Innehållsförteckning
×
Använda regler för att hantera din e-post
Använda regler för att hantera din e-post

Använda regler för att hantera din e-post

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Håll ordning i Outlook 2013 genom att skapa regler som automatiskt agerar på ett ankommande eller skickat meddelande som uppfyller de villkor du anger.

Hur du kan använda regler för att hantera e-postmeddelanden

Regler hjälper till att minska den manuella arkivering eller åtgärder som vidtas när ett liknande meddelande tas emot. Till skillnad från snabbstegär regler vanligtvis alltid på och körs automatiskt. När till exempel ett meddelande tas emot från en angiven person flyttas det automatiskt till den mapp som du anger.

Regelguiden hjälper dig att utforma regler för att hantera meddelanden. Regler kan indelas i två kategorier – organisation och avisering.

Regelguiden innehåller mallar för de vanligaste typerna av regler, till exempel:

  • Håll ordning    Med dessa regler får du hjälp med att arkivera och följa upp meddelanden. Du kan till exempel skapa en regel för meddelanden från en viss avsändare, till exempel Anna Weiler, med ordet "försäljning" på raden Ämne, som flaggas för uppföljning, kategoriseras som Försäljning och flyttas till mappen Annes försäljning.

  • Håll mig informerad    Med dessa regler får du en avisering när du erhåller ett visst meddelande. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt skickar ett meddelande till en mobil enhet när du får ett meddelande från en familjemedlem.

  • Börja med en tom regel    Det här är regler som du skapar utan hjälp av en regelmapp och som du kan anpassa helt.

Vill du veta mer?

Hantera meddelanden med hjälp av regler

Redigera en Outlook-regel

Importera eller exportera en uppsättning regler

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×