Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen TREND returnerar värden längs en linjär trend. Den passar en rak linje (med minsta kvadratmetoden) till matrisens known_y och known_x. TREND returnerar y-värdena längs den linjen för matrisen med new_x som du anger.

Använd TREND för att förutsäga intäktsutvecklingen för månaderna 13-17 när du har faktiska värden för månader 1-12.

Obs!: Om du har en aktuell version av Microsoft 365 kan du ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (cell E16 i det här exemplet) och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först markera utdataområdet (E16:E20), ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet (E16) och sedan trycka på CTRL+SKIFT+RETUR för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

=TREND(known_y; [known_x]; [new_x]; [konst])

Syntaxen för funktionen TREND har följande argument:

Argument

Beskrivning

kända_y   

Krävs

Den uppsättning y-värden som du redan känner till i förhållandet y = mx + b

 • Om matrisen kända_y innehåller en enda kolumn tolkas varje kolumn i kända_x som en separat variabel.

 • Om matrisen kända_y består av en enda rad tolkas varje rad i kända_x som en separat variabel.

kända_x   

Valfritt

En valfri uppsättning x-värden som du kanske redan känner till i relationen y = mx + b

 • Matrisen kända_x kan innehålla en eller flera mängder variabler. Om bara en variabel används kan kända_y och kända_x vara områden av godtycklig storlek så länge som de har samma dimensioner. Om flera variabler används måste kända_y vara en vektor, dvs ett område med en rads höjd eller med en kolumns bredd.

 • Om kända_x utelämnas antas argumentet vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

new_x är   

Valfritt

Nya x-värden som du vill att TREND ska returnera motsvarande y-värden för

 • Nya_x måste precis som kända_x innehålla en kolumn eller en rad för varje oberoende variabel. Om kända_y finns i en enstaka kolumn måste alltså kända_x och nya_x ha samma antal kolumner. Om kända_y finns i en enstaka rad måste kända_x och nya_x ha samma antal rader.

 • Om nya_x utelämnas antas argumentet vara detsamma som kända_x.

 • Om både kända_x och nya_x utelämnas antas de båda vara matrisen {1;2;3;...} med samma storlek som kända_y.

konst   

Valfritt

Ett logiskt värde som anger om konstanten b ska vara lika med 0

 • Om konst är SANT eller utelämnas beräknas b på normalt sätt.

 • Om konst är FALSKT sätts b till värdet 0 (noll) och m-värdena justeras så att y = mx.

 • Mer information om hur Microsoft Excel anpassar en linje till data finns i REGR.

 • Använd TREND för anpassning av polynomkurvor genom att använda samma variabel upphöjd till olika exponenter. Anta t ex att kolumn A innehåller y-värden och kolumn B innehåller x-värden. Du kan skriva x^2 i kolumn C, x^3 i kolumn D osv och sedan anpassa kolumnerna B till D till kolumn A.

 • Formler som returnerar matriser måste anges som matrisformler med Ctrl+Skift+Retur, såvida du inte har en aktuell version av Microsoft 365, och sedan kan du bara trycka på Retur.

 • När du skriver en matriskonstant som ett argument, t ex kända_x, måste du använda semikolon (;) för att skilja värden åt i samma rad och omvända snedstreck (\) för att skilja rader åt.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×