Varför kan jag inte markera och ändra text i sidfoten?

Problem: Det går inte att välja och ändra text i sidfoten längst ner på bilderna.

Lösning: Om du inte kan redigera sidfotstext direkt har platshållaren för sidfoten antagligen stängts av i bildbakgrundsvyn. Om du vill ändra den här situationen kan du öppna vyn Bildbakgrund och göra ändringar där, enligt beskrivningen nedan. 

 1. Välj Bildbakgrund på fliken Visa.

  Använd fliken Visa i PowerPoint för att växla till vyn bildbakgrund

 2. I miniatyrfönstret markerar du varje objekt efter den sidfotstext du vill ändra. (Sidfoten kan finnas på bildbakgrunden – det översta objektet i miniatyrfönstret – eller på en eller flera av bildlayouterna – objekten indragna under bildbakgrunden i miniatyrfönstret.)

  Miniatyr för bildbakgrund i bildbakgrundsvyn

 3. Markera ett objekt med sidfoten i miniatyrfönstret. 

 4. Klicka på alternativet Sidfot i menyfliksområdet så att kryssrutan är markerad:

  Välj rutan Sidfötter i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

 5. Upprepa steg 3 och 4, efter behov, för andra bildlayouter som har den sidfot du är bekymrad över. 

Se även

Vad är en bildbakgrund?

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×