TREND (Funktionen TREND)

Funktionen TREND returnerar värden längs en linjär trend. Den passar en rät linje (med minsta kvadratmetoden) till matrisens known_y och known_x. TREND returnerar linjens y-värden för den new_x värden som du anger.

Använd TREND för att förutsäga intäktsprestandan för månader 13–17 när du har verkliga värden för månaderna 1–12.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (cell E16 i det här exemplet) och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet (E16:E20), ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (E16) och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

=TREND(known_y;[known_x-talet]; [new_x]; [konst])

Syntaxen för funktionen TREND har följande argument:

Argument

Beskrivning

kända_y   

Krävs

Den mängd y-värden som är känna till i förhållandet y = mx + b

 • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

 • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

kända_x   

Valfri

En valfri mängd x-värden som redan kan vara känna till i förhållandet y = mx + b

 • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

 • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

new_x   

Valfri

Nya x-värden som du vill att TREND ska returnera motsvarande y-värden för

 • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

 • Om nya_x utelämnas antas argumentet vara detsamma som kända_x.

 • Om både kända_x och nya_x utelämnas antas de båda vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

konst   

Valfri

Ett logiskt värde som anger om konstanten b ska ha värdet 0

 • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

 • Om konst är FALSKT sätts b till värdet 0 (noll) och m-värdena justeras så att y = mx.

 • Information om hur Microsoft Excel använder en linje för att passa in data finns i RAD.

 • Använd TREND för anpassning av polynomkurvor genom att använda samma variabel upphöjd till olika exponenter. Anta t ex att kolumn A innehåller y-värden och kolumn B innehåller x-värden. Du kan skriva x^2 i kolumn C, x^3 i kolumn D osv och sedan anpassa kolumnerna B till D till kolumn A.

 • Formler som returnerar matriser måste anges som matrisformel med Ctrl+Skift+Retur,såvida du inte har en aktuell version av Microsoft 365och sedan kan du trycka på Retur.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×