Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
TRANSPONERA (Funktionen TRANSPONERA)

Ibland behöver du växla eller rotera celler. Du kan göra detta genom att kopiera, klistra in och använda alternativet Transponera. Men då skapas dubbletter. Om du inte vill det kan du i stället skriva en formel som använder funktionen TRANSPONERA. I följande bild används till exempel formeln =TRANSPONERA(A1:B4) för att ordna cellerna A1 till och med B4 vågrätt.

Ursprungliga celler ovanför och celler med funktionen TRANSPONERA nedanför

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på Ctrl + Skift + Retur för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Steg 1: Markera tomma celler

Markera först några tomma celler. Se dock till att välja samma antal celler som i den ursprungliga uppsättningen med celler, men i den andra riktningen. Låt oss till exempel säga att det finns 8 celler här som är lodrätt ordnade:

Celler i A1:B4

Nu måste vi markera åtta vågräta celler, så här:

Cellerna A6:D7 är markerade

Det är här de nya, transponerade cellerna ska placeras.

Steg 2: Skriv = TRANSPONERA(

Med de tomma cellerna fortfarande markerade skriver du: =TRANSPONERA(

Excel ser nu ut ungefär så här:

= TRANSPONERA(

Observera att de åtta cellerna fortfarande är markerade även om vi har börjat skriva en formel.

Steg 3: Ange det ursprungliga cellområdet.

Ange sedan det cellområde du vill transponera. I det här exemplet vill vi transponera celler från A1 till B4. Formeln i det här exemplet skulle alltså bli: =TRANSPONERA(A1:B4)men tryck inte på RETUR riktigt än! Sluta bara skriva och gå till nästa steg.

Excel ser nu ut ungefär så här:

=TRANSPONERA(A1:B4)

Steg 4: Avsluta med att trycka på CTRL + SKIFT + RETUR

Tryck på Ctrl+Skift+Retur. Varför då? Eftersom funktionen TRANSPONERA endast används i matrisformel,och det är så du slutför en matrisformel. En matrisformel är i korthet en formel som används i mer än en cell. Eftersom du valde fler än en cell i steg 1 (eller hur?) används formeln i fler än en cell. Det här blir resultatet när du trycker på CTRL+SKIFT+RETUR:

Resultat av formel där cellerna A1:B4 transponerats till cellerna A6:D7

Tips

  • Du behöver inte ange området för hand. När du har skrivit =TRANSPONERA( kan du markera området med musen. Bara klicka och dra från början av området till slutet. Men kom ihåg: Tryck på CTRL + SKIFT + RETUR när du är klar, inte enbart på RETUR.

  • Vill du transponera både texten och cellformateringen också? Prova att kopiera, klistra in och använda alternativet Transponera. Men kom ihåg att detta skapar dubbletter. Så om dina ursprungliga celler ändras uppdateras inte kopiorna.

  • Det finns mer du kan lära dig om matrisformler. Skapa en matrisformel eller läs om detaljerade riktlinjer och exempel här.

Teknisk information

Funktionen TRANSPONERA returnerar ett lodrätt område med celler som ett vågrätt område eller vice versa. Funktionen TRANSPONERA måste anges som en matrisformel i ett område som har samma antal rader respektive kolumner som det område som utgör källan. Använd TRANSPONERA när du vill växla mellan lodrät och vågrät orientering för en matris eller ett område i ett kalkylblad.

Syntax

TRANSPONERA(matris)

Syntaxen för funktionen TRANSPONERA har följande argument:

  • matris    Obligatoriskt. En matris eller ett cellområde i ett kalkylblad som du vill transponera. Transponeringen av en matris går till så att den första raden i den gamla matrisen blir den första kolumnen i den nya matrisen, den andra raden i den gamla matrisen blir den andra kolumnen i den nya matrisen o.s.v. Om du inte är säker på hur du anger en matrisformel kan du gå till Skapa en matrisformel.

Mer information finns i

Transponera (rotera) data från rader till kolumner eller tvärtom

Skapa en matrisformel

Rotera eller justera celldata

Riktlinjer för och exempel på matrisformler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×