Utskriftsformat

Använd dialog rutan utskrifts format för att konfigurera layout-och utskrifts alternativ för en sida.

Klicka på fliken Sidlayout och sedan på dialog Rute ikonen i gruppen utskrifts format Bild av knapp .

Dialogruteikonen Utskriftsformat

Utskrifts format > sid alternativ

Orientering    Välj mellan liggande och stående orientering.

Skalning    Förstorar eller förminskar kalkyl bladet eller markeringen när du skriver ut så att det får plats på angivet antal sidor.

  • Justera till    När du väljer Justera tillkan du ange en procents ATS i rutan % normal storlek .

  • Anpassa till    När du väljer Anpassa tillkan du ange ett tal i rutan sid (er) och i rutan hög . Om du vill fylla pappers bredden och använda så många sidor som behövs skriver du 1 i rutan s. bredd och låter den rutan vara tom.

Pappers storlek    I den här rutan klickar du på Letter, juridikeller andra storleks alternativ för att ange den storlek som du vill använda för det utskrivna dokumentet eller kuvertet.

Utskrifts kvalitet    I den här rutan klickar du på en upplösning för att ange utskrifts kvaliteten för det aktiva kalkyl bladet. Upplösning är det antal punkter per linjärt tum (dpi) som visas på den utskrivna sidan. Högre upplösning ger bättre kvalitet på skrivare som stöder utskrift med hög upplösning.

Första sid numret    I den här rutan anger du Auto för att börja numrera sidor på "1" (om det är den första sidan i utskrifts jobbet) eller nästa sekventiella nummer (om det inte är första sidan i utskrifts jobbet). Ange ett nummer för att ange ett annat sid nummer än "1".

Överst på sidan

Utskrifts format > marginal alternativ

Ange marginal inställningar och se resultatet i förhands gransknings rutan.

  • Överkant, nederkant, vänster, höger    Justera måtten i rutorna överkant, nederkant, vänsteroch höger om du vill ange avståndet mellan dina data och kanten på den utskrivna sidan.

  • Sidhuvud eller sidfot    Ange ett tal i rutan sidhuvud eller sidfot för att justera avståndet mellan sidhuvudet och överst på sidan eller mellan sidfoten och sidans nederkant. Avståndet ska vara mindre än marginal inställningarna för att förhindra att sidhuvudet eller sidfoten överlappar informationen.

Centrera på sidanCentrera data på sidan i marginalerna genom att markera kryss rutan lodrätt , vågrätt eller båda.

Överst på sidan

Utskrifts format > alternativ för sidhuvud och sidfot

Meddelande    Klicka på en inbyggd rubrik i rutan sidhuvud eller klicka på anpassad rubrik för att skapa en anpassad rubrik för kalkyl bladet som du vill skriva ut. Den inbyggda rubriken kopieras till dialog rutan sidhuvud , där du kan formatera eller redigera det markerade sidhuvudet.

Sidfot    Klicka på en inbyggd sidfot i rutan sidfot eller klicka på anpassad sidfot för att skapa en anpassad sidfot för kalkyl bladet som du vill skriva ut. Den inbyggda sidfoten kopieras till dialog rutan sidfot , där du kan formatera eller redigera den markerade sidfoten.

Olika udda och jämna sidor    Markera kryss rutan olika udda och jämna sidor om du vill ange att sidhuvuden och sid fötter på udda sidor ska skilja sig från dem på jämna sidor.

Annorlunda förstasida    Markera kryss rutan annorlunda första sida om du vill ta bort sidhuvuden och sid fötter från eller skapa anpassade sidhuvuden och sid fötter för den första utskrifts sidan. Om du vill skapa ett anpassat sidhuvud eller en anpassad sidfot för den första sidan markerar du den här kryss rutan, klickar på anpassad rubrik eller anpassad sidfotoch sedan på fliken första sidans sidhuvud eller första sidans sidfot kan du lägga till den sidhuvud-eller sid fots information som du vill ska visas på den första sidan.

Skala med dokument    Markera kryss rutan skala med dokument om du vill ange om sidhuvuden och sid fötter ska ha samma tecken storlek och skalning som kalkyl bladet. Den här kryssrutan är markerad som standard. Avmarkera den här kryss rutan om du vill göra tecken storleken och skalningen av sidhuvudena eller sid fötterna oberoende av kalkyl bladets skalning för att skapa en enhetlig visning på flera sidor.

Justera mot sid marginaler    Markera kryss rutan Justera mot sid marginaler för att kontrol lera att marginalen för sidhuvudet eller sidfoten justeras mot kalkyl bladets vänster-och högermarginal. Den här kryssrutan är markerad som standard. Om du vill ange ett specifikt värde för vänster- och högermarginalen för sidhuvuden och sidfötter, som är oberoende av kalkylbladets vänster- och högermarginal, avmarkerar du den här kryssrutan.

Överst på sidan

Fliken sid inställningar i Excel

Utskrifts område    Klicka på rutan utskrifts område och välj ett kalkyl blads område som du vill skriva ut och dra sedan genom de kalkyl blads områden som du vill skriva ut. Med knappen Dölj dialog Knappen Minimera längst till höger i den här rutan flyttar du tillfälligt dialog rutan så att du anger området genom att markera celler i kalkyl bladet. När du är klar kan du klicka på knappen igen för att visa hela dialog rutan.

Utskrifts rubriker    Välj ett alternativ under utskrifts rubriker om du vill skriva ut samma kolumner eller rader som rubriker på varje sida i ett utskrivet kalkyl blad. Välj rader överst om du vill ha specifika rader som vågrät rubrik för varje sida. Markera kolumner till vänster om du vill ha lodräta rubriker på varje sida. Markera sedan en eller fler celler i kalkyl bladet som du vill använda. Med knappen Dölj dialog Knappen Minimera längst till höger i den här rutan flyttar du tillfälligt dialog rutan så att du anger området genom att markera celler i kalkyl bladet. När du är klar kan du klicka på knappen igen för att visa hela dialog rutan.

Utskrift    Anger vad som ska skrivas ut från kalkyl bladet, om utskriften är i färg eller svart vitt och vilken utskrifts kvalitet som är.

  • Stödlinjer    Markera kryss rutan stöd linjer om du vill inkludera stöd linjer för kalkyl blad i utskriften. Stöd linjer skrivs inte ut som standard, oavsett om de visas i kalkyl bladet eller inte.

  • Svart vitt    Markera kryss rutan svart vitt när du använder en färg skrivare men bara vill använda svart och vitt när du skriver ut. Det här alternativet är inaktiverat som standard. Du behöver inte markera det när du använder en skrivare som bara skriver ut svartvit.

  • Snabb utskrift    Markera kryss rutan snabb utskrift för att skriva ut snabbare med mindre utskrifts kvalitet när skrivaren du använder har ett utkast till kvalitets läge. Det här alternativet har ingen effekt när det inte finns något utkast i skrivaren.

  • Rad-och kolumn rubriker    Markera kryss rutan rad-och kolumn rubriker för att ta med dessa rubriker i utskriften.

  • Kommentarer och anteckningar    I den här rutan markerar du den plats där du vill att anteckningar som du vill lägga till i kalkyl blads celler ska visas i utskriften. Välj i slutet av bladet för att kombinera alla anteckningar och skriva ut dem på en sida som läggs till i slutet av utskriften. Välj som visas på bladet om du vill skriva ut anteckningarna på deras ursprungliga plats i kalkyl bladet. Anteckningar är inte automatiskt inkluderade i Utskrifts bilden eftersom inget är markerat som standard.

  • Cellfel som    I den här rutan väljer du hur du vill att cellfel som visas i kalkyl bladet ska visas i utskriften. Som standard visas fel som de visas, men du kan inte visa dem genom att välja <tom>, visa dem som ett dubbelt bindestreck genom att välja --eller visa dem som #N/a.

Sid ordning    Klicka på ned, sedan över eller över, sedan nedåt för att styra i vilken ordning informationen numreras och skrivs ut när den inte ryms på en sida. I exempel bilden förhandsgranskas riktningen dokumentet skrivs ut när du väljer ett av alternativen.

Relaterade länkar

Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Förhandsgranska sidorna i kalkylbladet före utskrift

Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×