Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDASPRIS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde på ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod.

Syntax

UDDASPRIS(betalning; förfall; sista_kup_dag; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Syntaxen för funktionen UDDASPRIS har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Sista_kup_dag    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets sista kupongdag.

 • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

 • Betalning, förfall, sista_kup_dag och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning, förfall eller last_interest inte är ett giltigt datum returnerar UDDASPRIS #VALUE! .

 • Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDASPRIS #NUM! .

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDASPRIS #NUM! .

 • Följande datumvillkor måste vara uppfyllt: annars returnerar UDDASPRIS #NUM! felvärde:

  förfall > betalning > sista_kup_dag

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning av argument

7 februari 2008

Likviddag

15 juni 2008

Förfallodag

15 oktober 2007

Sista räntedatumet

3,75 %

Procentkupong

4,05 %

Avkastning i procent

100 kr

Inlösningsvärde

2

Frekvensen är halvårsvis

0

30/360-bas

Formel

Beskrivning

R esultat

=UDDASPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Priset per 100 kr för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista kupongperiod för en obligation med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument.

99,88 kr

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×