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Inga ändringar (skrivskyddat).

 4. Markera den del av dokumentet där du vill tillåta ändringar.

  Markera till exempel ett visst antal stycken, en rubrik, en mening eller ett ord.

  Tips: Du kan markera fler än en del av dokumentet på samma gång genom att markera den del du vill använda och sedan trycka på CTRL och markera fler delar samtidigt som du håller ned CTRL-tangenten.

 5. Gör något av följande under Undantag:

  • Om du vill tillåta att alla som öppnar dokumentet får redigera den del du valt markerar du kryssrutan Alla i listan Grupper.

  • Om du vill att endast vissa individer ska få redigera den del du har valt klickar du på Fler användare och skriver sedan användarnamnen.

   Ta med ditt namn om du vill kunna redigera den delen av dokumentet. Avgränsa varje namn med ett semikolon.

   Viktigt!: Om du har för avsikt att skydda dokumentet med autentisering av användare i stället för lösenordsskydd, se till att skriva e-postadresser som användarnamn.

  • Klicka på OK och markera sedan kryssrutorna bredvid namnen på de personer som du vill ge behörighet att redigera den del som du har valt.

   Obs!: Om du väljer fler än en person läggs de personerna till som ett objekt i rutan Grupper, så att du snabbt kan välja dem igen.

 6. Fortsätt att välja delar av dokumentet och ge användare behörighet att redigera delarna.

 7. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 8. Gör något av följande:

  • För att tilldela ett lösenord till dokumentet så att användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet och arbeta med dokumentet, skriver du ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och bekräftar därefter lösenordet.

   Obs!: Använd det här alternativet om du vill att andra ska kunna arbeta med dokumentet samtidigt.

   Du bör alltid använda starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre. .

   Se till att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  • Om du vill kryptera dokumentet så att endast autentiserade ägare av dokumentet kan ta bort skyddet klickar du på Användarautentisering.

   Obs!: Att kryptera dokumentet hindrar andra från att arbeta i dokumentet samtidigt.

Låsa upp ett skyddat dokument

Om du vill ta bort allt skydd från ett dokument måste du eventuellt veta vilket lösenord som lades till i dokumentet. Alternativt måste du kanske stå med som autentiserad ägare av dokumentet.

Om du är autentiserad ägare av dokumentet eller om du kan det lösenord som krävs för att ta bort dokumentskydd, gör följande:

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Ikonen Begränsa redigering visas på fliken Granska

 2. I åtgärdsfönstret Begränsa redigering klickar du på Stoppa skydd.

 3. Om du uppmanas att ange ett lösenord skriver du lösenordet.

Göra ändringar i ett begränsat dokument

När du öppnar ett skyddat dokument begränsar Word vad du kan ändra utifrån om dokumentets ägare gett dig behörighet att ändra en given del av dokumentet.

I åtgärdsfönstret Begränsa redigering visas knappar för att gå till de områden i dokumentet där du har behörighet att göra ändringar.

Redigeringsalternativen visas i fönstret Begränsa redigering.

Om du inte har behörighet att redigera någon del alls i dokumentet begränsas redigeringen i Word, och du får upp ett meddelande om att "dokumentet har sökts igenom i Word" när du klickar på knapparna i åtgärdsfönstret Begränsa redigering.

Hitta delar du kan redigera

Om du stänger åtgärdsfönstret Begränsa redigering och sedan försöker göra ändringar där du saknar behörighet, visas följande meddelande i statusfältet i Word:

Den här ändringen är inte tillåten eftersom markeringen är låst.

Om du vill återgå till åtgärdsfönstret och hitta ett område där du har behörighet att redigera gör du följande:

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Ikonen Begränsa redigering visas på fliken Granska

 2. Klicka på Sök nästa område som jag kan redigera eller Visa alla områden som jag kan redigera.

Snabbreferens

Information Rights Management i Office

Begränsa eller tillåta formateringsändringar

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Vad är filblockering?

Vad vill du göra?

Lägga till skydd och markera vilka delar som kan ändras

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I området Redigeringsbegränsningar markerar du kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

 3. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Inga ändringar (skrivskyddat).

 4. Markera den del av dokumentet där du vill tillåta ändringar.

  Markera till exempel ett visst antal stycken, en rubrik, en mening eller ett ord.

  Tips: Du kan markera fler än en del av dokumentet på samma gång genom att markera den del du vill använda och sedan trycka på CTRL och markera fler delar samtidigt som du håller ned CTRL-tangenten.

 5. Gör något av följande under Undantag:

  • Om du vill tillåta att alla som öppnar dokumentet får redigera den del du valt markerar du kryssrutan Alla i listan Grupper.

  • Om du vill att endast vissa individer ska få redigera den del du har valt klickar du på Fler användare och skriver sedan användarnamnen.

   Ta med ditt namn om du vill kunna redigera den delen av dokumentet. Avgränsa varje namn med ett semikolon.

   Viktigt!:  Om du har för avsikt att skydda dokumentet med autentisering av användare i stället för lösenordsskydd ska du se till att skriva e-postadresser (och inte Microsoft Windows- eller Windows Vista-användarkonton) som användarnamn.

  • Klicka på OK och markera sedan kryssrutorna bredvid namnen på de personer som du vill ge behörighet att redigera den del som du har valt.

   Obs!: Om du väljer fler än en person läggs de personerna till som ett objekt i rutan Grupper, så att du snabbt kan välja dem igen.

 6. Fortsätt att välja delar av dokumentet och ge användare behörighet att redigera delarna.

 7. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill tilldela ett lösenord till dokumentet så att de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet, skriver du ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och bekräftar sedan lösenordet.

   Obs!:  Du måste använda det här alternativet om du tänker publicera dokumentet så att flera personer kan arbeta med det samtidigt.

   Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  • Om du vill kryptera dokumentet så att endast autentiserade ägare av dokumentet kan ta bort skyddet klickar du på Användarautentisering.

   Obs!:  Genom att kryptera dokumentet ser du till att endast en person åt gången kan redigera det.

   Mer information om användarautentisering finns i Information Rights Management i Office 2010.

Låsa upp ett skyddat dokument

Om du vill ta bort allt skydd från ett dokument måste du eventuellt veta vilket lösenord som lades till i dokumentet. Alternativt måste du kanske stå med som autentiserad ägare av dokumentet.

Om du är autentiserad ägare av dokumentet eller om du kan det lösenord som krävs för att ta bort dokumentskydd, gör följande:

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

 2. I åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering klickar du på Stoppa skydd.

 3. Om du uppmanas att ange ett lösenord skriver du lösenordet.

Göra ändringar i ett begränsat dokument

När du öppnar ett skyddat dokument kan du göra olika ändringar beroende på vilka begränsningar som aktiveras i Microsoft Word 2010 utifrån huruvida dokumentets ägare gett dig behörighet att ändra en given del av dokumentet.

I åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering visas knappar som du kan använda för att gå till de områden i dokumentet där du har behörighet att göra ändringar.

Åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om du inte har behörighet att redigera någon del alls i dokumentet begränsas redigeringen i Word, och du får upp ett meddelande om att "dokumentet har sökts igenom i Word" när du klickar på knapparna i åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering.

Öppna åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om du stänger åtgärdsfönstret och sedan försöker göra ändringar där du saknar behörighet, visas följande meddelande i statusfältet i Word:

Den här ändringen är inte tillåten eftersom markeringen är låst.

Om du vill återgå till åtgärdsfönstret och hitta ett område där du har behörighet att redigera gör du följande:

 1. Klicka på Begränsa redigering i gruppen Skydda på fliken Granska.

  Menyfliksområdet i O14

 2. Klicka på Sök nästa område som jag kan redigera eller Visa alla områden som jag kan redigera.

Snabbreferens

Information Rights Management i Office

Begränsa eller tillåta formateringsändringar

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Vad är filblockering?

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

Lägga till skydd och markera vilka delar som kan ändras

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. I området Redigeringsbegränsningar markerar du kryssrutan Tillåt endast den här typen av redigering i dokumentet.

 3. I listan över redigeringsbegränsningar klickar du på Inga ändringar (skrivskyddat).

 4. Markera den del av dokumentet som inte ska begränsas.

  Markera till exempel ett visst antal stycken, en rubrik, en mening eller ett ord.

  Tips: Du kan markera fler än en del av dokumentet på samma gång genom att markera den del du vill använda och sedan trycka på CTRL och markera fler delar samtidigt som du håller ned CTRL-tangenten.

 5. Gör något av följande under Undantag:

  • Om du vill tillåta att alla som öppnar dokumentet får redigera den del du valt markerar du kryssrutan Alla i listan Grupper.

  • Om du vill att endast vissa individer ska få redigera den del du har valt klickar du på Fler användare och skriver sedan användarnamnen. Avgränsa varje namn med ett semikolon. Klicka på OK och markera sedan kryssrutorna bredvid namnen på de personer som du vill ge behörighet att redigera den del du har valt.

   Viktigt!:  Om du har för avsikt att skydda dokumentet med autentisering av användare i stället för lösenordsskydd ska du se till att skriva e-postadresser (och inte Microsoft Windows- eller Windows Vista-användarkonton) som användarnamn.

   Obs!:  Om du väljer fler än en person läggs de personerna till som ett objekt i rutan Grupper, så att du snabbt kan välja dem igen.

 6. Fortsätt att välja delar av dokumentet och ge användare behörighet att redigera delarna.

 7. Klicka på Ja, starta tvingande skydd under Starta tvingande skydd.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill tilldela ett lösenord till dokumentet så att de användare som känner till lösenordet kan ta bort skyddet, skriver du ett lösenord i rutan Ange nytt lösenord (valfritt) och bekräftar sedan lösenordet.

   Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

  • Om du vill kryptera dokumentet så att endast autentiserade ägare av dokumentet kan ta bort skyddet klickar du på Användarautentisering.

Låsa upp ett skyddat dokument

Det är inte samma sak att ha behörighet att göra ändringar i dokumentet som att ha behörighet att ta bort skydd från dokumentet. Även i dokument där alla har behörighet att göra ändringar så är det bara autentiserade ägare och de som anger rätt lösenord som har behörighet att ta bort skydd.

Om du är autentiserad ägare av dokumentet eller om du kan det lösenord som krävs för att ta bort dokumentskydd, gör följande:

 • Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 • I åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering klickar du på Stoppa skydd.

Göra ändringar i ett begränsat dokument

När någon öppnar ett skyddat dokument begränsas ändringarna i Microsoft Office Word 2007 baserat på om personen har behörighet att ändra en given del av dokumentet. När dokumentet öppnas innehåller åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering knappar för att gå till de områden i dokumentet som kan redigeras. Om Alla har fått behörighet att göra ändringar i delar av dokumentet kan alla som öppnar dokumentet gå till de delar som kan ändras genom att klicka på Sök efter nästa område som jag kan redigera.

Åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om bara vissa personer har getts behörighet att ändra delar av dokumentet är det bara de personerna som kan gå till de delar som kan ändras. Office Word 2007 begränsar redigeringen för alla andra, som istället ser ett meddelande om att "dokumentet har sökts igenom i Word" när de klickar på knapparna i åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering.

Öppna åtgärdsfönstret Begränsa formatering och redigering

Om du stänger åtgärdsfönstret och sedan försöker göra ändringar där du saknar behörighet visas följande meddelande i statusfältet i Word 2007:

Den här ändringen är inte tillåten eftersom markeringen är låst.

Om du vill återgå till åtgärdsfönstret och hitta ett område där du har behörighet att redigera gör du så här:

 1. Klicka på Skydda dokument i gruppen Skydd på fliken Granska. Klicka sedan på Begränsa formatering och redigering.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Sök nästa område som jag kan redigera eller Visa alla områden som jag kan redigera.

Snabbreferens

Lägg till eller ta bort skydd i dokument, arbetsböcker eller presentationer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×